Kindermisbruik (algemeen)

 • Dit onderwerp bevat 107 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13/12/2023 om 23:00 door Moderator.
10 berichten aan het bekijken - 21 tot 30 (van in totaal 108)
 • Auteur
  Reacties
 • #233693
  Mark
  Moderator

   INVLOED VAN KINDERMISBRUIK OP DE HERSENFUNCTIES

   Masterproef van Ilse Six, voorgedragen in de 2de Master in het kader van de opleiding tot
   MASTER OF MEDICINE IN DE GENEESKUNDE aan de universiteit van Gent.

   Voor u ligt de scriptie van mijn masterproef in het kader van de Masteropleiding Gemeenschappelijk gedeelte Master in de geneeskunde die ik volg aan Universiteit Gent. Mijn interesse in de kinder- en jeugdpsychiatrie is al een eind geleden ontstaan, namelijk in de periode dat bij mijn jongere broer, Tuur, de diagnose van autisme werd gesteld. Ik vind het interessant hoe de hersenen, zo’n klein hoopje massa, gans je redeneren en denken bepaalt, al je herinneringen opslaat en ervoor zorgt dat gans je lichaam functioneert. Er is nog relatief weinig gekend over hoe de hersenen precies werken en ik vind het boeiend om naar die werking op zoek te gaan. Toen de lijst met onderwerpen voor literatuurstudie in het kader van de masterproeven op Minerva, het digitale leerplatform van de UGent, kwam, was mijn keuze voor een onderwerp dan ook onmiddellijk gemaakt.

   Voordat ik echt begon met mijn thesis ben ik in augustus en september 2012 anderhalve maand op vrijwillige stage geweest naar een ‘Child development centre’ in Chiang Mai, Thailand. Daar kreeg ik een eerste kennismaking met de kinderpsychiatrie in de praktijk. Ook ben ik toen naar een internationaal congres in Bangkok over mentale gezondheid geweest.

   De zoektocht naar artikels en informatie over het onderwerp was een zeer leerzame periode. Graag wil ik in mijn voorwoord een dankwoordje richten aan een aantal mensen die geholpen hebben met de totstandkoming van deze masterproef. Allereerst wens ik mijn promotor te bedanken. Hij heeft het onderwerp aangeboden en heeft mij gedurende twee jaar goed begeleid. Daarnaast wil ik ook mijn familie en vrienden bedanken. Zij hebben gezorgd voor een gezond evenwicht tussen studie en ontspanning en gaven mij wel eens feedback op mijn werk. Hierbij bedank ik in het bijzonder mijn ouders voor het bekostigen van mijn studies en Stevie Van Overtveldt voor de controle op spelling, taal en zinsbouw.

   Gent, april 2014 Ilse Six

   Lees de scriptie op lib.ugent.be >>

   #223596
   Mark
   Moderator

    Slachtoffermonitor Seksueel geweld tegen kinderen 2016

    “De Staat zal kinderen beschermen tegen elke vorm van seksuele exploitatie of seksueel misbruik.”
    Zo luidt kort samengevat artikel 34 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989. Het verdrag is later aangevuld. Het eerste aanvullende protocol (in 2005 door Nederland geratificeerd) roept op tot extra bescherming van kinderen, onder meer tegen kinderpornografie. Op die manier geeft het Verdrag uitdrukking aan de fundamentele opdracht van de staat om kinderen, gezien hun bijzondere kwetsbaarheid en afhankelijkheid, adequaat te beschermen. Een opdracht die in mijn ogen niet is voorbehouden aan de overheid, maar gericht is aan ons allen.

    Seksueel geweld tegen kinderen kan zeer verschillende vormen aannemen. Het kan vergezeld gaan van fysieke of psychische machtsuitoefening of dwang. Het kan plaatsvinden in huiselijke omgeving, op school of op de sportvereniging. Of online. Het kan plaatsvinden tussen volwassenen en kinderen, maar ook tussen jongeren onderling.

    Reeds bestaande psychische problematiek, een licht verstandelijke beperking of een achterblijvende ontwikkeling op een ander gebied kunnen het kind extra kwetsbaar maken voor seksueel misbruik. Maar elk kind kan slachtoffer worden, door manipulatie door de dader zien ze soms zelf hun slachtofferschap niet meer als zodanig.

    Seksueel geweld tegen kinderen is een ernstig maatschappelijk probleem. Het kan leiden tot ingrijpende en langdurige negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Zowel op lichamelijk, psychisch als sociaal vlak. Allereerst wil je seksueel geweld daarom voorkomen: essentieel daarbij is effectieve preventie.

    Jaarlijks ervaren heel veel kinderen een ernstige vorm van seksueel geweld. Over die kinderen gaat dit rapport. Voor hen zijn vroegdiagnostiek en triagering, effectieve hulp en begeleiding van groot belang.

    Voor u ligt de eerste ‘Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen’, mijn eerste rapport als Natio- naal Rapporteur, en het eerste rapport in een tweejaarlijkse reeks. Dit rapport moet inzicht gaan bieden in hoe veel kinderen slachto er worden van seksueel geweld en voor hoe veel kinderen het misbruik een vervolg krijgt in de vorm van een melding, onderzoek en verder. Dit rapport moet worden bezien tegen de achtergrond ‘Op goede grond’, dat mijn voorganger in 2014 uitbracht.

    Voor dat inzicht zijn beschikbare relevante data onontbeerlijk. Die data vormen immers de basis voor onderzoek en analyse van relevante ontwikkelingen en bieden aanknopingspunten om de e ectiviteit van beleid te volgen en te stimuleren. In dit rapport zal het grote belang hiervan duidelijk naar voren komen.

    Er zijn veel actuele ontwikkelingen in de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland; het onderwerp staat ook hoog op de politiek-bestuurlijke agenda. Daarnaast ze en veel organisaties en uitermate betrokken professionals zich dagelijks vol overgave in voor de bescherming van kinderen tegen seksueel geweld of de hulp aan kinderen die slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld. Het is een wezenlijke opdracht en verantwoordelijkheid voor iedereen: overheid, professionals en burgers, jong en oud. Opdat kinderen in ons land zich veilig en vrij kunnen ontplooien. Jeugd behoort immers toekomst te kunnen hebben. De sleutel daarvoor ligt bij ons allen in het heden.

    Als Nationaal Rapporteur hoop ik de komende jaren te kunnen helpen bij het vinden en gebruiken van die sleutel. Met dit rapport beoog ik dan ook een bijdrage te leveren aan een verdere duurzame verbetering van de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. In dit verband wil ik graag dank zeggen aan de verschillende organisaties die gegevens ter beschikking hebben gesteld of anderszins medewerking hebben verleend: het Centraal Bureau voor de Statistiek, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, diverse jeugdhulpinstellingen aangesloten bij de brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Rutgers, Soa Aids Nederland, en het WODC.

    De medewerkers van mijn bureau hebben al hun vakkundigheid en betrokkenheid in de totstandkoming van dit rapport gelegd. Dank daarvoor!
    Herman Bolhaar
    Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

    Lees het hele rapport op nationaalrapporteur.nl >>

    Bekijk de factsheet >>

    Gebruik een andere browser als de pagina’s niet goed laden

    #223622
    Luka
    Moderator

     OOK SEKSDATE MET VIRTUEEL MINDERJARIGE NU STRAFBAAR

     Terre des Hommes is verheugd dat met het wetsvoorstel ‘Computercriminaliteit III’ ook de strafbaarstelling van het aansturen op een sexdate met een ‘virtuele creatie van een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt’ vanmiddag in de Eerste Kamer is aangenomen.

     De nieuwe wet maakt inzet van de lokpuber mogelijk, waarbij volwassen politierechercheurs zich voordoen als minderjarigen. Deze methodiek werd al door de politie uitgeprobeerd om personen te traceren die zich bezighouden met grooming of het online ronselen van minderjarigen voor de prostitutie. Maar de rechter oordeelde dat het benaderen van een virtuele minderjarige voor seks door een volwassen persoon in tegenstelling tot het benaderen van een persoon van vlees en bloed geen strafbaar feit oplevert. Dat wordt nu dus anders. Terre des Hommes heeft lange tijd voor deze wetswijziging gelobbyd.

     Terre des Hommes maakt al enige jaren gebruik van lokpubers. Dat doen wij met de programma’s Sweetie en WATCH Nederland.

     Sweetie
     Sweetie is een virtueel 10-jarig Filippijnse meisje, dat zich ophoudt in duistere online chatrooms, die worden bezocht door mannen op zoek naar webcamseks met minderjarigen. Duizenden mannen boden geld voor seks met Sweetie. In landen als Engeland, Australië en Polen leidde dat tot veroordelingen. Maar niet in Nederland, omdat de wet hier niet voorzag in strafbaarstelling van het verleiden tot seks met een virtuele minderjarige.

     Lees verder op de site van Terres des Hommes >>

     #224249
     Luka
     Moderator

      Care-Free
      App helpt slachtoffers van kindermishandeling

      Tot nu toe was informatie over kindermishandeling vooral gericht op volwassenen. Naomy Rojnik ontwikkelde de app Care-Free, speciaal voor kinderen. Door de informatie aan te bieden via een app wordt deze makkelijk en goed toegankelijk voor kinderen die zelf te maken hebben met mishandeling of kinderen die mishandeling vermoeden bij een vriendje of vriendinnetje.

      De app is gratis en anoniem te gebruiken. De app kan gedownload worden via Google Play Store of de Apple App Store. Kijk voor meer informatie op de Facebook-pagina van Care-Free.

      #224952
      Mark
      Moderator

       Dit is ons geheim. Als je je mond opendoet, zal ik je wat aandoen.

       De manier waarop Jehovah’s Getuigen met misbruikzaken omgaan, is traumatisch voor slachtoffers, blijkt uit onderzoek van Trouw. Slachtoffer Marianne de Voogd kreeg les in tongzoenen van de ouderling.

       Marianne de Voogd is dertien jaar als de ouderling voor het eerst haar twee erwtjes, zoals ze haar beginnende borsten noemt, masseert. Hij knijpt er ook in als ze samen op de achterste bank zitten bij een bijbelstudie van de Jehovah’s Getuigen in Meppel, vertelt Marianne, nu 53. Zij moet de bijbel ervoor houden.

       Lees dit premium artikel verder op trouw.nl of als lid van LSG in het ledendeel.

       #225178
       LSG
       Beheer
       Topic starter

        Interview van Ruben Nicolai met vijf vrouwen, over kindermishandeling

        https://youtu.be/md3VAiHpuKg

        Bekijk deze video op Youtube

        #225734
        Luka
        Moderator

         Verschillende vormen van kindermishandeling

         De vormen van kindermishandeling
         Kindermishandeling kan verschillende vormen aannemen. Het valt op te delen in zes categorieën, die hieronder verder zullen worden toegelicht:

         • Seksueel misbruik;
         • Fysieke mishandeling;
         • Fysieke verwaarlozing;
         • Emotionele/psychische mishandeling;
         • Emotionele/psychische verwaarlozing;

         Overige vormen van mishandeling
         Kindermishandeling kan variëren van licht tot zeer ernstig. Hoe ernstig de mishandeling is, hangt onder andere af van hoelang en hoe vaak het heeft plaatsgevonden. Als een kind jarenlang wekelijks misbruikt is, is dit dus ernstiger dan wanneer dit gedurende een aantal maanden een aantal keer is voorgekomen. De ‘pedagogische tik’ of corrigerende tik wordt meestal niet gezien als mishandeling. Deze is echter wel bij wet verboden.

         Er wordt vaak gedacht dat ouders die als kind mishandeld zijn, een grotere kans hebben om later hun eigen kind te mishandelen.6 Dit zou niet alleen een risicofactor, maar zelfs een mogelijke oorzaak zijn. Inderdaad zijn er veel onderzoeken die dit resultaat hebben gevonden.

         Volgens een schatting is dit het geval bij ongeveer een derde van de ouders die als kind zelf werden mishandeld of opgroeiden in negatieve gezinsomstandigheden. Vergeleken met ouders die vroeger niet zelf mishandeld zijn, zouden zij dus een grotere kans hebben om hun eigen kind te mishandelen.

         Bij veel van deze studies was de onderzoeksmethode echter van slechte kwaliteit. De conclusie is dat er waarschijnlijk een verband is tussen zelf mishandeld zijn en later mishandelen. Op dit moment is er echter nog te weinig bewijs om een definitieve conclusie te kunnen trekken.

         Lees verder op depsycholoog.nl >>

         #225735
         Luka
         Moderator

          Dit is waarom het belangrijk is je kind de onderbroekregel te leren
          Een op de drie kinderen in Nederland wordt slachtoffer van seksueel geweld. Dat kan ieder kind overkomen. Als ouder kun je helpen seksueel misbruik te voorkomen. De onderbroekregel is daarbij een veilige en bruikbare hulpmiddel.

          De onderbroekregel helpt je als ouder om aan je kind uit te leggen waar anderen hem niet mogen aanraken, hoe hij moet reageren als dat toch gebeurt en waar hij hulp kan zoeken. Het helpt kinderen onderscheid te maken tussen fijne en foute aanrakingen, goede en slechte geheimpjes en, bovenal, dat hun lichaam van henzelf is.

          Zo werkt het
          De lichaamsdelen van je kind die worden bedekt door zijn onderbroek vallen onder de onderbroekregel. Kinderen zouden daar niet mogen worden aangeraakt door anderen. Zij zouden anderen daar zelf ook niet moeten aanraken.

          Lees verder op oudersvannu.nl >>

          #225987
          Luka
          Moderator

           Sensoa Vlaggensysteem
           Hoe reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag?

           Wat is het Vlaggensysteem?
           Het Sensoa Vlaggensysteem is een in Vlaanderen ontwikkelde methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren. Aan de hand van 6 criteria kan je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën, aangeduid met verschillende kleuren vlaggen. Bij elk type gedrag krijg je een aangepaste reactie voorgesteld.

           Meer informatie en de mogelijkheid tot het aanschaffen van een lespakket vind je op de site van Sensoa >>

           #226021
           MiraiMichi
           Lid LSG

            Hey luka!

            Goed om zoiets te zien. Ik ben zelf altijd bang dat ik niet op tijd zou ingrijpen bij seksueel misbruik of niet goed zou reageren omdat ik bang ben dat ik het niet goed herken. Dus dit helpt! Dank je!

           10 berichten aan het bekijken - 21 tot 30 (van in totaal 108)
           • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
           gasten online: 14 ▪︎ leden online: 1
           Sunlight
           FORUM STATISTIEKEN
           topics: 3.734, reacties: 20.971, leden: 2.736