Over Lotgenoten Seksueel Geweld

Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) is een particulier initiatief vóór en dóór slachtoffers van seksueel geweld en seksueel misbruik. LSG is ontstaan vanuit de behoefte aan een veilige, online omgeving waar lotgenoten, zowel vrouwen als mannen, elkaar kunnen steunen in het proces van verwerking en herstel. Met name onder mannelijke lotgenoten is deze behoefte groot omdat zij zich op de meeste lotgenotenplatformen niet thuis voelen.

Voor vrouwen én mannen

Van oudsher worden lotgenotenplatformen voor slachtoffers van seksueel geweld en seksueel misbruik vooral door vrouwen bezocht. Niet zo vreemd ook, want seksueel geweld en seksueel misbruik leek lang iets te zijn waar vrouwen slachtoffer van worden en mannen dader van zijn. Met name het misbruik in de Rooms Katholieke Kerk heeft hierin verandering gebracht. Sindsdien komen mannen meer met seksueel geweld of seksueel misbruik naar buiten. Toch zijn mannen op lotgenotenplatformen nog steeds ondervertegenwoordigd.

Op het oudste online lotgenotenplatform voor slachtoffers van seksueel geweld in Nederland is minder dan 7% van de geregistreerde leden man. Op andere lotgenotenplatformen ligt dit percentage nog lager. En dat terwijl volgens recente cijfers van Kenniscentrum Rutgers bijna 30% van alle slachtoffers van seksueel geweld man is.

Door deze ondervertegenwoordiging is er nauwelijks bekendheid met specifieke gevolgen van seksueel misbruik voor mannen, zoals problemen op het gebied van agressie, seksualiteit en seksuele identiteit. Het gevolg hiervan is dat mannen op lotgenotenplatformen lang niet altijd herkenning, begrip en steun vinden. Dit leidt er helaas vaak toe dat mannen lotgenotencontact snel weer opgeven, waardoor de ondervertegenwoordiging van mannen blijft bestaan.

Op LSG willen wij deze vicieuze cirkel doorbreken. Daarom stimuleren wij onderling begrip tussen mannen en vrouwen. Dit doen wij onder andere door informatie over gevolgen voor vrouwen én informatie over gevolgen voor mannen te verstrekken. Mede hierdoor vinden zowel vrouwen als mannen op LSG herkenning, begrip en steun. Het resultaat van onze inspanningen is dat inmiddels ongeveer eenderde deel van onze leden man is.

Het team van Lotgenoten Seksueel Geweld

LSG wordt gerund door een team van vrijwilligers, allen zelf lotgenoot of daarbij nauw betrokken. Ons team bestaat uit:

  • een community manager die verantwoordelijk is voor de aansturing van het team en het algemeen beheer van de website, het forum en de chat;
  • een technisch beheerder die verantwoordelijk is voor het beheer van de server en het onderhoud van de software;
  • forummoderators die verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de forumstructuur en het handhaven van de huisregels;
  • gastheren en gastvrouwen op de chat die verantwoordelijk zijn voor het ontvangen en wegwijs maken van nieuw leden en het handhaven van de huisregels;
  • social media redacteuren die verantwoordelijk zijn voor het beheer van onze Facebook, Twitter en YouTube pagina;
  • speurneuzen die het internet afspeuren naar relevante websites en mediaberichten.

Als team vinden wij het belangrijk zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige informatie van onze leden. Daarom hebben wij met onze technisch beheerder, die als niet-lotgenoot geen lid is van LSG, een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin is vastgelegd dat hij dezelfde plichten heeft met betrekking tot privacy als leden van LSG.

Onze technisch beheerder neemt nooit deel aan lotgenotencontact op LSG. Toch kan het, vanwege onderhoudswerkzaamheden, voorkomen dat hij aanwezig is op de chat. Wij vragen hiervoor begrip.

Financiën

LSG ontvangt geen subsidie maar organiseert eenmaal per jaar een donatie actie om de kosten voor hosting, domeinnaamregistratie, softwarelicenties en serviceovereenkomsten te dekken. 

Promotie activiteiten

Om lotgenoten te bereiken, doen wij er alles aan goed vindbaar te zijn in zoekmachines zoals Google en Bing. Daarnaast zijn wij actief op Facebook, Twitter en YouTube en hebben wij een netwerk opgebouwd van websites die naar LSG verwijzen.  Maar ook jij kunt meehelpen lotgenoten te bereiken. Je kunt bijvoorbeeld onze leaflet verspreiden door deze uit te printen en in de wachtruimte van je huisarts of therapeut neer te leggen.

Downloaden en uitprinten kan door op de afbeelding te klikken. Het formaat is A5, er staan er dus twee op één pagina.

Alvast bedankt voor het verspreiden!

Verantwoording voor de informatie op de website

Wij besteden veel zorg aan het schrijven van teksten op onze website omdat wij het belangrijk vinden dat bezoekers zich erin herkennen. De informatie die wij in onze teksten verwerken is daarom ook hoofdzakelijk gebaseerd op kennis en ervaring van onze leden. Daar waar wij informatie uit externe bronnen gebruiken, vermelden wij de bron.

Heb je opmerkingen, aanvullingen of vragen over de informatie op onze website? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Gebruikte software

Ten behoeve van de website, het forum en de chat maken wij gebruik van de volgende software: