Over Lotgenoten Seksueel Geweld

Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) is een particulier initiatief van Mark, Luka en Dominic. Mark en Luka zijn zelf lotgenoot en zitten beiden middenin het proces van verwerking en herstel. Dominic is geen lotgenoot maar kent er wel meerdere. Hierdoor voelt hij zich erg betrokken bij het doel van LSG.

Hoe het begon

Wij zijn LSG gestart omdat wij vinden dat op andere lotgenotenplatformen voor slachtoffers van seksueel geweld en seksueel misbruik, te weinig ruimte is voor mannen. Op zich niet zo vreemd, als je bedenkt dat er pas recentelijk aandacht is voor mannelijke slachtoffers. Ze leken lang niet te bestaan omdat ze er nauwelijks mee naar buiten kwamen. Ook niet in lotgenotencontact.

Op het oudste lotgenotenplatform voor slachtoffers van seksueel geweld in Nederland is minder dan 7% van de geregistreerde leden man. Op andere lotgenotenplatformen ligt dit percentage nog lager. En dat terwijl volgens recente cijfers van Kenniscentrum Rutger bijna 30% van alle slachtoffers van seksueel geweld man is.

Omdat het van oudsher vooral vrouwen zijn die lotgenotenplatformen bezoeken, is er weinig ervaring met de gevolgen van seksueel misbruik voor mannen en hoe zij hiermee omgaan. Hierdoor vinden mannen er lang niet altijd de herkenning, het begrip en de steun die zij zoeken. Het gevolg daarvan is dat zij snel weer vertrekken of maar niet praten over specifieke gevolgen voor mannen. Wij hebben geprobeerd hier aandacht voor te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt.

Daarom hebben wij in november 2017 besloten LSG te starten. Een lotgenotenplatform waar, naast aandacht voor de gevolgen voor vrouwen, óók aandacht is voor de gevolgen voor mannen.

Het resultaat hiervan is dat op LSG inmiddels ongeveer eenderde deel van de leden man is.

Het team van Lotgenoten Seksueel Geweld

Samen met een aantal leden die op de website niet nader genoemd willen worden, vormen Mark, Luka en Dominic het team van LSG.

De formele taakverdeling is als volgt:

  • Mark is als community manager verantwoordelijk voor de aansturing van het team en het algemeen beheer van de website, het forum en de chat;
  • Dominic is verantwoordelijk voor het technisch beheer van de server en het onderhoud van de software;
  • Luka en Mark zijn verantwoordelijk voor social media en het modereren van het forum;
  • diverse leden zijn verantwoordelijk voor het handhaven van de huisregels en het ontvangen en wegwijs maken van nieuwe leden op de chat.

Als team vinden wij het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met privacygevoelige informatie van onze leden. Daarom hebben wij met Dominic, die als niet-lotgenoot geen lid is van LSG, een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin is vastgelegd dat hij dezelfde plichten heeft aangaande privacy als leden van LSG.

Verantwoording voor de informatie op de website

De informatie op de website van LSG is hoofdzakelijk gebaseerd op kennis en ervaring van onze leden en wordt regelmatig bijgewerkt. Daar waar informatie uit externe bronnen is gebruikt, wordt de bron vermeld.

Heb je opmerkingen, aanvullingen of vragen over LSG? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Gebruikte software

LSG maakt gebruik van de volgende software:

Promotiemateriaal

Als je LSG onder de aandacht wilt brengen van anderen, kun je onze leaflet verspreiden. Bijvoorbeeld door te vragen of je de leaflet in de wachtruimte van je huisarts of therapeut neer mag leggen.

Je kunt de leaflet downloaden en uitprinten door op de afbeelding te klikken. Het formaat van onze leaflet is A5. Er staan er dus twee op één pagina.

Alvast bedankt voor het verspreiden!