Copyright Lotgenoten Seksueel Geweld

Op teksten, afbeeldingen, verhalen en reacties op de website, alsmede op berichten op het forum en de chat, rust copyright.

Het auteursrecht van teksten en afbeeldingen op de website van LSG behoort toe aan LSG. Zonder bronvermelding en schriftelijke toestemming van LSG mogen teksten en afbeeldingen van de website niet gekopieerd en/of verspreid worden. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film en opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik.

Het auteursrecht van berichten op het forum en de chat, alsmede verhalen en reacties op de website, behoort toe aan de auteur van de betreffende berichten, verhalen en reacties. Indien berichten, verhalen of reacties geplaatst zijn namens LSG, behoort het auteursrecht toe aan LSG. Uitzondering hierop is inhoud afkomstig van andere bronnen. In dat geval behoort het auteursrecht toe aan de bron. Deze bron wordt, conform onze huisregels, in het bericht, het verhaal of de reactie vermeld.

Behalve delen van verhalen op social media, mogen berichten, verhalen en reacties, zonder bronvermelding en voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur, niet gekopieerd en/of verspreid worden. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videoband, audioband, film en opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik.

Om toestemming voor verspreiding te krijgen, kun je contact opnemen via het contactformulier.

versie 20190217