Copyright Lotgenoten Seksueel Geweld

Op teksten en afbeeldingen op de website, het forum en de chat en op bijlagen op het forum rust copyright. Je mag ze dus niet zomaar verspreiden. Op deze pagina kun je lezen welke copyrightbeperkingen er gelden en hoe je toestemming voor verspreiding kunt vragen.

Het auteursrecht van teksten en afbeeldingen op de website behoort toe aan LSG. Uitzondering hierop zijn de ervaringsverhalen van lotgenoten, reacties daarop en bij verhalen geplaatste foto’s. Hiervoor gelden afwijkende beperkingen waarover je verderop meer kunt lezen.

Overige teksten en afbeeldingen op de website van LSG mag je vrij verspreiden, mits je LSG als bron vermeldt. Je hebt hiervoor dus geen voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. Als je teksten en afbeeldingen van de website wilt verspreiden zonder bronvermelding, heb je daarvoor wel voorafgaande schriftelijke toestemming nodig.

Deze beperking geldt niet voor de achtergrondafbeelding op diverse pagina’s van de website. Dit is een rechtenvrije stockfoto, afkomstig van pixabay.com. Je mag deze daarom altijd vrij gebruiken.

Het auteursrecht van verhalen van lotgenoten, reacties daarop en bij verhalen geplaatste foto’s behoort toe aan de auteur. Uitzondering hierop is inhoud die afkomstig is van andere bronnen. Hierop is de copyrightbeperking van de betreffende bron van toepassing. Deze bron wordt, conform onze huisregels, in het verhaal of de reactie vermeld.

Zonder bronvermelding en voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur mag je (delen van) verhalen en reacties op geen enkele manier verspreiden. Voor verspreiding op social media hoef je geen toestemming te vragen omdat auteurs die toestemming bij inzending al hebben gegeven.

Deze beperking geldt niet als bij een verhaal vermeld staat dat de gebruikte foto een stockfoto is. Dit zijn rechtenvrije stockfoto’s, afkomstig van pixabay.com. Je mag deze daarom altijd vrij gebruiken.

Het auteursrecht van teksten en bijlagen in berichten op het forum en de chat behoort toe aan de auteur. Uitzondering hierop is inhoud die afkomstig is van andere bronnen. Hierop is de copyrightbeperking van de betreffende bron van toepassing. Deze bron wordt, conform onze huisregels, in het bericht vermeld.

Zonder bronvermelding en voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur mag je (delen van) berichten op het forum en de chat op geen enkele manier verspreiden.

Om toestemming voor verspreiding te krijgen, kun je een e-mail sturen via het contactformulier. Indien nodig nemen wij contact op met de auteur met het verzoek toestemming voor verspreiding te geven.

versie 202111