Kindermisbruik (algemeen)

 • Dit onderwerp bevat 101 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 22/06/2021 om 21:40 door Luka.
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 102)
 • Auteur
  Berichten
 • #233693
  Mark
  Moderator

  INVLOED VAN KINDERMISBRUIK OP DE HERSENFUNCTIES

  Masterproef van Ilse Six, voorgedragen in de 2de Master in het kader van de opleiding tot
  MASTER OF MEDICINE IN DE GENEESKUNDE aan de universiteit van Gent.

  Voor u ligt de scriptie van mijn masterproef in het kader van de Masteropleiding Gemeenschappelijk gedeelte Master in de geneeskunde die ik volg aan Universiteit Gent. Mijn interesse in de kinder- en jeugdpsychiatrie is al een eind geleden ontstaan, namelijk in de periode dat bij mijn jongere broer, Tuur, de diagnose van autisme werd gesteld. Ik vind het interessant hoe de hersenen, zo’n klein hoopje massa, gans je redeneren en denken bepaalt, al je herinneringen opslaat en ervoor zorgt dat gans je lichaam functioneert. Er is nog relatief weinig gekend over hoe de hersenen precies werken en ik vind het boeiend om naar die werking op zoek te gaan. Toen de lijst met onderwerpen voor literatuurstudie in het kader van de masterproeven op Minerva, het digitale leerplatform van de UGent, kwam, was mijn keuze voor een onderwerp dan ook onmiddellijk gemaakt.

  Voordat ik echt begon met mijn thesis ben ik in augustus en september 2012 anderhalve maand op vrijwillige stage geweest naar een ‘Child development centre’ in Chiang Mai, Thailand. Daar kreeg ik een eerste kennismaking met de kinderpsychiatrie in de praktijk. Ook ben ik toen naar een internationaal congres in Bangkok over mentale gezondheid geweest.

  De zoektocht naar artikels en informatie over het onderwerp was een zeer leerzame periode. Graag wil ik in mijn voorwoord een dankwoordje richten aan een aantal mensen die geholpen hebben met de totstandkoming van deze masterproef. Allereerst wens ik mijn promotor te bedanken. Hij heeft het onderwerp aangeboden en heeft mij gedurende twee jaar goed begeleid. Daarnaast wil ik ook mijn familie en vrienden bedanken. Zij hebben gezorgd voor een gezond evenwicht tussen studie en ontspanning en gaven mij wel eens feedback op mijn werk. Hierbij bedank ik in het bijzonder mijn ouders voor het bekostigen van mijn studies en Stevie Van Overtveldt voor de controle op spelling, taal en zinsbouw.

  Gent, april 2014 Ilse Six

  Lees de scriptie op lib.ugent.be >>

  #223596
  Mark
  Moderator

  Slachtoffermonitor Seksueel geweld tegen kinderen 2016

  “De Staat zal kinderen beschermen tegen elke vorm van seksuele exploitatie of seksueel misbruik.”
  Zo luidt kort samengevat artikel 34 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989. Het verdrag is later aangevuld. Het eerste aanvullende protocol (in 2005 door Nederland geratificeerd) roept op tot extra bescherming van kinderen, onder meer tegen kinderpornografie. Op die manier geeft het Verdrag uitdrukking aan de fundamentele opdracht van de staat om kinderen, gezien hun bijzondere kwetsbaarheid en afhankelijkheid, adequaat te beschermen. Een opdracht die in mijn ogen niet is voorbehouden aan de overheid, maar gericht is aan ons allen.

  Seksueel geweld tegen kinderen kan zeer verschillende vormen aannemen. Het kan vergezeld gaan van fysieke of psychische machtsuitoefening of dwang. Het kan plaatsvinden in huiselijke omgeving, op school of op de sportvereniging. Of online. Het kan plaatsvinden tussen volwassenen en kinderen, maar ook tussen jongeren onderling.

  Reeds bestaande psychische problematiek, een licht verstandelijke beperking of een achterblijvende ontwikkeling op een ander gebied kunnen het kind extra kwetsbaar maken voor seksueel misbruik. Maar elk kind kan slachtoffer worden, door manipulatie door de dader zien ze soms zelf hun slachtofferschap niet meer als zodanig.

  Seksueel geweld tegen kinderen is een ernstig maatschappelijk probleem. Het kan leiden tot ingrijpende en langdurige negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Zowel op lichamelijk, psychisch als sociaal vlak. Allereerst wil je seksueel geweld daarom voorkomen: essentieel daarbij is effectieve preventie.

  Jaarlijks ervaren heel veel kinderen een ernstige vorm van seksueel geweld. Over die kinderen gaat dit rapport. Voor hen zijn vroegdiagnostiek en triagering, effectieve hulp en begeleiding van groot belang.

  Voor u ligt de eerste ‘Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen’, mijn eerste rapport als Natio- naal Rapporteur, en het eerste rapport in een tweejaarlijkse reeks. Dit rapport moet inzicht gaan bieden in hoe veel kinderen slachto er worden van seksueel geweld en voor hoe veel kinderen het misbruik een vervolg krijgt in de vorm van een melding, onderzoek en verder. Dit rapport moet worden bezien tegen de achtergrond ‘Op goede grond’, dat mijn voorganger in 2014 uitbracht.

  Voor dat inzicht zijn beschikbare relevante data onontbeerlijk. Die data vormen immers de basis voor onderzoek en analyse van relevante ontwikkelingen en bieden aanknopingspunten om de e ectiviteit van beleid te volgen en te stimuleren. In dit rapport zal het grote belang hiervan duidelijk naar voren komen.

  Er zijn veel actuele ontwikkelingen in de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland; het onderwerp staat ook hoog op de politiek-bestuurlijke agenda. Daarnaast ze en veel organisaties en uitermate betrokken professionals zich dagelijks vol overgave in voor de bescherming van kinderen tegen seksueel geweld of de hulp aan kinderen die slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld. Het is een wezenlijke opdracht en verantwoordelijkheid voor iedereen: overheid, professionals en burgers, jong en oud. Opdat kinderen in ons land zich veilig en vrij kunnen ontplooien. Jeugd behoort immers toekomst te kunnen hebben. De sleutel daarvoor ligt bij ons allen in het heden.

  Als Nationaal Rapporteur hoop ik de komende jaren te kunnen helpen bij het vinden en gebruiken van die sleutel. Met dit rapport beoog ik dan ook een bijdrage te leveren aan een verdere duurzame verbetering van de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. In dit verband wil ik graag dank zeggen aan de verschillende organisaties die gegevens ter beschikking hebben gesteld of anderszins medewerking hebben verleend: het Centraal Bureau voor de Statistiek, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, diverse jeugdhulpinstellingen aangesloten bij de brancheverenigingen Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Rutgers, Soa Aids Nederland, en het WODC.

  De medewerkers van mijn bureau hebben al hun vakkundigheid en betrokkenheid in de totstandkoming van dit rapport gelegd. Dank daarvoor!
  Herman Bolhaar
  Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

  Lees het hele rapport op nationaalrapporteur.nl >>

  Bekijk de factsheet >>

  Gebruik een andere browser als de pagina’s niet goed laden

  #223622
  Luka
  Moderator

  OOK SEKSDATE MET VIRTUEEL MINDERJARIGE NU STRAFBAAR

  Terre des Hommes is verheugd dat met het wetsvoorstel ‘Computercriminaliteit III’ ook de strafbaarstelling van het aansturen op een sexdate met een ‘virtuele creatie van een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt’ vanmiddag in de Eerste Kamer is aangenomen.

  De nieuwe wet maakt inzet van de lokpuber mogelijk, waarbij volwassen politierechercheurs zich voordoen als minderjarigen. Deze methodiek werd al door de politie uitgeprobeerd om personen te traceren die zich bezighouden met grooming of het online ronselen van minderjarigen voor de prostitutie. Maar de rechter oordeelde dat het benaderen van een virtuele minderjarige voor seks door een volwassen persoon in tegenstelling tot het benaderen van een persoon van vlees en bloed geen strafbaar feit oplevert. Dat wordt nu dus anders. Terre des Hommes heeft lange tijd voor deze wetswijziging gelobbyd.

  Terre des Hommes maakt al enige jaren gebruik van lokpubers. Dat doen wij met de programma’s Sweetie en WATCH Nederland.

  Sweetie
  Sweetie is een virtueel 10-jarig Filippijnse meisje, dat zich ophoudt in duistere online chatrooms, die worden bezocht door mannen op zoek naar webcamseks met minderjarigen. Duizenden mannen boden geld voor seks met Sweetie. In landen als Engeland, Australië en Polen leidde dat tot veroordelingen. Maar niet in Nederland, omdat de wet hier niet voorzag in strafbaarstelling van het verleiden tot seks met een virtuele minderjarige.

  Lees verder op de site van Terres des Hommes >>

  #224249
  Luka
  Moderator

  Care-Free
  App helpt slachtoffers van kindermishandeling

  Tot nu toe was informatie over kindermishandeling vooral gericht op volwassenen. Naomy Rojnik ontwikkelde de app Care-Free, speciaal voor kinderen. Door de informatie aan te bieden via een app wordt deze makkelijk en goed toegankelijk voor kinderen die zelf te maken hebben met mishandeling of kinderen die mishandeling vermoeden bij een vriendje of vriendinnetje.

  De app is gratis en anoniem te gebruiken. De app kan gedownload worden via Google Play Store of de Apple App Store. Kijk voor meer informatie op de Facebook-pagina van Care-Free.

  #224952
  Mark
  Moderator

  Dit is ons geheim. Als je je mond opendoet, zal ik je wat aandoen.

  De manier waarop Jehovah’s Getuigen met misbruikzaken omgaan, is traumatisch voor slachtoffers, blijkt uit onderzoek van Trouw. Slachtoffer Marianne de Voogd kreeg les in tongzoenen van de ouderling.

  Marianne de Voogd is dertien jaar als de ouderling voor het eerst haar twee erwtjes, zoals ze haar beginnende borsten noemt, masseert. Hij knijpt er ook in als ze samen op de achterste bank zitten bij een bijbelstudie van de Jehovah’s Getuigen in Meppel, vertelt Marianne, nu 53. Zij moet de bijbel ervoor houden.

  Lees dit premium artikel verder op trouw.nl of als lid van LSG in het ledendeel.

  #225178
  LSG
  Beheer
  Topic starter

  Interview van Ruben Nicolai met vijf vrouwen, over kindermishandeling

  https://youtu.be/md3VAiHpuKg

  Bekijk deze video op Youtube

  #225734
  Luka
  Moderator

  Verschillende vormen van kindermishandeling

  De vormen van kindermishandeling
  Kindermishandeling kan verschillende vormen aannemen. Het valt op te delen in zes categorieën, die hieronder verder zullen worden toegelicht:

  • Seksueel misbruik;
  • Fysieke mishandeling;
  • Fysieke verwaarlozing;
  • Emotionele/psychische mishandeling;
  • Emotionele/psychische verwaarlozing;

  Overige vormen van mishandeling
  Kindermishandeling kan variëren van licht tot zeer ernstig. Hoe ernstig de mishandeling is, hangt onder andere af van hoelang en hoe vaak het heeft plaatsgevonden. Als een kind jarenlang wekelijks misbruikt is, is dit dus ernstiger dan wanneer dit gedurende een aantal maanden een aantal keer is voorgekomen. De ‘pedagogische tik’ of corrigerende tik wordt meestal niet gezien als mishandeling. Deze is echter wel bij wet verboden.

  Er wordt vaak gedacht dat ouders die als kind mishandeld zijn, een grotere kans hebben om later hun eigen kind te mishandelen.6 Dit zou niet alleen een risicofactor, maar zelfs een mogelijke oorzaak zijn. Inderdaad zijn er veel onderzoeken die dit resultaat hebben gevonden.

  Volgens een schatting is dit het geval bij ongeveer een derde van de ouders die als kind zelf werden mishandeld of opgroeiden in negatieve gezinsomstandigheden. Vergeleken met ouders die vroeger niet zelf mishandeld zijn, zouden zij dus een grotere kans hebben om hun eigen kind te mishandelen.

  Bij veel van deze studies was de onderzoeksmethode echter van slechte kwaliteit. De conclusie is dat er waarschijnlijk een verband is tussen zelf mishandeld zijn en later mishandelen. Op dit moment is er echter nog te weinig bewijs om een definitieve conclusie te kunnen trekken.

  Lees verder op depsycholoog.nl >>

  #225735
  Luka
  Moderator

  Dit is waarom het belangrijk is je kind de onderbroekregel te leren
  Een op de drie kinderen in Nederland wordt slachtoffer van seksueel geweld. Dat kan ieder kind overkomen. Als ouder kun je helpen seksueel misbruik te voorkomen. De onderbroekregel is daarbij een veilige en bruikbare hulpmiddel.

  De onderbroekregel helpt je als ouder om aan je kind uit te leggen waar anderen hem niet mogen aanraken, hoe hij moet reageren als dat toch gebeurt en waar hij hulp kan zoeken. Het helpt kinderen onderscheid te maken tussen fijne en foute aanrakingen, goede en slechte geheimpjes en, bovenal, dat hun lichaam van henzelf is.

  Zo werkt het
  De lichaamsdelen van je kind die worden bedekt door zijn onderbroek vallen onder de onderbroekregel. Kinderen zouden daar niet mogen worden aangeraakt door anderen. Zij zouden anderen daar zelf ook niet moeten aanraken.

  Lees verder op oudersvannu.nl >>

  #225987
  Luka
  Moderator

  Sensoa Vlaggensysteem
  Hoe reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag?

  Wat is het Vlaggensysteem?
  Het Sensoa Vlaggensysteem is een in Vlaanderen ontwikkelde methodiek om seksueel gedrag in te schatten en gepast te reageren. Aan de hand van 6 criteria kan je seksueel gedrag indelen in 4 categorieën, aangeduid met verschillende kleuren vlaggen. Bij elk type gedrag krijg je een aangepaste reactie voorgesteld.

  Meer informatie en de mogelijkheid tot het aanschaffen van een lespakket vind je op de site van Sensoa >>

  #226021
  MiraiMichi
  Lid LSG

  Hey luka!

  Goed om zoiets te zien. Ik ben zelf altijd bang dat ik niet op tijd zou ingrijpen bij seksueel misbruik of niet goed zou reageren omdat ik bang ben dat ik het niet goed herken. Dus dit helpt! Dank je!

  #226237
  Luka
  Moderator

   

  *De automatische vertaling van Youtube vertaalt enkele woorden verkeerd door het accent van deze vrouw. Maar het is goed te volgen verder.

  #228442
  Stijn
  Lid LSG

  Een op drie slachtoffers Robert M. vertoonde ‘zorgelijk seksueel gedrag’

  Studie: Ouders rapporteerden het gedrag in gesprekken met artsen van het Emma kinderziekenhuis van het AMC.

  Ruim eenderde van de kinderen die met kindermisbruiker Robert M. in aanraking zijn geweest, vertoonde daarna „zorgelijk seksueel gedrag”. Ouders rapporteerden dat in gesprekken met artsen van het Emma kinderziekenhuis van het AMC. Het ging onder meer om het nadoen van seksuele handelingen, seksuele uitspraken of juist angst voor seksualiteit.

  Dit blijkt uit een onderzoek waarop arts-onderzoeker Thekla Vrolijk-Bosschaart op 11 oktober hoopt te promoveren, Recognizing child sexual abuse. Het is de eerste keer dat er uitgebreid onderzoek wordt gepubliceerd over de gevolgen voor slachtoffers in de Amsterdamse zedenzaak.

  In 2010 bekende crèchemedewerker Robert M. dat hij 87 zeer jonge kinderen seksueel misbruikt had en daarvan opnamen maakte. Het jongste slachtoffer was enkele weken oud. M. werd in 2013 veroordeeld tot een celstraf van 19 jaar plus tbs. De zaak geldt qua aantal slachtoffers als de grootste bevestigde zedenzaak in de geschiedenis.

  In het AMC werd kort na de ontdekking van het misbruik een spoedpoli ingericht om onderzoek te doen en hulp te verlenen. 125 ouders gaven toestemming de dossiers van hun kind te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

  28 procent van de kinderen bij wie misbruik bewezen is, vertoonde theatraal, uitdagend of juist terugtrekkend gedrag tijdens onderzoek aan hun genitaliën en anus. Dit kan volgens Vrolijk-Bosschaart „een mogelijk waardevol element” zijn bij het opsporen van misbruik bij kinderen. Ze adviseert om voortaan een gedragswetenschapper bij lichamelijk onderzoek kinderen te laten observeren.

  De meeste kinderen lieten bij het onderzoek op de AMC-spoedpoli geen psychosociale of fysieke klachten zien. Ook hielden zij geen fysiek letsel over aan het misbruik.

  Het volledige promotieonderzoek wordt openbaar op 11 oktober.

  Bron: nrc.nl

  #228454
  Malinche
  Lid LSG

  heftig! en Schokkend.

  en: wisten we al… En de kinderen waarbij de onderzoekers niks bijzonders waarnemen? dat is dan nog verborgen….

  #228458
  Malinche
  Lid LSG

  praatoverkindermishandeling.nl

  Stichting Praat doorbreekt het zwijgen over kindermishandeling. Kindermishandeling gedijt op geheimhouding, dus is het belangrijk om het geheim te onthullen. Daarom staan in alle activiteiten van Stichting Praat de geschiedenissen van ervaringsdeskundigen van kindermishandeling centraal en komen de ervaringsdeskundigen zelf aan het woord.

  Train het signaleren van kindermishandeling met de Signalenwijzer
  De Signalenwijzer is een hulpmiddel om in gesprek te gaan over het signaleren van kindermishandeling.
  De Signalenwijzer is gemaakt om te helpen om van het signaleren teamwork te maken. Om ‘niet pluis gevoelens’ bespreekbaar te maken en om elkaar te helpen zo objectief mogelijk waar te nemen.
  Het helpt ook om uit een zogenaamde ‘tunnelvisie’ te blijven en om de periode tussen het opmerken van het eerste signaal en de eerste actie te verkorten. Met de Signalenwijzer kan iedereen zelf oefenen met casussen en signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. De Signalenwijzer is vooral bedoeld om in teamverband te worden ingezet; het signaleren en bespreken van kindermishandeling is immers teamwork.

  #228478
  Mark
  Moderator

  DE VERBORGEN SIGNALEN VAN SEKSUEEL MISBRUIK BIJ KINDEREN

  Uit de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. worden nog steeds lessen getrokken. De nieuwste bevinding is schrijnend: seksueel misbruik van jonge kinderen is heel moeilijk vast te stellen.

  Volwassenen voelen ook een hoge drempel om na seksueel misbruik hulp te zoeken. Maar jonge kinderen hebben er zelfs de woorden nog niet voor. ,,Ze vertellen bijna nooit direct, uit zichzelf, over het misbruik. Dus dan moet je op hele andere signalen letten”, zegt Thekla Bosschaart, arts-onderzoeker van Amsterdam UMC, locatie AMC.

  Maar wat zijn dan precies alarmerende woorden? Hoe geeft een jongetje van 3 jaar prijs dat hij seksueel is misbruikt? Dat is bij jonge kinderen bijna codetaal. Bosschaart wil die codetaal ontrafelen, zodat kinderartsen, psychologen en orthopedagogen weten hoe ze seksueel misbruik kunnen herkennen en vaststellen. In eerste instantie om de kinderen een juiste behandeling te kunnen geven. Al kan wat slachtoffers tegen hulpverleners zeggen ook in een strafzaak worden opgevraagd.

  Lees dit premium artikel verder op ad.nl of als lid van LSG in het ledendeel.

  #228709
  Luka
  Moderator

  “In die sekskelder moest mijn prinsessenjurk uit, en ik hoorde alleen het klikken van de camera”

  Toen Vicky 3 jaar oud was, werd ze misbruikt in de kelder van haar overbuurman, die er foto’s en video’s van maakte. “Het voelt als een stuk van mij dat is weggenomen: foto’s van mij, naakt en in een gruwelijke situatie. Ik ben nu dan wel volwassen, maar er wordt nóg misbruik van mij gemaakt.”

  “Als kind speelde ik vaak buiten. Tegenover ons woonde een heel mooi meisje: een prinsesje. Ik speelde vaak met haar en wilde heel graag bij haar thuis spelen. Op een dag waren we aan het hinkelen, toen haar moeder riep: “Wie wil er een snoepje?” Ik rende op haar af, en had het snoepje als eerst. Wie het eerst was, mocht naar binnen, “om mooi gemaakt te worden”, zei die moeder. Als een prinsesje.”

  “In de kelder hadden ze een soort speelkamer: er stonden bedden, en daar mochten we op springen. Ik kreeg een prinsessenjurk aan en ik dacht: “Nu word ik net zo mooi als mijn buurmeisje”. Daar, in de kelder, waren ook de vader (mijn overbuurman) en een oom aanwezig. Ze zeiden: “Je mooie jurk wordt verkreukeld. Je kunt ‘m beter uit doen.” Er ging steeds meer kleding uit. De mannen maakten foto’s van mij en mijn buurmeisje. En er werd gefilmd.”

  “We werden vastgebonden aan het bed. De mannen deden allerlei dingen met ons. Seksuele dingen, met hun handen. Ik wist niet goed wat er met me gebeurde… ik was drie jaar oud.”

  “De overbuurman praatte de hele tijd tegen me: ‘Je bent zo’n mooi meisje’. Zijn adem stonk, hij zat aan me, en ging steeds verder. Hij zei ‘ik ga je geen pijn doen’ en verkrachtte me. Het deed pijn, en al die tijd was er een grote camera bij. Ik hoorde alleen maar klik, klik, klik.”

  “Mijn buurmeisje begon hard te gillen en te huilen. Op een gegeven moment stopte het huilen, en was er paniek. Ze werd in lakens gerold en meegenomen. Ik dacht dat ze dood was. Er schoot door mijn hoofd: had ik maar niet dat snoepje moeten pakken, dan was zij misschien het prinsesje geweest, en was het met haar niet zo afgelopen.”

  “Tien jaar geleden pas kreeg ik te horen dat mijn buurmeisje toen niet was overleden. Wel had ze – net als ik – een zwaar leven gehad: ze was heroïnehoertje geworden en had al op jonge leeftijd zelfmoord gepleegd.”

  “Het misbruik door mijn overbuurman was eenmalig, maar toen ik acht was, ging het weer mis: een man die in de buurt van mijn school woonde, heeft me lange tijd misbruikt. Ik wist niet wat mijn grenzen waren en was erg in de war. Ik durfde het aan niemand te vertellen, want ik dacht dat hij dan ook mijn zusjes zou pakken.”

  “Ik groeide op met paniekaanvallen en nachtmerries. Mijn familie wist niet hoe ze met me om moesten gaan; mijn ouders hadden het altijd heel druk. Hun zaak ging failliet en mijn vader werkte veel, we hadden een groot gezin. Toen mijn moeder 26 was, had ze al 6 kinderen. Ik was een van de oudsten en voor mij was geen tijd.”

  “Op een dag kwam ik thuis en vertelde ik mijn moeder dat de buurman op me geplast had – toen wist ik nog niet dat het sperma was. Mijn moeder zei: ‘Ga weg, vies kind. Hoer!’ Ze was overspannen en wist niet wat ze deed, maar ik dacht: het is mijn eigen schuld. Ik ben een hoer.”

  “Al jong kwamen mijn eerste zelfmoordgedachten: als ik nou dood zou, zijn dan wordt alles misschien opgelost. Toen ik elf was, deed ik mijn eerste poging. Toch wilde ik het niet. Ik dacht: als ik er niet meer ben, wie zorgt er dan voor mijn broertjes en zusjes?”

  “Ik was 12 jaar toen ik pas doorkreeg dat wat deze mannen deden, fout is. Ik zag een documentaire op televisie, waarin werd verteld dat als een man een kind wat aandoet, de man fout is. Ik had altijd gedacht dat ik fout was, en dat als ik erover zou praten ik naar de gevangenis moest. In therapie heb ik dit trauma geprobeerd te verwerken. Ik splitste mijzelf ooit in zes personen: die had dit meegemaakt, die dat… enzovoort.”

  “Ik leef nog elke dag met de gevolgen van het misbruik. Er is best veel in het nieuws dat te maken heeft met #MeToo, waardoor het verleden als een film terug komt. Ik durf in het donker niet naar buiten, slaap met lichtje aan, en heb nog steeds paniekaanvallen.”

  “Ook heb ik er moeite mee om met mannen om te gaan. Ik heb zelf wel een lieve man, die vertrouw ik wel, maar met aanrakingen heb ik het soms moeilijk. Ik heb last van psychoses en slik medicijnen.”

  “Dat er misbruikbeelden zijn gemaakt van mij als klein meisje, blijft me achtervolgen. Dat is heel pijnlijk: soms schaam ik me zo. Ik zou het verschrikkelijk vinden als mensen naar me toe komen dat ze die foto’s hebben gezien.”

  Vicky werkt als vrijwilliger voor Project Speak Now. Deze stichting helpt slachtoffers van seksueel misbruik door te praten over hun ervaringen, onder meer in gespreksgroepen, en met coaching en training.

  Lees verder op brandpuntplus.kro-ncrv.nl >>

  #228724
  Stijn
  Lid LSG

  Ik heb huilend naar dit programma zitten kijken.

  Stijn

  #228818
  Luka
  Moderator

  Na #metoo: dit fotomodel komt in actie tegen ‘vunzografen’

  Fotomodel Megan Versteeg (20) komt in het geweer tegen zogenoemde ‘vunzografen’, fotografen die zich schuldig maken aan seksueel wangedrag tegen vaak heel jonge modellen.

  “Ik ben Megan Versteeg. Dit verhaal doe ik om jonge modellen wegwijs maken in de Nederlandse modewereld, waarin seksuele intimidatie en misbruik te vaak voorkomen. Ik werk pas een jaar als amateurmodel en heb al het nodige meegemaakt.”

  Meisjesdroom

  “Het is mijn meisjesdroom om model te worden. Ik wil er mijn werk ervan maken. Voor dit werk moet je wel de juiste lengtes en maten hebben. Ik kom een paar centimeter te kort. Maar voor commerciële fotoshoots is dat vaak geen probleem, dus daar probeer ik tussen te komen.”

  Van naaktfoto’s tot seks

  “Ik doe meestal TFP-shoots: Time for Print. Dat zijn gratis fotoshoots. Daarbij werken de amateurfotograaf en het amateurmodel vaak voor niets, om zo allebei hun portfolio te vullen. Er zijn prima TFP-fotografen, maar sommigen gaan te ver. Ze willen heel graag naaktfoto’s maken, onder het mom van ‘dan kom jij verder’. Ze zeggen dat ze dan zorgen voor connecties en dat je in de modellentop komt. Sommige fotografen vragen ook om met ze naar bed te gaan. Ik hoor veel modellen die denken dat ze zo inderdaad hoger in de top komen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Als jij laat zien dat je goede poses aanneemt en goed je werk doet, dan moet je verder komen. Niet omdat je met iemand naar bed gaat.”

  Vunzografen

  “Er zijn ook festivals of events met een bepaald thema, kostuumfestivals of fantasy fairs bijvoorbeeld. Daar lopen dan wat ze noemen ‘vunzografen’ rond. Die komen alleen maar om kiekjes te maken van de borsten en de inkijk van modellen. Op die evenementen lopen modellen en anderen rond in kostuums van elven, sprookjesfiguren of superhelden. Sommigen werken maanden aan een kostuum, soms zelf een jaar. Maar daar gaat het die vunzografen niet om.”

  “Er lopen hordes vunzografen rond die zo pikant mogelijke foto’s willen maken. Sommige leggen modellen zelfs in rare houdingen neer. Er zijn ook fotografen die ongevraagd foto’s maken en dat niet eens aan een model vragen. Je merkt dat het puur gaat om hun eigen perverse ideeën.”

  Onder je rok kruipen

  “Voor gewone fotografen die op deze evenementen zijn, is dit ook enorm vervelend. Zij lopen daar om het model in het mooie kostuum te fotograferen. En dan lopen al die vunzografen daartussen. Je haalt ze er makkelijk uit. Ze gaan op grond liggen, proberen modellen van onder te fotograferen of kruipen onder hun rok. Normale fotografen zijn vaak druk bezig met de belichting. Maar als ze opeens jouw borsten proberen te fotograferen, dan weet je het wel.”

  “Het is vrij bizar. De afgelopen tijd zijn de organisatoren van dit soort evenementen wel bezig om die vunzografen weg te houden. Vrouwen zouden dit niet moeten pikken, maar dat gebeurt wel. Je hebt het ook niet altijd onder controle. Als er dertig fotografen staan en er staan twee of drie vunzografen tussen, kun je niet zeggen ‘ga maar weg allemaal’.”

  Shoots in lingerie

  “Bij de TFP-shoots ging ik in het begin nog wel eens in lingerie en ook wel eens naakt. Ik wilde het uitproberen. Je wil kijken waar de grenzen liggen. Waar je je wel of niet prettig bij voelt. Ik heb dat altijd gedaan waar iemand bij was. Maar in mijn ogen zijn dat niet altijd de mooiste foto’s geworden. Voor mij zijn dat gewoon die in een leuke jurk en de beste poses.”

  #MeToo nog maar het begin

  “Ik vind de #metoo-beweging heel goed. Dit zijn zaken die naar buiten moeten komen. Ik denk dat dit nog maar een begin is en dat we er nog lang niet zijn. Er moet nog veel gebeuren wil je misstanden in de fotografiewereld zoveel mogelijk beperken.”

  “Ik probeer jonge meiden altijd te waarschuwen. Dat ze nooit alleen naar fotoshoots moeten gaan. Neem iemand mee die je vertrouwt. Als een fotograaf zegt dat je niemand bij je mag hebben, is het al verkeerde boel.”

  Schaam je niet

  “Modellen praten hier niet makkelijk over. Ze schamen zich snel dat ze erin zijn getrapt en dat ze toch tegen hun zin naakt op de foto zijn gegaan. Dat begrijp ik. Het is niet iets waar je makkelijk over praat. Ook zijn er modellen die al een carrière hebben opgebouwd die hun carrière niet omver willen helpen.”

  “Ik ben misschien een van de weinigen die mijn mond opendoet. Ik schaam me gewoon niet. Je moet erover kunnen praten, dat wil ik iedereen laten weten.”

  In onze tv-reportage op dinsdag 7 november 2017 komen naast Megan Versteeg twee topmodellen naar buiten met hun verhalen. Net als Megan willen zij daarmee opkomen voor minderjarige en jonge modellen die slachtoffer worden van ‘vunzografen’. Zij vertellen ook over misbruik binnen de professionele modellenwereld en hoe zij gelokt werden met seks-aanbiedingen in het escort-circuit.

  Bron: npo3.nl/brandpuntplus

  #229389
  Luka
  Moderator

  REPORTAGE MISBRUIK JEHOVA’S GETUIGEN

  ‘Het begon allemaal kalmpjes. Tijdens het bidden een handje vasthouden. Dicht tegen me aan staan’

  Minister Sander Dekker heeft al eerder Jehova’s getuigen gemaand tot een onderzoek naar misbruik in de geloofsgemeenschap. De kerk weigert dit, en nu onderzoekt het OM negen gevallen en voert Reclaimed Voices, zoals zaterdag in Emmen, campagne.

  Marianne de Voogd (54) staat in een rood shirt op een parkeerplaats in Emmen, waar een stuk of vijftig mensen naar haar verhaal luisteren. Het is zaterdagmiddag en Reclaimed Voices organiseert hier voor de deur van het Nederlandse hoofdkantoor van de Jehova’s Getuigen een vreedzaam protest. De stichting vindt dat het maar eens afgelopen moet zijn met het kindermisbruik binnen de gemeenschap.

  Lees verder op volkskrant.nl >>

  #229390
  Luka
  Moderator

  GEWELD HOORT NERGENS THUIS: LOKALE BESTUURDERS NÚ AAN ZET

  “Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen”.

  Een treffende eerste zin in het actieprogramma aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld van de landelijke overheid. Geweld achter de voordeur komt nog veel te vaak voor. 119.000 kinderen hebben jaarlijks te maken met een vorm van mishandeling of verwaarlozing. Als oud-lid van de Jongerentaskforce heb ik het cijfer inmiddels vaak voorbij horen komen, maar het raakt iedere keer weer. Ik ben daarom blij dat er een integraal plan is, waarin alle belangrijke organisaties en overheden met elkaar samenwerken om geweld te voorkomen of te stoppen.

  ZORG DAT KINDEREN WETEN WAT WEL EN NIET NORMAAL IS IN DE OPVOEDING
  In 2013 sloot ik mij aan bij de Jongerentaskforce, omdat ik het onverteerbaar vind dat zoveel kinderen geen veilig thuis hebben. Ook als jong raadslid in de gemeente Zederik maak ik me sindsdien sterk om de aanpak van kindermishandeling te helpen verbeteren. Dat is in mijn ervaring een thema waar veel partijen en organisaties zich mee bezighouden. Vreemd genoeg wordt de directe doelgroep – kinderen en jongeren – hier nog veel te weinig bij betrokken. Dat is precies waar de Jongerentaskforce verandering in wil brengen.

  Als oud-lid van de Jongerentaskforce vind ik het mooi om te zien dat in het actieprogramma kinderen beter betrokken worden. Zo moet ieder kind geïnformeerd worden over zijn of haar rechten en verteld worden dat geweld in de opvoeding niet normaal is. Daarnaast zal er meer aandacht voor scholing en het gebruik van de meldcode komen. Het actieprogramma zet wat mij betreft dan ook een flinke stap in de goede richting.

  MAAK VAN AANPAK KINDERMISHANDELING PRIORITEIT
  Het is terecht dat in het plan ook de gemeenten genoemd worden. De lokale teams in de dorpen en wijken hebben intensief contact met ouders en kinderen en zijn daarom heel belangrijk om onveilige situaties te signaleren. Daarnaast worden veel meldingen na het onderzoek door Veilig Thuis afgeschaald naar de lokale teams. Het is dus belangrijk dat professionals in deze lokale teams voldoende kennis en expertise hebben over (on)veiligheid.

  Lokale bestuurders hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Tegen hen zeg ik: pak de handschoen van de overheid op en maak van de aanpak van kindermishandeling een prioriteit. Er zijn nog te veel kinderen die niet weten dat wat er bij hen thuis gebeurd niet normaal is, dat zij recht hebben op een veilige thuissituatie, of waar zij terecht kunnen met hun vragen of zorgen. Lokale bestuurders kunnen bijvoorbeeld voorlichting op scholen opnemen in het lokale preventieprogramma en zo zorgen dat kinderen dit wél weten.

  Ik hoop van harte dat lokale bestuurders deze kans grijpen. Met dit actieprogramma kunnen we écht het verschil maken voor de kinderen die opgroeien in onveiligheid. Als geen ander weten zij hoe belangrijk veiligheid is om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen. En dat gunnen we elk kind.

  Bron: Augeo.nl >>

  #229434
  Luka
  Moderator

  De strijd tegen kinderporno
  ‘Wij zijn óók van slag’

  Internet heeft de wereld van kinderporno radicaal veranderd. Terwijl het aantal meldingen jaarlijks fors stijgt, richten politie en OM zich vooral op excessen. De overheid wil nu dat internetbedrijven en de samenleving hun verantwoordelijkheid nemen. ‘Het is tijd voor een Bob-achtige campagne.’

  Michelle Spoormaker zag de kinderpornowereld onder haar ogen veranderen. Als ze vroeger huiszoeking deed, zocht ze met haar team naar videobanden die een verdachte in een schimmige seksshop in Amsterdam had gekocht. Om kinderporno te kunnen bemachtigen had zo’n verdachte grote moeite gedaan. Hij had buitenshuis duistere contacten gelegd, zich in een illegale wereld begeven en was uiteindelijk naar die seksshop gegaan. ‘Mensen die dat deden waren echt pedofiel geaard of hadden ten minste uit zichzelf al die belangstelling’, zegt Spoormaker, die sinds 1999 zedenzaken doet en sinds 2009 landelijk officier van justitie kinderporno is. ‘Dat doe je niet even uit nieuwsgierigheid.’

  Juist dat is wat er nu volgens haar vaak gebeurt. De drempel is door het internet verlaagd. Kinderporno is verschoven van videobanden en boekjes naar het internet. Je hoeft thuis maar een paar zoektermen in te tikken en je bent er. Snellere verbindingen en de vergroting van opslagmogelijkheden zorgen ervoor dat mensen eenvoudiger dan ooit beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik kunnen zoeken, uitwisselen en verspreiden. Daarnaast bieden webcams en live streaming oneindig veel mogelijkheden voor het maken van nieuwe beelden. Zelfs het dark web is toegankelijker. Vroeger konden alleen grote nerds daarin hun weg vinden, tegenwoordig kan iedereen anoniem surfen via het Tor-netwerk. ‘Je wilt wel eens weten wat het is, het is toch wel spannend’, zegt Spoormaker. ‘Het is zo makkelijk. In de trein log je even in, even wat kijken tijdens je werk, in de pauze, of thuis. Niemand die het merkt.’

  Het beleid om kinderporno aan te pakken is het laatste decennium verscherpt. Negen jaar geleden werd een landelijk officier van justitie kinderporno aangesteld, zes jaar geleden kwamen er teams Kinderpornografie en Kindersekstoerisme met 150 gespecialiseerde politiekrachten, drie jaar geleden benoemde de minister van Justitie voor het eerst de bestrijding van kinderporno tot een van de landelijke topprioriteiten. Maar het aantal meldingen groeit justitie en politie boven het hoofd. Voor 2018 wordt zelfs bijna een verdubbeling van vorig jaar verwacht. Dit jaar organiseerde de minister van Justitie en Veiligheid twee rondetafelgesprekken met het veld en private partijen om bij de aanpak van kinderporno een nieuwe stap te zetten. Kinderporno lijkt ver af te staan van de ‘gewone’ burger, als iets van misdadigers, maar het vindt juist plaats in de ‘gewone’ samenleving.

  Het aantal mensen dat naar kinderporno kijkt en downloadt, is groter geworden. ‘We hebben zoveel meldingen, dat kunnen niet allemaal pedoseksuelen zijn’, denkt Spoormaker. Vaak gaat het om mannen die afglijden in hun fantasie. Als Spoormaker en haar team iemand met kinderporno ‘vangen’, staan er op de computer vaak ook andere porno- of geweldsbeelden. Maar, waarschuwt de officier, niemand komt zomaar op een site met kinderporno terecht. ‘Het is welbewust op de computer surfen en aanklikken.’ En het is strafbaar. Het is een delict. ‘Je kijkt naar kindermisbruik’, zegt ze nog maar eens. Daarom vindt ze ‘online kindermisbruik’ een betere term dan kinderporno. Het gaat om foto’s, video’s, chatsessies maar ook webstreaming. ‘Alle zedenartikelen waar een online component in zit.’

  De aard van het internet ‘maakt het veel groter en ongrijpbaarder’, zegt Spoormaker. ‘Bij een aanranding achter het fietsenhok heb je een plaats, een dader en een slachtoffer, meestal zijn ze ook nog bekend. Maar in de online wereld van kinderporno verschuilen mensen zich achter een accountnaam, een avatar of wat dan ook. Je weet niet in welk land deze persoon zit, of wie het is. Je weet niet in welke richting je het moet zoeken. Iedereen kan zeggen dat hij vijftien jaar is, terwijl het een man van zestig kan zijn. Hij kan in Shanghai wonen terwijl hij zegt dat hij Amerikaan is. De opsporing is dus erg veranderd. Die is veel moeilijker geworden. Er is een heel nieuwe wereld bij gekomen.’

  De lawine van meldingen die de instanties krijgen groeit jaarlijks. De meeste gaan over websites op het gewone openbare internet. Mensen die al surfend beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik tegenkomen, kunnen dit online en anoniem melden bij het Meldpunt Kinderporno, onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). In 2017 bekeek het meldpunt 154.897 afbeeldingen, video’s en websites met vermoedelijk seksueel kindermisbruik, een stijging van 35 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Dit jaar is dat aantal al lang gepasseerd en verwacht EOKM-directeur Arda Gerkens op bijna een verdubbeling uit te komen van 225.000 meldingen. Gaat het om een URL die in Nederland wordt gehost, dan geeft het meldpunt het door aan de internet hosting provider zodat de afbeeldingen en video’s verwijderd worden – de Notice and Takedown-procedure. Staat het op een buitenlandse site, dan wordt het doorgegeven via INHOPE, de internationale organisatie van meldpunten.

  Wereldwijd neemt het online aanbod toe. Nederland is een grote spil. Uit de statistieken van INHOPE bleek in 2017 dat een vijfde van alle door de meldpunten geïdentificeerde beelden van kindermisbruik gehost stond in Nederland. Daarmee staat Nederland op de tweede plaats in de top-tien van landen ter wereld waar de meeste kinderporno gehost staat, en binnen Europa zelfs op de eerste plaats, aldus het EOKM. ‘We hebben snelle netwerken’, verduidelijkt Gerkens in haar kantoor in het centrum van Amsterdam. ‘Maar dat hebben wel meer landen.’ De politie zou volgens haar meer kunnen doen. ‘Er is weinig geld voor digitale opleidingen bij de politie. En te weinig capaciteit. Laaghangend fruit laten ze vaak lopen. Ze gaan vooral achter zware en ernstige gevallen aan.’

  Het Meldpunt Kinderporno richt zich op het schoonmaken van het openbare internet. ‘Hoe moeilijker het is om kinderporno te vinden, hoe beter’, zegt Gerkens. Dan is er minder kans dat mensen er eventueel toevallig op stuiten. Volgens Gerkens is vijftig procent van de downloaders niet per se pedofiel of pedoseksueel. Ze hebben, zoals ze zegt, ‘ergens een verkeerde afslag genomen’. Mensen willen het vaak niet doen, zegt ze, ze voelen zich er niet goed over. Dat is ook de kern van hun campagne. Wie naar de website Stop it now! surft en op het vakje ‘Ik kijk kinderporno’ klikt, krijgt een filmpje te zien. Een man kijkt naar een beeldscherm. ‘Voel ik me nu schuldig?’ zegt een stem. ‘Dit is toch geen kindermisbruik? Alle afbeeldingen bestaan al. Kijk die kinderen eens lachen. Gelukkig ziet niemand me, want als dit… dan raak ik echt alles kwijt… mijn baan, huis, relatie, kinderen… Ik moet hiermee stoppen, maar hoe…?’

  Het expertisecentrum heeft voor deze ‘lichte gevallen’ een anonieme hulplijn. ‘We willen dat ze ons gaan bellen’, zegt Arda Gerkens. ‘Mensen hebben zoveel porno gekeken, dat gaat om dopamine, je hebt steeds meer nodig.’ Sommigen willen steeds gewelddadiger, of steeds jonger. Afgelopen jaar had het expertisecentrum 580 ‘contactmomenten’. Gerkens: ‘Praat erover, ga hulp zoeken. Een internetverslaving is vrij makkelijk te stoppen.’

  Politie en justitie richten zich minder op dergelijke openbare websites – waar alleen ‘oud materiaal’ op wordt gedeeld. Zij houden zich vooral bezig met alles wat te koppelen is aan individuele personen. ‘Dat is een heel andere wereld’, zegt Michelle Spoormaker ter verduidelijking. ‘Wij proberen te kijken naar dingen die onder water blijven.’ Dus: mensen die onderling chatten en mailen, down- en uploaden en uitwisselen. Het gaat daarbij vooral om het opsporen van ‘nieuw materiaal’, de mensen die kinderen daartoe misbruiken, de figuren die deze misdrijven faciliteren en dark-webfora beheren.

  Bij het landelijk team Bestrijding Kinderporno (TBKK) in Zoetermeer komen de meldingen centraal voor het hele land binnen. Beeldspecialisten onderzoeken 24 uur per dag, zeven dagen in de week of het om nieuw materiaal gaat, vergelijken de beelden met nationale en internationale databases. ‘In een stuk of tien grote en kleine zalen zitten heel veel mensen achter heel veel computers en die voeren allemaal delen uit van de selectie en voorbewerking van alle informatie die binnenkomt’, zegt Spoormaker, die eindverantwoordelijk is voor de beslissing welke zaken verder te onderzoeken. Ook hier is sprake van een gigantische toename. Kwamen er in 2012 zo’n tweeduizend meldingen van up- en downloaden van kinderporno door (vermoedelijk) Nederlandse gebruikers binnen, in 2016 zat men op twaalfduizend en in 2017 waren het er achttienduizend. ‘Dit jaar koersen we af op dertigduizend meldingen’, zegt officier van justitie Spoormaker. Bijna een verdubbeling.

  Lees verder op de site van de Groene Amsterdammer >>

  #229437
  Luka
  Moderator

  Verbeterde Meldcode 1-1-19 >>

  Wat is de meldcode?

  Iedereen die met kinderen en volwassenen werkt, moet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld handelen volgens de stappen van de meldcode. Dat geldt voor professionals die werken in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de zorg, welzijn en justitie.

  DE WET VERPLICHTE MELDCODE
  Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Uit onderzoek weten we namelijk dat professionals die met een meldcode werken drie keer vaker ingrijpen dan professionals die geen meldcode hebben.

  BASISMODEL MELDCODE
  De overheid heeft het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld. Sectoren en branches hebben dit voorbeeld vertaald naar hun achterban. Instellingen en organisaties op hun beurt maken een vertaling naar hun werkpraktijk: zij beschrijven wie welke stappen zet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Elke meldcode omvat dezelfde 5 stappen zoals opgenomen in het basismodel. Dat vergemakkelijkt de samenwerking tussen professionals en organisaties.

  MELDRECHT
  De meldcode is nadrukkelijk geen meldplicht. Organisaties zijn verplicht een meldcode te hebben, professionals zijn verplicht te handelen volgens de stappen van de meldcode, maar het doorlopen van de meldcode hoeft niet te leiden tot een melding.

  In de Wet meldcode is wel opgenomen dat professionals het récht hebben te melden bij Veilig Thuis. Ook als gezinsleden daar geen toestemming voor geven. Het meldrecht houdt in dat professionals persoonsgegevens van volwassenen en kinderen mogen doorgeven aan Veilig Thuis, zodat Veilig Thuis een onderzoek naar de gezinssituatie kan starten. Bovendien mogen professionals informatie geven als Veilig Thuis daar vanwege haar onderzoek om vraagt.

  Bron: augeo.nl >>

   

  #229439
  Luka
  Moderator

  Het trauma van seksueel misbruik

  Het verleden leert dat we niet te makkelijk moeten denken dat een baby pijn of trauma’s wel zal vergeten.

  De discussies over de mogelijke gevolgen van het kindermisbruik door Robert M. volg ik met stijgende verbazing. Volgens sommige deskundigen en columnisten zouden die wel eens mee kunnen vallen. Zo stelde psycholoog Ruud Bullens in de Volkskrant dat een baby van tien maanden het verschil niet ervaart tussen een thermometer die in de anus wordt ingebracht of iets anders dat naar binnen gaat.

  Een medische handeling of seksueel misbruik leveren volgens deze denkwijze dezelfde fysieke stress op, want een baby maakt nog geen onderscheid in de betekenis van de gebeurtenis. De argumentatie van Bullens zal mogelijk ook de lijn zijn van de verdediging van Robert M.

  Baby’s kunnen blijkbaar ongestraft ‘ont-zield’ worden. Baby’s zijn klein dus reduceren we fysieke pijn, de schending van lichamelijke integriteit en de emotionele onveiligheid als gevolg van seksueel misbruik gemakshalve tot babyproporties.

  Lees verder op de site van Trouw >>

  #230245
  Luka
  Moderator

  ‘We leren te weinig van #metoo, geef kleuters al uitleg bij doktertje spelen’

  We hebben te weinig geleerd van de de #metoo-discussie van vorig jaar. Dat zegt Rutgers, het kenniscentrum seksualiteit. Rutgers-directeur Ton Coenen vindt dat er veel meer aandacht nodig is voor de preventie van ongewenst seksueel gedrag.

  Er wordt politiek te weinig gedaan, zegt hij. “In Scandinavië is bijvoorbeeld de wetgeving veranderd, hier doen we niks. Niemand is verantwoordelijk voor dit grote probleem.” De oplossing voor gedragsverandering ligt wat het kenniscentrum betreft in vroege preventie.

  Uitleg bij doktertje spelen
  “Wij vinden dat ouders en scholen meer moeten doen, meer voorlichting. Vanaf groep 1 zouden kinderen al moeten beginnen met seksuele vorming. Kinderen spelen vader-moedertje of doktertje. Leer ze aan de hand daarvan wat ongewenst gedrag is. Seksuele voorlichting is er wel, bespreken van ongewenst gedrag gebeurt nauwelijks. Daar besteedt maar een kwart van de scholen aandacht aan. Scholen hebben het al druk, maar het hoeft niet veel tijd te kosten.”

  Lees verder over de campagne van Rutgers op de site van RTL Nieuws >>

  #230261
  Luka
  Moderator

  Papa kijkt kinderporno
  Artikel VPRO Gids n.a.v. ‘De vrouw van een pedofiel’

  In de documentaire ‘De vrouw van een pedofiel’ (BNNVARA – Channel 4) vertellen vrouwen wat er met hun gezin gebeurde nadat hun man was opgepakt voor het bezit van kinderporno.

  Helen, 44 jaar getrouwd met Robert, heeft haar mooiste jurk aangetrokken voor wat een feestelijke dag moet worden. De afgelopen twee jaar zat Robert vast wegens bezit van kinderporno. Vandaag komt hij vrij.

  Helen is een van de echtgenotes die te zien zijn in de Britse documentaire Married to a Paedophile (Nederlandse titel: ‘De vrouw van een pedofiel’), die nu door BNNVARA wordt uitgezonden. De film is niet alleen uitzonderlijk vanwege het precaire onderwerp, maar ook door de inventieve vorm. De mensen die vertellen wat hen is overkomen, blijven onzichtbaar, maar hun stemmen zijn echt. Acteurs lipsyncen hun stemmen zo nauwkeurig dat het niet zichtbaar is voor wie het niet weet. Regisseur Colette Camden moest haar toevlucht nemen tot deze oplossing omdat niemand die te maken krijgt met kinderporno bereid is daar voor een camera over te vertellen. Geen zwarte balkjes, geblurde gezichten of vervormde stemmen dus, maar acteurs die de gebeurtenissen naspelen.

  Kate vertelt hoe ze haar man Alex de deur uitzette nadat de politie was binnengevallen, op zoek naar kinderporno. Hun twee dochters, begin twintig, hebben de relatie met hun vader niet verbroken. Hij is zijn baan kwijt, woont in een caravan en probeert van zijn pornoverslaving af te raken. Zij is afwisselend boos, verdrietig en verslagen.

  Helen is in de zestig en al vanaf haar achttiende getrouwd met Robert. Ze hebben twee kleinkinderen. De manier waarop zij met deze situatie omgaat, zal heel wat teweegbrengen bij kijkers. Want Helen laat Robert niet vallen. Ze houdt nog altijd van hem en kan zich geen leven zonder hem voorstellen. Dat hij niet in de buurt van zijn kleinkinderen mag komen, maakt het allemaal nog pijnlijker.

  In anderhalf uur krijg je een realistisch beeld van wat er gebeurt in een doorsnee gezin wanneer vader of opa gepakt wordt vanwege het bezit van kinderporno. Voor daders is er, behalve uiteraard straf, ook begeleiding en therapie. Maar welke gevolgen heeft dit voor hun vrouw en kinderen?

  Lees verder op 2doc.nl >>

25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 102)
 • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
gasten online: 23 ▪︎ leden online: 0
No users are currently active
FORUM STATISTIEKEN
topics: 2.759, berichten: 14.841, leden: 1.609
Scroll Up