Kindermisbruik (algemeen)

 • Dit onderwerp bevat 107 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13/12/2023 om 23:00 door Moderator.
10 berichten aan het bekijken - 11 tot 20 (van in totaal 108)
 • Auteur
  Reacties
 • #236949
  Mark
  Moderator

   Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd

   Seksueel misbruik van kinderen is een onderwerp dat met aanzienlijke maatschap- pelijke commotie gepaard gaat. In Nederland is de samenleving de afgelopen twee jaar meerdere keren opgeschrikt door ernstige zedenzaken waarbij soms zeer jonge kinderen waren betrokken. Hieronder waren onder meer het seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (onderzocht door de Commissie-Deet- man), het seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in (rijks)instellingen zijn geplaatst (onderzoek door de Commissie-Sam- son) en een zaak van grootschalig seksueel kindermisbruik in Amsterdam.

   Het Landelijk Expertisecentrum Kinderporno van het Openbaar Ministerie (OM) scherpte mede naar aanleiding van deze zaken haar onderzoek naar pedofielen- vereniging Vereniging Martijn verder aan. Vereniging Martijn is een vereniging die stelt te pleiten ‘voor acceptatie van ouderen-kinderen relaties’. Naar aanleiding van dit laatstgenoemde onderzoek heeft het OM besloten Vereniging Martijn via een civielrechtelijke procedure te proberen te laten ontbinden. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie is hierop verzocht een wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar het voorkomen van (gerapporteerde) problemen van diverse aard na seksueel kinder- misbruik (SKM). Hierover is al veel informatie beschikbaar, maar deze literatuur is meestal gericht op het beschrijven van één of enkele gerapporteerde problemen (zoals nachtmerries), terwijl een completer overzicht van meerdere problemen tot op heden ontbreekt. Ook is nog niet exact bekend onder welke omstandigheden de problemen in meer of mindere mate aanwezig (kunnen) zijn. De belangrijkste doel- stellingen van het onderhavige rapport waren dan ook:

   1. het bieden van een zo volledig mogelijk overzicht van de gerapporteerde proble- men van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd door volwassenen;
   2. het bieden van een overzicht van de omstandigheden die van invloed (kunnen)
    zijn op de ernst van de gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd door volwassenen.

   Lees het hele rapport op wodc.nl >> (probeer het in een andere browser als het rapport niet goed laadt)

   #220369
   Luka
   Moderator

    Het verhaal van een dakloze jongere: Seks voor een slaapplek

    Dit is het verhaal van Roos, die op jonge leeftijd drie jaar dakloos was. Ze wil haar verhaal delen, maar dan wel anoniem.

    ‘Als kind had ik het niet leuk thuis. Mijn moeder voedde mij alleen op en daar was ze niet zo goed in. Ze dronk veel en ging vaak uit. Dan bleef ik alleen thuis. Toen ik zeven jaar oud was, ben ik door Jeugdzorg uit huis geplaatst. In de instelling had ik voor het eerst geen honger meer, er was genoeg te eten. Dat was fijn. Ik heb bij diverse pleeggezinnen gewoond en in instellingen. Het was niet leuk om zo vaak te verhuizen. Ik voelde me nergens thuis en daarom maakte ik vaak ruzie, ik was echt niet makkelijk, denk ik nu.’

    Veel mensen denken dat dakloze jongeren niet bestaan in Nederland. Het tegendeel is helaas waar. Cijfers variëren omdat de groep moeilijk in beeld te krijgen is. De laatste officiële telling komt neer op minimaal 9000 dakloze jongeren onder de 23 jaar. De meesten hebben in hun kindertijd te maken gehad met problemen thuis: één of beide ouders konden niet voor hen zorgen. De jongeren slapen op straat of logeren bijna iedere nacht op een ander adres. Dakloze jongens komen vaker voor dan meisjes. Van de zwerfjongeren is veertig procent vrouw.

    Lees verder op tussenvoorziening.nl >>

    #221086
    Luka
    Moderator

     Hoe jeugdtrauma’s je geestelijke en lichamelijke gezondheid blijvend kunnen beïnvloeden.

     Prof. Dr. Vincent Felitti, Onderzoeker ACE Studies (2010): ‘Adverce childhood experiences are the most basic and longlasting determinants of health riskbehaviors, mental ilness, social disfunction, disease, disability, death and health costs’.

     Uit grootschalige epidemiologische onderzoeken blijkt dat volwassenen die in hun kinderjaren chronisch getraumatiseerde zijn een algemene psychische, somatische en maatschappelijke kwetsbaarheid hebben. De relatie tussen chronische traumatisering in de kinderjaren en gezondheids- en maatschappelijke problemen in de volwassenheid is het sterkst bij een combinatie van meerdere vormen van traumatisering. De aard en ernst varieert met de leeftijd waarop de traumatisering begon, de relatie met de agressor, de duur en ernst van de traumatisering en de emotionele en sociale ondersteuning uit de omgeving. De levensverwachting van mensen met jeugdtrauma’s is twintig jaar korter ten opzichte van diegenen die opgroeien in een veilige omgeving. Chronische traumatisering in de kinderjaren staat in lineaire relatie tot een complexiteit van vaak samenhangende geestelijke, lichamelijke en sociale problemen. Er kan sprake zijn van:
     en met verstoring van de ontwikkelingsfasen.

     Lees verder op de site van Celevt.nl >>

     #221087
     Luka
     Moderator

      De gevolgen van jeugdtrauma’s verdwijnen niet vanzelf ook niet bij het volwassen worden.

      Bij jeugdtrauma’s gaat het om langdurende traumatisering binnen de interpersoonlijke context. Met andere woorden: traumatisering door diegenen die het kind in feite hadden moeten beschermen. Wat houdt dat in? Kijk ook KRO de Wandeling met Aaltje van Zweden, Therese Evers en Hans Dorrestijn.

      Experts geven de volgende omschrijving:

      Bij vroegkinderlijke traumatisering gaat het om de schadelijke psychologische, biologische en sociale gevolgen van (een combinatie van) stressvolle en potentieel traumatische gebeurtenissen tijdens de kinderjaren. Deze gebeurtenissen zijn aanhoudend, langdurig, binnen de interpersoonlijke context en met verstoring van de ontwikkelingsfasen.

      Voorbeelden :

      • Mishandeling (emotioneel, fysiek, seksueel);
      • Aanhoudende en langdurige verwaarlozing (psychisch, pedagogisch, fysiek);
      • Getuige zijn van aanhoudend en langdurig geweld in het gezin;
      • Verkeren in oorlogsomstandigheden en / of hebben moeten vluchten;
      • Langdurig moeten ondergaan van pijnlijke medische handelingen;
      • Meerdere traumatische verliezen (met als gevolg voortdurende verstoring van (de kwaliteit van) de hechtingsrelatie).

      Deze gebeurtenissen zijn aangevangen voor het achtste levensjaar (soms wordt ook wel het twaalfde levensjaar aangehouden). Daarbij moet traumatisering gezien worden als een subjectieve respons van een iemand op een gebeurtenis, en niet als de kwaliteit van de gebeurtenis.

      Lees verder op de site van Celevt.nl >>

      #221254
      Luka
      Moderator

       “Ik voel het in mijn buik als ik iets niet wil”
       Kinderen voelen welk fysiek contact te ver gaat, maar hoe leer je ze ‘nee’ te zeggen? Een kijkje in een les over weerbaarheid.

       Marloes Hellings (32) loopt langs de tafels van groep 5, haar klas. Bij de stoel van Keetje (9) staat ze stil. Ze pakt Keetjes hand en geeft er een kus op. Nieuwsgierig volgt de klas de bewegingen van de juf, die terug naar haar bureau loopt. “Wat vond je ervan, dat ik jou een kus gaf?” vraagt Hellings aan haar leerling. Keetje haalt haar schouders op. “Niet heel erg, maar ook niet heel leuk.”

       Het is de Week van de Lentekriebels, een project van Rutgers dat basisschoolleerlingen helpt na te denken over thema’s als weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Basisschool ’t Ven in Rosmalen is een enthousiaste deelnemer: deuren en muren zijn versierd met hartjes en letterslingers.

       Op de tafels van de kinderen liggen rode, groene en oranje kaartjes. Daar hebben ze blijkbaar vaker mee gewerkt, want ze weten precies wat ze ermee moeten doen. Op het digiboard verschijnt een vraag. “Je hebt verkering met de leukste jongen of het leukste meisje uit de klas, maar je wilt niet zoenen.” De oranje kaartjes gaan massaal de lucht in.

       “Waarom heb jij de twijfelkaart gekozen?” vraagt Hellings aan een leerling. “Omdat ik dan misschien toch met diegene zou kussen, zodat ik ervan af ben.” Het illustreert de noodzaak om seksualiteit bespreekbaar te maken en kinderen te leren dat zij hun grenzen mogen aangeven. “Want”, legt Hellings haar leerlingen uit, “rekenen is iets wat je soms gewoon moet doen om ervan af te zijn. Kussen niet.”

       Lees verder op de site van One World >>

       #221384
       Mark
       Moderator

        PRISCILLA WERD SLACHTOFFER VAN VERKRACHTING ALS GEVOLG VAN FAKE-ACCOUNTS

        ‘Het hebben van een fake-account is doodnormaal.’ Dat was de stelling die deze week in CritiX besproken werd. Het hebben van fake-accounts lijkt misschien onschuldig, maar het kan vergaande gevolgen hebben. Dat bewijst Priscilla wel. Zij werd dankzij fake-accounts tot twee keer toe slachtoffer van verkrachting. Ze belde naar de studio en gaf alle FunX-luisteraars letterlijk een wake-up call: “Doe het gewoon never nooit niet, wees jezelf, je bent perfect zoals je bent, ga niet lopen faken.”

        FAKE DATINGPROFIELEN
        Het is een bizar verhaal waarmee Priscilla naar FunX-dj Ingrid belde. Ze vertelde dat ze op school gepest werd en haar pesters fake-accounts van haar aanmaakten op meerdere datingsites. Onder haar naam en met haar foto’s op het profiel, voerden de fakers allerlei pikante gesprekken. “Ze hadden tegen de mannen gezegd dat ik door middel van seks aan een baan wilde komen. Ik wist van niks en liep nietsvermoedend over straat, toen ik opeens een steeg werd ingetrokken en bruut verkracht werd.”

        Lees verder en beluister het radiofragment op funk.nl >>

        #221426
        Mark
        Moderator

         DE CONSEQUENTIES VAN SEKSUEEL MISBRUIK VAN MINDERJARIGEN

         Ten behoeve van de commissie van onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk
         Rapport Commissie Deetman, Balans, 2011, Deel 2 – Passages uit Hoofdstuk 10

         Seksueel misbruik van kinderen is van alle tijden, maar pas sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft het in de wetenschap en de media de aandacht gekregen die het verdient.
         […]
         Aanvankelijk ging dit gepaard met vele controverses, maar intussen, meer dan dertig jaar later, bestaat er voldoende consensus over de feiten, de gevolgen en de onderliggende theorieën.

         Bij seksueel misbruik moeten we denken aan…
         …het seksueel (genitaal) manipuleren van een kind door een volwassene van wie dat kind op enigerlei wijze afhankelijk is of waarmee het in een vertrouwensrelatie staat, met als doel de seksuele behoeftebevrediging van die ander. Het manipuleren varieert van seksueel gericht betasten boven de kleding tot penetratie, van vagina, anus of mond, al of niet met geweld en bedreiging. Het leeftijdsverschil moet van dien aard zijn dat van overwicht of een machtsverhouding sprake is. Gebruikelijk wordt een leeftijdsverschil van minimaal vijf jaar genoemd, bij voorbeeld bij broer-zus incest, maar als er bijvoorbeeld een dreiging is met geweld of wapens valt dit leeftijdsverschil weg tegen de verschillen in macht en fysiek overwicht.

         Seksueel misbruik wordt in dit essay conform het wetenschappelijke en juridische gebruik gedefinieerd als:
         ‘seksueel contact van een volwassene met een kind onder de zestien, waarbij het kind het contact niet kan weigeren en waarbij de volwassene overwicht, macht of controle heeft. Het doel van het seksuele contact is de bevrediging van de volwassene.’

         Er is dus geen expliciete in- of toestemming van het kind. Voor een kind onder de twaalf wordt verondersteld dat deze die ook niet kan geven, door de beperkte cognitieve en emotionele mogelijkheden van een kind om de consequenties van daden te overzien.

         Lees verder op human-being.nl >>

         #222620
         LSG
         Beheer
         Topic starter

          Hoe herken je seksueel misbruik bij kinderen?
          STAND VAN ZAKEN 28-05-2018

          Thekla F. Vrolijk-Bosschaart, Michelle Nagtegaal, Sonja N. Brilleslijper-Kater, Marc A. Benninga, Ramón J.L. Lindauer en A.H. (Rian) Teeuw

          De kans dat een arts in zijn of haar loopbaan te maken krijgt met patiënten bij wie sprake is van seksueel misbruik of aanwijzingen hiervoor is groot. Onderzoek uit 2014 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen toont aan dat in Nederland 1 op de 3 kinderen vóór het 18e levensjaar een vorm van seksueel geweld meemaakt.

          Het herkennen en vaststellen van seksueel misbruik bij een kind is complex. Vooralsnog is er geen gevalideerd instrument dat op zichzelf staand gebruikt kan worden bij de diagnostiek naar seksueel misbruik.

          Een vermoeden van seksueel misbruik moet systematisch en multidisciplinair (medisch en psychosociaal) worden onderzocht door professionals met voldoende expertise, bij voorkeur in een gespecialiseerd centrum.

          Bij psychische klachten na seksueel misbruik is het advies een kind te verwijzen voor psychosociale hulp, en bij kinderen zonder psychische klachten zijn psycho-educatie en waakzaam afwachten (‘watchful waiting’) aan te raden.

          Artsen kunnen de richtlijn ‘Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen’ van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde raadplegen en advies inwinnen bij Veilig Thuis, het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling en het Centrum Seksueel Geweld.

          Toch kan het voor zorgprofessionals moeilijk zijn om signalen die passen bij doorgemaakt seksueel misbruik te herkennen en een vermoeden van seksueel misbruik verder te onderzoeken om dit al dan niet waarschijnlijker te maken. Daarnaast ervaren veel artsen een drempel om het gesprek over seksueel misbruik – en kindermishandeling in het algemeen – aan te gaan en een vermoeden verder te onderzoeken.

          Dat seksueel misbruik moeilijk te herkennen is bleek wel eind 2010, toen Nederland werd opgeschrikt door de ‘Amsterdamse zedenzaak’. Een medewerker van een kinderdagverblijf werd veroordeeld voor seksueel misbruik van 67 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. De Amsterdamse zedenzaak was aanleiding voor wetenschappelijk onderzoek naar de korte- en langetermijngevolgen van seksueel misbruik op jonge en zeer jonge leeftijd (Vrolijk-Bosschaart et al, schriftelijke mededeling, 2018).

          Het is belangrijk seksueel misbruik in een vroeg stadium op te sporen, omdat de gevolgen op korte en lange termijn ernstig kunnen zijn. Er bestaat een groter risico op psychosociale problemen, op lichamelijke klachten en aandoeningen en op problemen rond seksualiteit.

          In dit artikel beschrijven we waarom het herkennen van seksueel misbruik bij kinderen moeilijk is, wat de mogelijke gevolgen zijn van dit misbruik en hoe men om moet gaan met een vermoeden van seksueel misbruik. Dit doen wij aan de hand van de richtlijn ‘Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen’ van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), en de KNMG-meldcode ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’.In deze richtlijn staan de systematische zoekacties beschreven, die per onderwerp verschillen. Daarnaast raadpleegden we voor deze bijdrage een aantal relevante artikelen die na het verschijnen van de richtlijn zijn gepubliceerd of die niet in de richtlijn waren opgenomen.

          Lees verder als lid van LSG in het ledendeel.

          Lees ook de eerdere studie ‘Signalen van seksueel misbruik herkennen’ uit 2016.

          #222621
          LSG
          Beheer
          Topic starter

           Op goede grond
           De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen

           Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

           Kinderen hebben recht op bescherming tegen alle vormen van seksueel geweld. Hun bescherming is de voortdurende verantwoordelijkheid van een ieder die met hen in aanraking komt. De urgentie blijkt uit de cijfers: naar schatting worden jaarlijks 62.000 kinderen voor het eerst slachtoffer van strafbaar seksueel geweld. Twee van de tien jongens en zelfs vier van de tien meisjes wordt slachtoffer. Dat kunnen ‘hands-of ’ vormen van seksueel geweld zijn, zoals ongewenst geslachtskenmerken zien, zowel digitaal als in de reële wereld. Maar ook ongewenst aangeraakt door een ander, ongewenst gezoend, ongewenst manuele of orale seks gehad, en, voor nog altijd één op de twintig meisjes, ongewenste geslachtsgemeenschap.

           De eerste reactie zou zijn: dat kan niet, dat moet stoppen. Maar het geheel voorkómen dat kinderen slachtoffer worden van seksueel geweld is een illusie. Beter dan het najagen van een illusie, die per definitie vaag is, is het zoeken naar concrete mogelijkheden om de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen te verbeteren.

           Lees het rapport op nationaalrapporteur.nl >> (347 pagina’s, open het in een andere browser als het rapport niet goed laadt)

           #222643
           Mark
           Moderator

            ZEDENDELINQUENT ZIET ER ZELDEN UIT ALS ‘DE VIEZE MAN’

            De bankdirecteur, de opa, de vader van het vriendinnetje. Iedereen kan een zedendelinquent zijn. En ze slaan vaak toe in hun eigen omgeving, onder de mensen die ze kennen.

            Yet van Mastrigt ziet de bankdirecteur nog voor zich, die in dat ene moment van opwinding alles vergooide. Zijn baan, zijn huis, zijn relatie, zijn gezin. Hij was het, die het vriendinnetje van een dochter bij hem op schoot zo betastte, dat hem verkrachting ten laste werd gelegd. “Eén moment van opwinding zorgde dat hij alles kwijt raakte.”

            Lees dit premium artikel verder op ad.nl of als lid van LSG in het ledendeel.

           10 berichten aan het bekijken - 11 tot 20 (van in totaal 108)
           • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
           gasten online: 20 ▪︎ leden online: 3
           Chris, Peter76, Lyn
           FORUM STATISTIEKEN
           topics: 3.787, reacties: 21.267, leden: 2.865