Privacybeleid Lotgenoten Seksueel Geweld

Voor mensen die seksueel geweld of seksueel misbruik hebben meegemaakt, is zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie erg belangrijk. Daarom hebben wij een privacybeleid opgesteld en houden wij ons aan de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Vastleggen en verwerken van gegevens

De volgende worden gegevens in ons systeem opgeslagen:

 • gebruikersnaam;
 • wachtwoord;
 • mailadres;
 • datum en tijd waarop je inlogt;
 • IP-adres waarmee je inlogt;
 • berichten die je plaatst.

Deze gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van een optimale dienstverlening van LSG en om de veiligheid van onze leden te waarborgen. Wij stellen ze nooit beschikbaar aan derden.

Technische veiligheidsmaatregelen

 • Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) wordt gehost op een Nederlandse server die goed beveiligd is. Alleen jijzelf en onze beheerders hebben toegang jouw gegevens. Uitzondering hierop zijn berichten die je op het forum en de chat plaatst.  
 • Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen en zijn, ook door onze beheerders, niet te achterhalen.
 • Berichten die je op LSG plaatst, worden verstuurd via een beveiligde verbinding (TLS). Je kunt dit zien aan het gesloten slotje in de adresbalk van je browser. TLS zorgt ervoor dat berichten tijdens verzending over het internet niet leesbaar zijn. 
 • Bij registeren en inloggen op LSG wordt gecontroleerd of je gebruik maakt van VPN of een proxyserver. Dit doen wij omdat het gebruik van VPN en proxyservers, op basis van onze huisregels, niet is toegestaan. 

Al treffen wij de beste technische veiligheidsmaatregelen die er bestaan, echte veiligheid begint bij jezelf. Zorg daarom dat niemand je wachtwoord kent of kan achterhalen. Gebruik geen automatisch inloggen en laat je computer of telefoon niet onbeheerd achter.

Inhoud van berichten

Op basis van onze huisregels mogen leden inhoud van chat- en forumberichten niet buiten LSG te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Toch kunnen wij niet garanderen dat iedereen zich hieraan houdt. Daarom is het plaatsen van berichten op het forum en de chat voor eigen risico. Wel nemen wij passende maatregelen als blijkt dat iemand inhoud van chat- en forumberichten buiten LSG heeft verspreid. Meer hierover vind je in onze huisregels en onze disclaimer.

Aanpassen van gegevens

Wij bieden je de mogelijkheid tot het aan laten passen van de volgende persoonsgegevens:

 • gebruikersnaam;
 • mailadres.

Je wachtwoord kun je zelf wijzingen via ‘Wachtwoord vergeten?’ op de inlogpagina. Je ontvangt dan een mail met een link naar de pagina waar je een nieuw wachtwoord in kunt stellen.

Forumberichten kun je niet zelf aanpassen en ook niet zelf verwijderen. Wel kunnen wij dit voor je doen. Als je forumberichten aan wilt laten passen of verwijderen, kun je een mail sturen via het contactformulier. Toch vragen wij je dit niet te doen omdat jouw berichten waardevolle informatie voor anderen kunnen bevatten die dan verloren gaat. Bovendien kan door het aanpassen of verwijderen van berichten het verloop van het gesprek onduidelijk worden.

Chatberichten kunnen niet worden aangepast of verwijderd. Gesprekken in kamers zijn direct na het verlaten van een kamer of van de chat niet meer beschikbaar. De inhoud van privé gesprekken blijft standaard twee weken bewaard voor jou en je gesprekspartner.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van LSG kan op de volgende manieren beëindigd worden:

 • opzegging door jezelf;
 • opzegging door LSG;
 • deactivering van je account als gevolg van een overtreding van de huisregels.
Opzegging door jezelf

Je kunt je lidmaatschap van LSG opzeggen via ‘Opzeggen‘. Het is niet nodig hiervoor een reden op te geven. In het kader van verbetering van onze diensten, stellen wij dit echter wel op prijs.

Conform de AVG worden je accountgegevens na opzegging uit ons systeem verwijderd.

Berichten die je op het forum hebt geplaatst, blijven na opzegging staan. Jouw berichten kunnen waardevolle informatie voor anderen bevatten die anders verloren gaat. Bovendien kan door het verwijderen van jouw berichten het verloop van het gesprek onduidelijk worden. Het is mogelijk je berichten op het forum te laten anonimiseren. Als je dit wilt, kun je dit bij je opzegging aangeven.

Privé berichten op de chat worden na opzegging direct verwijderd.

Mocht je in de toekomst opnieuw behoefte hebben aan lotgenotencontact, dan ben je uiteraard weer van harte welkom.

Opzegging door LSG

Conform onze huisregels verwachten wij dat je binnen enkele weken na registratie actief bent op LSG. Dit kan door actief deel te nemen aan gesprekken op de chat en/of in het ledendeel van het forum.

Als je na enkele weken niet actief bent, kunnen wij je per e-mail uitnodigen alsnog actief te worden. Geef je geen gehoor aan deze uitnodiging, dan gaan wij ervan uit dat je geen behoefte hebt aan lotgenotencontact op LSG. Omdat onze huisregels alleen inloggen en ervaringen van leden lezen niet toestaan, zeggen wij jouw lidmaatschap dan op. Je gegevens worden dan, conform de AVG, uit ons systeem verwijderd.

Mocht je in de toekomst alsnog behoefte krijgen aan lotgenotencontact, dan ben je uiteraard weer van harte welkom.

Deactivering van je account

Als je account gedeactiveerd wordt als gevolg van een overtreding van de huisregels, ontvang je hiervan per e-mail bericht. Eventueel ongepaste berichten die je op het forum hebt geplaatst, worden verwijderd, evenals eventuele bijdragen aan gesprekken op de chat. Het is mogelijk je andere berichten op het forum te laten anonimiseren. Een verzoek hiertoe kun je doen via het contactformulier.

Deactivering van je account is permanent, herregistratie is niet toegestaan.*

Op basis van artikel 4.3 van de AVG behouden wij ons het recht voor je gegevens permanent in ons systeem te bewaren. Dit om herregistratie tegen te gaan.

Cookies

Onze website plaatst cookies op je PC, laptop, tablet of telefoon. Dit gebeurt om het gebruik van de website te analyseren en het gebruik van social media mogelijk te maken. Als je niet wilt dat er cookies geplaatst worden, kun je dit uitzetten in je browser. Houd er wel rekening mee dat sommige delen van de website dan niet goed meer werken.

Wijzigingen

Ons privacybeleid is afgestemd op de huidige wetgeving en mogelijkheden van LSG. Aanpassing of uitbreiding van de wet of onze diensten, kan leiden tot wijzigingen van ons privacybeleid. Het is daarom raadzaam dit regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

 
* Herregistratie van accounts die gedeactiveerd zijn omdat niet aan de voorwaarden voor lidmaatschap is voldaan, is toegestaan als bij herregistratie alsnog aan deze voorwaarden worden voldaan.
versie 20181215