Privacybeleid Lotgenoten Seksueel Geweld

Voor mensen die seksueel geweld of seksueel misbruik hebben meegemaakt, is zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens erg belangrijk. Daarom hebben wij een privacybeleid opgesteld en houden wij ons aan de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

In ons privacybeleid lees je alles over gegevens die wij verzamelen en hoe wij met die gegevens omgaan. Zo leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, met welk doel wij dat doen, waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor hoe lang. Ook vind je in ons privacybeleid informatie over je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens voor een aantal doelen. Deze worden hieronder toegelicht. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt ten behoeve van lotgenotencontact op LSG. Wij stellen ze dus nooit beschikbaar aan derden, tenzij jij daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven of als wij daartoe gesommeerd worden door justitie.

Registreren op LSG

Bij registratie op LSG slaan wij de volgende accountgegevens op onze server op:

 • gebruikersnaam;
 • wachtwoord;
 • e-mailadres;
 • datum en tijdstip waarop je registreert;
 • IP-adres waarmee je registreert..

Behalve je gebruikersnaam, bewaren wij je accountgegevens tot je lidmaatschap wordt beëindigd. Informatie over het bewaren van je gebruikersnaam vind je onder het volgende kopje.

Uitzondering op het bovenstaande zijn accountgegevens die wij bewaren om herregistratie na deactivering van je account tegen te gaan.

Meer informatie over beëindiging van je lidmaatschap vind je onder ‘Beëindiging lidmaatschap‘.

Inloggen op LSG

Als je inlogt op LSG slaan wij de volgende gegevens op onze server op:

 • gebruikersnaam;
 • data en tijdstippen waarop je inlogt;
 • IP-adressen waarmee je inlogt.

Wij bewaren deze gegevens 120 dagen.

Contact opnemen

Als je contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, slaan wij alle gegevens die je op het formulier hebt ingevuld, inclusief je e-mailadres, op onze server op. Wij bewaren deze gegevens gedurende een jaar.

Verhaal insturen

Als je een verhaal instuurt via het formulier ‘Deel je verhaal‘, slaan wij alle gegevens die je op het formulier hebt ingevuld, op onze server op. Wij bewaren deze gegevens zolang je verhaal op de website staat.

Reacties plaatsen op een verhaal

Als je een reactie plaatst op een verhaal op de website, slaan wij alle gegevens die je op het formulier hebt ingevuld en je IP-adres, op onze server op. Wij bewaren deze gegevens zolang je reactie op de website staat.

Berichten plaatsen op het forum en de chat

Als je berichten op het forum of de chat plaatst, worden de volgende gegevens op onze server opgeslagen:

 • inhoud van berichten;
 • gebruikersnaam;
 • IP-adres.

Wij bewaren gegevens van berichten die je op het forum plaatst, zolang je berichten op het forum staan. Zodra berichten van het forum verwijderd worden, worden de gegevens automatisch van onze server verwijderd. Berichten kunnen op jouw verzoek verwijderd worden, bijvoorbeeld na opzegging, of door ons omdat wij de inhoud ongepast vinden.

Wij bewaren gegevens van berichten die je op de chat plaatst, maximaal twee weken. Daarna worden de gegevens automatisch van onze server verwijderd. Dit wil overigens niet zeggen dat berichten ook maximaal twee weken zichtbaar zijn op de chat. Dat geldt alleen voor privé berichten. Berichten in chatrooms zijn direct nadat je een chatroom of de chat verlaat al niet meer zichtbaar.

Copyright

Om persoonlijke informatie die je deelt op het forum, de chat en in verhalen te beschermen, hebben wij copyrightbeperkingen opgesteld. Zonder jouw schriftelijke toestemming mogen (delen van) jouw berichten en verhalen niet verspreid worden. Meer hier over kun je lezen op de pagina ‘copyright’.

Cookies

Onze website plaatst cookies op je PC, laptop, tablet of telefoon. Dit gebeurt om het gebruik van social media mogelijk te maken en statistieken van de website bij te houden met behulp van Google Analytics. Als je niet wilt dat er cookies geplaatst worden, kun je dit uitzetten in je browser. Houd er wel rekening mee dat sommige delen van de website dan niet goed meer werken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics omdat wij onze website willen blijven verbeteren. Dit doen wij door het gebruik van onze website te analyseren met gegevens die Google Analytics verzamelt. Denk hierbij aan het aantal bezoekers per pagina, hoelang bezoekers op een pagina blijven, etc.

Conform de AVG hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin het volgende is vastgelegd:

 • gegevens worden anoniem verzameld en zijn dus niet te herleiden tot een persoon;
 • verzamelde gegevens worden niet gedeeld met Google of derde partijen;
 • Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden;
 • verzamelde gegevens worden bewaard voor de duur van 50 maanden

Technische voorzieningen

 • De website, het forum, de chat en de e-mail van Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) worden gehost bij Vimexx
 • Alleen jijzelf, onze technisch beheerder en onze community manager hebben toegang tot jouw gegevens. Uitzondering hierop zijn berichten die je op het forum en de chat plaatst.  
 • Wij slaan wachtwoorden versleuteld op. Hierdoor zijn wachtwoorden, ook door onze systeembeheerder en community manager, niet te achterhalen.
 • Berichten die je op LSG plaatst en e-mails die je via de website verstuurt, worden verstuurd via een beveiligde verbinding (SSL). Je kunt dit zien aan het gesloten slotje in de adresbalk van je browser. SSL zorgt ervoor dat berichten tijdens verzending over het internet niet leesbaar zijn. 
 • Bij registeren en inloggen op LSG wordt gecontroleerd of je gebruik maakt van VPN of een proxyserver. Dit doen wij omdat het gebruik van VPN en proxyservers, op basis van onze voorwaarden voor lidmaatschap, niet is toegestaan. 

Aanpassen of verwijderen van gegevens

Wij bieden leden de mogelijkheid tot het laten aanpassen van de volgende persoonsgegevens:

 • gebruikersnaam;
 • e-mailadres.

Je wachtwoord kun je zelf wijzingen via ‘Wachtwoord vergeten?’ op de inlogpagina. Je ontvangt dan een e-mail met een link naar de pagina waar je een nieuw wachtwoord in kunt stellen.

Forumberichten kun je niet zelf aanpassen en ook niet zelf verwijderen. Wel kunnen wij dit voor je doen. Als je forumberichten aan wilt laten passen of verwijderen, kun je een e-mail sturen via het contactformulier. Toch vragen wij je dit niet te doen omdat jouw berichten waardevolle informatie voor anderen kunnen bevatten die dan verloren gaat. Bovendien kan door het aanpassen of verwijderen van berichten het verloop van het gesprek onduidelijk worden.

Chatberichten kunnen niet op aanvraag worden aangepast of verwijderd. Gesprekken in kamers zijn direct na het verlaten van een kamer of van de chat niet meer zichtbaar. De inhoud van privé gesprekken blijft standaard twee weken zichtbaar voor jou en je gesprekspartner.

Verhalen en reacties op de website kun je niet zelf aanpassen en ook niet zelf verwijderen. Wel kunnen wij dit voor je doen. Als je een verhaal of reactie wilt laten aanpassen of verwijderen, kun je een e-mail sturen via het contactformulierToch vragen wij je dit niet te doen omdat jouw verhaal of reactie waardevolle informatie voor anderen kan bevatten die dan verloren gaat. Bovendien kan door het aanpassen of verwijderen van een reactie het verloop van het gesprek onduidelijk worden.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van LSG kan op de volgende manieren beëindigd worden:

 • opzegging door jezelf;
 • opzegging door LSG;
 • deactivering van je account.
Opzegging door jezelf

Je kunt je lidmaatschap van LSG opzeggen via ‘Opzeggen‘. Het is niet nodig hiervoor een reden op te geven. In het kader van verbetering van onze diensten, stellen wij dit echter wel op prijs.

Conform de AVG verwijderen wij je accountgegevens binnen 24 uur na opzegging uit ons systeem.

Eventuele berichten die je op het forum hebt geplaatst, blijven na je opzegging staan. Jouw berichten kunnen waardevolle informatie voor anderen bevatten die anders verloren gaat. Bovendien kan door het verwijderen van jouw berichten het verloop van het gesprek onduidelijk worden.

Het is mogelijk om je berichten op het forum te laten anonimiseren of verwijderen. Als je dit wilt, kun je dit bij je opzegging aangeven. Eventuele privé berichten op de chat worden na opzegging automatisch verwijderd.

Zodra je opzegging is verwerkt, ontvang je hiervan per e-mail een bevestiging. Mocht je in de toekomst opnieuw behoefte hebben aan lotgenotencontact, dan ben je uiteraard weer van harte welkom.

Opzegging door LSG

Op basis van onze voorwaarden voor lidmaatschap kunnen wij besluiten je lidmaatschap op te zeggen. Je ontvang je hiervan altijd per e-mail bericht. Wij verwijderen eventueel berichten die je op het forum hebt geplaatst, evenals eventuele privé gesprekken op de chat.

Conform de AVG verwijderen wij je accountgegevens binnen 24 uur na opzegging uit ons systeem.

Als wij je lidmaatschap op hebben gezegd, mag je te allen tijden een nieuwe account aanmaken, mits je dan wel aan onze voorwaarden voldoet. Doe je dit opnieuw niet, dan zijn wij genoodzaakt je account te deactiveren.

Deactivering van je account

Op basis van onze huisregels en/of onze voorwaarden voor een lidmaatschap kunnen wij besluiten je account te deactiveren. Je ontvangt hiervan altijd per e-mail bericht. Wij verwijderen eventueel ongepaste berichten die je op het forum hebt geplaatst, evenals eventuele privé gesprekken op de chat. Het is mogelijk je andere berichten op het forum te laten anonimiseren of verwijderen. Een verzoek hiertoe kun je doen via het contactformulier.

Deactivering van je account is permanent, herregistratie is niet toegestaan.*

Conform artikel 4.3 van de AVG behouden wij ons het recht voor je accountgegevens, waaronder e-mailadres(sen) en IP-adres(sen), permanent in ons systeem te bewaren. Dit om herregistratie tegen te gaan.

Wijzigingen

Ons privacybeleid is afgestemd op de huidige wetgeving en mogelijkheden van LSG. Aanpassing of uitbreiding van de wet of onze diensten, kan leiden tot wijzigingen van ons privacybeleid. Het is daarom raadzaam ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

 
* Herregistratie van accounts die gedeactiveerd zijn omdat niet aan de voorwaarden voor lidmaatschap is voldaan, is toegestaan als bij herregistratie alsnog aan deze voorwaarden worden voldaan. Als je denkt dat dit op jou van toepassing is, kun je hierover contact met ons opnemen via het contactformulier.
versie 20190423