Privacybeleid Lotgenoten Seksueel Geweld

Voor mensen die seksueel geweld of seksueel misbruik hebben meegemaakt, is zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens erg belangrijk. Daarom hebben wij een privacybeleid opgesteld en houden wij ons aan de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

In ons privacybeleid lees je alles over gegevens die wij verzamelen en hoe wij met die gegevens omgaan. Zo leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, met welk doel wij dat doen, waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor hoe lang. Ook vind je in ons privacybeleid informatie over je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens voor een aantal doelen. Deze worden hieronder toegelicht. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt ten behoeve van goed en veilig laten verlopen van lotgenotencontact op LSG. Wij stellen ze dus nooit beschikbaar aan derden, tenzij jij daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven of als wij daartoe gesommeerd worden door justitie.

Registreren op LSG

Bij registratie op LSG slaan wij de volgende accountgegevens op onze server op:

 • gebruikersnaam;
 • wachtwoord;
 • e-mailadres;
 • datum en tijdstip waarop je registreert;
 • IP-adres waarmee je registreert..

Behalve je gebruikersnaam, bewaren wij je accountgegevens tot je lidmaatschap wordt beëindigd. Informatie over het bewaren van je gebruikersnaam vind je onder het volgende kopje.

Uitzondering op het bovenstaande zijn accountgegevens die wij bewaren om herregistratie na deactivering van je account tegen te gaan.

Meer informatie over beëindiging van je lidmaatschap vind je onder ‘Beëindiging lidmaatschap‘.

Inloggen op LSG

Als je inlogt op LSG slaan wij de volgende gegevens op onze server op:

 • gebruikersnaam;
 • data en tijdstippen waarop je inlogt;
 • IP-adressen waarmee je inlogt;
 • pagina’s en forumberichten die je bekijkt.

Wij bewaren deze gegevens 120 dagen.

Contact opnemen

Als je contact met ons opneemt via e-mail of het contactformulier op de website, slaan wij alle gegevens die je op het formulier hebt ingevuld, inclusief je e-mailadres, op onze server op. Wij bewaren deze gegevens een jaar.

Verhaal insturen

Als je een verhaal instuurt via het formulier ‘Deel je verhaal‘, slaan wij alle gegevens die je op het formulier hebt ingevuld, op onze server op. Wij bewaren deze gegevens zolang je verhaal op de website staat.

Reacties plaatsen op een verhaal

Als je een reactie plaatst op een verhaal op de website, slaan wij alle gegevens die je op het formulier hebt ingevuld en je IP-adres, op onze server op. Wij bewaren deze gegevens zolang je reactie op de website staat.

Berichten plaatsen op het forum

Als je berichten op het forum plaatst, worden de volgende gegevens op onze server opgeslagen:

 • inhoud van berichten;
 • gebruikersnaam;
 • IP-adres
 • datum en tijd waarop je het bericht plaatst.

Wij bewaren gegevens van berichten die je op het forum plaatst, zolang je berichten op het forum staan. Zodra berichten van het forum verwijderd worden, worden de gegevens automatisch van onze server verwijderd. Berichten met persoonlijke inhoud kunnen op jouw verzoek verwijderd worden, bijvoorbeeld na opzegging. Daarnaast behouden wij ons het recht voor berichten met ongepaste inhoud te verwijderen.

Berichten plaatsen op de chat

Als je berichten op de chat plaatst, worden de volgende gegevens op onze server opgeslagen:

 • inhoud van berichten;
 • gebruikersnaam
 • datum en tijd waarop je het bericht plaatst.

Wij bewaren gegevens van gelezen privé berichten op de chat minimaal twee en maximaal zes weken. Gegevens van ongelezen privé berichten bewaren wij minimaal vier en maximaal acht weken. De gegevens van deze berichten zijn gedurende deze tijd voor jou en je gesprekspartner ook zichtbaar op de chat.

Gegevens van berichten in chatrooms bewaren wij minimaal één en maximaal vijf weken. De gegevens van deze berichten zijn na het verlaten van een chatroom nog beperkte tijd beschikbaar.

Elke vier weken worden gegevens automatisch van onze server verwijderd, met in achtneming van bovengenoemde periodes.

Copyright

Om persoonlijke informatie die je deelt op het forum, de chat en in verhalen te beschermen, hebben wij copyrightbeperkingen opgesteld. Zonder jouw schriftelijke toestemming mogen (delen van) jouw berichten en verhalen niet verspreid worden. Meer hier over kun je lezen op de pagina ‘copyright’.

Cookies

Onze website plaatst cookies van derde partijen op je PC, laptop, tablet of telefoon. Dit gebeurt om het gebruik van social media mogelijk te maken en statistieken van de website bij te houden met behulp van Google Analytics. Als je niet wilt dat er cookies van derde partijen geplaatst worden, kun je dit uitzetten in je browser. Houd er wel rekening mee dat sommige delen van de website en/of het forum dan niet goed meer werken.

Behalve cookies van derde partijen, plaatst onze website, elke keer als je inlogt, een eigen cookie. Dit is nodig om het ledendeel veilig te kunnen houden. Als je in je browser alle cookies uitzet, dus niet alleen die van derde partijen, wordt deze cookie niet geplaatst. Dit heeft tot gevolg dat je niet kunt inloggen op LSG. Als je in wilt kunnen loggen op LSG, zet dan alleen cookies van derde partijen uit.

Privé venster

Als je niet wilt dat anderen in je geschiedenis kunnen zien dat je LSG bezoekt, kun je LSG bezoeken in een privé venster. Vanuit een privé venster kun je, tenzij je alle cookies uitzet, gewoon inloggen op LSG. Hoe je een privé venster kunt activeren, lees je hier.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics omdat wij onze website willen blijven verbeteren. Dit doen wij door het gebruik van onze website te analyseren met gegevens die Google Analytics verzamelt. Denk hierbij aan het aantal bezoekers per pagina, hoelang bezoekers op een pagina blijven, etc.

Conform de AVG hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin het volgende is vastgelegd:

 • gegevens worden anoniem verzameld en zijn dus niet te herleiden tot een persoon;
 • verzamelde gegevens worden niet gedeeld met Google of andere derde partijen;
 • Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden;
 • verzamelde gegevens worden bewaard voor de duur van 50 maanden

Technische voorzieningen

 • De website, het forum, de chat en de e-mail van Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) worden gehost bij Vimexx
 • Alleen jijzelf, onze technisch beheerder en onze community manager hebben toegang tot jouw gegevens. Uitzondering hierop zijn berichten die je op het forum en de chat plaatst.  
 • Wij slaan wachtwoorden versleuteld op. Hierdoor zijn wachtwoorden, ook door onze systeembeheerder en community manager, niet te achterhalen.
 • Berichten die je op LSG plaatst en e-mails die je via de website verstuurt, worden verstuurd via een beveiligde verbinding (SSL). Je kunt dit zien aan het gesloten slotje in de adresbalk van je browser. SSL zorgt ervoor dat berichten tijdens verzending over het internet niet leesbaar zijn. 
 • Bij registeren en inloggen op LSG wordt gecontroleerd of je gebruik maakt van VPN of een proxyserver. Dit doen wij omdat het gebruik van VPN en proxyservers, op basis van onze voorwaarden voor lidmaatschap, niet is toegestaan. 

Aanpassen of verwijderen van gegevens

 • Je gebruikersnaam en e-mailadres kun je niet zelf wijzigen. Wel kunnen wij dat voor je doen. Als je je gebruikersnaam of e-mailadres wilt wijzigen, kun je een e-mail sturen via het contactformulier.
 • Je wachtwoord kun je zelf wijzingen via ‘Wachtwoord vergeten?’ op de inlogpagina. Je ontvangt dan een e-mail met een link naar de pagina waar je een nieuw wachtwoord in kunt stellen.
 • Chat-berichten in chatrooms kun je niet zelf aanpassen en niet zelf verwijderen. Ook wij kunnen dat niet voor je doen.
 • Chat-berichten in privé gesprekken kunnen je niet zelf aanpassen. Ook wij kunnen dat niet voor je doen. Maar chat-berichten in privé gesprekken kun je wél zelf verwijderen. Dit kan door op de chat naar het bewuste privé gesprek te gaan. Op desktop klik je dan in de roze balk rechts bovenaan op de ‘i’ en kies je voor ‘Wis conversatie’. Op mobiel klik je op de naam bovenaan het scherm en kies je voor ‘Wis conversatie’. 
 • Forumberichten kun je niet zelf aanpassen en niet zelf verwijderen. Wel kunnen wij dit voor je doen. Als je forumberichten aan wilt laten passen of verwijderen, kun je een e-mail sturen via het contactformulier.
 • Verhalen en reacties op de website kun je niet zelf aanpassen en niet zelf verwijderen. Wel kunnen wij dit voor je doen. Als je een verhaal of reactie wilt laten aanpassen of verwijderen, kun je een e-mail sturen via het contactformulier..

Aan het aanpassen of verwijderen van forumberichten en verhalen en reacties op de website zijn voorwaarden verbonden. Conform het recht op vergetelheid zijn wij verplicht verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens binnen dertig dagen uit te voeren. Wij zijn echter niet verplicht niet-persoonlijke gegevens te verwijderen. Daarom behouden wij ons het recht voor verzoeken om verwijdering van niet-persoonlijke gegevens af te wijzen. Wij nemen hierbij in overweging in hoeverre de te verwijderen gegevens waardevol zijn voor anderen en in hoeverre verwijdering het gespreksverloop verstoort.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van LSG kan op de volgende manieren beëindigd worden:

 • opzegging door jezelf;
 • opzegging door LSG;
 • deactivering van je account.
Opzegging door jezelf

Je kunt je lidmaatschap van LSG opzeggen via ‘Opzeggen‘. Het is niet nodig hiervoor een reden op te geven. In het kader van verbetering van onze diensten, stellen wij dit echter wel op prijs.

Conform de AVG verwijderen wij je account-gegevens binnen 24 uur na opzegging uit ons systeem.

Berichten die je op het forum hebt geplaatst, blijven na je opzegging staan. Jouw berichten kunnen waardevolle informatie voor anderen bevatten die anders verloren gaat. Bovendien kan door het verwijderen van jouw berichten het verloop van het gesprek onduidelijk worden.

Het is mogelijk om je berichten op het forum te laten anonimiseren en/of persoonlijke inhoud te laten verwijderen. Als je dit wilt, kun je dit bij je opzegging aangeven. Eventuele privé chats worden na opzegging automatisch verwijderd en zijn vanaf dat moment ook voor je gesprekspartner niet meer terug te lezen.

Zodra je opzegging is verwerkt, ontvang je hiervan per e-mail een bevestiging. Mocht je in de toekomst opnieuw behoefte hebben aan lotgenotencontact, dan ben je uiteraard weer van harte welkom.

Opzegging door LSG

Op basis van onze voorwaarden voor lidmaatschap kunnen wij besluiten je lidmaatschap op te zeggen. Je ontvang je hiervan altijd per e-mail bericht. Indien wij het wenselijk achten of jij daarom vraagt, anonimiseren of verwijderen wij berichten die je op het forum hebt geplaatst. Eventuele privé chats worden na opzegging automatisch verwijderd en zijn vanaf dat moment ook voor je gesprekspartner niet meer terug te lezen.

Conform de AVG verwijderen wij je account-gegevens binnen 24 uur na opzegging uit ons systeem.

Als wij je lidmaatschap op hebben gezegd, mag je te allen tijden een nieuwe account aanmaken, mits je dan wel aan onze voorwaarden voldoet. Doe je dit opnieuw niet, dan zijn wij genoodzaakt je account te deactiveren.

Deactivering van je account

Op basis van onze huisregels en/of onze voorwaarden voor een lidmaatschap kunnen wij besluiten je account te deactiveren. Je ontvangt hiervan altijd per e-mail bericht. Wij verwijderen eventueel ongepaste berichten die je op het forum hebt geplaatst, evenals eventuele privé gesprekken op de chat. Het is mogelijk je andere berichten op het forum te laten anonimiseren of verwijderen. Een verzoek hiertoe kun je doen via het contactformulier.

Deactivering van je account is permanent, herregistratie is niet toegestaan.*

Conform artikel 4.3 van de AVG behouden wij ons het recht voor je account-gegevens, waaronder e-mailadres(sen) en IP-adres(sen), permanent in ons systeem te bewaren. Dit om herregistratie tegen te gaan.

Wijzigingen

Ons privacybeleid is afgestemd op de huidige wetgeving en mogelijkheden van LSG. Aanpassing of uitbreiding van de wet of onze diensten, kan leiden tot wijzigingen van ons privacybeleid. Het is daarom raadzaam ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

* Herregistratie van accounts die gedeactiveerd zijn omdat niet aan de voorwaarden voor lidmaatschap is voldaan, is toegestaan als bij herregistratie alsnog aan deze voorwaarden worden voldaan. Als je denkt dat dit op jou van toepassing is, kun je hierover contact met ons opnemen via het contactformulier.
versie 20200726
Scroll Up