Privacybeleid Lotgenoten Seksueel Geweld

Voor mensen die seksueel geweld of seksueel misbruik hebben meegemaakt, is zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens erg belangrijk. Daarom hebben wij een privacybeleid opgesteld en houden wij ons aan de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

In ons privacybeleid lees je alles over gegevens die wij verzamelen en hoe wij met die gegevens omgaan. Zo leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, met welk doel wij dat doen, waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor hoe lang. Ook vind je in ons privacybeleid informatie over je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens voor een aantal doelen. Deze worden hieronder toegelicht. Deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt ten behoeve van lotgenotencontact op LSG. Wij stellen ze dus nooit beschikbaar aan derden.

Registreren en inloggen op LSG

Bij registratie en inloggen op LSG slaan wij de volgende gegevens op onze server op:

 • gebruikersnaam;
 • wachtwoord;
 • e-mailadres;
 • datum en tijden waarop je registreert en inlogt;
 • IP-adressen waarmee registreert en inlogt;
 • berichten die je plaatst op het forum en/of de chat.

Wij bewaren je gegevens tot je lidmaatschap wordt beëindigd. Uitzondering hierop zijn gegevens die wij bewaren om herregistratie tegen te gaan na deactivering van je account. Meer hierover vind je onder ‘Deactivering van je account‘.

Contact opnemen

Als je contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, slaan wij alle gegevens die je op het formulier hebt ingevuld, inclusief je e-mailadres, op onze server op. Wij bewaren deze gegevens gedurende een jaar.

Verhaal insturen

Als je een verhaal instuurt via het formulier ‘Deel je verhaal‘, slaan wij alle gegevens die je op het formulier hebt ingevuld, op onze server op. Wij bewaren deze gegevens zolang je verhaal op de website staat.

Reacties plaatsen op een verhaal

Als je een reactie plaatst op een verhaal op de website, slaan wij alle gegevens die je op het formulier hebt ingevuld en je IP-adres, op onze server op. Wij bewaren deze gegevens zolang je reactie op de website staat.

Cookies

Onze website plaatst cookies op je PC, laptop, tablet of telefoon. Dit gebeurt om het gebruik van social media mogelijk te maken en statistieken van de website bij te houden met behulp van Google Analytics. Als je niet wilt dat er cookies geplaatst worden, kun je dit uitzetten in je browser. Houd er wel rekening mee dat sommige delen van de website dan niet goed meer werken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics omdat wij onze website willen blijven verbeteren. Dit doen wij door het gebruik van onze website te analyseren met gegevens die Google Analytics verzamelt. Denk hierbij aan het aantal bezoekers per pagina, hoelang bezoekers op een pagina blijven, etc.

Conform de AVG hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin het volgende is vastgelegd:

 • gegevens worden anoniem verzameld en zijn dus niet te herleiden tot een persoon;
 • verzamelde gegevens worden niet gedeeld met Google of derde partijen;
 • Google gebruikt de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden;
 • verzamelde gegevens worden bewaard voor de duur van 50 maanden

Technische voorzieningen

 • De website en de e-mail van Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) worden gehost bij Vimexx
 • Alleen jijzelf, onze systeembeheerder en onze community manager hebben toegang tot jouw gegevens. Uitzondering hierop zijn berichten die je op het forum en de chat plaatst.  
 • Wij slaan wachtwoorden versleuteld op. Hierdoor zijn wachtwoorden, ook door onze systeembeheerder en community manager, niet te achterhalen.
 • Berichten die je op LSG plaatst en e-mails die je via de website verstuurt, worden verstuurd via een beveiligde verbinding (TLS). Je kunt dit zien aan het gesloten slotje in de adresbalk van je browser. TLS zorgt ervoor dat berichten tijdens verzending over het internet niet leesbaar zijn. 
 • Bij registeren en inloggen op LSG wordt gecontroleerd of je gebruik maakt van VPN of een proxyserver. Dit doen wij omdat het gebruik van VPN en proxyservers, op basis van onze voorwaarden voor lidmaatschap, niet is toegestaan. 

Aanpassen of verwijderen van gegevens

Wij bieden leden de mogelijkheid tot het laten aanpassen van de volgende persoonsgegevens:

 • gebruikersnaam;
 • e-mailadres.

Je wachtwoord kun je zelf wijzingen via ‘Wachtwoord vergeten?’ op de inlogpagina. Je ontvangt dan een e-mail met een link naar de pagina waar je een nieuw wachtwoord in kunt stellen.

Forumberichten kun je niet zelf aanpassen en ook niet zelf verwijderen. Wel kunnen wij dit voor je doen. Als je forumberichten aan wilt laten passen of verwijderen, kun je een e-mail sturen via het contactformulier. Toch vragen wij je dit niet te doen omdat jouw berichten waardevolle informatie voor anderen kunnen bevatten die dan verloren gaat. Bovendien kan door het aanpassen of verwijderen van berichten het verloop van het gesprek onduidelijk worden.

Chatberichten kunnen niet worden aangepast of verwijderd. Gesprekken in kamers zijn direct na het verlaten van een kamer of van de chat niet meer beschikbaar. De inhoud van privé gesprekken blijft standaard twee weken bewaard voor jou en je gesprekspartner.

Verhalen en reacties op de website kun je niet zelf aanpassen en ook niet zelf verwijderen. Wel kunnen wij dit voor je doen. Als je een verhaal of reactie wilt laten aanpassen of verwijderen, kun je een e-mail sturen via het contactformulier. Toch vragen wij je dit niet te doen omdat jouw verhaal of reactie waardevolle informatie voor anderen kan bevatten die dan verloren gaat. Bovendien kan door het aanpassen of verwijderen van een reactie het verloop van het gesprek onduidelijk worden.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van LSG kan op de volgende manieren beëindigd worden:

 • opzegging door jezelf;
 • opzegging door LSG;
 • deactivering van je account.
Opzegging door jezelf

Je kunt je lidmaatschap van LSG opzeggen via ‘Opzeggen‘. Het is niet nodig hiervoor een reden op te geven. In het kader van verbetering van onze diensten, stellen wij dit echter wel op prijs.

Conform de AVG verwijderen wij je accountgegevens binnen 24 uur na opzegging uit ons systeem.

Eventuele berichten die je op het forum hebt geplaatst, blijven na je opzegging staan. Jouw berichten kunnen waardevolle informatie voor anderen bevatten die anders verloren gaat. Bovendien kan door het verwijderen van jouw berichten het verloop van het gesprek onduidelijk worden.

Het is mogelijk om je berichten op het forum te laten anonimiseren of verwijderen. Als je dit wilt, kun je dit bij je opzegging aangeven. Eventuele privé berichten op de chat worden na opzegging automatisch verwijderd.

Zodra je opzegging is verwerkt, ontvang je hiervan per e-mail een bevestiging. Mocht je in de toekomst opnieuw behoefte hebben aan lotgenotencontact, dan ben je uiteraard weer van harte welkom.

Opzegging door LSG

Op basis van onze voorwaarden voor lidmaatschap kunnen wij besluiten je lidmaatschap op te zeggen. Je ontvang je hiervan altijd per e-mail bericht. Wij verwijderen eventueel berichten die je op het forum hebt geplaatst, evenals eventuele privé gesprekken op de chat.

Conform de AVG verwijderen wij je accountgegevens binnen 24 uur na opzegging uit ons systeem.

Mocht je in de toekomst opnieuw of alsnog behoefte hebben aan lotgenotencontact en wel aan onze voorwaarden voldoen, dan ben je uiteraard alsnog van harte welkom.

Deactivering van je account

Op basis van onze huisregels en/of onze voorwaarden voor een lidmaatschap kunnen wij besluiten je account te deactiveren. Je ontvangt hiervan altijd per e-mail bericht. Wij verwijderen eventueel ongepaste berichten die je op het forum hebt geplaatst, evenals eventuele privé gesprekken op de chat. Het is mogelijk je andere berichten op het forum te laten anonimiseren of verwijderen. Een verzoek hiertoe kun je doen via het contactformulier.

Deactivering van je account is permanent, herregistratie is niet toegestaan.*

Op basis van artikel 4.3 van de AVG behouden wij ons het recht voor je accountgegevens, waaronder e-mailadres(sen) en IP-adres(sen), permanent in ons systeem te bewaren. Dit om herregistratie tegen te gaan.

Wijzigingen

Ons privacybeleid is afgestemd op de huidige wetgeving en mogelijkheden van LSG. Aanpassing of uitbreiding van de wet of onze diensten, kan leiden tot wijzigingen van ons privacybeleid. Het is daarom raadzaam dit regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

 
* Herregistratie van accounts die gedeactiveerd zijn omdat niet aan de voorwaarden voor lidmaatschap is voldaan, is toegestaan als bij herregistratie alsnog aan deze voorwaarden worden voldaan. Als je denkt dat dit op jou van toepassing is, kun je hierover contact met ons opnemen via het contactformulier.
versie 20190217