Privacybeleid Lotgenoten Seksueel Geweld

Voor mensen die seksueel geweld of seksueel misbruik hebben meegemaakt, is zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie erg belangrijk. Daarom hebben wij een privacybeleid opgesteld en houden wij ons aan de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens voor een aantal doelen. Deze worden hieronder toegelicht.

Lotgenotencontact op LSG

Ten behoeve van lotgenotencontact op LSG slaan wij de volgende gegevens op onze server op:

 • gebruikersnaam;
 • wachtwoord;
 • mailadres;
 • datum en tijd waarop je inlogt;
 • IP-adressen waarmee registreert en inlogt;
 • berichten die je plaatst op het forum en/of de chat.

Deze gegevens stellen wij nooit beschikbaar aan derden.

Wij bewaren je gegevens tot je lidmaatschap wordt beëindigd. Uitzondering hierop zijn je IP-adres(sen) als wij je account deactiveren vanwege een overtreding van de huisregels en berichten die je hebt geplaatst op het forum. Meer informatie hierover vind je onder ‘Beëindiging lidmaatschap’.

Contact opnemen

Als je contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, slaan wij je bericht en je mailadres op onze server op. Wij bewaren ontvangen mails en mailadressen gedurende een jaar.

Google Analytics

Onze website verzamelt gegevens om het gebruik van de website te analyseren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. 

Cookies

Onze website plaatst cookies op je PC, laptop, tablet of telefoon. Dit gebeurt om het gebruik van de website te analyseren met Google Analytics en het gebruik van social media mogelijk te maken. Als je niet wilt dat er cookies geplaatst worden, kun je dit uitzetten in je browser. Houd er wel rekening mee dat sommige delen van de website dan niet goed meer werken.

Technische voorzieningen en veiligheidsmaatregelen

 • De website en de e-mail van Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) wordt gehost bij Vimexx.nl. 
 • Alleen jijzelf, onze systeembeheerder en onze community manager hebben toegang jouw gegevens. Uitzondering hierop zijn berichten die je op het forum en de chat plaatst.  
 • Wij slaan wachtwoorden versleuteld op. Hierdoor zijn wachtwoorden, ook door onze systeembeheerder en community manager, niet te achterhalen.
 • Berichten die je op LSG plaatst en mails die je via de website verstuurd, worden verstuurd via een beveiligde verbinding (TLS). Je kunt dit zien aan het gesloten slotje in de adresbalk van je browser. TLS zorgt ervoor dat berichten tijdens verzending over het internet niet leesbaar zijn. 
 • Bij registeren en inloggen op LSG wordt gecontroleerd of je gebruik maakt van VPN of een proxyserver. Dit doen wij omdat het gebruik van VPN en proxyservers, op basis van onze huisregels, niet is toegestaan. 

Al treffen wij de beste technische veiligheidsmaatregelen die er bestaan, echte veiligheid begint bij jezelf. Zorg daarom dat niemand je wachtwoord kent of kan achterhalen. Gebruik geen automatisch inloggen en laat je computer of telefoon niet onbeheerd achter.

Aanpassen of verwijderen van gegevens

Wij bieden je de mogelijkheid tot het laten aanpassen van de volgende persoonsgegevens:

 • gebruikersnaam;
 • mailadres.

Je wachtwoord kun je zelf wijzingen via ‘Wachtwoord vergeten?’ op de inlogpagina. Je ontvangt dan een mail met een link naar de pagina waar je een nieuw wachtwoord in kunt stellen.

Forumberichten kun je niet zelf aanpassen en ook niet zelf verwijderen. Wel kunnen wij dit voor je doen. Als je forumberichten aan wilt laten passen of verwijderen, kun je een mail sturen via het contactformulier. Toch vragen wij je dit niet te doen omdat jouw berichten waardevolle informatie voor anderen kunnen bevatten die dan verloren gaat. Bovendien kan door het aanpassen of verwijderen van berichten het verloop van het gesprek onduidelijk worden.

Chatberichten kunnen niet worden aangepast of verwijderd. Gesprekken in kamers zijn direct na het verlaten van een kamer of van de chat niet meer beschikbaar. De inhoud van privé gesprekken blijft standaard twee weken bewaard voor jou en je gesprekspartner.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van LSG kan op de volgende manieren beëindigd worden:

 • opzegging door jezelf;
 • opzegging door LSG;
 • deactivering van je account als gevolg van een overtreding van de huisregels.
Opzegging door jezelf

Je kunt je lidmaatschap van LSG opzeggen via ‘Opzeggen‘. Het is niet nodig hiervoor een reden op te geven. In het kader van verbetering van onze diensten, stellen wij dit echter wel op prijs.

Conform de AVG verwijderen wij je accountgegevens binnen 24 uur na opzegging uit ons systeem.

Eventuele berichten die je op het forum hebt geplaatst, blijven na je opzegging staan. Jouw berichten kunnen waardevolle informatie voor anderen bevatten die anders verloren gaat. Bovendien kan door het verwijderen van jouw berichten het verloop van het gesprek onduidelijk worden. 

Het is mogelijk om je berichten op het forum te laten anonimiseren of verwijderen. Als je dit wilt, kun je dit bij je opzegging aangeven. Eventuele privé berichten op de chat worden na opzegging automatisch verwijderd.

Zodra je opzegging is verwerkt, ontvang je hiervan per mail een bevestiging. Mocht je in de toekomst opnieuw behoefte hebben aan lotgenotencontact, dan ben je uiteraard weer van harte welkom.

Opzegging door LSG

Conform onze huisregels verwachten wij dat je daadwerkelijk actief bent op LSG. Als je nooit actief bent geweest op het forum en gedurende langere tijd niet hebt deelgenomen aan de chat, behouden wij ons het recht voor je lidmaatschap op te zeggen.

Conform de AVG verwijderen wij je accountgegevens na opzegging uit ons systeem.

Als wij je lidmaatschap opzeggen, ontvang je hiervan per mail bericht. Mocht je in de toekomst opnieuw of alsnog behoefte hebben aan lotgenotencontact, dan ben je uiteraard weer van harte welkom.

Deactivering van je account

Als wij je account deactiveren als gevolg van een overtreding van de huisregels, ontvang je hiervan per e-mail bericht. Wij verwijderen eventueel ongepaste berichten die je op het forum hebt geplaatst, evenals eventuele bijdragen aan gesprekken op de chat. Het is mogelijk je andere berichten op het forum te laten anonimiseren of verwijderen. Een verzoek hiertoe kun je doen via het contactformulier.

Deactivering van je account is permanent, herregistratie is niet toegestaan.*

Op basis van artikel 4.3 van de AVG behouden wij ons het recht voor je IP-adres(sen) permanent in ons systeem te bewaren. Dit om herregistratie tegen te gaan.

Wijzigingen

Ons privacybeleid is afgestemd op de huidige wetgeving en mogelijkheden van LSG. Aanpassing of uitbreiding van de wet of onze diensten, kan leiden tot wijzigingen van ons privacybeleid. Het is daarom raadzaam dit regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

 
* Herregistratie van accounts die gedeactiveerd zijn omdat niet aan de voorwaarden voor lidmaatschap is voldaan, is toegestaan als bij herregistratie alsnog aan deze voorwaarden worden voldaan.
versie 20190123