Huisregels Lotgenoten Seksueel Geweld

De basis voor lotgenotencontact op Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) is vertrouwen en wederzijds respect. Vanuit die gedachte hebben we huisregels opgesteld. Als iedereen zich hieraan houdt, ontstaat een prettige sfeer waarbinnen ruimte is jezelf te uiten en vervelende incidenten kunnen worden voorkomen. In het algemeen geldt: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

Onze huisregels zijn opgedeeld in algemene huisregels, aangevuld met specifieke huisregels voor de chat, het forum en verhalen en reacties op de website.

De algemene huisregels zijn van toepassing op elke vorm van contact met lotgenoten op LSG. Op de chat en het forum kunnen leden van LSG berichten plaatsen en erop reageren. Slachtoffer van seksueel misbruik of seksueel geweld, al dan niet lid van LSG, mogen verhalen insturen voor de website. Alle bezoekers van de website kunnen op verhalen reageren. Daarom zijn de algemene huisregels van belang voor leden en niet leden van LSG.

Doel van lotgenotencontact op LSG

Lotgenotencontact op LSG heeft als doel elkaar te steunen in het proces van verwerking en herstel na misbruik. Dit willen wij bereiken door vanuit een respectvolle, positieve en actieve houding:

 • (h)erkenning bij elkaar te vinden;
 • ervaringen met elkaar te delen;
 • elkaar te bemoedigen en te steunen;
 • elkaar te motiveren en te stimuleren;
 • nuttige informatie, tips en adviezen uit te wisselen.

Houd hier rekening mee bij het schrijven van berichten op de chat en het forum en bij het schrijven van verhalen en het geven van reacties daarop.

Lotgenotencontact op LSG is geen vervanging van professionele hulp. Het is daarom niet toegestaan lotgenotencontact op LSG te gebruiken om professionele hulp te vermijden.

Respecteer elkaars privacy

Beschouw lotgenotencontact op LSG als vertrouwelijk en breng de privacy van andere leden niet in gevaar. Zorg daarom dat niemand je wachtwoord kent of kan achterhalen. Sta ook je browser niet toe je wachtwoord op te slaan, gebruik geen automatisch inloggen en laat je PC of telefoon niet onbeheerd achter. En tot slot, verspreid geen persoonlijke informatie over leden buiten LSG.

Het is in onze chatrooms, op ons forum en in (reacties op) verhalen niet toegestaan de volgende contactgegevens met elkaar te delen:

 • namen;
 • (mail) adressen;
 • social media gegevens;
 • telefoonnummers.

Leden die toch contactgegevens willen uitwisselen, kunnen dat doen in een privé bericht op de chat. Wees daarbij terughoudend totdat je iemand wat beter kent. Doe het in ieder geval nooit omdat iemand aandringt terwijl jij het zelf liever niet wilt. Je bent nergens toe verplicht.

Als je in contact wilt komen met de auteur van een verhaal op de website, kun je een mail sturen via het contactformulier. Wij nemen dan contact met hem of haar op. Als de auteur contact op prijs stelt, zullen wij zijn of haar contactgegevens aan je doorgeven.

Verspreiden van berichten, verhalen en reacties

Het auteursrecht van ingezonden verhalen en reacties op de website en van berichten op het forum en de chat, behoort toe aan de auteur. Je mag inhoud uit verhalen, reacties en berichten op het forum en de chat daarom niet buiten LSG verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Om toestemming voor verspreiding te krijgen, kun je een verzoek indienen via het contactformulier. Wij nemen dan contact op met de auteur en informeren jou of hij of zij toestemming voor verspreiding geeft.

Houd rekening met elkaar

Laat mensen in hun waarde. Probeer het principe van hoor en wederhoor toe te passen. Iedereen heeft de behoefte zijn of haar verhaal te doen. Sta daarom ook open voor wat anderen vertellen. Wees voorzichtig met het geven van adviezen. Probeer vooral te luisteren, begrip te tonen en vragen te stellen. Houd in je achterhoofd dat iets wat voor jou werkt, voor iemand anders niet hoeft te werken. Spreek daarom vanuit jezelf. Vertel wat jou geholpen heeft en geef iemand ruimte erover na te denken. Respecteer iemands keuze als hij of zij je advies niet opvolgt.

Gezien de aard van ons platform kunnen wij seksueel getinte inhoud onmogelijk verbieden. Bedenk wel dat zulke inhoud, juist omdat iedereen hier met seksueel misbruik en/of seksueel geweld te maken heeft gehad, makkelijk verkeerd kan vallen. Plaats daarom in ieder geval nooit seksueel getinte afbeeldingen, filmpjes of verwijzingen naar websites met seksueel getinte inhoud. Niet in chatrooms en ook niet in privé berichten.

Niet toegestaan zijn berichten, verhalen en reacties…
 • waarin je vertelt over actuele gedachten, plannen of recente pogingen van zelfmoord of andere vormen van levensbeëindiging. Dit is niet toegestaan omdat het te confronterend en belastend is voor andere lotgenoten. Wil je praten over zelfmoordgedachten en/of zoek je hulp? Ga dan naar www.113.nl als je in Nederland woont of naar www.zelfmoord1813.be als je in België woont;
 • waarin je vertelt over seksueel misbruik wat nog steeds plaatsvindt. Dit is niet toegestaan, om dezelfde reden als hierboven genoemd is. Wil je er toch over praten en/of zoek je hulp om het misbruik te stoppen? Ga dan naar www.slachtofferhulp.nl als je in Nederland woont of naar www.caw.be als je in België woont;
 • met obscene, denigrerende, intimiderende, dreigende, racistische, seksistische, haatdragende, gewelddadige, beledigende, discriminerende, Godslasterende en/of anderszins aanstootgevende of kwetsende inhoud;
 • waarin personen bij naam genoemd worden, adressen genoemd worden of andere informatie gegeven wordt waardoor personen te identificeren zijn;
 • die als doel hebben seksuele fantasieën te voeden en/of tot uiting te brengen, dan wel seksuele gevoelens te bevredigen;
 • met inhoud die in strijd is met de wet, bijvoorbeeld teksten, foto’s en films waar copyright op rust of verwijzingen naar websites met illegale software;
 • waarin reclame gemaakt wordt voor producten of diensten;
 • waarin verwezen wordt naar commerciële websites en websites die geen relatie hebben met seksueel misbruik en de auteur van het bericht,.
Het team van LSG

Moderators houden toezicht op de naleving van de huisregels. Op de chat zijn, naast moderators, ook gastheren en gastvrouwen actief. Moderators, gastheren en gastvrouwen worden aangestuurd en ondersteund door de community manager. Samen vormen zij het team van LSG. Meer over het team van LSG vind je op de pagina ‘Over LSG‘.

Aanwijzigingen van teamleden dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Sancties en maatregelen

Afhankelijk van de situatie kunnen wij verschillende sancties en maatregelen opleggen. Dit varieert van niet plaatsen, aanpassen of verwijderen van jouw berichten tot permanente deactivering van jouw accounts.

Ongepaste reacties op verhalen op de website

Als wij vinden dat jouw ingestuurde reactie op een verhaal op de website niet voldoet aan onze huisregels, wordt jouw reactie niet geplaatst. Als je vaker reacties instuurt die niet voldoen aan onze huisregels, kunnen wij besluiten jou de mogelijkheid om te reageren ontnemen. Indien je lid bent van LSG maar niet actief bent op het forum of de chat, kunnen wij besluiten jouw account te deactiveren.

Niet voldoen aan de algemene voorwaarden voor lidmaatschap

Als wij vaststellen dat je als lid niet aan onze voorwaarden voor lidmaatschap voldoet, kunnen wij je verzoeken alsnog aan onze voorwaarden te voldoen, je lidmaatschap opzeggen of je account deactiveren. Dit is afhankelijk van de situatie — zoals beschreven in onze voorwaarden — en op basis van onze inschatting.

Ongepaste berichten op het forum

Als je een bericht op het forum plaatst waarvan wij vinden dat het niet voldoet aan onze huisregels, verwijderen wij jouw bericht of passen het aan. Als je vaker berichten op het forum plaatst die niet voldoen aan onze huisregels, zal een teamlid proberen hierover met je in gesprek te gaan. Mocht een gesprek niet tot stand komen of niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunnen wij jou het recht om berichten op het forum te plaatsen ontnemen. Als uiterste maatregel kunnen wij besluiten jouw account te deactiveren.

Ongepaste berichten op de chat

Als je berichten op de chat plaatst waarvan wij vinden dat ze niet voldoen aan onze huisregels, zal een teamlid in eerste instantie proberen hierover met je in gesprek te gaan. Mocht een gesprek niet tot stand komen of niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunnen wij jou de toegang tot de chat ontzeggen. Als uiterste maatregel kunnen wij besluiten jouw account te deactiveren.

Deactivering van je account(s) vindt altijd plaats als je:

 • niet tot onze doelgroep behoort;
 • meerdere accounts aanmaakt;
 • gebruik maakt van VPN of proxy;
 • op wat voor manier dan ook, ons vertrouwen schaadt;
 • privacygevoelige informatie van anderen verspreidt buiten LSG;
 • berichten plaatst met het doel seksuele fantasieën te voeden en/of tot uiting te brengen;
 • aanwijzingen van teamleden bij herhaling niet opvolgt;
 • je bij herhaling niet aan de huisregels houdt of openlijk aangeeft dit niet te willen doen
 • zonder onze toestemming een nieuwe account aanmaakt na deactivering van (een) eerdere account(s).

Wij gaan er vanuit dat bovenstaande maatregelen niet nodig zijn omdat iedereen het belang van onze huisregels inziet en zich er daarom aan houdt.

Informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens na opzegging van je lidmaatschap of deactivering van je account vind je in ons privacybeleid.

Samen met de algemene huisregels zijn deze aanvullende huisregels van toepassing op het gebruik van de chat. Alleen ingelogde leden hebben toegang tot de chat. Daarom zijn deze aanvullende huisregels alleen van belang voor leden van LSG.

Chatrooms en privé gesprekken

Op LSG kun je chatten in verschillende chatrooms. Kies de chatroom die het beste aansluit bij waar jij het over wilt hebben en/of in geïnteresseerd bent. Zo weet je zeker dat je mensen treft die je begrijpen.

Naast chatten in chatrooms, kun je ook privé gesprekken voeren. Dit kan één op één of met meerdere mensen in de privé kamer. De sleutel (wachtwoord) van deze chatroom is op te vragen bij de moderator.

Wil je een privé gesprek of een gesprek in een chatroom later teruglezen? Dan mag je het gesprek — conform ons privacybeleid — voor eigen gebruik kopiëren, in een document plakken en op je eigen computer opslaan.

Meepraten of alleen meelezen

In de chatrooms ‘Rond de haard’, ‘In de achtertuin’ en ‘Aan de bar’ verwachten wij dat je actief deelneemt aan het gesprek. Wil je liever alleen meelezen? Dat mag ‘Bij de voordeur’, ‘Aan de keukentafel’ en ‘In de woonkamer’. Voor de privé kamer geldt dat wij alleen verwachten dat je actief deelneemt aan het gesprek  als er thema chats plaatsvinden.

Gastheren, gastvrouwen en moderators

Elke avond tussen 21:00 en 23:00 uur en op maandag- en vrijdagmiddag van 13:00 tot 15:00 uur is er tenminste één moderator en/of één gastheer of gastvrouw aanwezig. Zij zijn geen getrainde vrijwilligers of professionele hulpverleners maar, net als jij, lotgenoten die middenin hun verwerkingsproces zitten.

Wij vinden het belangrijk dat gastheren en gastvrouwen op de eerste plaats als lotgenoot deel kunnen nemen aan de chat. Daarom is niet zichtbaar welke leden de rol van gastheer of gastvrouw hebben.

Naast hun eigen behoefte aan lotgenotencontact, hebben gastheren en gastvrouwen als taak:

 • nieuwe leden welkom te heten en wegwijs te maken;
 • leden te stimuleren actief deel te nemen aan gesprekken;
 • ervoor te zorgen dat de sfeer op de chat prettig is/blijft;
 • erop toe te zien dat de huisregels nageleefd worden;
 • acute nood te signaleren en, indien nodig, iemand door te verwijzen;
 • bijzonderheden terug te koppelen naar een moderator.

Gastheren en gastvrouwen treden niet zelf op bij overtredingen van de huisregels maar koppelen dit terug naar een moderator.

Moderators zijn zichtbaar, maar passief aanwezig. Zij komen alleen in actie als leden zich niet aan de huisregels houden en/of bij meldingen van ongepast gedrag. Moderators kunnen hierover gesprekken aangaan, maar ook sancties en maatregelen opleggen. Moderators maken hiervoor gebruik van één gemeenschappelijke moderator-account. Het is dus niet bekend wie onze moderators zijn. Zo kunnen moderators optreden zonder daar als lotgenoten op aangekeken te worden.

Melden van ongepast gedrag

In onze chatrooms verwachten wij dat je er melding van maakt als iemand:

 • zich niet aan de huisregels houdt;
 • je, om wat voor reden dan ook, een ongemakkelijk gevoel bezorgt;
 • in acute nood verkeert (denk aan misbruik dat nog steeds plaatsvindt of actuele zelfmoordgedachten).

Als er een moderater op de chat aanwezig is, kun je deze aanspreken. Als er geen moderator aanwezig is, kun je een melding doen door op iemands naam te klikken en te kiezen voor ‘Meld gebruiker’. Eén van onze moderators neemt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, contact met je op om te informeren naar de reden van je melding zodat, indien nodig, actie ondernomen kan worden. Moderators koppelen meldingen altijd terug naar ons team.

Samen met de algemene huisregels zijn deze aanvullende huisregels van toepassing op het gebruik van het forum. Het forum van LSG bestaat uit een openbaar deel en een ledendeel. Het openbare deel is toegankelijk voor iedereen, maar alleen ingelogde leden kunnen gesprekken starten en reacties plaatsen. Het ledendeel is alleen toegankelijk voor ingelogde leden. Omdat alleen ingelogde leden kunnen reageren, zijn deze aanvullende huisregels alleen van belang voor leden van LSG.

Gesprekken starten en reageren

Controleer, voor je een nieuw gesprek start, eerst of er al een lopend gesprek over hetzelfde onderwerp is. Als dat er is, overweeg dan om in dat gesprek te reageren in plaats van een nieuw gesprek te starten. Als dat er niet is, bepaal dan in welk subforum je gesprek het beste past.

Geef je gesprek een duidelijke titel zodat anderen weten waar het over gaat. Gesprekken zonder titel worden niet opgeslagen en dus niet op het forum geplaatst. Vul daarom altijd een titel in als je een nieuw gesprek start.

Reageer in gesprekken alleen inhoudelijk op het onderwerp van het gesprek. Probeer bij het schrijven van een bericht ook te letten op de leesbaarheid. Sluit zinnen in ieder geval af met een punt en begin nieuwe zinnen met een hoofdletter.

Bronvermelding

Het auteursrecht van jouw berichten op het forum behoort aan jou toe. Uitzondering hierop is inhoud in je berichten die afkomstig is van andere bronnen. In dat geval behoort het auteursrecht toe aan de bron en moet je de bron in je bericht vermelden.

Wat we liever niet hebben

Maak geen vervelende, flauwe of grappig bedoelde opmerkingen over type- of taalfouten. Bedenk dat niet ieders type- en taalvaardigheid even goed is. Richt je daarom op de inhoud van een bericht en vraag alleen om verduidelijking als je deze, door type- of taalfouten, niet goed begrijpt.

Wees terughoudend met het noemen van namen en locaties, ook als het gaat om namen en woonplaatsen van daders of locaties waar misbruik heeft plaatsgevonden.

Als je je stoort aan een gesprek of een gesprek niet langer interessant vindt, plaats dan in geen geval een reactie op het forum waarin je je ongenoegen uit. Wanneer je vindt dat de inhoud van een bericht ongepast is of een gesprek niet volgens onze huisregels verloopt, kun je hier melding van maken.

Rol van moderators op het forum

Moderators zien erop toe dat gesprekken volgens de huisregels verlopen. Zij kunnen, indien nodig, gesprekken en/of reacties verplaatsen, aanpassen of verwijderen en gesprekken sluiten. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, ligt de beslissingsbevoegdheid bij de moderators.

Melden van ongepaste inhoud

Ondanks dat onze moderators hun uiterste best doen toe te zien op naleving van de huisregels, kan het voorkomen dat hen iets ontgaat. Ben je van mening dat inhoud van een bericht ongepast is of een gesprek niet volgens de huisregels verloopt? Klik dan op het bericht-ID rechts bovenaan het bericht of het gesprek, kopieer de url in de adresbalk van je browser en verstuur dit via het contactformulier. Op basis van de melding bepaalt het team dan of, en zo ja welke, maatregelen getroffen moeten worden.

Samen met de algemene huisregels zijn deze aanvullende huisregels van toepassing op het plaatsen van en reageren op verhalen op de website. Slachtoffer van seksueel misbruik of seksueel geweld, al dan niet lid van LSG, mogen verhalen insturen. Alle bezoekers van de website kunnen op verhalen reageren. Daarom zijn deze aanvullende huisregels van belang voor leden en niet leden van LSG.

Plaatsen van verhalen

Als je jouw verhaal op de website van LSG wilt vertellen, kun je het insturen via het formulier ‘Deel je verhaal‘. De inhoud van je verhaal moet voldoen aan onze huisregels, anders wordt het niet geplaatst.

Voor wij jouw verhaal op de website plaatsen, kijken wij het na en halen taalfouten eruit. Als het nodig is voor de leesbaarheid, passen wij de tekst soms ook een beetje aan. Wij veranderen daarbij uiteraard niks aan de inhoud. Je verhaal wordt pas geplaatst als je schriftelijk akkoord bent gegaan met de aangepaste tekst.

Reageren op verhalen

Als je reageert op een verhaal, doe dat dan alleen op de inhoud van het betreffende verhaal of de reacties daarop.

Als je lotgenoot bent en zelf je verhaal wilt vertellen, kun je dit insturen als eigen verhaal, in plaats van als reactie op het verhaal van iemand anders.

Reacties op verhalen worden door ons team getoetst aan de huisregels voor ze op de website geplaatst worden. Wij corrigeren reacties niet, let dus op de leesbaarheid. Reacties die niet in overeenstemming zijn met onze huisregels worden niet geplaatst. Reacties die wel in overeenstemming zijn met onze huisregels worden in de regel binnen 24 uur goedgekeurd en geplaatst.

Bronvermelding

Het auteursrecht van jouw verhalen en/of jouw reacties op de website van LSG behoort aan jou toe. Uitzondering hierop is inhoud in berichten die afkomstig is van andere bronnen. In dat geval behoort het auteursrecht toe aan de bron en moet je de bron in je verhaal of je reactie vermelden.

versie 202111

Wijzigingen

De ‘Huisregels Lotgenoten Seksueel Geweld’ zijn afgestemd op de huidige mogelijkheden van LSG. Eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen van onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen in onze huisregels. Het is daarom verstandig onze huisregels regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je vragen en/of opmerkingen over onze huisregels hebt, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.