Huisregels Lotgenoten Seksueel Geweld

De basis voor lotgenotencontact op Lotgenoten Seksueel Geweld (LSG) is vertrouwen en wederzijds respect. Vanuit die gedachte hebben we huisregels opgesteld. Als iedereen zich hieraan houdt, ontstaat een prettige sfeer waarbinnen ruimte is jezelf te uiten en vervelende incidenten kunnen worden voorkomen. In het algemeen geldt: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

Wijzigingen, vragen en feedback

De ‘Huisregels Lotgenoten Seksueel Geweld’ zijn afgestemd op de huidige mogelijkheden van LSG. Eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen van onze diensten kunnen leiden tot aanpassingen. Het is daarom verstandig onze huisregels regelmatig te raadplegen.

Als je vragen en/of opmerkingen over onze huisregels hebt, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

De huisregels

Onze huisregels zijn opgedeeld in algemene huisregels, aangevuld met specifieke huisregels voor de chat, het forum en verhalen en reacties op de website.

versie 20190428