Algemene voorwaarden voor lidmaatschap

Lidmaatschap van Lotgenoten Seksueel Geweld staat open voor iedereen die voldoet aan de algemene voorwaarden voor lidmaatschap zoals hieronder geformuleerd. Voldoe je niet aan onze voorwaarden, dan ben je helaas niet welkom als lid.

Doelgroep

LSG richt zich op vrouwen en mannen die zelf slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld of seksueel misbruik en lotgenotencontact zoeken als steun in het proces van verwerking en herstel. Lidmaatschap is alleen toegestaan als je tot deze doelgroep behoort. Er gelden beperkende voorwaarden als je eerder lid bent geweest en je account door ons gedeactiveerd is. Meer hierover vind je in ons privacybeleid.

Keuze van een gebruikersnaam

Obscene, denigrerende, racistische, seksistische, haatdragende, beledigende, discriminerende, Godslasterende, kwetsende of triggerende gebruikersnamen, alsmede gebruikersnamen zoals anoniem, bezoeker, onbekend en koosnaampjes zoals liefje, lieverd, schatje, variaties hiervan of woorden van gelijke strekking (ook niet in een andere taal), zijn niet toegestaan.

Eén account per persoon

Het is niet toegestaan je voor te doen als iemand anders door meerdere accounts aan te maken.

Actief lidmaatschap

Wederzijds vertrouwen vinden wij een voorwaarde voor effectief lotgenotencontact. Vertrouwen moet groeien en dat kan alleen als je elkaar leert kennen. Daarom verwachten wij dat je actief deelneemt aan gesprekken op het forum en/of de chat en je, na aanmelding, op het forum onder ‘Introductie en persoonlijke verhalen’, even voorstelt. Je kunt bijvoorbeeld iets vertellen over jezelf, wat je overkomen is en/of wat je hoopt te vinden in lotgenotencontact. Vind je dat moeilijk? Geef het aan zodat wij je kunnen helpen.

Positieve en respectvolle houding

Wij vragen een positieve en respectvolle houding ten opzichte van alle leden. Daarom verwachten wij dat je ook openstaat voor onderling contact tussen mannelijke en vrouwelijke leden.

VPN diensten en proxyservers

Het gebruik van VPN of proxyserver is niet toegestaan omdat dit veiligheidsrisico’s met zich meebrengt voor andere leden. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, net zoals je eigen Internet Service Provider. Je privacy is dus gewaarborgd, ook zonder gebruik van VPN of proxyserver. Meer hierover vind je in ons privacybeleid.

versie 20190217