Algemene voorwaarden voor lidmaatschap

Lidmaatschap van Lotgenoten Seksueel Geweld staat open voor iedereen die voldoet aan onderstaande voorwaarden. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan mag je geen account aanmaken. Doe je dit dan toch, dan behouden wij ons het recht voor je lidmaatschap op te zeggen of je account te deactiveren. Informatie over opzegging, deactivering en de gevolgen hiervan vind je in ons privacybeleid.

De belangrijkste voorwaarde voor lidmaatschap is dat je behoort tot de doelgroep van LSG. Deze doelgroep bestaat uit:

Nederlandstalige vrouwen en mannen van 18 jaar en ouder die zelf slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld of seksueel misbruik en steun bij elkaar zoeken in het proces van verwerking en herstel.

 • Ben je familie van of ken je iemand die slachtoffer is van seksueel geweld? Kijk op het forum voor informatie over lotgenotencontact voor ouders, partners, familie en vrienden.
 • Zoek je contact met lotgenoten in het kader van deelname aan radio- of TV-programma’s, onderzoek, werk of studie? Stuur een e-mail met meer informatie. Wij plaatsen graag een oproep op ons forum en onze social media kanalen.

Er gelden beperkende voorwaarden als je eerder lid bent geweest en je account door ons is gedeactiveerd. Meer hierover vind je in ons privacybeleid onder ‘Beëindiging lidmaatschap’, kopje ‘Deactivering van je account’.

Als wij vaststellen dat je niet tot onze doelgroep behoort, deactiveren wij je account.

Met je gebruikersnaam log je niet alleen in, het is ook de naam waarmee je op op het forum en de chat door medeleden wordt aangesproken. Daarom vinden wij het belangrijk dat gebruikersnamen respectvol zijn, niet triggeren en persoonlijk overkomen. Voorbeelden hiervan zijn algemeen gangbare jongens- en meisjesnamen, namen van dieren en namen van bloemen of planten.

Andere gebruikersnamen zijn toegestaan zolang zij niet bestaan uit:

 • obscene, denigrerende, intimiderende, dreigende, racistische, seksistische, haatdragende, beledigende, discriminerende, Godslasterende, aanstootgevende en/of kwetsende woorden;
 • alleen cijfers of letters die geen bestaand woord of bestaande naam vormen en/of initialen, al dan niet in combinatie met een getal;
 • woorden of variaties/afgeleiden van woorden die anonimiteit benadrukken of onpersoonlijk overkomen zoals anoniem, bezoeker, lid, gebruiker, lotgenoot, onbekend, man, vrouw, jongen, meisje, vriend, vriendin, opa, oma, etc;
 • namen van psychische stoornissen of andersoortige diagnoses;
 • woorden die een negatief zelfbeeld of negatieve gemoedstoestand weergeven;
 • koosnaampjes zoals liefje, lieverd, schatje, snoesje;
 • benamingen die gebruikt worden voor familieleden zoals vader, moeder, broer, zus;
 • variaties van het bovenstaande, woorden van gelijke strekking of woorden die associaties met het bovenstaande oproepen (ook niet in een andere taal).

Als wij vinden dat je gebruikersnaam niet aan deze voorwaarde voldoet, krijg je de gelegenheid een gebruikersnaam te kiezen die wel aan deze voorwaarde voldoet. Wil je dat niet of reageer je niet op ons verzoek je gebruikersnaam te wijzigen, dan zeggen wij je lidmaatschap op. 

Het gebruik van een tijdelijk e-mailadres is niet toegestaan omdat wij je dan geen e-mails kunnen sturen die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening die wij bieden. Het gaat hierbij in het bijzonder om de volgende e-mails:

 • het versturen van de bevestigingsmail na registratie;
 • e-mails met belangrijke informatie over je account, bijvoorbeeld wachtwoord vergeten;
 • e-mails waarin wij belangrijke nieuwe ontwikkelingen op LSG communiceren.

Als wij vaststellen dat je gebruik maakt van een tijdelijk e-mailadres, zeggen wij je lidmaatschap op.

Vertrouwen is voor onze leden een belangrijke voorwaarde om persoonlijke informatie met elkaar te kunnen delen. Vertrouwen moet groeien en dat kan alleen als je elkaar leert kennen. Daarom verwachten wij dat je actief deelneemt aan gesprekken op de chat en/of het forum. Een goed begin is jezelf voorstellen op het ledenforum. Je kunt bijvoorbeeld vertellen hoe oud je bent, welke hobby’s je hebt, waar je tegen aanloopt in het dagelijks leven, wat je hoopt te vinden in lotgenotencontact en — als je dat direct al durft — wat je overkomen is. Vind je dit moeilijk? Geef het aan zodat wij je kunnen helpen.

Als wij vaststellen dat je langer dan drie maanden niet actief hebt deelgenomen aan gesprekken op de chat én nooit berichten op het forum hebt geplaatst, behouden wij ons het recht voor je lidmaatschap op te zeggen.

Zoals beschreven onder het kopje ‘Actief lidmaatschap’ is vertrouwen een belangrijke voorwaarde voor lotgenotencontact op LSG. Daarom is het niet toegestaan je voor te doen als iemand anders en staan wij slechts één account per persoon toe.

Als wij vaststellen dat je meerdere accounts hebt aangemaakt die je ook hebt geactiveerd, deactiveren wij al je accounts.

Wij vragen van onze leden een positieve en respectvolle houding ten opzichte van elkaar. Hieronder valt met name dat je openstaat voor onderling contact tussen mannen en vrouwen.

Als wij van mening zijn dat je houding niet respectvol is, vragen wij je in eerste instantie je houding aan te passen. Kun of wil je dat niet, dan deactiveren wij je account.

Het gebruik van VPN of proxyserver is niet toegestaan omdat dit veiligheidsrisico’s met zich meebrengt voor andere leden. Wil je toch gebruikmaken van VPN of proxyserver, dan adviseren wij je op zoek te gaan naar een ander lotgenotenplatform.

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), net zoals je eigen Internet Service Provider. Je privacy is dus gewaarborgd, ook zonder gebruik van VPN of proxyserver. Informatie over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens zoals IP-adressen, vind je in ons privacybeleid.

Als wij vaststellen dat je registreert of inlogt via VPN of proxy, deactiveren wij je account.

Omdat inloggen vanuit het buitenland veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, is inloggen standaard niet vanuit alle landen mogelijk.

Ga je op vakantie naar het buitenland en merk je dat je niet kunt inloggen omdat de toegang op basis van je IP adres wordt geweigerd? Stuur dan een mailtje via het contactformulier en vermeld daarin je gebruikersnaam en het land van waaruit je toegang wilt. Wij zetten de toegang dan tijdelijk voor je open. 

versie 202111

Wijzigingen

Onze algemene voorwaarden voor lidmaatschap zijn afgestemd op de huidige wetgeving en mogelijkheden van LSG. Aanpassing of uitbreiding van de wet of onze diensten, kan leiden tot wijzigingen van onze voorwaarden. Het is daarom raadzaam onze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.