Disclaimer Lotgenoten Seksueel Geweld

Deze disclaimer dient als juridische vrijwaring van aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, voorkomt uit het gebruik van de website, het forum en de chat van Lotgenoten Seksueel Geweld.

Wij besteden de grootste zorg aan de informatie die wij op de website plaatsen. Toch kan het voorkomen dat teksten onvolledige, niet correcte of achterhaalde informatie bevatten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die hieruit, direct of indirect, voortkomt. Wel passen wij teksten aan als daar aanleiding toe is.

Wij besteden de grootste zorg aan het opstellen en verzenden van e-mails. Toch kan het voorkomen dat e-mails onvolledige, niet correcte of achterhaalde informatie bevatten of niet terecht komen bij degenen waarvoor ze bedoeld zijn. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die hieruit, direct of indirect, voortkomt.

Ten behoeve van lotgenotencontact op LSG zijn huisregels opgesteld. Wij doen er alles aan erop toe te zien dat leden zich aan deze huisregels houden. Desondanks kunnen wij niet voorkomen dat overtredingen plaatsvinden. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, voortkomt uit het niet naleven van de huisregels. Wel nemen wij passende maatregelen als er overtredingen van de huisregels worden vastgesteld.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich op LSG kan uiten. Deze uitingen staan los van de mening van ons team. Auteurs zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van berichten op het forum en de chat, alsmede van verhalen en reacties op de website. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, voortkomt uit inhoud met:

  • persoonlijke meningen;
  • triggerende teksten;
  • misleidende informatie;
  • onjuiste informatie;
  • onvolledige informatie;
  • verouderde informatie.

Wel nemen wij, indien nodig, passende maatregelen op basis van onze huisregels.

Het auteursrecht van jouw ingezonden verhalen en reacties op de website, alsmede van jouw berichten op het forum en de chat behoort aan jou toe. Dat betekent dat jouw berichten, verhalen en reacties niet buiten LSG verspreid mogen worden zonder jouw schriftelijke toestemming. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat iedereen zich hieraan houdt. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die jij, direct of indirect, oploopt door verspreiding van jouw berichten, verhalen en reacties.

Medische informatie in berichten op het forum en de chat of in verhalen en reacties op de website beschrijven persoonlijke ervaringen, meningen en situaties van leden. Deze informatie is geen vervanging voor contact met een arts of professionele hulpverlener. Je mag er dan ook geen medische conclusies uit trekken. Voor een juiste beoordeling van je eigen situatie, dien je altijd een arts of professionele hulpverlener te raadplegen. Wij garanderen en ondersteunen ook geen behandelingen, medicijnen, artsen of hulpverleners die in berichten op het forum en de chat of in verhalen en reacties op de website worden genoemd. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, voortkomt uit medische informatie in berichten op de chat en het forum of in verhalen en reacties op de website.

Wij vragen onze leden zorgvuldig om te gaan met accountgegevens. Toch kunnen wij niet voorkomen dat niet-leden met behulp van accountgegevens van leden toegang tot LSG krijgen. Bijvoorbeeld omdat leden hun pc, laptop of telefoon ergens onbeheerd achterlaten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, voortkomt uit het gebruik van LSG door niet-leden. Wel nemen wij passende maatregelen op basis van onze huisregels tegen leden die toegang van niet-leden mogelijk hebben gemaakt.

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van contactgegevens en het maken van afspraken buiten LSG om. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade voorkomend uit contact tussen leden buiten LSG om. Wij kunnen op LSG ook geen maatregelen nemen tegen leden die zich buiten LSG ongepast gedragen. Ons advies is daarom terughoudend te zijn met het geven van contactgegevens en het maken van afspraken buiten LSG om.

Wij zijn aangewezen op de diensten van een externe hosting partij. Wij kunnen daardoor geen garanties geven ten aanzien van de bereikbaarheid van LSG. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van het niet bereikbaar zijn van LSG.

Websites van anderen, waar vanaf LSG naar wordt verwezen, worden niet door ons beheerd. Wij kunnen dan ook geen garanties geven ten aanzien van de juistheid van de inhoud van deze websites. Verwijzingen vanaf LSG naar andere websites, betekenen ook niet dat wij achter de diensten of producten van deze websites staan. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, voortkomt uit informatie op deze websites. Het bezoeken van websites van anderen waar vanaf LSG naar verwezen wordt, is dan ook volledig voor eigen risico.

versie 202111

Wijzigingen

Onze disclaimer is afgestemd op de huidige mogelijkheden van LSG. Aanpassing of uitbreiding van onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen van onze disclaimer. Het is daarom raadzaam onze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over onze disclaimer, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.