Disclaimer Lotgenoten Seksueel Geweld

Deze disclaimer dient als juridische vrijwaring van aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, voorkomt uit het gebruik van het forum en de chat van Lotgenoten Seksueel Geweld.

Huisregels

Voor het gebruik van het forum en de chat van LSG zijn huisregels opgesteld. Wij doen er alles aan erop toe te zien dat leden zich aan deze huisregels houden. Toch kunnen wij niet voorkomen dat er overtredingen plaatsvinden. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, voortkomt uit het niet naleven van onze huisregels. Wel nemen wij passende maatregelen als er overtredingen van de huisregels vast worden gesteld.

Overtredingen van onze huisregels kun je melden via het contactformulier.

Inhoud van berichten

Alle leden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van berichten op het forum en de chat van LSG. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, voortkomt uit berichten op het forum of de chat met:

  • persoonlijke meningen;
  • triggerende teksten;
  • misleidende informatie;
  • onjuiste informatie;
  • onvolledige informatie;
  • verouderde informatie.

Ongepaste persoonlijke meningen, triggerende teksten, misleidende, onjuiste, onvolledige of verouderde informatie kun je melden via het contactformulier. Indien nodig nemen wij maatregelen op basis van onze huisregels.

Verspreiden van inhoud van berichten buiten LSG

Op basis van onze huisregels mogen leden inhoud van chat- en forumberichten niet buiten LSG te verspreiden zonder schriftelijke toestemming van de auteur. Toch kunnen wij niet garanderen dat iedereen zich hieraan houdt. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, voortkomt uit het verspreiden van berichten buiten LSG. Wel nemen wij passende maatregelen als blijkt dat iemand inhoud van chat- en forumberichten buiten LSG heeft verspreid. Meer hierover vind je in onze huisregels.

Medische informatie

Medische informatie in berichten op het forum of de chat beschrijven persoonlijke ervaringen, meningen en situaties van leden. Deze informatie is geen vervanging voor contact met een arts of professionele hulpverlener. Je mag er dan ook geen medische conclusies uit trekken. Voor een juiste beoordeling van je eigen situatie, dient altijd overleg met een arts of professionele hulpverlener plaats te vinden. Wij garanderen en ondersteunen ook geen behandelingen, medicijnen, artsen of hulpverleners die in berichten op het forum of de chat worden genoemd. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, voortkomt uit medische informatie in berichten op de chat of het forum.

Gebruik van LSG door niet-leden

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, voortkomt uit gebruik van LSG door niet-leden. Bijvoorbeeld omdat zij toegang tot LSG hebben verkregen doordat leden hun pc, laptop of telefoon onbeheerd achter hebben gelaten. Wel nemen wij passende maatregelen op basis van onze huisregels tegen leden die toegang van niet-leden mogelijk hebben gemaakt.

Contact tussen leden buiten LSG om

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het geven van contactgegevens en het maken van afspraken buiten LSG om. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade voorkomend uit contact tussen leden buiten LSG om. Wij kunnen op LSG ook geen maatregelen nemen tegen leden die zich buiten LSG ongepast gedragen. Ons advies is daarom voorzichtig te zijn met het geven van contactgegevens en het maken van afspraken afspraken buiten LSG om.

Beschikbaarheid van LSG

Wij zijn aangewezen op de diensten van een externe hosting partij. Daarom kunnen wij geen garanties geven ten aanzien van de bereikbaarheid van LSG. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, het gevolg is van het niet bereikbaar zijn van LSG.

Verwijzingen naar websites van anderen

Websites van anderen, waar vanaf LSG naar wordt verwezen, worden niet door ons beheerd. Wij kunnen dan ook geen garanties geven ten aanzien van de juistheid van de inhoud van deze websites. Verwijzingen vanaf LSG naar andere websites, betekenen ook niet dat wij achter de diensten of producten van deze websites staan. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, voortkomt uit informatie op deze websites. Het bezoeken van websites van anderen waar vanaf LSG naar verwezen wordt, is dan ook volledig voor eigen risico.

Wijzigingen

Onze disclaimer is afgestemd op de huidige mogelijkheden van LSG. Aanpassing of uitbreiding van onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen van onze disclaimer. Het is daarom raadzaam deze regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over onze disclaimer, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

versie 20180826