Loverboys & seksuele uitbuiting van meisjes en vrouwen

Forum Lotgenoten Seksueel Geweld Achtergrond & Informatie Informatieve websites & mediaberichten Loverboys & seksuele uitbuiting van meisjes en vrouwen

 • Dit onderwerp bevat 68 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28/12/2022 om 21:47 door Luka.
10 berichten aan het bekijken - 21 tot 30 (van in totaal 69)
 • Auteur
  Reacties
 • #224516
  Mark
  Moderator

   
ALI VERKOCHT HET LICHAAM VAN MARIA (14) AAN OUDERE MANNEN

   De Brabantse Maria was pas 14 toen hij haar lichaam verkocht aan mannen, oudere mannen, véél mannen. Toen ze hem aangaf, moest zij onderduiken. Hij loopt nog altijd vrij rond.

   Ali * zit vanavond wel érg lang aan de telefoon, en hij praat in een taal die Maria * niet kent. Ze gaat vast in zijn bed liggen. Het is vijf kwartier na middernacht als hij eindelijk ook komt. Hij wil knuffelen, seks. Ineens beseft ze dat ze niet meer alleen zijn, ze doet haar ogen open en ziet twee onbekende mannen in de slaapkamer staan. En voor ze weet wat er gebeurt, deelt Ali haar lichaam gebroederlijk met hen.  Ze gilt, ze schopt, ze duwt. Maar wat kan een meisje uitrichten tegen drie mannen? Een meisje van krap 14 jaar.

   Lees dit premium artikel verder op ad.nl of als lid van LSG in het ledendeel.

   #224573
   Mark
   Moderator

    JAGEN OP ‘SUIKEROOMS’ EN POOIERS VAN GEDWONGEN PROSTITUTIE

    Ze zijn doodsbang of gehersenspoeld: slachtoffers van mensenhandel ontkennen vaak dat ze slachtoffer zijn. Aan speciale rechercheurs van het team Mensenhandel in Brabant de taak om daar doorheen te prikken in hun zoektocht naar de nietsontziende pooiers.

    Het koffertje in zijn hand zat vol seksattributen, in zijn jaszak een envelop met 300 euro. Precies het bedrag dat de man (58) van tevoren via Whatsapp met het meisje had afgesproken.

    Lees dit premium artikel verder op bd.nl of als lid van LSG in het ledendeel.

     

    #226037
    Mark
    Moderator

     EENZAME STRIJD TEGEN LOVEBOY 

     Roos pas na gevecht van jaren los van kwelgeesten

     Meisjes die door loverboys gedwongen worden tot prostitutie doen niet of nauwelijks aangifte. Afgaande op de laatste cijfers neemt het aantal aangiftes zelfs af met jaarlijks een kwart. Er worden dan ook minder van dit soort pooiers veroordeeld. Slachtoffers vertellen dat het vaak een schier heilloze weg is om via politie en justitie uit de klauwen van een loverboy te komen. Roos (23) vertelt haar verhaal.

     Dat het slecht gesteld is met de aanpak van seksuele uitbuiting en loverboyzaken, constateerde onlangs het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in het onderzoek ’Aangifte doe je niet’. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel becijfert dat jaarlijks meer dan 1300 Nederlandse meisjes seksueel worden uitgebuit. Maar dat die groep nauwelijks bereid is naar de politie te stappen.

     Lees dit premium artikel verder op telegraaf.nl of als lid van LSG in het ledendeel.

     #227401
     Mark
     Moderator

      Cijfers over slachtoffers van loverboys

      Kinderen en jongeren als slachtoffer van mensenhandel

      Geregistreerde slachtoffers
      In 2019 zijn er 1.334 mogelijke slachtoffers van mensenhandel aangemeld bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha). Onder hen zijn 108 jongens en meisjes onder de 18 jaar. In de leeftijdgroep van 18 tot en met 22 zijn 298 meldingen gedaan van mogelijke slachtoffers van mensenhandel. De meeste aanmeldingen betreffen meisjes met de Nederlandse nationaliteit.

      Hoewel het totaal aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel stijgt, blijven de meldingen van minderjarigen dalen. In 2015 waren er 288 meldingen (25 procent van alle meldingen) en in 2019 108 meldingen (slechts 8 procent van alle meldingen). De Nationaal Rapporteur vermeldt dat dat niet betekent dat het aantal slachtoffers werkelijk minder wordt maar dat er minder gemeld wordt. De Rapporteur schat dat in werkelijkheid een derde van alle slachtoffers van mensenhandel minderjarig is. De minderjarige slachtoffers lijken uit beeld te raken.

      In de periode 2015-2019 zijn er in totaal 5.060 mogelijke slachtoffers van mensenhandel geregistreerd. Gemiddeld is ongeveer 40 procent van de gemelde slachtoffers jonger dan 23 jaar. In alle leeftijdscategorieën komt seksuele uitbuiting het meeste voor (62 procent van alle meldingen) en zijn de meeste slachtoffers vrouwelijk.

      Bij de 879 minderjarigen in de periode 2015-2019 bij wie de vorm van mensenhandel bekend is, gaat het in 443 gevallen om seksuele uitbuiting. Bij 362 van de minderjarige is niet bekend om welke uitbuitingsvorm het gaat.

      CoMensha registreert aanmeldingen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel maar is afhankelijk van onder andere de politie en de Koninklijke Marechaussee voor informatie. Lang niet alle slachtoffers zijn in beeld. De Nationaal Rapporteur meldt dat slechts gemiddeld een op de vijf slachtoffers in beeld is bij CoMensha. Volgens betrouwbare schattingen zijn er jaarlijks tussen 5.000 en 7.500 slachtoffers van mensenhandel in Nederland (Nationaal Rapporteur, 2020).

      Aantal slachtoffers van loverboytechnieken
      De meest recente rapportage van de Slachtoffermonitor Mensenhandel (2020) geeft cijfers over slachtoffers van onder andere seksuele uitbuiting, maar niet specifiek over slachtoffers van loverboytechnieken. De laatste cijfers hierover dateren uit 2017. In 2017 zijn 139 slachtoffers van loverboytechnieken geregistreerd. In 2016 ging het om 114 slachtoffers. Er was dus een stijging met 25 slachtoffers. De meeste slachtoffers van loverboytechnieken zijn vrouw en 17 of 18 jaar oud bij aanmelding. Het merendeel van de slachtoffers (113) heeft de Nederlandse nationaliteit.

      Het aantal mogelijke slachtoffers van loverboytechnieken schommelt de laatste jaren. In 2013 ging het om 196 gevallen, in 2014 om 216 gevallen en in 2015 en 2016 daalde het aantal naar respectievelijk 119 en 114.

      De meeste slachtoffers van loverboytechnieken worden gedwongen tot prostitutie. Het komt ook voor dat zij drugs moeten transporteren, telefoonabonnementen moeten afsluiten of diefstallen moeten plegen. Verder zijn er slachtoffers die al wel onder invloed staan van een loverboy, maar nog niet hebben gewerkt (CoMensha, 2018).

      Definitie
      Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon met gebruik van dwang en met het doel die persoon uit te buiten. CoMensha onderscheidt vijf vormen van uitbuiting:

      • seksuele dienstverlening
      • ‘geregistreerde’ arbeid of dienstverlening
      • bedelarij
      • criminaliteit
      • afstaan van organen.

      Loverboys worden beschouwd als mensenhandelaren. Het gaat niet om een aparte vorm van mensenhandel, maar om een andere vorm van werven of misleiden van slachtoffers. Loverboys maken het slachtoffer doelbewust emotioneel afhankelijk door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie en hen vervolgens via dwang of (dreiging met) geweld uitbuiten (CoMensha, 2016).

      Lees verder op nji.nl >>

      #227939
      Luka
      Moderator

       ‘Niet politie, maar psycholoog moet slachtoffers van loverboy horen’

       Er doen minder slachtoffers van seksuele uitbuiting aangifte bij de politie dan eerder. Om daar iets aan te doen, moet het slachtoffers makkelijker gemaakt worden om aangifte te doen.

       Dat staat in het rapport ‘Aangifte doe je niet’ van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel. Voor het onderzoek werden onder meer interviews gedaan met slachtoffers, hulpverleners, politie en justitie. Volgens het centrum moet er iets veranderen, zodat mensenhandel en seksuele uitbuiting beter aangepakt kan worden.

       ​Naar schatting worden jaarlijk 1320 Nederlandse, minderjarige meisjes seksueel uitgebuit. 89 procent van die groep blijft buiten beeld. Exacte cijfers ontbreken, maar uit de praktijk blijkt dat van de 11 procent die in beeld komt, maar een gering aantal aangifte doet.

       Definitie mensenhandel
       Er zijn verschillende redenen waarom slachtoffers van seksuele uitbuiting geen aangifte doen. Eén van de redenen is dat slachtoffers zich heel vaak geen slachtoffer voelen. Ze denken dat het hun eigen schuld is dat ze hebben moeten doen wat ze moesten doen. Dat komt vaak door manipulatie door de mensenhandelaar.

       Om daar iets aan toen moet de definitie van mensenhandel volgens de onderzoekers duidelijker worden en makkelijker te begrijpen. Als dat vervolgens via bijvoorbeeld campagnes wordt verspreid, zullen slachtoffers het eerder herkennen en eerder een aangifte overwegen.

       Bang
       Een ander probleem is dat veel slachtoffers bang zijn. Ook dat komt vaak door manipulatie van de mensenhandelaar. Die kan dreigen met vergelding. Bijvoorbeeld door het slachtoffer of familie ervan fysiek iets aan te doen, of te chanteren door te dreigen met het publiceren van beelden.

       Om die angst weg te nemen moet per slachtoffer bekeken worden welke angsten er zijn en hoe die weggenomen kunnen worden. Je kunt volgens de onderzoekers denken aan iemand die het slachtoffer begeleidt of aan een app die ze in geval van nood kunnen gebruiken om hulp in te schakelen.

       Psycholoog 
       De onderzoekers vinden dat het proces minder belastend moet worden voor slachtoffers. Ze pleiten er onder meer voor een proef te doen waarbij het horen van het slachtoffer niet wordt gedaan door de politie, maar door een forensisch psycholoog. Die kan beter omgaan met trauma’s van slachtoffers. In het buitenland gebeurt dat al.

       Zonder aangifte
       Los van de maatregelen die in het rapport staan om de aangiftebereidheid te vergroten, kan de politie volgens de onderzoekers ook vaker een onderzoek starten zonder aangifte. Voor mensenhandel is een aangifte niet per se nodig. Maar zonder verklaringen van slachtoffers is het volgens het onderzoek wel moeilijker een zaak rond te krijgen.

       De politie heeft inmiddels toegezegd in elk geval een proef te gaan doen met een forensisch psycholoog.

       Bron: rtlnieuws.nl

       #229157
       Mark
       Moderator

        Slachtoffermonitor Mensenhandel 2013 – 2017

        Het zicht op slachtoffers van mensenhandel is in 2017 niet verbeterd. De daling van het aantal slachtoffers dat in beeld is bij CoMensha (coördinatiecentrum tegen mensenhandel) die in 2015 is ingezet, is niet ten goede gekeerd in 2017: er zijn slechts 958 slachtoffers in beeld. Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar: ‘We moeten onze ogen hier niet voor sluiten. Mensenhandel heeft politieke topprioriteit, daarom is het van groot belang dat er meer slachtoffers in beeld komen en dat zij bescherming krijgen.’ Vandaag, op de Europese dag tegen Mensenhandel, publiceert hij de Slachtoffermonitor mensenhandel 2013-2017.

        Vooral Nederlandse slachtoffers van seksuele uitbuiting zijn minder goed in beeld: in 2014-2015 waren er gemiddeld 365 slachtoffers in beeld. In 2017 zijn dit er nog maar 263. Dit terwijl het de meest voorkomende vorm van mensenhandel is. De daling komt mogelijk doordat slachtoffers steeds vaker gedwongen worden te werken in de escortbranche en als ‘thuiswerkers’. Deze sectoren zijn minder goed zichtbaar voor de handhavende instanties. In 2013-2015 was 66 procent van de slachtoffers van seksuele uitbuiting uitgebuit in dit deel van de prostitutiesector. In de laatste twee jaren steeg dit naar 81 procent.

        Bron: nationaalrapporteur.nl >>

        #229197
        Luka
        Moderator

         Monique was 10 jaar lang in handen van een mensenhandelaar

         ‘Monique werd van slachtoffer van mensenhandel. Ze werd mishandeld, bedreigd en werkte gedwongen in de prostitutie. Na haar ontsnapping belandde ze in een juridisch en financieel gevecht.

         Bijna dagelijks werd ik in elkaar geslagen
         ‘Ik was een normale meid, zonder problemen. De ellende begon toen ik op mijn 19e een relatie kreeg met Jeffrey. Eerst leek hij het beste met me voor te hebben. Maar het bleek allemaal een leugen.’

         ‘Onder dwang kwam ik op de Wallen terecht, waar ik als prostituee moest werken. Bijna dagelijks werd ik in elkaar geslagen. Hij dreigde mij en mijn familie iets aan te doen als ik probeerde te vluchten. Een paar jaar lang stond ik achter het raam. Daarna moest ik werken in een restaurant dat op mijn naam was gezet. Ik maakte er werkweken van 80 uur. Lichamelijk en emotioneel was ik een wrak.’

         Uit angst ontkende ik alles
         ‘Na signalen van restaurantbezoekers werd Jeffrey opgepakt op verdenking van uitbuiting en mensenhandel.’

         Toen de politie mij ondervroeg, ontkende ik alles. Uit angst voor mijn eigen veiligheid en die van mijn familie. En omdat ik ondanks alles van hem dacht te houden. Toch besloot ik korte tijd later om te ontsnappen. Omdat mijn ex me steeds meer vrij liet, is dat gelukt.’

         ‘Na 10 jaar was ik eindelijk vrij. Helaas werd mijn leven er niet direct beter op. Ik kwam in de financiële problemen, omdat alle boetes en openstaande rekeningen van het restaurant naar mij gestuurd werden. Ik ging naar de politie, om te bekennen dat ik eerder meineed had gepleegd. Ik was wél uitgebuit door mijn ex. Mijn bekentenis pakte niet uit zoals ik hoopte. De politie kon niets voor mij doen, de zaak was al gesloten.’

         De juiste ingangen
         ‘Ik klopte aan bij Slachtofferhulp Nederland en kwam in contact met Maartje. Een pittige vrouw, voor niets en niemand bang. Ikzelf was als een klein kind, wereldvreemd en zonder enig toekomstperspectief. Maartje nam me bij de hand, en leerde me tegelijkertijd dat ik voor mezelf moet opkomen. Ze bleef maar benadrukken dat ik een slachtoffer was. Nooit eerder had ik daarbij stilgestaan.’

         ‘Maartje hielp me met een aanvraag bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dat geld kon ik goed gebruiken. En ze had de juiste ingangen om juridische zaken rond het restaurant uit te zoeken.’

         Ik blijf ervoor vechten
         ‘Maartje heeft me geholpen mijn leven weer enigszins op gang te krijgen. Maar ik ben er nog lang niet. Ik ben in therapie voor mijn posttraumatische stressstoornis. Mijn advocaat heeft een herzieningsverzoek ingediend bij het Openbaar Ministerie, zodat mijn zaak hopelijk wordt heropend. Inmiddels heb ik wel alle schulden en boetes afbetaald, dankzij geld van mijn moeder en opa. Het is zo vervelend dat dit juridische en financiële gevecht zo lang duurt. Daardoor heb ik nog te weinig rust om mijn leven daadwerkelijk op te pakken. Maar uiteindelijk zal het lukken. Daar zal ik voor vechten.’

         Bron: slachtofferhulp.nl

         #229565
         Luka
         Moderator

          ‘Jarenlang had hij me in zijn greep.’
          Tessa werd slachtoffer van een loverboy. Uiteindelijk werd hij opgepakt.

          ‘Op haar dertiende werd Tessa door een 18-jarige jongen gedwongen tot seksuele handelingen voor de webcam. Dat ging jarenlang door, tot Tessa op haar zeventiende aangifte durfde te doen.’

          Hij ging heel ver
          ‘Het chatcontact met Johnny – zo noemde hij zichzelf – vond ik spannend. Ik voelde me speciaal door de aandacht die hij me gaf. Zelfs toen de gesprekken een seksueel tintje kregen. De eerste keer heb ik me vrijwillig ontbloot voor de webcam. Maar omdat ik het eigenlijk helemaal niet prettig vond, verbrak ik daarna het contact. Een halfjaar later stuurde hij een foto van mij, bloot voor de webcam. Hij dreigde die foto openbaar te maken, als ik niet weer uit de kleren zou gaan.’

          ‘Toen is het begonnen. Jarenlang had hij me in zijn greep. Ik moest vergaande seksuele handelingen verrichten. Tegen mijn ouders durfde ik niks te zeggen, uit angst dat ze van me zouden walgen. Het werd steeds heftiger. Ik raakte op mijn veertiende zwaar aan de drugs en stopte met school.’

          Er bleken nog 150 andere slachtoffers te zijn
          ‘Op een dag – ik was inmiddels zeventien – knapte er iets. Ineens besloot ik mijn moeder te vertellen wat er speelde. Ze nam me direct mee naar het politiebureau.’

          ‘Er bleken ruim honderdvijftig andere slachtoffers te zijn en al snel deden andere meisjes ook aangifte. Uiteindelijk werd hij opgepakt. De politie vroeg of ik slachtofferhulp wilde. Ik twijfelde. Door mijn drugsgebruik had ik al te maken met allerlei instanties, maar dat contact verliep nooit prettig.’

          Dankbaar voor haar hulp
          ‘Uiteindelijk vroeg ik toch om hulp, omdat ik het toen écht nodig had. Mariëtte werd mijn casemanager. Eerst stond ik totaal niet voor haar open. Maar ze bleef energie in me steken. In de pauze van de pro-formazitting raakte ze ineens een gevoelige snaar, door wat ze zei en vroeg. Ik brak en vertrouwde haar daarna volledig.’

          ‘Mariëtte deed alles wat ik en mijn moeder nodig hadden. Ze regelde alle afspraken met onze advocaat, zorgde voor een parkeerplaats bij het Paleis van Justitie, kwam bij ons thuis langs om te kijken hoe het met me ging.’

          ‘Ze bereidde ons voor op het juridische traject en legde uit wat er tijdens de zittingen werd besproken. Ook hielp ze me met het opstellen van de slachtofferverklaring die ik tijdens de zitting heb voorgelezen. Dat was heel moeilijk, maar ik wilde het wel.’

          Bron: Slachtofferhulp.nl

          #229620
          Luka
          Moderator

           ‘Loverboy 3.0’ dwingt Nederlandse meisjes tot werk in Belgisch bordeel

           Het Schipperskwartier in Antwerpen, de enige wijk in de stad waar prostituees achter ramen staan

           Loverboys zetten vaker Nederlandse meisjes in als prostituee in België. Daar controleert de politie minder streng dan in Nederland, zegt hulporganisatie Terre des Hommes. De organisatie sprak vandaag met het Belgisch Openbaar Ministerie en de gemeente Antwerpen over een gezamenlijke aanpak.

           Politie en hulpverleners zien dat minderjarige meisjes worden geronseld via sociale media en vervolgens binnen enkele dagen in de prostitutie belanden. Volgens Terre des Hommes heeft deze vorm van uitbuiting de afgelopen twee jaar een vlucht genomen.

           De loverboy neemt geen weken de tijd meer om een meisje te verleiden met cadeautjes, maar dwingt slachtoffers soms al binnen 24 uur tot prostitutie.

           “Ze spreken het slachtoffer aan via Facebook en zij heeft diezelfde dag al seks met een klant. Zo snel kan het gaan”, zegt Ron Ampersen van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant in radioprogramma Nieuws en Co. Hij houdt zich al jaren bezig met de bestrijding van deze vorm van criminaliteit.

           Mannen die volgens deze methode werken, worden ook wel ‘loverboys 3.0’ genoemd. Zij hebben het vaak gemunt op kwetsbare meisjes, met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking of psychische stoornis.

           Uit een recent rapport blijkt dat in Nederland jaarlijks zo’n 6250 mensen slachtoffer zijn van mensenhandel. Ook loverboys zijn mensenhandelaars, zei Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer.

           Seksuele uitbuiting is in Nederland de meest voorkomende vorm van mensenhandel. Per jaar zijn zo’n 1300 meisjes hier slachtoffer van.

           De pooiers zoeken contact via sociale media en vragen slachtoffers om een naaktvideo of -foto. Daarmee chanteren ze meisjes en dwingen ze hen tot prostitutie.

           “We kennen zaken waarbij meisjes seks hebben met 20 klanten per dag en dus 20 keer per dag worden verkracht”, vertelt Gideon van Aartsen in Nieuws en Co. Van Aartsen is projectleider bij Watch Nederland, een onderdeel van Terre des Hommes.

           Loverboys bieden de meisjes aan op internet. Per klant krijgt de pooier zo’n 50 euro. Hij verdient op deze manier dus zo’n 1000 euro per dag. Het meisje ziet niets van dat geld terug.

           Doordat de meisjes de grens over worden gebracht, zijn ze nog afhankelijker van de loverboy. Ze komen vaak in bordelen terecht in Antwerpen. “Daar belanden ze in een isolement”, legt Van Aartsen uit. “Ze zijn in een vreemd land en volledig in de ban van een vreemde man.”

           De gevolgen van gedwongen seks kunnen groot zijn voor de meisjes. Sommigen worden ongewenst zwanger, anderen verliezen zich in zelfverminking. Politieman Ampersen zag de meest schrijnende situaties bij minderjarige meisjes. “Dan ben je 17 jaar oud en ligt je hele leven al aan diggelen.”

           In Nieuws en Co zou ook een slachtoffer aanschuiven om haar verhaal te vertellen. Het meisje in kwestie is 18 jaar oud. Ze belandde op haar 16e in de prostitutie. Het meisje is van Marokkaanse afkomst. Net als veel andere slachtoffers is ze gechanteerd met een seksvideo.

           Het meisje kwam niet opdagen voor de uitzending van Nieuws en Co. Ze was ook niet meer bereikbaar.

           “Meisjes met zo’n achtergrond zijn extra kwetsbaar”, vertelt Van Aartsen. Ze loopt het risico dat ze door haar familie wordt verstoten of dat ze slachtoffer wordt van eerwraak. “Een loverboy heeft haar daardoor volledig in zijn macht. Bij dit soort meisjes is de kans op terugval groot.”

           Bron: NOS.nl >>

           #232963
           Luka
           Moderator

            Loverboys maken jonge meisjes binnen een dag prostituee

            Waar loverboys vroeger maanden over deden, lukt ze nu in één dag: jonge meisjes in de prostitutie krijgen. “En je schaamt je zo, dat je niets durft te vertellen”, vertelt slachtoffer Xandra.

            Hulpverleners zien het steeds vaker gebeuren. Binnen een paar dagen worden onschuldige meisjes door loverboys gedwongen de prostitutie in te gaan. Sommige meisjes zijn nog maar 11 jaar oud. Dat zeggen organisaties die slachtoffers van loverboys helpen tegen RTL Nieuws.

            Prostitutie
            Loverboys zoeken hun slachtoffers tegenwoordig steeds vaker op via het web. Ze benaderen meisjes via chats en vragen ze bijvoorbeeld om foto’s. Als een meisje een foto instuurt, kan het chanteren beginnen.

            Celine Verheijen van hulporganisatie Defence for Children ziet dit steeds vaker gebeuren. Ze helpt slachtoffers van loverboys: “Door gebruik van sociale media kan het zo zijn dat iemand naar school gaat, ‘s middags contact heeft met een loverboy, een naaktfoto stuurt en direct daarmee wordt bedreigd. Waardoor ze dus diezelfde avond al in de prostitutie terecht kan komen.”

            Xandra werd verkracht en verhandeld, nu waarschuwt ze voor nieuwe loverboytactieken


            Lokken
            Een loverboy is iemand die probeert om een slachtoffer op de een of andere manier in de val te lokken. Vroeger werden de meisjes maandenlang gevleid en met cadeaus verwend. Tegenwoordig gaat het er harder aan toe. Binnen een paar uur wordt het slachtoffer al uitgebuit. Op een gegeven moment wordt het meisje gedwongen tot seks. Vaak eerst met de loverboy zelf en al snel ook met andere mannen. Daarmee worden soms honderden euro’s verdiend.

            Door schaamte of angst zijn er maar weinig slachtoffers die zich durven te melden bij hulporganisaties of politie. Ze zeggen dat het geen zin heeft, ook omdat de politie tegen ze zegt dat de daders toch niet gestraft worden vanwege gebrek aan bewijs. Vorig jaar hebben 139 slachtoffers zich gemeld, blijkt uit recente cijfers.

            Het werkelijke aantal slachtoffers is naar schatting vele malen hoger. Het gaat in de meeste gevallen om meisjes (134 van de 139). De meesten zijn jong.

            Verkracht
            Zoals Xandra. Vanwege privacy doet ze onder een andere naam haar verhaal. Xandra was 15 jaar toen ze in handen viel van haar loverboy. “Het was niet eens een heel knappe jongen die me met cadeaus verwende. In de supermarkt zou ik hem voorbij lopen”, zegt ze in een interview met RTL Nieuws.

            Xandra wilde er als puber graag bij horen. Ze ging om met mensen die stiekem drugs verhandelden en kwam daardoor in contact met haar loverboy. Ze verhandelde zelf ook drugs.

            Hij deed er maanden over om Xandra zover te krijgen dat ze in de prostitutie ging werken. Tegenwoordig gaat dat vaak veel sneller. Eerst verkrachtte hij haar, daarna moest ze met andere mannen seks hebben. “Ik kreeg dan een sms’je waarin hij me opriep. Dan moest ik seks hebben hebben met andere mannen.”

            Schaamte
            Xandra durfde het niet te vertellen. De schaamte was zo groot. En de angst dat haar ouders boos op haar zouden worden. “Hij dreigde met teksten dat als ik het zou vertellen, mijn ouders zo boos zouden worden dat ik straf zou krijgen.”

            Hulpverlener Celine Verheijen ziet die schaamte heel vaak terug: “Die is vaak zo groot. Ze willen niet dat hun ouders er achter komen. Ze willen niet dat anderen op school die foto’s zien. Meisjes denken dat als ze met een persoon naar bed gaan, ze er vanaf zijn. Ze zien niet dat de uitbuiting dan pas begint.”

            Verdwenen
            Xandra’s loverboy verdween. Ze verbrak alle contact en vluchtte naar een instelling. Waar hij is of wat er met hem is gebeurd? Ze heeft geen idee.

            Xandra heeft uiteindelijk alles verteld aan haar ouders. Ze helpt nu andere meisjes. Uit angst heeft Xandra haar loverboy nooit bij de politie aangegeven. “Straffen is vaak lastig omdat er geen bewijs is. Een verkrachting vindt niet plaats bij de ingang van de supermarkt. Dat hij nooit een passende straf heeft gekregen, blijft frustrerend.”

            Bron: rtlnieuws.nl

           10 berichten aan het bekijken - 21 tot 30 (van in totaal 69)
           • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
           gasten online: 9 ▪︎ leden online: 1
           Ano
           FORUM STATISTIEKEN
           topics: 3.675, reacties: 20.322, leden: 2.594