Loverboys & seksuele uitbuiting van meisjes en vrouwen

Forum Lotgenoten Seksueel Geweld Achtergrond & Informatie Informatieve websites & mediaberichten Loverboys & seksuele uitbuiting van meisjes en vrouwen

 • Dit onderwerp bevat 68 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 07/06/2022 om 17:00 door Luka.
10 berichten aan het bekijken - 11 tot 20 (van in totaal 69)
 • Auteur
  Reacties
 • #220352
  Luka
  Moderator

  Campagne tegen gedwongen prostitutie van Meld Misdaad Anoniem

  Meld Misdaad Anoniem begint met een nieuwe campagne tegen gedwongen prostitutie. De campagne met de naam “Het zou je dochter kunnen zijn… in de greep van een loverboy”, is gericht op klanten en zorgverleners die werken met minderjarigen en verstandelijk beperkte mensen.

  De campagne is vooral online, maar er worden ook folders verspreid, zegt directeur Titus Visser van Meld Misdaad Anoniem in het NOS Radio 1 Journaal. Volgens hem moet de campagne bewustzijn creëren bij mensen uit de omgeving van iemand die gedwongen sekswerk moet doen. “Wij geven informatie over signalen die op prostitutie kunnen wijzen. Als mensen die signalen zien roepen wij op om dat te melden.”

  Hulpverlener Jacqueline Kleijer is erg positief over de campagne: “Heel goed om mensen te attenderen op signalen die kunnen wijzen op misbruik.” Volgens Kleijer kunnen die signalen heel divers zijn. Van littekens op het lichaam tot opvallend gedrag. “Is iemand bijvoorbeeld vaak nachten weg, of gaat een meisje zich opeens heel anders kleden.”

  Artsen
  Dat mensen verdenkingen anoniem kunnen melden, is volgens Kleijer een groot voordeel. “Huisartsen kunnen soms een vermoeden hebben, maar niet melden vanwege het beroepsgeheim. Dan kan anoniem melden een groot voordeel zijn.”

  “Wij snappen heel goed dat er een dilemma is met een beroepsgeheim. Daarom garanderen wij ook die anonimiteit”, zegt Visser. Hij benadrukt dat het melden van misbruik daadwerkelijk effect kan hebben. “Wij kunnen een melding doorgeven aan de politie. Als zij aanvullend onderzoek doen naar een persoon kan een loverboy aangepakt worden.”

  Bron: NOS >>

  #220430
  Mark
  Moderator

  Jeugdhulpinstellingen bieden goede hulp aan slachtoffers loverboys

  Uit onderzoek blijkt dat de meeste instellingen goede hulp bieden aan slachtoffers van loverboys.

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) onderzocht de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp aan minderjarige slachtoffers van loverboys. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste instellingen goede hulp bieden aan deze slachtoffers.

  Zorgelijk is dat slachtoffers nog onvoldoende worden gesignaleerd en nog onvoldoende worden verwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp.

  Op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deed IGJ onderzoek naar de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp die dertien jeugdhulpinstellingen bieden aan (vermoedelijke) minderjarige slachtoffers van loverboys.

  Onderzoek
  Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd, dat bestaat uit de volgende vijf thema’s: Uitvoering hulpverlening, Veiligheid, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Organisatie. Bij de operationalisering sloot de inspectie nauw aan bij het Kwaliteitskader van de commissie Azough.

  Conclusies en verbeteringen
  De inspectie constateert dat het merendeel van de jeugdhulpinstellingen goede hulp biedt aan de (vermoedelijke) minderjarige slachtoffers van loverboys. Tijdens de behandeling werken de professionals samen met de jeugdigen aan het versterken van het zelfbeeld en de weerbaarheid, het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling en aan traumaverwerking. Ook streven zij naar een goede samenwerking met de ouders en het vergroten van het sociale netwerk van de jeugdige.

  Tijdens het onderzoek heeft de inspectie veel goede praktijkvoorbeelden gezien, die zij graag onder de aandacht brengt. Op deze wijze kunnen jeugdhulpaanbieders zich blijven ontwikkelen als specialisten op dit terrein en waar mogelijk met elkaar samenwerken en van elkaar leren.

  Er zijn ook verbeteringen gewenst.

  Zo dienen enkele instellingen bij de uitvoering van de hulpverlening nadrukkelijker aan te sluiten bij de problematiek van de(vermoedelijke) slachtoffers.

  Verder zal bijna de helft van de instellingen de medewerkers verder moeten scholen in het werken met (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys.

  Slachtoffers onvoldoende in beeld
  De inspectie acht het zorgelijk dat het aantal behandelde slachtoffers van loverboys veel lager ligt dan het geschatte aantal slachtoffers. Op grond van de ‘Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016’ wordt het aantal minderjarige slachtoffers van binnenlandse seksuele uitbuiting geschat op 1.363. Het aantal (vermoedelijke) minderjarige slachtoffers dat bij de dertien jeugdhulpaanbieders in het voorjaar van 2017 werd behandeld ligt op 142.

  Dit betekent dat slachtoffers nog onvoldoende worden gesignaleerd en nog onvoldoende worden doorverwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp. Het is van belang dat het bestaande hulpaanbod beter bekend raakt bij de gemeenten die de jeugdigen naar de hulp verwijzen en voorts dat gemeenten, VNG en VWS zorgen dat er een landelijk dekkend hulpaanbod voor deze slachtoffers komt.

  Documenten
  De kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan slachtoffers van loverboys

  Bron: Zorgkrant.nl >>

  #220432
  Mark
  Moderator

  De kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan slachtoffers van loverboys

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting onderzocht de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp aan minderjarige slachtoffers van loverboys. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste instellingen goede hulp bieden aan deze slachtoffers. Zorgelijk is dat slachtoffers nog onvoldoende worden gesignaleerd en nog onvoldoende worden verwezen naar de gespecialiseerde jeugdhulp.

  Download ‘De kwaliteit van de gespecialiseerde jeugdhulp aan slachtoffers van loverboys’

  Bron: igj.nl

  #220677
  Mark
  Moderator

  Meisje. Zestien. Doet alles.

  De jeugdhulp vindt maar geen antwoord op tienerpooiers, mannen die jonge meisjes seksueel uitbuiten. De gevolgen zijn schrijnend. ‘Jeugdhelpers zien geen slachtoffer van verkrachting, ze zien een probleemkind.

  Laura was een lief kind, wat timide en plichtsbewust. De overgang naar het middelbaar viel haar zwaar. ’s Avonds, na haar huiswerk, speelde ze graag online een spelletje. Ze was een heel gewoon meisje van twaalf.

  Seriële weglopers

  Een kind dat uit een instelling vlucht, wordt daarna drie keer per uur verkracht. Dat is de realiteit.

  Yasmin van Damme
  Experte bij Child Focus

  Tienerpooiers staan nog maar een jaar of twee echt op de radar van politie en justitie. Vroeger werden ze ‘loverboys’ genoemd: jongens die hun liefje inpalmden met dure cadeaus en haar daarna als prostituee lieten werken. Maar die term is te verbloemend, zegt Yasmin Van Damme, experte bij Child Focus, de stichting voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen. ‘Het gaat om netwerken van jonge mannen die doelbewust selecteren op de kwetsbaarheid van meisjes en die slinks uitbuiten. Ze duwen hen doelbewust nog dieper in de miserie om er een hoer van te kunnen maken.’

  Het rekruteren begint al vanaf de leeftijd van 13 jaar. Slachtoffers gaan later vaak zelf nieuwe meisjes ronselen. ‘Netwerken kunnen variëren van één man tot een stuk of zeven, van losse vriendengroepjes tot echt georganiseerde criminaliteit. Want het is een bijzonder lucratieve activiteit’, legt Van Damme uit.

  De seksuele uitbuiting van tieners is een onderschat fenomeen. Centrale gegevensverzameling gebeurt in ons land niet. Child Focus heeft weet van 76 dossiers. In Nederland, waar de problematiek al langer wordt bestudeerd, schat men het aantal minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting op minstens 1.500. Aan schattingen waagt Child Focus zich niet. ‘We kunnen wel met zekerheid zeggen dat de gekende dossiers slechts het topje van de ijsberg zijn. We zien dezelfde meisjes terug opduiken en er komen nieuwe meisjes bij’, zegt Van Damme. ‘We hebben het fenomeen zeker niet onder controle.’

  Tienerpooiers opereren grotendeels onzichtbaar, in een groezelige wereld van goedkope hotelletjes en sekszoekertjes. Meisjes worden online aangeprezen als ‘studentes van 18 die alles doen’. Ze zien de klanten in hotelkamers, op seksfeestjes of in de laadruimte van een camionette. Geld zien ze zelf niet. Af en toe krijgen ze wat zakcenten toegestopt. Soms ook drank, softdrugs of een smartphone.

  Vaak – maar zeker niet altijd – komen de meisjes uit gebroken gezinnen met een verleden van misbruik en mishandeling. Door hun problemen thuis verblijven ze geregeld in instellingen, waar ze bekendstaan als seriële weglopers. De aandacht die ze van een blitse praatjesmaker krijgen – een magistraat heeft het over ‘patsers’ – volstaat om hen emotioneel te binden. De rekrutering gebeurt op hangplekken, aan schoolpoorten en steeds vaker via sociale media, waar specifiek wordt gezocht naar profielen van getroebleerde tieners en meisjes die aangeven dat ze in een instelling verblijven of verbleven. Fysiek en psychisch misbruik kennen deze kinderen vaak al van jongs af aan, het wordt soms als ‘normaal’ gezien.

  Insiders omschrijven de werking van zo’n netwerk als een sekte, waarbij een spel van aantrekken en afstoten wordt gespeeld tot het slachtoffer volledig in de macht van de pooier(s) zit. Meisjes die uit de opvang weglopen, koesteren vaak een diep wantrouwen tegen hulpverlening, politie en justitie en belanden in een wip terug in het ‘vertrouwde’ pooiermilieu.

  Veel begrip, weinig kennis
  Dat de jeugdzorg met plaatsgebrek in de opvang kampt, is een bekend probleem. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) maakte onlangs 1 miljoen euro extra vrij om meer ruimte te creëren in de gesloten instellingen, waar vooral tieners worden geplaatst die ernstige feiten hebben gepleegd.

  Slachtoffers van tienerpooiers komen op de meest uiteenlopende plekken terecht: van private instellingen met een open regime tot streng beveiligde gesloten centra waar ’s nachts zelfs de kamerdeur op slot gaat. Vandeurzen financierde eerder negen extra plaatsen in de gesloten instelling in Beernem en maakte 500.000 euro vrij om twee centra in Antwerpen een specifieke aanpak te laten ontwikkelen.

  Die aanpak is goedbedoeld, erkent het middenveld, maar heeft perverse neveneffecten. In instellingen vinden slachtoffers andere beschadigde meisjes, die ze rekruteren. De twee gespecialiseerde open instellingen bevinden zich bovendien in Antwerpen, waar tienerpooiers erg actief zijn. ‘Dus gaat het gewoon door’, zegt Klaus Vanhautte, directeur van Payoke, dat hulp biedt aan slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting. ‘De jeugdzorg is erop gefocust om tieners in hun eigen milieu op te vangen. Maar om de band tussen daders en slachtoffers te breken, moet je een context creëren waar contact onmogelijk is.’

  Het kabinet-Vandeurzen laat weten dat wordt gewerkt aan een update van het eerste actieplan uit 2016. Met de federale overheid wordt gekeken hoe de samenwerking tussen de politiek, het parket, de centra mensenhandel en de jeugdhulp nog kan worden versterkt. ‘We bekijken alle voorstellen, ook voor de opvang van slachtoffers, in overleg met alle partners.’

  De moeder van Laura zocht maandenlang naar gepaste hulp. ‘We hebben elk centrum in Vlaanderen gebeld’, zegt ze. ‘Er is in de hulpverlening veel begrip maar weinig kennis.’ Laura kreeg een plek in een instelling die haar moeder omschrijft als ‘bed-bad-brood, en een beetje toezicht’. ‘Op haar gsm werd ze daar nog altijd benaderd door haar misbruikers. Dat ging gepaard met ernstige bedreigingen, ook aan ons adres. Ze had een geïsoleerde, beter beveiligde omgeving nodig. Om haar zo ver mogelijk van hun invloed te houden en om te voorkomen dat ze wegliep.’

  In zeven maanden zat Laura op vier locaties. Via een tussenkomst van de jeugdrechtbank hoopten haar ouders sneller toegang te krijgen tot een geschikte plek. Ze stootten op onbegrip. ‘We werden vooral zelf beschuldigd dat we niet goed op onze dochter hadden gepast. Dat heeft het trauma voor ons alleen vergroot.’ Laura ging snel achteruit. Ze deed zichzelf pijn, stopte met eten en werd suïcidaal. Na een tweede zelfmoordpoging werd ze anderhalf jaar geleden opgenomen in de psychiatrie. Ze verblijft er nog altijd.

  Opvang in isolement

  Vermoedelijk werd ze ‘s middags van school opgehaald en naar mannen gestuurd. Nadien kreeg ze wat geld toegestopt en namen ze haar mee naar McDonald’s.

  Christine
  Moeder van een pooierslachtoffer

  Sinds kort geldt voor parketten de aanbeveling om de slachtoffers in tienerpooierdossiers als slachtoffers van mensenhandeling te beschouwen. Die maatregel wordt doorgaans goed opgevolgd en heeft tot gevolg dat daders strengere straffen kunnen krijgen.

  ‘De bijzondere jeugdzorg is nog niet zo ver’, zegt Payoke-directeur Klaus Vanhautte. ‘Zij ziet nog te vaak geen slachtoffer van verkrachting maar een probleemkind. Die visie heeft desastreuze gevolgen. De mensen in de bijzondere jeugdzorg zijn opgeleid om te werken met jongeren die zich gedragen als delinquenten, ze zijn gericht op schuldinzicht. Dat is voor een slachtoffer van mensenhandel nefast. Een getraumatiseerd meisje dat onder invloed van een netwerk in een instelling vriendinnen rekruteert, doet dat om zelf te ontsnappen aan misbruik en op te klimmen in de hiërarchie. Ze wordt dader omdát ze slachtoffer is. Als je zulke meisjes verantwoordelijk stelt, dreigen ze helemaal in het circuit te verdwijnen. En ze zijn al zo moeilijk bereikbaar.’

  Ook Child Focus pleit voor specifieke, langdurige opvang in isolement. ‘Er moet een afkickfase zijn’, zegt Yasmin Van Damme. ‘Er zijn projecten die meisjes naar het buitenland sturen, maar het probleem is dat ze daar vrijwillig op moeten ingaan. Dat gebeurt haast nooit. We kunnen alleen vaststellen dat meisjes vandaag overal verspreid zitten en vaak weglopen.’

  Ook de termijnen bij de bijzondere jeugdzorg – opnames van enkele maanden, een geïsoleerde time-out van maximaal twee weken – zijn ontoereikend, stelt Vanhoutte. ‘Die periodes zijn veel te kort om echt invloed uit te oefenen. Met slachtoffers van mensenhandel werken wij op een termijn van drie tot vijf jaar.’ Hij wijst ook op het probleem van de meerderjarigheid. ‘Zodra ze 18 zijn, worden ze aan hun lot overgelaten.’

  Hij pleit ervoor een begeleiding niet te meten in maanden, maar in mate van zelfredzaamheid. ‘Vandaag worden tieners rond hun 18de verjaardag zo snel mogelijk richting onafhankelijkheid geduwd. Dan dreigen toestanden zoals bij Jordy, de jongen die van ontbering omkwam aan de Gentse Blaarmeersen nadat hij uit een jeugdinstelling was ontslagen omdat hij 18 werd.’

  Net daarom is het belangrijk alert te reageren bij de eerste alarmsignalen, zegt Van Damme. ‘Op dit moment hangt de respons van het systeem nog heel erg af van waar, wanneer en wie. In Antwerpen zit ervaring en specialisatie, daar zullen ze hard zoeken als ze horen dat er een meisje is verdwenen dat met prostitutie wordt gelieerd. De rest van het land loopt achter. In Wallonië bestaat het zogezegd niet.’

  ‘In het algemeen is er een probleem van informatie-uitwisseling. Als een meisje wegloopt uit een instelling in West-Vlaanderen, wisselen de parketten dat nieuws niet uit. De hulpverlening staat vaak nog weigerachtig tegen het doorbreken van het beroepsgeheim, terwijl het in zo’n geval kan. Een kind dat uit een instelling vlucht, wordt daarna drie keer per uur verkracht. Dat is de realiteit.’

  Bron: De Tijd >>

  #221031
  Luka
  Moderator

  6 op 22 meisjes gaven telefoonnummer aan nep-loverboy

  DE GOORN – “Hé schatje, wat zie je er mooi uit. Mag ik je telefoonnummer?” Met deze woorden sprak zaterdagavond een nep-loverboy 22 meisjes aan in de leeftijd van 13 tot 17 jaar tijdens de plaatselijke kermis. Zes meisjes gaven hun telefoonnummer. De andere zestien gaven hun nummer niet af, maar vonden het lastig om nee te zeggen en weg te lopen.

  Waarschuwingsactie
  De actie Fakeboys op 14 april is een initiatief van de gemeente Koggenland en bedoeld om meisjes te waarschuwen voor loverboys. En om hen bewust en weerbaar te maken. Zodat zij in een soortgelijke situatie weten wat ze (niet) moeten doen. Bij de actie waren ook de politie en jongerenwerkers betrokken.

  Lastig om nee te zeggen
  “Van de 22 meisjes gingen er 6 in op het voorstel van de nep-loverboy,” vertelt een veiligheidsmedewerkster van de gemeente Koggenland. “Zij gaven vrij makkelijk hun telefoonnummer aan de acteur. De andere 16 meisjes gaven hun telefoonnummer niet af, maar vonden het lastig om nee te zeggen en weg te lopen.”

  De actie laat volgens de gemeente de kwetsbaarheid van jonge meiden zien, en hoe belangrijk het is dat zij weerbaar zijn. “Bijna alle meisjes die we gesproken hebben, reageerden positief op deze actie. Dit gold ook voor enkele ouders die ons gade sloegen.”

  Alle 22 meisjes hebben achteraf gesproken met een medewerkster van het gemeentelijk Zorgteam.

  Bron: Ons West Friesland.nl >>

  #221557
  Mark
  Moderator

  MATTIE’S MATTIE

  Hoe een meisje vast kan komen te zitten in de wereld van de prostitutie en hoe ze hier weer uit komt, dat is het onderwerp van de strip Mattie’s Mattie, waarin we een proces tegen loverboys volgen door de ogen van een rechtbanktekenaar.

  De strip is gemaakt door de bekende tekenaar Aloys Oosterwijk, die in 2007 de Stripschapprijs wint voor zijn gehele oeuvre. Oosterwijk is vooral bekend vanwege zijn strip Willems Wereld die meer dan twintig jaar wekelijks in het tijdschrift Panorama verscheen.
  De wereld van de rechtbank is Oosterwijk ook niet vreemd, naast het maken van strips werkt hij zelf veel als rechtbanktekenaar, momenteel onder meer bij het proces tegen Holleeder.

  Lees de strip op issuu.com >>

  #222341
  Mark
  Moderator

  DE LOVERBOY VAN NU HOEFT MEISJES NIET TE VERLEIDEN

  De loverboy is niet meer de knappe jongen die bij school staat te wachten om een kwetsbaar meisje te verleiden en dan de prostitutie in te trekken. Het zijn gewetenloze mensenhandelaren die snel overgaan tot afpersing, uitbuiting en misbruik van minderjarigen.

  Lees dit premium artikel verder op ad.nl of als lid van LSG in het ledendeel

  #223086
  Mark
  Moderator

  JULIA WERD ALS TIENER VERKRACHT EN VERKOCHT VOOR GELD

  Julia was 13 jaar toen haar vriendje van 15 haar verkrachtte. In de drie jaar daarna is ze door hem en zijn vrienden honderden keren verkracht en verkocht voor seks. In woningen en auto’s op parkeerplaatsen in Veenendaal. En niemand die het doorhad.

  Het begon nadat ik naar de middelbare school ging in Veenendaal. Ik kreeg een nieuwe vriendin, Tanja. Ik kwam veel bij haar en zij bij mij. Ze had geen goed contact met haar moeder. Haar vader woonde in Utrecht, maar moeder in Veenendaal had de voogdij. Die woonde samen met een nieuwe man – haar stiefvader – en zijn zoon Ralf, die twee jaar ouder was.

  Lees dit premium artikel verder op gelderlander.nl of als lid van LSG in het ledendeel.

  #223230
  mara
  Lid LSG

  HOE DE 13-JARIGE STERRE TOT PROSTITUTIE WERD AANGEZET


  Het meisje op de foto’s bij dit verhaal is een model

  Vwo-scholiere Sterre werd het slachtoffer van seksuele uitbuiting. De man die daarvoor verantwoordelijk was beschouwde ze als haar grote liefde. Haar verhaal staat voor dat van honderden Nederlandse meisjes, die vaak geen aangifte willen doen.

  ‘Het was een vrijstaand huis. Ik weet niet hoe het er beneden uitzag, want ze namen me altijd meteen mee naar boven. Daar waren twee grote kamers en één kleine. In de kleine kamer moest ik de lingerie aantrekken die voor me klaar lag. Daarna moest ik naar een van de andere kamers, waar een groot bed stond. Daar was de man die die avond voor mij had betaald. Ik was 13 jaar oud.’

  Lees dit premium artikel verder op volkskrant.nl of als lid van LSG in het ledendeel.

  #223235
  Luka
  Moderator
10 berichten aan het bekijken - 11 tot 20 (van in totaal 69)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
gasten online: 16 ▪︎ leden online: 2
xxLilaa, Dina
FORUM STATISTIEKEN
topics: 3.302, reacties: 17.954, leden: 2.165