Centrum Seksueel Geweld

 • Dit onderwerp bevat 27 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28/04/2023 om 23:05 door Luka.
8 berichten aan het bekijken - 21 tot 28 (van in totaal 28)
 • Auteur
  Reacties
 • #238568
  Mark
  Moderator

   Toine Lagro-Janssen, hoofd van het Centrum Seksueel Geweld Gelderland-Zuid en -Midden, geeft uitleg over het Centrum Seksueel Geweld in Nijmegen. Het Centrum Seksueel Geweld is 24 uur per dag bereikbaar op 0800 0188.
   Chatten kan ook.

   #240482
   Mark
   Moderator

    Interview met Iva Bicanic

    Iva Bicanic zet zich in voor jongeren die misbruikt zijn. Bicanic is klinisch psycholoog en geboren Nijmegen uit Kroatische ouders. Zij is Hoofd Landelijk Psychotraumacentrum & Seksueel Geweld. In 2018 werd zij uitgeroepen tot de meest invloedrijke persoon in de Publieke Gezondheid 2018. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de Federatie voor Gezondheid en GGD, GHOR Nederland, die jaarlijks de verkiezing organiseren.

    #242204
    Luka
    Moderator

     Slachtoffers melden seksueel geweld vaker kort na het misdrijf

     Het Centrum Seksueel Geweld kreeg in 2018 bijna 50 procent meer acute meldingen dan het jaar daarvoor. Op zestien locaties meldden in totaal 1.641 slachtoffers van verkrachting en aanranding zich binnen zeven dagen na het misdrijf. Eenderde van hen was minderjarig.

     Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft de afgelopen jaren gehamerd op het belang van het snel melden van zedenmisdrijven. Als dat binnen zeven dagen gebeurt, kunnen op of in het lichaam soms nog sporen worden veiliggesteld, zoals haren, vingerafdrukken en sperma. Zo’n sporenonderzoek vond in 2018 in 870 gevallen plaats. De sporen kunnen dienen als bewijsmateriaal in een strafzaak als het slachtoffer later besluit aangifte te doen.

     Iva Bicanic, coördinator van het CSG, is blij met de toename van het aantal acute meldingen. Naast het veiligstellen van sporen, is dit ook van belang voor het snel in gang zetten van hulpverlening. ‘Ook kan er dan nog medicatie worden gegeven om besmetting met hiv en andere soa’s tegen te gaan en zwangerschap te voorkomen.’

     Lees verder op de site van: de Volkskrant >>

     #242923
     Mark
     Moderator

      Jaarverslag Landelijk Netwerk Centrum Seksueel Geweld 2018

      Voor u ligt het jaarverslag van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld (CSG) 2018. 2018 was een jaar waarin het laatste CSG is geopend, en met deze ontwikkeling is de landelijke uitrol na zes jaar voltooid. Door het landelijk netwerk kunnen acute slachtoffers van seksueel geweld (≤ 7 dagen geleden) op 16 plaatsen in het land rekenen op 24/7 integrale medische en psychologische zorg, alsook forensisch-medisch onderzoek. Een belangrijke stap. Het CSG is dé plek voor kinderen en volwassenen geworden die ≤ 7 dagen geleden een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt. In deze periode liggen kansen voor het slachtoffer die door de nauwe samenwerking tussen politie, (forensisch) artsen, verpleegkundigen en psychologen optimaal worden benut. Het is nu zaak dat het CSG alle kansen krijgt om zich verder te ontwikkelen en aan bekendheid te winnen. Seksueel geweld is helaas aan de orde van de dag. Zo lang er nog geen effectieve interventies zijn gevonden om misbruik te stoppen, dienen onze inspanningen gericht te zijn op het zo snel mogelijk inzetten van hulp door deskundigen nadat het kwaad is geschied om verder leed en herhaald slachtofferschap te voorkomen.

      De neiging van slachtoffers is nog steeds om direct na een aanranding of verkrachting te gaan douchen en erover te zwijgen. Ze hebben vaak last van angst, schuld en schaamte en beseffen mogelijk onvoldoende dat er in die eerste week kansen liggen voor hun gezondheid, de verwerking en het doen van aangifte. Onze schatting is dat wij nu minder dan 10% van het jaarlijks aantal acute slachtoffers in Nederland zien. Het is belangrijk dat meer mensen ons weten te vinden en bekend zijn met het gratis nummer 0800-0188. Dit is een van de PR- doelen van het CSG geweest in 2018.

      In 2018 hebben zich 1641 slachtoffers van seksueel geweld ≤ 7 dagen geleden aangemeld bij een CSG. In datzelfde jaar hebben zich daarnaast 1609 slachtoffers gemeld van seksueel geweld langer dan 7 dagen geleden. In totaal betrof het 3250 slachtoffers in 2018. Vergeleken met 2017 is het aantal acute slachtoffers in 2018 met maar liefst 48,8% gestegen. Deze toename geeft aan dat steeds meer mensen de weg naar het CSG weten te vinden in de acute fase. Het belang van de eerste 7 dagen en de waarde van het veiligstellen van sporen en het vastleggen van letsel lijkt steeds meer door te dringen. Ook blijkt de multidisciplinaire zorg op één plek in de behoefte van acute slachtoffers van seksueel geweld te voorzien, zo blijkt uit de cijfers: 83% ontving watchful waiting van de casemanager, 82% kreeg acute medische zorg en 53,5% stemde in met een sporenonderzoek in opdracht van de politie.

      Uit de werkbezoeken aan de CSG’s in 2018 blijkt dat alle centra adequaat functioneren en vanzelfsprekend dient dat zo te blijven. Verwacht wordt dat de stijgende lijn van aanmeldingen zal doorzetten in 2019. Dit zal ook consequenties hebben voor de financiering van de zestien centra door de 35 centrumgemeenten. Het personeel moet dezelfde kwaliteit van zorg en onderzoek – zoals omschreven in de landelijke kwaliteitscriteria – kunnen blijven bieden. Daar ligt een grote uitdaging voor 2019 en verder. Ook vraagt de groei om stevige landelijke coördinatie en het beleggen van de landelijke functies in de vorm van een stichting, die in 2019 zal worden opgericht. Verder zal een belangrijk agendapunt voor 2019 zijn hoe kan worden toegewerkt naar uniformiteit in het hulpaanbod van het CSG voor niet-acute slachtoffers en slachtoffers van online seksueel geweld.

      In dit jaarverslag worden doel, werkwijze en doelgroep van het CSG uiteengezet, alsook de cijfers en media-aandacht. Wanneer u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen heeft, kunt u deze sturen naar info@centrumseksueelgeweld.nl

      dr. Iva Bicanic, klinisch psycholoog
      Landelijk coördinator Centrum Seksueel Geweld

      Lees het jaarverslag op CSG >>

      #263454
      Luka
      Moderator

       Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld beantwoordt in deze video verschillende vragen over seksueel geweld. Bijvoorbeeld: is het normaal dat je je schuldig voelt? Wat kun je doen tegen nachtmerries? Hoe kan het dat je lichaam reageerde tijdens het misbruik?

       Deze video is onderdeel van de overheidscampagne ‘Hulp helpt’. Kijk voor meer informatie over het CSG op http://www.centrumseksueelgeweld.nl en voor meer informatie over de campagne op http://www.watkanmijhelpen.nl

       #269729
       Juul
       Lid LSG

        #273291
        Luka
        Moderator

         Onderzoek naar drempels voor onthulling seksueel geweld
         ‘Slachtoffers van seksueel geweld zwijgen uit schaamte, zelfverwijt en angst’

         Gevoelens van schaamte, zelfverwijt, angst en de verwachting geen steun te ontvangen en de schuld te krijgen verklaren grotendeels dat slachtoffers van (online) seksueel geweld niet of nauwelijks praten over wat ze hebben meegemaakt. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Drempels voor disclosure van seksueel geweld in anonieme online hulpverlening’. Het Centrum Seksueel Geweld werkte in dit onderzoek samen met Fier en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt met financiële steun van Fonds Slachtofferhulp.

         Factsheet Drempels voor disclosure van seksueel geweld
         Rapport Drempels voor disclosure van seksueel geweld

         Zo’n twee miljoen Nederlanders hebben seksueel misbruik meegemaakt en de helft daarvan worstelt met de gevolgen daarvan. ‘De eerste stap naar hulpverlening is zogenaamde disclosure, ofwel aan iemand vertellen wat jou is overkomen’, legt Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld uit. ‘Maar onderzoek toont aan dat een derde van de mannelijke slachtoffers en een kwart van de vrouwelijke slachtoffers nooit een disclosure heeft gedaan. En dat is schrijnend, wetende dat velen (langdurig) lijden aan psychische en lichamelijke problemen, zoals posttraumatische stressstoornis, angststoornissen bekkenbodemproblemen en seksuele problemen. Met professionele hulp kunnen deze problemen worden verholpen. Door de drempels voor disclosure te onderzoeken, willen we kansen blootleggen voor hulpverleners om de disclosure te vergemakkelijken en te versnellen.’

         Drempels voor onthullen
         Voor het onderzoek zijn slachtoffers onderzocht die anoniem contact zochten met de chatfunctie van het Centrum Seksueel Geweld (www.chatmetcsg.nl). De drempel die het meeste beschreven werd, is de verwachting om geen hulp of steun te ontvangen van de eigen omgeving na de disclosure. Daarnaast worden schaamte en zelfverwijt als drempels voor disclosure benoemd, en geven slachtoffers aan bang te zijn voor de gevolgen van onthulling voor henzelf – bijvoorbeeld vergelding door de dader – of voor anderen, inclusief de dader. Ook denken veel slachtoffers dat zij na de onthulling de schuld zullen krijgen of niet geloofd worden. Bicanic: ‘Slachtoffers hebben een diepe overtuiging dat het niet goed afloopt als ze gaan praten.’

         Online seksueel geweld
         Ook het onthullen van online seksueel geweld is onderzocht. Daaruit blijkt dat deze slachtoffers dezelfde drempels ervaren als slachtoffers van offline seksueel geweld. ‘Online seksueel geweld speelt in deze tijd misschien wel net zo’n grote rol als offline seksueel geweld’, zegt Bicanic. ‘We zien kinderen, jongeren en volwassenen van wie ongevraagd naaktfoto’s rondgaan, , jongeren die gedwongen worden om zichzelf voor de webcam uit te kleden, slachtoffers die afgeperst worden met hun eigen naaktbeelden. We zien kinderen die denken dat ze met een leeftijdsgenootje chatten, maar waar achteraf blijkt dat een volwassene uit was op seksueel contact. Het is van belang dat ook deze slachtoffers de hulp krijgen die ze nodig hebben. Zéker ook omdat online seksueel misbruik net zo schadelijk kan zijn als offline misbruik, én omdat we steeds vaker zien dat online misbruik eindigt in offline misbruik. Slachtoffers die hiermee te maken krijgen, kunnen sinds kort ook voor hulp en advies terecht bij het Centrum Seksueel Geweld.’

         Aanbevelingen
         Het onderzoeksteam doet in het rapport vier belangrijke aanbevelingen:

         1. Breid de bestaande online hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld uit.
         2. Verbreed het stereotype beeld van seksueel geweld, zodat meer slachtoffers zichzelf herkennen als zodanig.
         3. Heb specifieke aandacht voor mannelijke slachtoffers.
         4. Beschouw online seksueel grensoverschrijdend gedrag als een vorm van seksueel geweld die potentieel schadelijk kan zijn.

         Een uitgebreidere omschrijving van deze aanbevelingen is te vinden in het onderzoeksrapport.

         Bron: CSG >>

         #276935
         Luka
         Moderator

          Aantal slachtoffers dat hulp zocht gestegen met 54 procent
          Centrum Seksueel Geweld ziet opnieuw sterke toename aantal slachtoffers seksueel misbruik
          25 april 2023

          Het aantal slachtoffers van seksueel misbruik dat hulp zocht bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) steeg in 2022 met 54 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit is te lezen in het jaarverslag dat het CSG vandaag publiceert. Het CSG ziet het aantal slachtoffers dat aanklopt voor hulp nog elk jaar stijgen. De forse stijging in 2022 wordt vooral toegekend aan de onthullingen van seksueel misbruik bij The Voice of Holland. Het CSG verwacht dat deze stijging de komende jaren doorzet, met alle extra aandacht voor het onderwerp en de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven die er volgend jaar aan komt.

          Download hier het jaarverslag 2022

          ‘Niet eerder kreeg het onderwerp seksueel geweld zoveel belangstelling als in 2022’, zegt Iva Bicanic, bestuurder van het CSG. ‘Dit heeft alles te maken met de onthullingen over seksueel misbruik bij het tv-programma The Voice of Holland. Dat was niet zomaar een piek; de aandacht en gevoeligheid voor het onderwerp zijn gebleven. We zien dit onder andere terug in onze jaarcijfers.’

          Afweer in de samenleving
          Hoewel het een groot aantal lijkt, is het slechts een topje van de ijsberg, stelt Bicanic. ‘De meeste kinderen en volwassenen die seksueel misbruik hebben meegemaakt, komen er niet mee naar buiten. Dit houdt verband met afweer in onze samenleving. Het grootste probleem met betrekking tot seksueel misbruik is dat we niet willen of kunnen geloven dat seksueel misbruik bestaat. Onze eigen afweer kan onbewust de uitvoering belemmeren van alle goedbedoelde acties en plannen die nu ontwikkeld worden als reactie op The Voice of Holland/BOOS. Daarom is het belangrijk te onderzoeken hoe die afweer kan worden verminderd, zodat het niet langer doorwerkt in het leven van slachtoffers, plegers en naasten.’ Om die reden vervult het CSG naast het bieden van hulp aan slachtoffers ook een rol als landelijk expertisecentrum. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaring in de praktijk geeft het CSG duiding aan het onderwerp. Bicanic: ‘Er is nog zoveel onbekend over de dynamiek van seksueel misbruik, we werken daarom als CSG ook aan het genereren van kennis.’

          Specialistische zorg
          De impact van (online) seksueel misbruik op het leven van slachtoffers en hun naasten is fors, zeker wanneer het misbruik plaatsvindt binnen het gezin of familie. Met name eenzaamheid en schuldgevoelens zijn de bron van ernstige psychische klachten die jarenlang kunnen aanhouden, zoals depressie, PTSS, verslaving en suïcidaliteit. Slachtoffers van seksueel misbruik ondervinden vaak ook ernstige lichamelijke problemen en relationele schade. Daarnaast er is een reële kans dat zij opnieuw slachtoffer worden. En dan is er nog het fenomeen victim blaming als slachtoffers over hun ervaringen spreken: zij krijgen de schuld van het misbruik in de schoenen geschoven. Bicanic: ‘Deze problemen vragen om specialistische zorg voor slachtoffers. De (tijds)druk hierop neemt toe, omdat de nieuwe zedenwet in aantocht is, wat zal leiden tot een stijging van het aantal mensen dat hulp zoekt vanwege de gevolgen van misbruik. Ook is er een toename van online seksueel misbruik. Tegelijkertijd kampt de ggz met wachtlijsten.’

          Investeren in de toekomst van goede hulp
          Om deze slachtoffers de juiste hulp te kunnen bieden, is het van belang om te investeren in de toekomst stelt Bicanic. ‘Alleen gezamenlijk kunnen we slachtoffers helpen bij hun herstel: psychisch, sociaal, fysiek én juridisch. Daarvoor werken we in het land multidisciplinair samen met onder andere de politie, medische en psychologische zorg, Veilig Thuis, slachtofferadvocatuur en Slachtofferhulp Nederland. We zijn continu bezig met de verbetering van deze samenwerking en ons zorgaanbod.’ Dit gebeurt in nauwe afstemming met de gemeenten, de VNG en de ministeries. Het CSG doet de oproep om dit ook in de toekomst te borgen. Bicanic: ‘Het is heel goed dat ook de politiek aandacht heeft voor seksueel geweld. Als we wezenlijk iets willen verbeteren voor slachtoffers, dan móeten we investeren in de toekomst.’

          Over het Centrum Seksueel Geweld
          Het Centrum Seksueel Geweld is er voor iedereen die (online) seksueel geweld heeft meegemaakt. Slachtoffers kunnen op zestien plekken verspreid over het land bij het CSG terecht voor psychische, medische en forensische hulp. Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van seksueel geweld specialistische zorg te geven. Slachtoffers kunnen bij het CSG terecht door te bellen naar: 0800-0188 of te chatten via: http://www.centrumseksueelgeweld.nl.

          Bron: CSG.nl >>

         8 berichten aan het bekijken - 21 tot 28 (van in totaal 28)
         • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
         gasten online: 16 ▪︎ leden online: 1
         Li12
         FORUM STATISTIEKEN
         topics: 3.776, reacties: 21.210, leden: 2.840