Homoseksualiteit

 • Dit onderwerp bevat 31 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 08/01/2022 om 20:16 door Luka.
10 berichten aan het bekijken - 11 tot 20 (van in totaal 32)
 • Auteur
  Reacties
 • #221791
  Luka
  Moderator

   Ruim 40% holebi’s voelt zich onveilig op school
   Zuhal Demir (N-VA): politie en justitie moeten holebi’s beter beschermen

   Meer dan 40 procent van de holebi’s voelt zich niet veilig op school. Een kwart kreeg zelfs al af te rekenen met fysiek geweld. Dat blijkt uit een eerste grote bevraging bij Vlaamse holebi- en transgenderscholieren door Çavaria, waarover de VRT vandaag bericht. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) komt intussen met een nieuw plan om holebi’s en transgenders beter te beschermen.

   Leerkrachten
   Een derde van de ondervraagde scholieren voelt zich onveilig vanwege zijn genderexpressie. Een kwart van de LGBT+-jongeren geeft aan dat ze de afgelopen maand minstens een dag afwezig waren door dat onveiligheidsgevoel. Zo goed als alle ondervraagde jongeren zeggen dat ze al negatieve opmerkingen hebben gekregen over hun seksuele oriëntatie of genderexpressie. De helft geeft aan dat de leerkrachten daar nooit op ingaan. Tien procent hoort die opmerkingen zelfs van leerkrachten.

   Ruim de helft was al slachtoffer van verbaal geweld, een kwart zelfs van fysiek geweld. 43 procent kreeg te maken met seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen of seksuele toespelingen. Acht procent is al eens voor zijn geaardheid in elkaar geslagen. Ook komen op veel scholen holebi- of transgenderthema’s zelden aan bod tijdens de lessen.

   Er is duidelijk nog werk aan de winkel

   Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V)

   “Geschrokken”
   “We zijn toch geschrokken van de cijfers”, zegt Jeroen Borghs van holebi- en transgendervereniging Çavaria. “Anderzijds zijn er ook een aantal positieve dingen die we halen uit de enquête. Het blijkt dat een school die wel veel aandacht geeft aan holebi- en transgenderthema’s en leerkrachten die zich daarvoor inzetten, wel een enorm positief effect hebben op het welzijn van holebi- en transgenderleerlingen.”

   “Resultaten delen”
   Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageert verrast. “We zien dat er al veel veranderd is en veel verbetering is in de scholen, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel.”

   Zo zit ingaan tegen homofobie al vervat in de eindtermen, maar zijn scholen vrij hoe ze daar veruitwending aan geven. “Voor mij is het echt van belang dat we de resultaten delen met de scholen en dat iedereen voldoende alert is om er ook op toe te zien dat holebi-jongeren zich goed in hun vel kunnen voelen.”

   Politie en justitie
   Discriminatie en geweld tegen holebi’s en transgenders staan alvast op de agenda van staats­secretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA). In haar nieuwe actieplan wil Demir met de hulp van haar bevoegde collega’s politie en gerecht extra alert maken én extra mogelijkheden geven in de strijd tegen homo- en transfobie. “Want die zijn, in open of verdoken vorm, helaas nog altijd aanwezig in onze maatschappij.”

   Er is nog veel nood aan toelich­ting en sensibili­se­ring

   Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA)

   In 2016 opende het gelijkekansencentrum Unia 104 dossiers, een serieuze stijging tegenover de jaren daarvoor. Concreet wil Demir 122 acties op poten zetten, met de hulp van acht federale en vijf regionale ministers, schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg.

   Zo zullen politieagenten onder meer extra opleiding krijgen over de problematiek. Er komt ook een nationaal contactpunt voor misdrijven, en discriminatie van transseksuelen wordt zwaarder bestraft. Justitie zal ook onderzoeken waarom aangegeven haatmisdrijven zo vaak geseponeerd worden.

   Moslimjongeren
   Demir focust niet alleen in op repressie, maar zet ook in op de aanvaarding van holebi’s door alle lagen van de bevolking. “Uit onderzoek blijkt dat vooral moslimjongeren het daar soms moeilijk mee hebben”, zegt de N-VA-staats­secretaris. “Er is dus nog veel nood aan toelichting en sensibilisering.”

   “Demir heeft woord gehouden”
   Çavaria is tevreden met het actieplan van Demir. De vereniging wacht al sinds 2014 op een nieuw plan. “Demir heeft woord gehouden. Ze kondigde toen ze staatssecretaris werd aan dat er een plan ging komen, en een jaar later is het er”, zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. Hij verheugt zich erover dat het plan van Demir veel breder is dan het vorige plan. “Het strijdt niet enkel tegen homofobie en transfobie, maar streeft ook naar maatschappelijke verandering”, aldus Borghs.

   De organisatie hoopt wel op een goede coördinatie tussen de verschillende projecten. “Bij het vorige plan was er geen overkoepelende visie”, aldus Borghs. “We vragen ons dan ook af wie het plan in zijn geheel zal opvolgen, en hoe het plan zal worden overgedragen naar de volgende legislatuur.” Ook wijst de vereniging erop dat er middelen nodig zijn. Want hoewel sommige acties binnen de huidige budgetten kunnen worden opgezet, zijn voor bijkomende maatregelen extra middelen en mankrachten nodig.

   Bron: HLN >>

   #225986
   Luka
   Moderator

    Uniek onderzoek naar dubbel kwetsbare groep jongeren

    19 juli 2018
    Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn een dubbel kwetsbare doelgroep. Maar we weten maar weinig over hun specifieke ervaringen, problemen en behoeften. Ook is niet bekend hoe de ondersteuning voor deze doelgroep er idealiter uitziet. In opdracht van de gemeente Amsterdam en het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren deed Movisie het onderzoek ‘Out on the Streets’. Amsterdamse jongeren en de professionals die direct met hen werken werden geïnterviewd door jonge onderzoekers die in het verleden dezelfde ervaringen hadden. Het onderzoeksrapport wordt op 19 juli gepresenteerd aan de gemeente Amsterdam.

    Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse jongeren) zijn een dubbel kwetsbare doelgroep. Ze hebben te maken met complexe, op elkaar in werkende problemen. Aan de basis daarvan ligt meestal een complexe gezinssituatie met verwaarlozing, geweld, psychische problemen en verslaving. In die zin lijkt de achtergrond van veel van deze jongeren op ‘de gemiddelde’ dak- of thuisloze jongere. Alleen komt daar nog eens bij dat hun LHBTI-zijn wordt afgekeurd. Dit speelt vooral bij religieuze ouders. Bij een ander deel ontstaat escalatie thuis door de LHBTI-identiteit, waardoor ze niet langer thuis kunnen wonen.

    Lees verder en download het rapport op de site van Movisie.nl >>

    #231974
    Luka
    Moderator

     Kun je van seksueel misbruik homo of lesbisch worden?

     Wat is het effect van seksueel misbruik op je seksualiteit?
     Het effect van seksueel misbruik op je seksualiteit is voor iedereen anders, maar er zijn toch een aantal dingen die vrij algemeen gelden voor mensen die seksueel misbruikt zijn. Het eerste is: De normale seksuele ontwikkeling wordt verstoord. Mannen reageren meestal anders op seksueel misbruik dan vrouwen. Ook is de leeftijd ten tijde van het misbruik van invloed, alsook de mate waarin er sprake is geweest van geweld of dwang.

     Nadenken over je seksualiteit
     Eén van de meest voor de hand liggende effecten van seksueel misbruik is dat je, meer dan gemiddeld, nadenkt over je seksualiteit. De sekse van de misbruiker kan je aan het twijfelen brengen over je seksuele identiteit.

     Seksuele identiteit
     Met name jongens / mannen die misbruikt zijn, zijn vaak bang dat ze homoseksueel zijn geworden door het misbruik, omdat hun lichaam reageerde op de (vaak mannelijke) misbruiker. Voor vrouwen geldt vaak het omgekeerde: wanneer ze door een man misbruikt zijn kunnen zij een aversie naar mannen toe ontwikkelen, waardoor ze zich afvragen of ze niet lesbisch zijn.

     Kun je van seksueel misbruik homoseksueel of lesbisch worden?
     Of homoseksualiteit is aangeboren of aangeleerd als geaardheid, daar zal de wereld nog wel menigmaal een discussie over voeren. Bijna alle slachtoffers van seksueel misbruik rapporteren verwarring over hun seksuele identiteit en hun seksuele voorkeur. Lesbische en homoseksuele gevoelens komen vaak voor bij mensen die seksueel misbruikt zijn. Ik ken geen onderzoeken waaruit blijkt dat het vaker voorkomt dan in de ‘controlegroep’ (mensen die niet misbruikt zijn).

     Hoe het voor mij zit
     Ook ik heb me vaak afgevraagd of ik nou door het misbruik lesbisch (en later biseksueel) ben geworden of dat het ‘toch al in me zat’. Het lastige van die vraag is, dat je er geen antwoord op kunt vinden. Je kunt niet teruggaan en je leven overdoen: je bent misbruikt, dat heeft zijn invloed. Een vraag waarop je onmogelijk het antwoord kunt achterhalen, kun je uiteindelijk beter loslaten. Dat heeft wat moeite gekost, maar ik heb het losgelaten. Ik ben nu wie ik ben, door al mijn ervaringen, inclusief het misbruik.

     Loslaten en verdergaan
     Ongeacht het antwoord op die vraag (dat je nooit met zekerheid zult krijgen) zul je het met jezelf zoals je nu bent, moeten doen. Je kunt jezelf helemaal gek maken als je je blijft afvragen hoe je leven zou zijn gelopen zonder seksueel misbruik. Of je dan dezelfde keuzes zou maken, qua seksuele voorkeur, qua partnerkeuze. Maar ook als je blijft nadenken over de invloed van seksueel misbruik op belangrijke thema’s als ‘Hoe sta ik in een relatie?’, ´Wat betekent seks eigenlijk voor me?’ en ‘Wil ik een gezin?’, kun je daarin vastlopen.

     Een (seksuele) relatie is niet vanzelfsprekend
     Waar anderen wellicht ‘als vanzelf’ in een heteroseksueel huwelijk belanden, is zo´n relatie voor iemand die seksueel misbruikt is, zeker niet vanzelfsprekend. Sommige overlevers besluiten om nooit meer iemand zo dichtbij te laten komen. Anderen lijken geen problemen te hebben met het vinden van een partner, maar krijgen binnen hun relatie moeite met seksualiteit of hun seksuele identiteit. Triggers en herbelevingen kunnen seksualiteit tot ver in de volwassenheid danig verstoren, voor een aantal mensen reden om seksualiteit af te zweren, soms zelfs binnen hun huwelijk.

     Acceptatie van alles wat je nú bent
     Wie je zou zijn geweest als je niet seksueel misbruikt zou zijn, kan je niet weten. Om dat te accepteren moet je door een rouwproces heen over alles wat had kunnen zijn als je niet … . Pas als je vrede hebt met wie je nu bent, hoe je nu in elkaar steekt, ook op seksueel gebied, wordt het gemakkelijker om los te laten waar je seksuele geaardheid vandaan komt.

     De sleutel tot tevredenheid en geluk zit in acceptatie
     Als je kunt accepteren dat het is zoals het is, dat jij bent en mag zijn zoals je nu bent. Dat het wellicht een effect is van seksueel misbruik, maar dat jij er nu de regie over hebt. Als je dat allemaal kunt accepteren, dan heb je jouw eigen seksualiteit heroverd en ben jij degene die bepaalt wat je op het gebied van seksualiteit wilt en toelaat. Dan maakt het niet meer uit wat heeft gemaakt dat je homoseksueel of lesbisch bent. Of het komt doordat je seksueel misbruikt bent, of dat het al in je zat.

     Bron: Helen van seksueel misbruik >>

     #231975
     Luka
     Moderator

      Roze50+ NederlandRoze50+ NederlandRoze50+ NederlandRoze50+ NederlandRoze50+ NederlandRoze50+ NederlandRoze50+ Nederlandroze50plus.nl

      Roze 50+ is een samenwerkingsverband van ANBO en COC die elk op zich al jaren intensief betrokken zijn bij het wel en wee van LHBT-ouderen (Lesbische vrouwen en Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders).

      Onze Missie: Roze 50+ beoogt het verbeteren van de leefsituatie, gezondheid en het welzijn van Roze 50-plussers (LHBT’s) door bundeling van kennis, ervaring en belangenbehartiging.

      Roze 50+ organiseert evenementen voor 50+ LHBT’ers, biedt informatie, een luisterend oor en antwoorden op vragen, een forum en Roze tv.

      #231976
      Luka
      Moderator

       dekringen.nl

       Een kring is een groep homo’s, lesbo’s of biseksuelen die één keer per maand bijeenkomt, meestal bij iemand thuis. Aan de hand van thema’s wordt in de kringen over van alles gepraat, onderwerpen die direct of indirect met homo- of biseksualiteit te maken hebben. Verder kan een kring veel gezellige activiteiten ondernemen. Er zijn kringen in heel Nederland.

       Ben je homo, lesbisch, bi of transgender en wil je op een laagdrempelige en ongedwongen manier andere gelijkgestemden ontmoeten?
       Dan is De Kringen iets voor jou!

       #231977
       Luka
       Moderator

        maruf.eu

        Wij zijn Maruf. ​
        ​En we staan klaar.

        Queer moslims komen dagelijks in aanraking met verschillende uitdagingen. Kan ik moslims zijn en mezelf zijn? Mijn geloof of integratie? Hoe vind ik mijn draai in de maatschappij?

        Vanwege deze lastige positie zijn queer moslims vaak niet zichtbaar. Daarom is Maruf er. Wij zijn er voor de ondersteuning en versterking van queer moslims.

        We articuleren de behoeftes, wensen en uitdagingen van queer moslims. Met onze projecten richten wij ons op de sociale acceptatie én het bewustzijn van diversiteit binnen seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie binnen religieuze en seculiere gemeenschappen. Met onze (internationale) netwerken en conferenties verbinden wij queer moslims en hun bondgenoten, zodat kennis en tools uitgewisseld worden.

        Heb je een vraag, opmerking of ondersteuning nodig? ​Neem dan gerust contact met ons op.
        Dit kan per e-mail via info@maruf.eu of via het contactformulier op de site.

        Maruf biedt o.a. empowerment workshops, besloten bijeenkomsten, Ramadan Queer iftars, open bijeenkomsten over maatschappelijke vraagstukken, de Maruf Academy & nieuws en opinie.

        #231978
        Luka
        Moderator

         RESPECT2LOVE

         respect2love.nl

         Het Respect2Love Empowerment Program is een initiatief van COC Nederland en een belangrijke activiteit van de organisatie. Het vinden, coachen en steunen van biculturele frontliners is essentieel om personen uit de biculturele lhbtqi+ (queer bipoc*) gemeenschap te empoweren en te mobiliseren. Met het empowerment programma hopen wij meer rolmodellen positief zichtbaarder te maken en hun invloed op de Nederlandse lhbtqi+ beweging te versterken.

         In het Respect2Love Empowerment Programma deel je jouw ervaringen met gelijkgestemden, wordt je gestimuleerd om in je eigen kracht te staan en om je in te zetten voor de community. Je gaat aan de slag met je persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) waarbij je onder andere kijkt naar vragen zoals: waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe en waarom? Wat kan en wat wil ik voor de community betekenen? Hoe kom ik daar? Om hierachter te komen hebben wij een interessant trainingsprogramma samengesteld waarbij thema’s langskomen zoals leiderschap, self care, intersectioneel denken en werken, storytelling en online activisme. Daarnaast kijken wij samen naar je behoefte en proberen wij daar zoveel mogelijk op in te spelen.

         #231979
         Luka
         Moderator

          De Gaykrant

          degaykrant.nl

          De Gaykrant is een onafhankelijk platform met als uitgangspunt het bevorderen van de LHBT+ emancipatie in de breedste zin van het woord. Het biedt een plek voor verschillende meningen en opvatten; o.a. door columns en blogs. Deze vertegenwoordigen niet per se de mening van de Gaykrant-hoofdredactie.

          Onderdelen op de website:

          • BLOG
          • CARTOON
          • COLUMNS
          • CULTUUR
          • FEUILLETON
          • INTERVIEWS
          • KENNIS
          • LONGREADS
          • NIEUWS
          • OPINIE
          • PODCAST
          • PROFIELHBT+
          • VLOG
          • VOETBAL.
          #231983
          Luka
          Moderator

           Dit maakt online daten zoveel gevaarlijker voor homo’s

           Orlando Boldewijn was 17 jaar en zou nooit meer thuiskomen na de date die hij via Grindr had geregeld. Zijn lichaam werd gevonden in het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg. Over de doodsoorzaak tast de politie al bijna een maand lang in het duister. Wel kunnen we stellen dat zijn dood de afgelopen weken heeft geleid tot minieme maatschappelijke discussie over de veiligheid van jonge LHBTQ’ers, een gesprek dat we op grotere schaal moeten voeren. Want ook zij verdienen, zoals Manju Reijmer terecht betoogde in OneWorld, een veilig datingleven.

           Homo- en biseksuele mannen zijn internetpioniers. Zij gebruiken het web al vanaf begin jaren 90 om sekspartners te vinden. Inmiddels doen hetero’s dat ook wel, maar veel minder. Slechts zes procent van de heterojongens tussen de 17-24 jaar heeft volgens cijfers van Rutgers in de afgelopen zes maanden seks gehad met iemand die ze van een datingapp kennen. Onder homo- en bi-jongens is dat 44 procent.

           Dat enorme verschil komt niet door meer internet savvyness onder jongens die (ook) op jongens vallen. Ze hebben in real life simpelweg minder mogelijkheden om gelijkgestemden te ontmoeten. Deze jongens groeien op in een wereld die gericht is op heteroseksualiteit en dat betekent nog steeds dat er gevoelens van schaamte zijn over de eigen seksualiteit, en angst dat vrienden en familie hen niet zullen accepteren.

           Online daten brengt risico’s met zich mee en die risico’s zijn groter voor LHBTQ-jongeren. Als je stiekem seks hebt, ben je vatbaarder voor pesten en chantage. Zo heeft twintig procent van de homo- en biseksuele jongens negatieve ervaringen met sexting, terwijl dit percentage voor heterojongens vier keer zo klein is. Deze cijfers komen uit een recent rapport van Rutgers, dat de online dating-ervaringen van homo- en bi-jongens tussen de 16 en 25 jaar onderzocht.

           Datingapps zijn voor deze jongens alledaags en complementair aan de rest van hun sociale leven. Daarbij zijn er duidelijke scripts per datingapp. Zo is Bullchat voor de snelle anonieme seks, terwijl Tinder staat voor sociale ontmoetingen en het vinden van een partner. De aard van de chat creëert verwachtingen over het verloop: voor sociale dates wordt er meer gekletst over hobby’s en wordt er uiteindelijk op een openbare plek afgesproken, voor seksdates gaat het gesprek snel over voorkeuren en posities, en vindt de afspraak bij iemand thuis plaats. Hoe jonger de jongen, hoe minder bekend met deze scripts en hoe meer onzekerheid er is over wat te verwachten.

           Online wordt er vooral gesproken over wensen, bij de fysieke ontmoetingen is er plek voor grenzen. Praten is niet altijd even makkelijk: het kan de ‘magische sfeer’ tijdens de seks doorbreken. Maar ja, communicatie via lichaamstaal is veel minder duidelijk. Grenzen aangeven wordt verder belemmerd door angst om mensen te kwetsen of gekwetst te worden, en onwetendheid over de eigen grenzen. Die moet je immers eerst leren kennen, voordat je ze kunt aangeven.

           Rond de apps hangt een oppervlakkige sfeer. Het zou een vleeskeuring zijn, de waarde van seksdates wordt laag ingeschat en de directe communicatie die erbij hoort wordt vaak als vervelend gezien. Een ontmoeting met een klik vinden de respondenten veel fijner.

           Gelukkig hebben de meeste jongens vooral positieve ervaringen met online daten. Bij datingapps weet je zeker dat die ander ook op mannen valt en een afwijzing online is makkelijker te verwerken dan een afwijzing in het uitgaansleven. Desalniettemin komen negatieve ervaringen hard aan. Het gaat dan om ongelijke machtsrelaties (bijvoorbeeld door leeftijdsverschil), grensoverschrijdend gedrag, dwang, misbruik, misleiding, en (angst voor) chantage met foto’s of video’s.

           Voorlichting voor jongeren gaat nog steeds te vaak uit van hetero’s. Het gevolg daarvan is een gebrek aan kennis en veel onzekerheid onder jongens die seks willen met jongens. Hierdoor is de kans groter dat zij in onveilige situaties terechtkomen.

           De onderzoekers stellen dat de voorlichting beter moet, en beter betekent hier inclusiever. Materiaal richt zich vaak op meisjes die moeten leren hun grenzen te bewaken, terwijl dat zou moeten gaan over alle jongeren in verschillende seksuele situaties – dus ook over homoseksuele en biseksuele jongeren en over dates gemaakt via apps. Het is daarbij belangrijk om te wijzen op alternatieve online ontmoetingsplekken, zoals de site Expreszo, die de respondenten zelden noemden.

           Een laatste aanbeveling, die niet in het rapport staat, is de tip die Dokter Corrie altijd geeft: praten helpt sowieso. Praat met andere jongens, over de scripts die bij datingapps horen, over jouw verwachtingen en die van anderen, over waar je heen gaat en met wie.

           Bron: Brainwash.nl

           #244512
           Luka
           Moderator

            Zijn homo’s zo geboren? Niet per se

            Het idee dat homoseksualiteit aangeboren is, heeft veel betekend voor de homo-emancipatie. Maar is er eigenlijk genoeg bewijs voor? En komt het de lhbti-gemeenschap nog wel ten goede? Maurits de Bruijn betwijfelt het.

            In reactie op de Nederlandse ondertekening van de Nashvilleverklaring in januari van dit jaar, kwam het talige collectief Loesje met een poster, die nog dagen lang op menig tijdlijn prijkte:

            ‘Homoseksualiteit is aangeboren

            Homofobie is aangeleerd

            Loesje’

            De eerste zin van dit statement zien we vaker terug, in min of meer dezelfde bewoording. Al decennialang behoort born this way tot één van de kernboodschappen van lhbti-activisten, en prijkt deze op menig spandoek. We zijn zo geboren en hebben dus recht op onvoorwaardelijke acceptatie; dat was in de jaren tachtig en negentig het sluitende antwoord op conservatieve stemmen die stelden dat homoseksualiteit ‘onnatuurlijk’ zou zijn.

            Bron:  de Volkskrant >>

           10 berichten aan het bekijken - 11 tot 20 (van in totaal 32)
           • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
           gasten online: 18 ▪︎ leden online: 1
           Paul1966
           FORUM STATISTIEKEN
           topics: 3.787, reacties: 21.267, leden: 2.865