Homoseksualiteit

 • Dit onderwerp bevat 31 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 08/01/2022 om 20:16 door Luka.
10 berichten aan het bekijken - 11 tot 20 (van in totaal 32)
 • Auteur
  Berichten
 • #221791
  Luka
  Moderator

  Ruim 40% holebi’s voelt zich onveilig op school
  Zuhal Demir (N-VA): politie en justitie moeten holebi’s beter beschermen

  Meer dan 40 procent van de holebi’s voelt zich niet veilig op school. Een kwart kreeg zelfs al af te rekenen met fysiek geweld. Dat blijkt uit een eerste grote bevraging bij Vlaamse holebi- en transgenderscholieren door Çavaria, waarover de VRT vandaag bericht. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) komt intussen met een nieuw plan om holebi’s en transgenders beter te beschermen.

  Leerkrachten
  Een derde van de ondervraagde scholieren voelt zich onveilig vanwege zijn genderexpressie. Een kwart van de LGBT+-jongeren geeft aan dat ze de afgelopen maand minstens een dag afwezig waren door dat onveiligheidsgevoel. Zo goed als alle ondervraagde jongeren zeggen dat ze al negatieve opmerkingen hebben gekregen over hun seksuele oriëntatie of genderexpressie. De helft geeft aan dat de leerkrachten daar nooit op ingaan. Tien procent hoort die opmerkingen zelfs van leerkrachten.

  Ruim de helft was al slachtoffer van verbaal geweld, een kwart zelfs van fysiek geweld. 43 procent kreeg te maken met seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen of seksuele toespelingen. Acht procent is al eens voor zijn geaardheid in elkaar geslagen. Ook komen op veel scholen holebi- of transgenderthema’s zelden aan bod tijdens de lessen.

  Er is duidelijk nog werk aan de winkel

  Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V)

  “Geschrokken”
  “We zijn toch geschrokken van de cijfers”, zegt Jeroen Borghs van holebi- en transgendervereniging Çavaria. “Anderzijds zijn er ook een aantal positieve dingen die we halen uit de enquête. Het blijkt dat een school die wel veel aandacht geeft aan holebi- en transgenderthema’s en leerkrachten die zich daarvoor inzetten, wel een enorm positief effect hebben op het welzijn van holebi- en transgenderleerlingen.”

  “Resultaten delen”
  Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageert verrast. “We zien dat er al veel veranderd is en veel verbetering is in de scholen, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel.”

  Zo zit ingaan tegen homofobie al vervat in de eindtermen, maar zijn scholen vrij hoe ze daar veruitwending aan geven. “Voor mij is het echt van belang dat we de resultaten delen met de scholen en dat iedereen voldoende alert is om er ook op toe te zien dat holebi-jongeren zich goed in hun vel kunnen voelen.”

  Politie en justitie
  Discriminatie en geweld tegen holebi’s en transgenders staan alvast op de agenda van staats­secretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA). In haar nieuwe actieplan wil Demir met de hulp van haar bevoegde collega’s politie en gerecht extra alert maken én extra mogelijkheden geven in de strijd tegen homo- en transfobie. “Want die zijn, in open of verdoken vorm, helaas nog altijd aanwezig in onze maatschappij.”

  Er is nog veel nood aan toelich­ting en sensibili­se­ring

  Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA)

  In 2016 opende het gelijkekansencentrum Unia 104 dossiers, een serieuze stijging tegenover de jaren daarvoor. Concreet wil Demir 122 acties op poten zetten, met de hulp van acht federale en vijf regionale ministers, schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg.

  Zo zullen politieagenten onder meer extra opleiding krijgen over de problematiek. Er komt ook een nationaal contactpunt voor misdrijven, en discriminatie van transseksuelen wordt zwaarder bestraft. Justitie zal ook onderzoeken waarom aangegeven haatmisdrijven zo vaak geseponeerd worden.

  Moslimjongeren
  Demir focust niet alleen in op repressie, maar zet ook in op de aanvaarding van holebi’s door alle lagen van de bevolking. “Uit onderzoek blijkt dat vooral moslimjongeren het daar soms moeilijk mee hebben”, zegt de N-VA-staats­secretaris. “Er is dus nog veel nood aan toelichting en sensibilisering.”

  “Demir heeft woord gehouden”
  Çavaria is tevreden met het actieplan van Demir. De vereniging wacht al sinds 2014 op een nieuw plan. “Demir heeft woord gehouden. Ze kondigde toen ze staatssecretaris werd aan dat er een plan ging komen, en een jaar later is het er”, zegt çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. Hij verheugt zich erover dat het plan van Demir veel breder is dan het vorige plan. “Het strijdt niet enkel tegen homofobie en transfobie, maar streeft ook naar maatschappelijke verandering”, aldus Borghs.

  De organisatie hoopt wel op een goede coördinatie tussen de verschillende projecten. “Bij het vorige plan was er geen overkoepelende visie”, aldus Borghs. “We vragen ons dan ook af wie het plan in zijn geheel zal opvolgen, en hoe het plan zal worden overgedragen naar de volgende legislatuur.” Ook wijst de vereniging erop dat er middelen nodig zijn. Want hoewel sommige acties binnen de huidige budgetten kunnen worden opgezet, zijn voor bijkomende maatregelen extra middelen en mankrachten nodig.

  Bron: HLN >>

  #225986
  Luka
  Moderator

  Uniek onderzoek naar dubbel kwetsbare groep jongeren

  19 juli 2018
  Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren zijn een dubbel kwetsbare doelgroep. Maar we weten maar weinig over hun specifieke ervaringen, problemen en behoeften. Ook is niet bekend hoe de ondersteuning voor deze doelgroep er idealiter uitziet. In opdracht van de gemeente Amsterdam en het Bestuurlijk Overleg Zwerfjongeren deed Movisie het onderzoek ‘Out on the Streets’. Amsterdamse jongeren en de professionals die direct met hen werken werden geïnterviewd door jonge onderzoekers die in het verleden dezelfde ervaringen hadden. Het onderzoeksrapport wordt op 19 juli gepresenteerd aan de gemeente Amsterdam.

  Dak- en thuisloze LHBTI-jongeren (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse jongeren) zijn een dubbel kwetsbare doelgroep. Ze hebben te maken met complexe, op elkaar in werkende problemen. Aan de basis daarvan ligt meestal een complexe gezinssituatie met verwaarlozing, geweld, psychische problemen en verslaving. In die zin lijkt de achtergrond van veel van deze jongeren op ‘de gemiddelde’ dak- of thuisloze jongere. Alleen komt daar nog eens bij dat hun LHBTI-zijn wordt afgekeurd. Dit speelt vooral bij religieuze ouders. Bij een ander deel ontstaat escalatie thuis door de LHBTI-identiteit, waardoor ze niet langer thuis kunnen wonen.

  Lees verder en download het rapport op de site van Movisie.nl >>

  #231974
  Luka
  Moderator

  Kun je van seksueel misbruik homo of lesbisch worden?

  Wat is het effect van seksueel misbruik op je seksualiteit?
  Het effect van seksueel misbruik op je seksualiteit is voor iedereen anders, maar er zijn toch een aantal dingen die vrij algemeen gelden voor mensen die seksueel misbruikt zijn. Het eerste is: De normale seksuele ontwikkeling wordt verstoord. Mannen reageren meestal anders op seksueel misbruik dan vrouwen. Ook is de leeftijd ten tijde van het misbruik van invloed, alsook de mate waarin er sprake is geweest van geweld of dwang.

  Nadenken over je seksualiteit
  Eén van de meest voor de hand liggende effecten van seksueel misbruik is dat je, meer dan gemiddeld, nadenkt over je seksualiteit. De sekse van de misbruiker kan je aan het twijfelen brengen over je seksuele identiteit.

  Seksuele identiteit
  Met name jongens / mannen die misbruikt zijn, zijn vaak bang dat ze homoseksueel zijn geworden door het misbruik, omdat hun lichaam reageerde op de (vaak mannelijke) misbruiker. Voor vrouwen geldt vaak het omgekeerde: wanneer ze door een man misbruikt zijn kunnen zij een aversie naar mannen toe ontwikkelen, waardoor ze zich afvragen of ze niet lesbisch zijn.

  Kun je van seksueel misbruik homoseksueel of lesbisch worden?
  Of homoseksualiteit is aangeboren of aangeleerd als geaardheid, daar zal de wereld nog wel menigmaal een discussie over voeren. Bijna alle slachtoffers van seksueel misbruik rapporteren verwarring over hun seksuele identiteit en hun seksuele voorkeur. Lesbische en homoseksuele gevoelens komen vaak voor bij mensen die seksueel misbruikt zijn. Ik ken geen onderzoeken waaruit blijkt dat het vaker voorkomt dan in de ‘controlegroep’ (mensen die niet misbruikt zijn).

  Hoe het voor mij zit
  Ook ik heb me vaak afgevraagd of ik nou door het misbruik lesbisch (en later biseksueel) ben geworden of dat het ‘toch al in me zat’. Het lastige van die vraag is, dat je er geen antwoord op kunt vinden. Je kunt niet teruggaan en je leven overdoen: je bent misbruikt, dat heeft zijn invloed. Een vraag waarop je onmogelijk het antwoord kunt achterhalen, kun je uiteindelijk beter loslaten. Dat heeft wat moeite gekost, maar ik heb het losgelaten. Ik ben nu wie ik ben, door al mijn ervaringen, inclusief het misbruik.

  Loslaten en verdergaan
  Ongeacht het antwoord op die vraag (dat je nooit met zekerheid zult krijgen) zul je het met jezelf zoals je nu bent, moeten doen. Je kunt jezelf helemaal gek maken als je je blijft afvragen hoe je leven zou zijn gelopen zonder seksueel misbruik. Of je dan dezelfde keuzes zou maken, qua seksuele voorkeur, qua partnerkeuze. Maar ook als je blijft nadenken over de invloed van seksueel misbruik op belangrijke thema’s als ‘Hoe sta ik in een relatie?’, ´Wat betekent seks eigenlijk voor me?’ en ‘Wil ik een gezin?’, kun je daarin vastlopen.

  Een (seksuele) relatie is niet vanzelfsprekend
  Waar anderen wellicht ‘als vanzelf’ in een heteroseksueel huwelijk belanden, is zo´n relatie voor iemand die seksueel misbruikt is, zeker niet vanzelfsprekend. Sommige overlevers besluiten om nooit meer iemand zo dichtbij te laten komen. Anderen lijken geen problemen te hebben met het vinden van een partner, maar krijgen binnen hun relatie moeite met seksualiteit of hun seksuele identiteit. Triggers en herbelevingen kunnen seksualiteit tot ver in de volwassenheid danig verstoren, voor een aantal mensen reden om seksualiteit af te zweren, soms zelfs binnen hun huwelijk.

  Acceptatie van alles wat je nú bent
  Wie je zou zijn geweest als je niet seksueel misbruikt zou zijn, kan je niet weten. Om dat te accepteren moet je door een rouwproces heen over alles wat had kunnen zijn als je niet … . Pas als je vrede hebt met wie je nu bent, hoe je nu in elkaar steekt, ook op seksueel gebied, wordt het gemakkelijker om los te laten waar je seksuele geaardheid vandaan komt.

  De sleutel tot tevredenheid en geluk zit in acceptatie
  Als je kunt accepteren dat het is zoals het is, dat jij bent en mag zijn zoals je nu bent. Dat het wellicht een effect is van seksueel misbruik, maar dat jij er nu de regie over hebt. Als je dat allemaal kunt accepteren, dan heb je jouw eigen seksualiteit heroverd en ben jij degene die bepaalt wat je op het gebied van seksualiteit wilt en toelaat. Dan maakt het niet meer uit wat heeft gemaakt dat je homoseksueel of lesbisch bent. Of het komt doordat je seksueel misbruikt bent, of dat het al in je zat.

  Bron: Helen van seksueel misbruik >>

  #231975
  Luka
  Moderator

  roze50plus.nl

  Roze 50+ is een samenwerkingsverband van ANBO en COC die elk op zich al jaren intensief betrokken zijn bij het wel en wee van LHBT-ouderen (Lesbische vrouwen en Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders).

  Onze Missie: Roze 50+ beoogt het verbeteren van de leefsituatie, gezondheid en het welzijn van Roze 50-plussers (LHBT’s) door bundeling van kennis, ervaring en belangenbehartiging.

  Roze 50+ organiseert evenementen voor 50+ LHBT’ers, biedt informatie, een luisterend oor en antwoorden op vragen, een forum en Roze tv.

  #231976
  Luka
  Moderator

  dekringen.nl

  Een kring is een groep homo’s, lesbo’s of biseksuelen die één keer per maand bijeenkomt, meestal bij iemand thuis. Aan de hand van thema’s wordt in de kringen over van alles gepraat, onderwerpen die direct of indirect met homo- of biseksualiteit te maken hebben. Verder kan een kring veel gezellige activiteiten ondernemen. Er zijn kringen in heel Nederland.

  Ben je homo, lesbisch, bi of transgender en wil je op een laagdrempelige en ongedwongen manier andere gelijkgestemden ontmoeten?
  Dan is De Kringen iets voor jou!

  #231977
  Luka
  Moderator

  maruf.eu

  Wij zijn Maruf. ​
  ​En we staan klaar.

  Queer moslims komen dagelijks in aanraking met verschillende uitdagingen. Kan ik moslims zijn en mezelf zijn? Mijn geloof of integratie? Hoe vind ik mijn draai in de maatschappij?

  Vanwege deze lastige positie zijn queer moslims vaak niet zichtbaar. Daarom is Maruf er. Wij zijn er voor de ondersteuning en versterking van queer moslims.

  We articuleren de behoeftes, wensen en uitdagingen van queer moslims. Met onze projecten richten wij ons op de sociale acceptatie én het bewustzijn van diversiteit binnen seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie binnen religieuze en seculiere gemeenschappen. Met onze (internationale) netwerken en conferenties verbinden wij queer moslims en hun bondgenoten, zodat kennis en tools uitgewisseld worden.

  Heb je een vraag, opmerking of ondersteuning nodig? ​Neem dan gerust contact met ons op.
  Dit kan per e-mail via info@maruf.eu of via het contactformulier op de site.

  Maruf biedt o.a. empowerment workshops, besloten bijeenkomsten, Ramadan Queer iftars, open bijeenkomsten over maatschappelijke vraagstukken, de Maruf Academy & nieuws en opinie.

  #231978
  Luka
  Moderator

  respect2love.nl

  COC vindt het belangrijk dat er een community is voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) mensen met een biculturele achtergrond, daarom is Respect2Love opgericht. Als je omgeving je niet accepteert zoals je bent, is het niet eenvoudig jezelf te zijn. Respect2love is dé plek waar jij terecht kan, ongeacht je culturele achtergrond en geloof. Wij geven informatie, advies en organiseren bijeenkomsten. Je kunt ook zelf actief worden.

  Gender & Seksualiteit Meeting
  Tijdens de meetings kunnen jongeren elkaar beter leren kennen, soms onder het genot van een gezamenlijke maaltijd. Je kunt ervaringen delen en krijgt van ons een interessant programma aangeboden. Dit programma verschilt en kan bestaan uit een workshop, training of voorlichting, gericht op educatie en empowerment. De kracht van deze avonden is het familiegevoel dat we creëren zodat je je geaccepteerd, veilig en thuis voelt.

  Momenteel zijn we actief in Utrecht en Zwolle.

  #231979
  Luka
  Moderator

  De Gaykrant

  degaykrant.nl

  De Gaykrant is een onafhankelijk platform met als uitgangspunt het bevorderen van de LHBT+ emancipatie in de breedste zin van het woord. Het biedt een plek voor verschillende meningen en opvatten; o.a. door columns en blogs. Deze vertegenwoordigen niet per se de mening van de Gaykrant-hoofdredactie.

  Onderdelen op de website:

  • BLOG
  • CARTOON
  • COLUMNS
  • CULTUUR
  • FEUILLETON
  • INTERVIEWS
  • KENNIS
  • LONGREADS
  • NIEUWS
  • OPINIE
  • PODCAST
  • PROFIELHBT+
  • VLOG
  • VOETBAL.
  #231983
  Luka
  Moderator

  Dit maakt online daten zoveel gevaarlijker voor homo’s

  Orlando Boldewijn was 17 jaar en zou nooit meer thuiskomen na de date die hij via Grindr had geregeld. Zijn lichaam werd gevonden in het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg. Over de doodsoorzaak tast de politie al bijna een maand lang in het duister. Wel kunnen we stellen dat zijn dood de afgelopen weken heeft geleid tot minieme maatschappelijke discussie over de veiligheid van jonge LHBTQ’ers, een gesprek dat we op grotere schaal moeten voeren. Want ook zij verdienen, zoals Manju Reijmer terecht betoogde in OneWorld, een veilig datingleven.

  Homo- en biseksuele mannen zijn internetpioniers. Zij gebruiken het web al vanaf begin jaren 90 om sekspartners te vinden. Inmiddels doen hetero’s dat ook wel, maar veel minder. Slechts zes procent van de heterojongens tussen de 17-24 jaar heeft volgens cijfers van Rutgers in de afgelopen zes maanden seks gehad met iemand die ze van een datingapp kennen. Onder homo- en bi-jongens is dat 44 procent.

  Dat enorme verschil komt niet door meer internet savvyness onder jongens die (ook) op jongens vallen. Ze hebben in real life simpelweg minder mogelijkheden om gelijkgestemden te ontmoeten. Deze jongens groeien op in een wereld die gericht is op heteroseksualiteit en dat betekent nog steeds dat er gevoelens van schaamte zijn over de eigen seksualiteit, en angst dat vrienden en familie hen niet zullen accepteren.

  Online daten brengt risico’s met zich mee en die risico’s zijn groter voor LHBTQ-jongeren. Als je stiekem seks hebt, ben je vatbaarder voor pesten en chantage. Zo heeft twintig procent van de homo- en biseksuele jongens negatieve ervaringen met sexting, terwijl dit percentage voor heterojongens vier keer zo klein is. Deze cijfers komen uit een recent rapport van Rutgers, dat de online dating-ervaringen van homo- en bi-jongens tussen de 16 en 25 jaar onderzocht.

  Datingapps zijn voor deze jongens alledaags en complementair aan de rest van hun sociale leven. Daarbij zijn er duidelijke scripts per datingapp. Zo is Bullchat voor de snelle anonieme seks, terwijl Tinder staat voor sociale ontmoetingen en het vinden van een partner. De aard van de chat creëert verwachtingen over het verloop: voor sociale dates wordt er meer gekletst over hobby’s en wordt er uiteindelijk op een openbare plek afgesproken, voor seksdates gaat het gesprek snel over voorkeuren en posities, en vindt de afspraak bij iemand thuis plaats. Hoe jonger de jongen, hoe minder bekend met deze scripts en hoe meer onzekerheid er is over wat te verwachten.

  Online wordt er vooral gesproken over wensen, bij de fysieke ontmoetingen is er plek voor grenzen. Praten is niet altijd even makkelijk: het kan de ‘magische sfeer’ tijdens de seks doorbreken. Maar ja, communicatie via lichaamstaal is veel minder duidelijk. Grenzen aangeven wordt verder belemmerd door angst om mensen te kwetsen of gekwetst te worden, en onwetendheid over de eigen grenzen. Die moet je immers eerst leren kennen, voordat je ze kunt aangeven.

  Rond de apps hangt een oppervlakkige sfeer. Het zou een vleeskeuring zijn, de waarde van seksdates wordt laag ingeschat en de directe communicatie die erbij hoort wordt vaak als vervelend gezien. Een ontmoeting met een klik vinden de respondenten veel fijner.

  Gelukkig hebben de meeste jongens vooral positieve ervaringen met online daten. Bij datingapps weet je zeker dat die ander ook op mannen valt en een afwijzing online is makkelijker te verwerken dan een afwijzing in het uitgaansleven. Desalniettemin komen negatieve ervaringen hard aan. Het gaat dan om ongelijke machtsrelaties (bijvoorbeeld door leeftijdsverschil), grensoverschrijdend gedrag, dwang, misbruik, misleiding, en (angst voor) chantage met foto’s of video’s.

  Voorlichting voor jongeren gaat nog steeds te vaak uit van hetero’s. Het gevolg daarvan is een gebrek aan kennis en veel onzekerheid onder jongens die seks willen met jongens. Hierdoor is de kans groter dat zij in onveilige situaties terechtkomen.

  De onderzoekers stellen dat de voorlichting beter moet, en beter betekent hier inclusiever. Materiaal richt zich vaak op meisjes die moeten leren hun grenzen te bewaken, terwijl dat zou moeten gaan over alle jongeren in verschillende seksuele situaties – dus ook over homoseksuele en biseksuele jongeren en over dates gemaakt via apps. Het is daarbij belangrijk om te wijzen op alternatieve online ontmoetingsplekken, zoals de site Expreszo, die de respondenten zelden noemden.

  Een laatste aanbeveling, die niet in het rapport staat, is de tip die Dokter Corrie altijd geeft: praten helpt sowieso. Praat met andere jongens, over de scripts die bij datingapps horen, over jouw verwachtingen en die van anderen, over waar je heen gaat en met wie.

  Bron: Brainwash.nl

  #244512
  Luka
  Moderator

  Zijn homo’s zo geboren? Niet per se

  Het idee dat homoseksualiteit aangeboren is, heeft veel betekend voor de homo-emancipatie. Maar is er eigenlijk genoeg bewijs voor? En komt het de lhbti-gemeenschap nog wel ten goede? Maurits de Bruijn betwijfelt het.

  In reactie op de Nederlandse ondertekening van de Nashvilleverklaring in januari van dit jaar, kwam het talige collectief Loesje met een poster, die nog dagen lang op menig tijdlijn prijkte:

  ‘Homoseksualiteit is aangeboren

  Homofobie is aangeleerd

  Loesje’

  De eerste zin van dit statement zien we vaker terug, in min of meer dezelfde bewoording. Al decennialang behoort born this way tot één van de kernboodschappen van lhbti-activisten, en prijkt deze op menig spandoek. We zijn zo geboren en hebben dus recht op onvoorwaardelijke acceptatie; dat was in de jaren tachtig en negentig het sluitende antwoord op conservatieve stemmen die stelden dat homoseksualiteit ‘onnatuurlijk’ zou zijn.

  Het antwoord bleek succesvol: homoseksualiteit kon op meer publieke acceptatie rekenen toen het werd geclaimd als biologische en natuurlijke categorie, in plaats van seksueel gedrag, zoals er tot aan de jaren tachtig over werd gedacht.

  Het geloof in een vaststaande, biologisch bepaalde seksuele identiteit groeide onder de invloed van wetenschappelijke inzichten en homo-activisme. Was in 1977 iets meer dan 10 procent van de Amerikanen van mening dat homo- of biseksualiteit is aangeboren, in 1985 steeg dit tot 20 procent. In 2015 was 42 procent overtuigd van het ‘born this way’-principe, zo blijkt uit de resultaten van het Pew Research Center.

  De Amerikaanse superster Lady Gaga wist in 2011 met de drie woorden een wereldhit te scoren, en zo het idee verder te bestendigen. Over een stampende popbeat zong ze:

  ‘No matter gay, straight or bi

  Lesbian, transgendered life

  I’m on the right track baby

  I was born to survive

  No matter black, white or beige

  Chola or orient made’

  Ook in de recente woorden van paus Franciscus klinkt de ‘born this way’-boodschap door. In een een-op-eengesprek met een Chileense man vertelde hij de man dat hij ‘als homo was geboren en dat God onvoorwaardelijk van hem hield.’

  ‘Nooit eerder uitte de machtigste man binnen de katholieke kerk zulke ruimdenkende woorden’, was een veelgehoorde reactie.

  Lady Gaga, de paus, Loesje en menig activist zijn het er over eens dat seksuele voorkeur zo vaststaand is als de kleur van onze huid. Seksuele gevoelens zijn biologisch bepaald, ze behoren tot onze geaardheid. Maar hoe overtuigend deze boodschap ook klinkt, en hoeveel die heeft betekend voor de emancipatie van homo’s, lesbiennes en biseksuelen, de realiteit is een stuk complexer. Het wetenschappelijk bewijs voor een genetische oorzaak voor homoseksualiteit is dun en er is nooit bewezen dat de oorzaak van homoseksuele gevoelens direct is terug te voeren op hormoonschommelingen in de baarmoeder. Toch blijft de westerse, activistische toon haken op het biologische argument, terwijl de wetenschap verwoede pogingen blijft doen het genenpakket, de hersenomvang en hormoonschommelingen van lhb’ers in kaart te brengen.

  In 1991 toonde de Brits-Amerikaanse neurowetenschapper Simon LeVay aan dat de grootte van de zogenoemde INAH3 – een deel van de hypothalamus – van homoseksuele mannen meer gelijkenis vertoont met die van vrouwen dan de INAH3 van heteroseksuele mannen. LeVay merkte daarbij op dat zijn uitkomsten met zorg moesten worden geïnterpreteerd. ‘Het is belangrijk te vermelden wat ik niet gevonden heb. Ik heb niet bewezen dat homoseksualiteit genetisch bepaald is en ik heb ook geen genetische oorzaak gevonden voor homoseksualiteit.’ Die oorzaak was wat hem betreft complexer: een verzameling van genen, hormonen, ervaringen, psychologische en sociale factoren. Bovendien werden zijn onderzoeksresultaten in twijfel getrokken omdat er een aantal uitzonderingen onder de proefpersonen waren, en hij wellicht geen accurate controlegroep (lees: heteroseksuele mannen) had weten samen te stellen.

  Toch heeft Le Vay’s onderzoek het westerse publieke discours rond seksualiteit sterk beïnvloed en werden zijn resultaten aangevoerd als het bewijs voor aangeboren homoseksualiteit. Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar de hersenstructuren van homoseksuele mannen, naar hun chromosomen, genen, epigenen, feromonen, hun tweelingbroers, hun vrouwelijke familieleden en de baarmoeders van hun moeders. De heersende gedachte is nu dat verschillende genen ieder een kleine rol spelen bij de seksuele voorkeuren van homomannen. Maar er zijn ook mannen die deze genen bezitten en niet homoseksueel zijn. Bovendien is bijzonder weinig onderzoek gedaan naar de biologie van homoseksuele vrouwen.

  ‘We weten bijna niets over de genen die verbonden zijn met seksueel gedrag’, zegt ook wetenschapper Andrea Ganna. Hij sloot vorig jaar het grootste onderzoek af naar het dna van honderdduizenden mensen die minimaal een keer niet-heteroseksuele seks hadden, en trof in 8 tot 12 procent van de gevallen een aantal overeenstemmende genetische varianten aan. ‘Er bestaat geen ‘homoseksueel gen’. We kunnen slechts concluderen dat niet-heteroseksualiteit deels wordt beïnvloed door verschillende kleine genetische factoren.’

  Tot op heden is dus geen sluitende, biologische oorzaak voor homoseksualiteit gevonden, maar het grote aantal wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied suggereert dat er een essentieel verschil tussen homo- en heteroseksuelen moet bestaan. Ook ik klampte me vast aan het idee dat mijn homoseksualiteit voortkwam uit een genetische lotsbestemming. Die gedachte vormde enerzijds een geruststelling, want ik ‘kon er niets aan doen’ en ‘het had zo moeten zijn.’ Tegelijkertijd wierp deze manier van denken een onoverbrugbare muur op tussen mij en mijn heteroseksuele omgeving. Mijn gevoelens kwamen voort uit een genetische afwijking, en dat maakte me afhankelijk van de goedkeuring van heteroseksuelen, de dominante groep niet leed aan een aangeboren defect.

  Naast het gebrek aan wetenschappelijk bewijs, strookt de deterministische blik op seksuele voorkeuren niet met de realiteit van veel mensen. In 1948 schrikte Alfred Kinsey de wereld op met het controversiële rapport Sexual Behavior in the Human Male, en het in 1953 volgende Sexual Behavior in the Human Female. Zijn ruwe schatting dat 10 procent van de mannen homoseksueel is wordt tot de dag van vandaag veelvuldig aangehaald. Kinsey geloofde dat seksualiteit aan verandering onderhevig is en een aantal gradaties kent. Hij ontwierp een schaal van zeven groepen, variërend van exclusief heteroseksueel tot exclusief homoseksueel. Naast die 10 procent ‘exclusief homoseksuele’ mannen, kwam uit het rapport naar voren dat bijna 46 procent van de mannelijke ondervraagden seksueel hadden ‘gereageerd’ op zowel mannen als vrouwen en 37 procent van de mannen ten minste één homoseksuele ervaring had gehad. Kinsey geloofde niet in aangeboren homoseksualiteit, maar over dit inzicht wordt hij nauwelijks geciteerd. De resultaten uit Kinseys boeken zijn veelvuldig betwist, omdat de respondenten zich vrijwillig hadden aangemeld. Critici stelden dat mensen die in 1948 bereid waren over seksualiteit te praten, vanzelfsprekend tot een niet-representatieve groep behoorden. Toch was de culturele impact van de Kinsey-rapporten groot. De door hem opgestelde schaal wordt nog steeds toegepast, al wordt deze soms aangevuld om meer ruimte te bieden aan panseksualiteit (aantrekkingskracht tot alle geslachten en identiteiten) en a-seksualiteit (geen of weinig seksuele aantrekkingskracht).

  Het aantal mensen dat zichzelf noch als hetero, noch als homoseksueel beschouwt is groot. De helft van de Amerikaanse lhbti-jongeren identificeren zich als queer of biseksueel, en deze groep bestaat voor een groot deel uit vrouwen. Biseksuelen vormen zowel in de VS als in Nederland een minder zichtbare groep. Uit het onderzoek Niet ver uit de kast van het SCP bleek dat Nederlandse biseksuelen veel minder open zijn over hun seksuele voorkeuren dan homoseksuelen; 2 procent van de Nederlandse homomannen spreekt niet over zijn verlangens, tegenover maar liefst 30 procent van de biseksuele mannen.

  In Sexual Fluidity bestudeerde psycholoog Lisa Diamond honderd vrouwen die weleens seksuele ervaringen met andere vrouwen hadden opgedaan. Bijna de helft van deze vrouwen schoof tussen 1995 en 2005 een punt op in de Kinsey-schaal, een kwart zei in die tien jaar een verandering van twee punten te hebben doorgemaakt. Volgens Diamond neemt deze fluïditeit met de jaren alleen maar toe onder vrouwen.

  Het is belangrijk hierbij op te merken dat vrouwen voorheen vaak werden uitgesloten van wetenschappelijk onderzoek naar seksualiteit. De wetenschap in het algemeen en onderzoek naar seksualiteit in het bijzonder hebben historisch gezien een blinde vlek voor de gezondheid, biologie en ervaringen van vrouwen.

  Mede door de onzichtbaarheid van biseksuelen en het uitsluiten van vrouwen binnen wetenschappelijk onderzoek is het heersende, westerse narratief over homoseksualiteit beperkter dan de realiteit. Dat narratief gaat als volgt: een persoon wordt geboren, in de loop van diens leven tekenen homoseksuele voorkeuren zich steeds scherper af, waarop iemand tot een ontdekking komt over zijn of haar geaardheid. Daarop volgt het besluit deze geaardheid openbaar te maken, c.q. uit de kast te komen. Het is een definitief en onomkeerbaar proces dat vaak wordt gekenschetst als een openbaring, getuige de gevleugelde vraag, die mij ook veelvuldig is gesteld: ‘Wanneer wist dat je op mannen/vrouwen/allebei viel?’.

  De claim van een genetisch bepaalde homoseksualiteit vormde het antwoord op de discriminatie waar de lhbti-gemeenschap mee werd geconfronteerd. Rechtssystemen zijn bovendien eerder geneigd gemeenschappen een beschermde status te geven zolang zij deel uitmaken van een groep met een onveranderlijke, vastomlijnde identiteit. Maar het ‘born this way’-argument draagt tegelijkertijd bij aan het binaire denken over seksualiteit (iemand is homoseksueel of heteroseksueel). Het is een versimpeling die aantrekkelijk en veilig is; het bestaan van fluïditeit knaagt namelijk aan onze behoefte aan vastomlijnde kaders, en zet het bestaande beeld van de heteroseksuele identiteit ook onder druk.

  Wanneer we het idee loslaten van een solide, aangeboren seksualiteit, doen we geenszins afbreuk aan de geldigheid van homoseksuele gevoelens en gedrag. Dat homoseksuele en biseksuele gevoelens niet statisch zijn en waarschijnlijk ook niet aangeboren, betekent niet dat ze niet valide en diepgeworteld zijn. Ze kunnen niet door een ander ongedaan gemaakt worden, en zijn daarmee wellicht weerbarstiger dan ons genenpakket. Pogingen om iemands seksuele voorkeuren of genderidentiteit te veranderen, mislukken en leiden tot geestelijke gezondheidsproblemen. Dat erkende ook David Matheson, de ‘peetvader’ van de therapie die erop gericht is homoseksuelen te genezen, begin dit jaar in een Facebookbericht. Matheson, een veelgevraagde expert op het gebied van de therapie, zei in hetzelfde bericht zelf niet genezen te zijn van zijn ‘ongewenste homoseksualiteit’ en te verlangen naar een mannelijke partner.

  Het schadelijkste aspect van de ‘born this way’-gedachte is de implicatie dat alleen een genetische verklaring reden tot acceptatie vormt. Het wekt de suggestie dat eerdergenoemde activisten geen beter argument kunnen formuleren tegen stigmatisering en discriminatie. Heeft een homoseksuele man of een biseksuele vrouw geen bestaansrecht als zijn gevoelens onder omgevingsinvloeden andere vormen aangenomen hadden? Hebben lhbti’ers geen recht op veiligheid en werk als hun identiteit niet zuiver door hun biologie is ingegeven? Zijn homo- en biseksualiteit niet op morele grond te verdedigen?

  De activisten van de jaren tachtig en negentig voorzagen het debat rond seksuele voorkeur van vaststaande en herkenbare begrippen, die bij het grote publiek aan een gevoel van duidelijkheid en veiligheid bijdroegen. Met ‘born this way’ formuleerden ze een verdediging tegen discriminatie en criminalisering, en een antwoord op de groepen die hun bestaansrecht in twijfel trokken. Het is tijd te strijden met wapens die beter recht doen aan onze realiteit.

  Bron:  de Volkskrant >>

10 berichten aan het bekijken - 11 tot 20 (van in totaal 32)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
gasten online: 13 ▪︎ leden online: 0
No users are currently active
FORUM STATISTIEKEN
topics: 3.249, berichten: 17.538, leden: 2.083