Reageer op: Centrum Seksueel Geweld

#276935
Luka
Moderator

  Aantal slachtoffers dat hulp zocht gestegen met 54 procent
  Centrum Seksueel Geweld ziet opnieuw sterke toename aantal slachtoffers seksueel misbruik
  25 april 2023

  Het aantal slachtoffers van seksueel misbruik dat hulp zocht bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) steeg in 2022 met 54 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit is te lezen in het jaarverslag dat het CSG vandaag publiceert. Het CSG ziet het aantal slachtoffers dat aanklopt voor hulp nog elk jaar stijgen. De forse stijging in 2022 wordt vooral toegekend aan de onthullingen van seksueel misbruik bij The Voice of Holland. Het CSG verwacht dat deze stijging de komende jaren doorzet, met alle extra aandacht voor het onderwerp en de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven die er volgend jaar aan komt.

  Download hier het jaarverslag 2022

  ‘Niet eerder kreeg het onderwerp seksueel geweld zoveel belangstelling als in 2022’, zegt Iva Bicanic, bestuurder van het CSG. ‘Dit heeft alles te maken met de onthullingen over seksueel misbruik bij het tv-programma The Voice of Holland. Dat was niet zomaar een piek; de aandacht en gevoeligheid voor het onderwerp zijn gebleven. We zien dit onder andere terug in onze jaarcijfers.’

  Afweer in de samenleving
  Hoewel het een groot aantal lijkt, is het slechts een topje van de ijsberg, stelt Bicanic. ‘De meeste kinderen en volwassenen die seksueel misbruik hebben meegemaakt, komen er niet mee naar buiten. Dit houdt verband met afweer in onze samenleving. Het grootste probleem met betrekking tot seksueel misbruik is dat we niet willen of kunnen geloven dat seksueel misbruik bestaat. Onze eigen afweer kan onbewust de uitvoering belemmeren van alle goedbedoelde acties en plannen die nu ontwikkeld worden als reactie op The Voice of Holland/BOOS. Daarom is het belangrijk te onderzoeken hoe die afweer kan worden verminderd, zodat het niet langer doorwerkt in het leven van slachtoffers, plegers en naasten.’ Om die reden vervult het CSG naast het bieden van hulp aan slachtoffers ook een rol als landelijk expertisecentrum. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en ervaring in de praktijk geeft het CSG duiding aan het onderwerp. Bicanic: ‘Er is nog zoveel onbekend over de dynamiek van seksueel misbruik, we werken daarom als CSG ook aan het genereren van kennis.’

  Specialistische zorg
  De impact van (online) seksueel misbruik op het leven van slachtoffers en hun naasten is fors, zeker wanneer het misbruik plaatsvindt binnen het gezin of familie. Met name eenzaamheid en schuldgevoelens zijn de bron van ernstige psychische klachten die jarenlang kunnen aanhouden, zoals depressie, PTSS, verslaving en suïcidaliteit. Slachtoffers van seksueel misbruik ondervinden vaak ook ernstige lichamelijke problemen en relationele schade. Daarnaast er is een reële kans dat zij opnieuw slachtoffer worden. En dan is er nog het fenomeen victim blaming als slachtoffers over hun ervaringen spreken: zij krijgen de schuld van het misbruik in de schoenen geschoven. Bicanic: ‘Deze problemen vragen om specialistische zorg voor slachtoffers. De (tijds)druk hierop neemt toe, omdat de nieuwe zedenwet in aantocht is, wat zal leiden tot een stijging van het aantal mensen dat hulp zoekt vanwege de gevolgen van misbruik. Ook is er een toename van online seksueel misbruik. Tegelijkertijd kampt de ggz met wachtlijsten.’

  Investeren in de toekomst van goede hulp
  Om deze slachtoffers de juiste hulp te kunnen bieden, is het van belang om te investeren in de toekomst stelt Bicanic. ‘Alleen gezamenlijk kunnen we slachtoffers helpen bij hun herstel: psychisch, sociaal, fysiek én juridisch. Daarvoor werken we in het land multidisciplinair samen met onder andere de politie, medische en psychologische zorg, Veilig Thuis, slachtofferadvocatuur en Slachtofferhulp Nederland. We zijn continu bezig met de verbetering van deze samenwerking en ons zorgaanbod.’ Dit gebeurt in nauwe afstemming met de gemeenten, de VNG en de ministeries. Het CSG doet de oproep om dit ook in de toekomst te borgen. Bicanic: ‘Het is heel goed dat ook de politiek aandacht heeft voor seksueel geweld. Als we wezenlijk iets willen verbeteren voor slachtoffers, dan móeten we investeren in de toekomst.’

  Over het Centrum Seksueel Geweld
  Het Centrum Seksueel Geweld is er voor iedereen die (online) seksueel geweld heeft meegemaakt. Slachtoffers kunnen op zestien plekken verspreid over het land bij het CSG terecht voor psychische, medische en forensische hulp. Bij het Centrum Seksueel Geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van seksueel geweld specialistische zorg te geven. Slachtoffers kunnen bij het CSG terecht door te bellen naar: 0800-0188 of te chatten via: http://www.centrumseksueelgeweld.nl.

  Bron: CSG.nl >>