Reageer op: Jongensprostitutie

#272941
Luka
Moderator

Wat is jongensprostitutie?
Jongensprostitutie is een vorm van jeugdprostitutie.

Aangezien er voor meisjes en jongens andere adviezen gelden, is er voor gekozen jeugdprostitutie op te delen in twee factsheets.

In Nederland verstaat men onder jongensprostitutie het verrichten van seksuele diensten in ruil voor een persoonlijk voordeel op het financiële of materiele vlak, door mannen of jongens.

Prostitutie is legaal in Nederland.

In de volgende gevallen is jongensprostitutie strafbaar:

 • Het kopen van seks van iemand die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt.
 • Iemand (18-/18+) die door een ander wordt gedwongen om in de prostitutie te werken.

Signalen: hoe kan ik zien dat iemand jongensprostituee is?

 • Vage uitleg voor verwondingen.
 • Trekt zich terug.
 • Stiller/gesloten.
 • Isolatie van familie/vrienden + afhankelijkheid van een ander.
 • Plotseling veel geld/andere kleding.
 • Afpersing (bijvoorbeeld met filmpjes).
 • Rondgereden, gehaald en gebracht worden in auto (door nieuw/onbekend persoon).
 • Psychosomatische klachten.
 • Vertoont sociaal wenselijk gedrag.
 • Heeft geheimen.
 • Fel ‘Anti homoseksueel’/plotseling erg ‘openlijk’ homoseksueel.
 • Bedreiging (van het slachtoffer zelf of van familieleden).
 • Drug/alcohol verslaving: meer middelen misbruik dan bij meisjes.
 • Heeft meerdere telefoons.
 • Veel gebeld worden (controle).
 • Aanwezig op locaties die geassocieerd kunnen worden met prostitutie.
 • Hebben van anale klachten/ andere lichamelijke klachten die vaag worden uitgelegd.
 • Gedragsveranderingen: heeft totaal ander gedrag op verschillende plekken (school/vrienden/thuis).
 • Dag en nachtritme is verstoord.
 • Concentratie problemen.
 • Verslechterende schoolprestaties

Risicofactoren: wie is extra kwetsbaar?

Faseproblematiek
Puberteit, identiteitsproblematiek.
Grote beïnvloedbaarheid
Als gevolg van een verstandelijke beperking, LVB
Multiprobleem
Getraumatiseerde jongens, uithuisplaatsingen en schoolproblemen.
Eergerelateerd geweld en alleenstaande minderjarige vluchteling (amv)
Jonge leeftijd en het leven in twee werelden.
Lees meer in het rapport Jongensprostitutie in beeld

Aandachtspunten voor dit type geweld bij het doorlopen van de 5 stappen in de meldcode
Bij elke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling dien je als professional de meldcode te gebruiken. Algemene meldcode richtlijnen (zoals de 5 stappen) staan niet op deze factsheet beschreven. Wel staan hier aandachtspunten specifiek voor deze vorm van geweld:

 • Niet alle ‘werkzaamheden’ gebeuren vrijwillig. Bij seksuele uitbuiting kunnen de daders (mensenhandelaren) familieleden, vrienden of partners zijn.
 • Spreek iemand alleen!
 • Let extra op eigen veiligheid, die van het slachtoffer en diens familie.
 • Buitenlandse slachtoffers hebben vaak weinig kennis van hun rechten en van de betrouwbaarheid van de politie.
 • De jongens ervaren niet altijd erkenning voor hun slachtofferschap en kunnen zichzelf niet altijd te zien als slachtoffer. Zij hebben behoefte aan een speciale benadering die niet veroordelend of stigmatiserend is.

Feiten en cijfers

 • Er zijn geen precieze cijfers omtrent het aantal jongensprostituees. Geschat wordt dat er 1.500 jongens dagelijks ‘werken’.
 • Taboes (op homoseksualiteit, op betaalde seks en op slachtofferschap bij jongens) maken het voor jongens moeilijker om hulp te vragen.
 • Mannelijke slachtoffers van uitbuiting maken vaker de gang naar daderschap (vanuit slachtofferschap).
 • Jongere jongens (14 tot 16 jaar) worden meer gevraagd dan oudere (18+).
 • Niet alle jongensprostituees zijn homoseksueel.
 • Jongensprosituees hebben relatief meer kans op SOA’s!

Advies melden

Voor advies, melden of het regelen van opvang en/of andere hulp, neem contact op met:

Veilig Thuis, telefoon 0800 20 00.
CoMensha, telefoon 033 448 11 86.
Een regionaal meldpunt loverboys
Bij acuut gevaar bel 112.

Ontwikkeld door
Deze factsheet is ontwikkeld door het Expertisecentrum Mensenhandel, & (jeugd)Prostitutie in samenwerking met diverse ketenpartners. De factsheet en bronnen zijn als download te vinden bij Publicaties.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport >>