Modernisering wetgeving seksueel grensoverschrijdend gedrag

Forum Lotgenoten Seksueel Geweld Achtergrond & Informatie Opinie & actualiteit Modernisering wetgeving seksueel grensoverschrijdend gedrag

 • Dit onderwerp bevat 2 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29/09/2020 om 21:57 door Luka.
3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Auteur
  Reacties
 • #250481
  Mark
  Moderator

   De wetgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag moet volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid meer bij de tijd worden gebracht. Seksuele en seksueel getinte misdrijven kennen tegenwoordig vele verschijningsvormen en komen zowel offline als online voor. In een voorontwerp voor een wetsvoorstel dat vandaag in consultatie gaat, worden de strafbaarstellingen van seksuele misdrijven aangescherpt en uitgebreid om slachtoffers beter te beschermen.

   Slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag kunnen straks in meer situaties aangifte doen. Politie en openbaar ministerie krijgen met het wetsvoorstel ruimere mogelijkheden om op te treden.

   ,,Seksueel grensoverschrijdend gedrag komt te veel voor en heeft vaak indringende en langdurige gevolgen. Mensen voelen zich onveilig, gekwetst of vernederd. Seks moet vrijwillig en gelijkwaardig zijn; dat is de sociale norm.’’

   aldus minister Grapperhaus. Het gaat om gedrag dat in de samenleving sterker wordt afgekeurd dan voorheen en dat als schadelijk en strafwaardig wordt ervaren. Daarom moet volgens de minister duidelijker worden gemaakt wat wel en niet kan.

   Online en offline
   Door toename van het gebruik van internet, sociale media en smartphones is er meer online seksueel contact. Dit maakt het mogelijk seksuele misdrijven ook op afstand te plegen. Uitgangspunt in de nieuwe wet is dat seksuele grensoverschrijding online even strafwaardig is als offline.

   Vooral kinderen zijn kwetsbaar voor online seksueel misbruik. Zij beschikken op steeds jongere leeftijd over een smartphone en zijn makkelijker bereikbaar voor mensen die kwaad willen. Grapperhaus wil kinderen beter beschermen tegen seksueel misbruik. Nieuw is dat sexchatting expliciet strafbaar wordt gesteld. Als stelselmatig op seksuele wijze met kinderen wordt gecommuniceerd door volwassenen is dat schadelijk voor hun ontwikkeling. Op sexchatting komt een gevangenisstraf van maximaal twee jaar te staan.

   Bij de tijd brengen betekent ook rekening houden met bestaande opvattingen over normaal seksueel gedrag van jongeren. Daarom regelt de nieuwe wet dat sexting – de uitwisseling van zelfgemaakt seksueel beeldmateriaal onder jongeren – niet strafbaar is in een gelijkwaardige situatie tussen leeftijdsgenoten en als het beeldmateriaal uitsluitend bestemd is voor privégebruik.

   Sexting wordt tegenwoordig gezien als experimenteergedrag dat ook onderdeel kan zijn van de seksuele ontwikkeling van jongeren. Nu valt het nog onder de strafbepaling van kinderpornografie. Verder is in het voorontwerp opgenomen dat normaal, gelijkwaardig, seksueel verkeer tussen jongeren van twaalf tot zestien jaar niet strafbaar is.

   Onvrijwillige seks
   Een belangrijke uitbreiding is de strafbaarstelling van seks tegen de wil. Straks ben je strafbaar als je weet, of op grond van de feiten en omstandigheden behoort te weten, dat de seksuele handelingen tegen de wil van de ander zijn. Als iemand duidelijk ‘nee’ zegt of afhoudende gebaren maakt, weet je dat het tegen de wil is. Een ‘nee’ is een ‘nee’. Geen ‘nee’, betekent niet zomaar ‘ja’. Als de ander zich niet helder uitspreekt, moet je eerst nagaan of diegene wel seksueel contact wil. Doe je dat niet, dan riskeer je straf.

   Verder breidt minister Grapperhaus de strafbaarstelling van verkrachting uit. Het komt voor dat een mannelijk slachtoffer door chantage wordt gedwongen tot seksuele penetratie van het lichaam van de dader. Dat wordt nu nog gezien als aanranding, maar valt straks onder verkrachting. Hiermee kan op gelijke wijze recht worden gedaan aan mannelijke en vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld. Onder de nieuwe strafbaarstelling valt ook de dader die het slachtoffer dwingt het eigen lichaam of van een derde seksueel binnen te dringen.

   Seksuele intimidatie
   Ook wordt seksuele intimidatie strafbaar. Door seksueel intimiderend gedrag voelen veel mensen zich onveilig. Zo kan het voorkomen dat een vrouw bepaalde straten ontwijkt, of zich anders gaat kleden, alleen maar om te voorkomen dat zij seksuele toespelingen te horen krijgt op straat of dat ze onverhoeds of ongewenst seksueel wordt aangeraakt. Online komt het ook regelmatig voor, bijvoorbeeld op social media of chatsites, dat seksueel getinte opmerkingen worden gemaakt. Die hebben vaak een grote impact op het gevoel van veiligheid of waardigheid van mensen. Dit wil Grapperhaus aanpakken.

   Hogere straffen
   Naast nieuwe strafbaarstellingen worden ook straffen verhoogd voor een aantal seksuele misdrijven. Bijvoorbeeld seksuele handelingen met een kind jonger dan twaalf jaar. Hiervoor gaat de gevangenisstraf naar maximaal vijftien jaar. Is het kind tussen de twaalf en zestien jaar dan wordt de gevangenisstraf maximaal twaalf jaar. Ook andere kwetsbare en weerloze personen worden beter beschermd tegen seksueel misbruik. Bijvoorbeeld iemand die zich in een roes bevindt na gebruik van drugs of alcohol. In dat geval wordt de maximale gevangenisstraf ook verhoogd naar twaalf jaar.

   Bron: rechtennieuws.nl

   #250483
   Luka
   Moderator

    Sexchatting met kinderen wordt expliciet strafbaar

    Volwassenen die seksueel getinte berichten sturen naar kinderen onder de 16 jaar worden binnenkort harder aangepakt. In een wetsvoorstel dat vandaag in consultatie gaat, schrijft minister Grapperhaus van Justitie dat ‘sexchatting’ met kinderen voortaan expliciet strafbaar wordt gesteld.

    Sexchatting is relatief nieuw en staat daarom nog niet in het Wetboek van Strafrecht. Grapperhaus wil dat veranderen, om kinderen beter te beschermen. “Als stelselmatig op seksuele wijze met kinderen wordt gecommuniceerd door volwassenen is dat schadelijk voor hun ontwikkeling”, schrijft hij. Wie het toch doet, riskeert in de toekomst een gevangenisstraf van twee jaar.

    Sexchatting en sexting

    • Sexchatting: het op seksuele wijze communiceren via internet
    • Sexting: het via internet versturen van seksueel getinte foto’s en video’s
    • Sexting met minderjarigen is al strafbaar, omdat het onder kinderporno valt. Sexchatting was dat nog niet.

    Het voorstel maakt onderdeel uit van een groter plan van de minister om de zedenwetgeving te moderniseren. Slachtoffers moeten beter beschermd worden. De straffen gaan omhoog en gaan ook gelden voor misdrijven die online gepleegd worden. Eerder was al aangekondigd dat alle seks tegen de wil van de ander strafbaar wordt.

    Ook het juridische begrip verkrachting wordt uitgebreid. Het gaat nu ook gelden voor situaties waarin een mannelijk slachtoffer door chantage wordt gedwongen tot seksuele penetratie van het lichaam van de dader, van een derde, of van zichzelf. Dat wordt nu nog gezien als aanranding, waar een lichtere straf op staat. Ook seksuele intimidatie wordt strafbaar, zowel op straat als online.

    Experimenteergedrag ongemoeid
    De nieuwe wet moet meer rekening gaan houden met de huidige opvattingen over normaal seksueel gedrag. “Seks moet vrijwillig en gelijkwaardig zijn; dat is de sociale norm”, schrijft Grapperhaus. Ook voor jongeren, en juist daarom wordt ‘sexting’, het uitwisselen van zelfgemaakt seksueel getint beeldmateriaal, voor hen niet strafbaar.

    “Sexting wordt tegenwoordig gezien als experimenteergedrag dat ook onderdeel kan zijn van de seksuele ontwikkeling van jongeren”, meent Grapperhaus. Hij wil het daarom niet langer behandelen als kinderporno, zolang het maar vrijwillig onder leeftijdsgenoten gebeurt en uitsluitend bestemd is voor privégebruik. Als een jongere de beelden toch verspreidt tegen de wil van de ander, kan hij of zij vervolgd worden volgens het jeugdstrafrecht.

    Bron + filmpje: NOS.nl >>

    #253301
    Luka
    Moderator

     Seks zonder instemming strafbaar: dat wordt de wet als het aan Grapperhaus ligt

     Seks tegen je wil, ook al is er geen geweld bij gebruikt, daar wil minister Grapperhaus van Justitie korte metten mee maken. ‘De dader is niet meteen een verkrachter, maar begaat wel een strafbaar feit.’


     Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) in de Tweede Kamer, op weg naar een debat. Beeld ANP

     Ja, hij heeft hectische weken achter de rug, en nee, hij geeft niet op. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) hoefde van de Tweede Kamer niet af te treden vanwege de corona-perikelen tijdens zijn huwelijk en dus werkt hij door. Dinsdag heeft hij de Tweede Kamer geïnformeerd over de modernisering van de zedenwetgeving waarmee hij al een tijd doende is. ‘Misdrijven tegen de zeden’ heten straks ‘seksuele misdrijven’.

     Grapperhaus wil met zijn ‘sekswet’ slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag beter beschermen. Onvrijwillige seks moet eerder strafwaardig zijn en aanranding en verkrachting kunnen bij letsel zwaarder worden bestraft. Dat is vastgelegd in een voorlopig wetsvoorstel, waarop deze zomer maatschappelijke partijen konden reageren. De verscherping geldt ook voor seksuele intimidatie en voor online seksueel contact. Dat laatste moet vooral kinderen beschermen, tegen bijvoorbeeld seks-chatting door volwassenen.

     Een van de eerste Kamerbrieven van Grapperhaus eind 2017 ging over #MeToo. Hij zag een leemte in de wet en stelde ook vast dat Nederland de Istanbul-conventie van de Raad van Europa heeft ondertekend, die in 2014 in werking trad en elke seks zonder instemming strafbaar stelt. Dat was het uitgangspunt voor zijn wetsherziening.

     Op het bureau van Grapperhaus ligt een grote stapel kaarten van vrouwen (en in mindere mate mannen) die vinden dat alle onvrijwillige seks verkrachting is. Ze zijn bij de minister bezorgd door Amnesty International, naar aanleiding van de campagne #LetsTalkAboutYES: seks alleen bij expliciete toestemming. Grapperhaus heeft sympathie voor het standpunt van Amnesty en een aantal slachtofferorganisaties, maar denkt dat het juridisch niet haalbaar is.

     In zijn gemoderniseerde zedenwetgeving introduceert hij daarom het delict ‘seks tegen de wil’. Wie seks heeft met iemand van wie je weet of kunt vermoeden dat hij of zij niet wil, is niet meteen een verkrachter maar begaat wel een strafbaar feit.

     Grapperhaus: ‘Daarmee wil ik normeren dat je geen seks met iemand kunt hebben van wie je wist of behoorde te weten dat diegene niet wilde. In de wet geef ik rechters een eerste traptrede die houvast biedt om te straffen als het wel gebeurt. Nu volgt na een aangifte bij de politie vaak een sepot door het Openbaar Ministerie, omdat zij verkrachting niet kunnen vaststellen en dus geen zaak hebben voor de rechter.’

     Wat is uw bezwaar bij het standpunt van Amnesty?
     ‘Bij verkrachting is een hulpmiddel gebruikt: de vuisten, een stok of een wapen, of de deuren van de kamer zijn op slot gedaan. Dwang en geweld vind ik als jurist een graad verder.’

     Wat ondervangt u met ‘seks tegen de wil’?
     ‘Wat nogal eens voorkomt, is dat de vrouw van angst of door een shock verstijft als de man met seksuele handelingen begint. Tonische immobiliteit, heet dat. Bijvoorbeeld als de baas na kantoortijd de schoonmaakster lastigvalt. Zij wil nee zeggen, maar is daartoe niet in staat.’

     In de toelichting bij het wetsvoorstel staat het voorbeeld van de vrouw die bij een man thuis drie keer ‘nee’ zegt, maar hem daarna laat begaan. Dan kan die man toch denken: ik heb haar overtuigd?
     ‘Nee, die man had moeten ophouden. Met zulke signalen moet je niet nonchalant of onvoorzichtig omgaan. Een kenbaar ‘nee’ negeren kan gewoon niet. Vergeet ook niet dat het vaak fout gaat met kwetsbare mensen in een afhankelijke situatie. Niet na doorzakken in de kroeg, nee, het is dan de oom of de buurman die beter had moeten weten. Uit de omstandigheden had juist zo iemand moeten afleiden dat het nichtje of de buurvrouw niet wilde. Dat wordt nu niet gedekt in de wet.’

     De rechtspraak en de advocatuur hebben een ‘winstwaarschuwing’ gegeven: slachtoffers moeten geen wonderen van het strafrecht verwachten.
     ‘Ja, aanvankelijk sprak ik van een ‘redelijk vermoeden’. Onlangs hebben zij tijdens een rondetafelgesprek gezegd die drempel te laag te vinden en daar kan ik me iets bij voorstellen. Er moet volgens hen een ‘ernstig vermoeden’ zijn van niet willen. Het gaat erom dat schrijnende gevallen die tussen de wal en het schip vallen nu onder het recht komen.

     ‘Iva Bicanic, coördinator van de centra voor seksueel geweld, zei tegen me: je hebt vrouwen die gaan bijten en krabben, die kunnen aangifte doen. Maar je hebt ook vrouwen die bevriezen, geen weerstand bieden en denken: als mij verder maar niks gebeurt. Daar mag een kerel niet mee wegkomen.’

     De bewijslast is lastig. Het is doorgaans één tegen één. Sommige advocaten zeggen: zo worden mannen aan de goden overgeleverd.
     ‘Dat is niet zo. We hebben de centra voor seksueel geweld, we hebben gespecialiseerde zedenrechercheurs. Die kunnen heel goed feiten en omstandigheden vaststellen. Met lichamelijk onderzoek, met het nalezen van app-verkeer. Dat is hun vak.

     ‘Als zo’n freeze wordt geconstateerd, moet een rechtsgang mogelijk zijn. Want het gaat nadrukkelijk niet om spijtoptanten, vrouwen die de volgende ochtend denken: ik vind hem eigenlijk een hufter en ga wraak nemen. Of: ik ben getrouwd en nu krijg ik gelazer thuis.’

     U wilde een taakstrafverbod in de nieuwe wet, maar de rechtspraak is daartegen. Komt u daaraan tegemoet?
     ‘Ik wil daar zeker naar kijken ja. Maar niet als er dwang of geweld is gebruikt, dan past alleen een vrijheidsstraf.’

     Hebt u ook naar de sekswet in Zweden gekeken?
     ‘Ja, naar allerlei internationale voorbeelden. Maar ik doe niet mee aan de karikatuur dat je voortaan vooraf eerst een formulier moet tekenen om seks te hebben. We brengen een maatschappelijke ontwikkeling in het strafrecht, dat is wat we doen. Dertig jaar geleden had je op kantoor blote-meidenkalenders en ranzige grappen, dat doen we ook niet meer. Die norm is terecht verschoven en onze samenleving is daar beter van geworden.’

     U krijgt dit in deze kabinetsperiode niet meer af. Hoe nu verder?
     ‘Mijn streven is dat ik het wetsvoorstel panklaar voor behandeling achterlaat. Dan kan mijn opvolger er in beide Kamers goede sier mee maken.’

     Bron: de Volkskrant >>

    3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
    • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
    gasten online: 16 ▪︎ leden online: 3
    Leentje, Lotteeh, Trees50
    FORUM STATISTIEKEN
    topics: 3.766, reacties: 21.156, leden: 2.812