Centrum Kinderhandel Mensenhandel

 • Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 07/07/2021 om 20:48 door Luka.
5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Auteur
  Reacties
 • #222922
  Mark
  Moderator

   hetckm.nl

   Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel

   • heeft kennis en expertise op het gebied van kinder- en mensenhandel;
   • zet nationaal en internationaal in op een betere (rechts)positie van slachtoffers;
   • onderzoekt, opinieert en publiceert;
   • lobbyt, informeert en praat mee over beleidsvorming;
   • werkt aan en ontwikkelt projecten ten dienste van slachtoffers van mensenhandel;
   • werkt samen met nationale en internationale partijen in de strijd tegen mensenhandel.

   Kennis en expertise
   Kennis en expertise zijn sleutelwoorden voor het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Alleen daarmee kunnen we slachtoffers geven waar ze recht op hebben. Door de jaren heen is veel expertise opgebouwd op het gebied van mensenhandel en onderwerpen die daar mee te maken hebben. Binnen het CKM hebben we veel juridische kennis op het gebied van onder andere het vreemdelingenrecht en het strafrecht. Er werken bij het CKM diverse specialisten op het gebied van prostitutie en prostitutiebeleid. We hebben kennis op het gebied van terugkeer, zorg en trauma en over bepaalde herkomstlanden, zoals Nigeria, Guinee en China. Ook zijn we thuis in onderwerpen als voodoo, meisjesbesnijdenissen en gedwongen huwelijken. Doordat Fier, de moederorganisatie van het CKM, slachtoffers opvangt en behandelt, hebben we de verhalen en daarmee extra kennis ‘in huis’.

   Betere (rechts)positie
   Door het opbouwen en onderhouden van onze kennis en expertise, samen te werken met andere organisaties, lobby te voeren en mee te werken aan beleidsvorming en door te participeren in verschillende internationale projecten werken wij aan ons doel: het verbeteren van de (rechts)positie van slachtoffers van mensenhandel.

   Onderzoek en publicaties
   We doen binnen Fier en het CKM ons eigen onderzoek en publiceren over de onderwerpen die ons bezighouden. De afgelopen jaren schreven we diverse boeken over mensenhandel en deden we onderzoek naar verschillende topics, zoals jeugdprostitutie en vervolghulp aan slachtoffers. Ook publiceren we opiniërende stukken via onze website en Mensenhandelweb. Via social media delen we berichtgeving van over de hele wereld.

   Lobby en beleidsvorming
   Het CKM geeft gevraagd en ongevraagd advies. Vanuit diverse plekken in Nederland voeren we lobby en werken we mee aan beleidsvorming. We blijven de onderwerpen mensenhandel en kinderhandel agenderen bij zowel de lokale, regionale als landelijke politiek. We worden regelmatig geraadpleegd door ministeries, de nationaal rapporteur mensenhandel, politie, justitie, onderzoeksinstituten en de media.

   Projecten
   Het CKM participeert in diverse pilots en projecten die betrekking hebben op de bestrijding van mensenhandel en de hulpverlening aan slachtoffers. Denk aan de Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees, expertise uitwisseling met ander landen en terugkeertrajecten voor buitenlandse slachtoffers van mensenhandel. Een overzicht van onze projecten vind je op onze projectenpagina.

   Samenwerking
   De aanpak van mensenhandel vraagt samenwerking. Daarom werkt het CKM samen met nationale én internationale partners. Met Terre des Hommes en Defence for Children / ECPAT hebben we onze krachten gebundeld in de Coalitie tegen seksuele kinderuitbuiting. Daarnaast werken we samen met partijen als FairWork, Stop the Traffik, CoMensha, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel, National Bureau Coördinator Terrorismebestrijding, VluchtelingenWerk Nederland, Free a Girl, de Koninklijke Marechaussee, politie, justitie en het Expertisecentrum Mensenhandel Mensensmokkel. Het CKM is aangesloten is bij het EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings.

   Opvang en behandeling door Fier
   Het Centrum tegen Kinderhandel Mensenhandel is onderdeel van Fier, het landelijk expertisecentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier verleent ambulante zorg aan slachtoffers van mensenhandel in de provincie en vangt al jaren slachtoffers van binnenlandse en buitenlandse mensenhandel op. Dit gebeurt in een energie- en waterneutraal pand waar slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen (voor korte en langere periode) opgevangen en behandeld kunnen worden. Fier biedt hiermee een unieke, beschermde huisvesting voor deze doelgroep, met speciale veiligheidsmaatregelen en een multidisciplinaire aanpak.

   Ben je op zoek naar meer informatie over mensenhandel of heb je een specifieke vraag, neem dan contact met ons op.

   #238884
   Mark
   Moderator
   Topic starter

    maakhetzichtbaar.nl

    In ons land worden dagelijks honderden jongeren uitgebuit door hun mensenhandelaar. Ze werken gedwongen in de prostitutie en ze bevinden zich in een positie waaruit ze niet makkelijk kunnen ontsnappen, omdat hun loverboy alle macht over hen heeft. Ze zijn vaak bang en schamen zich. Daarom doen ze geen aangifte en verandert er niks. Dat probleem willen we zichtbaar maken. Zodat we het samen kunnen stoppen. Meer over mensenhandel.

    Hoe gaan wij de strijd tegen mensenhandel aan?
    Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel start op 12 juni 2018 de landelijke bewustwordingscampagne ‘Maak het zichtbaar’ met verschillende acties:

    • Escapevan in Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Leeuwarden
    • We delen verhalen, blogs en campagnevideo’s op campagnesite en social media
    • We vragen aandacht voor mensenhandel in landelijke en lokale kranten en magazines

    Waarom wij in onze campagne illustraties gebruiken en geen foto’s van slachtoffers
    De verhalen van slachtoffers in onze campagne zijn waargebeurd. In onze campagne uitingen kiezen we er bewust voor om de identiteit van deze jongeren te beschermen. Daarom gebruiken we illustraties en geen foto’s.

    Het CKM is onderdeel van Fier.

    Campagne ‘ANGST GROOTSTE DREMPEL BIJ HET DOEN VAN AANGIFTE MENSENHANDEL’ >>

    Rapport ‘Aangifte doe je niet >>

     

    #238893
    Mark
    Moderator
    Topic starter

     Interview woordvoerder CKM bij Family 7

     Het kabinet maakt de beloofde aanpak mensenhandel niet waar. Dat stelt de Coalitie tegen Seksuele kinderuitbuiting in een artikel. Zijn er wel genoeg middelen beschikbaar om het probleem echt aan te pakken? En waar spraken Vladimir Poetin en Kim Jong-Un vandaag over in Rusland?

     #238908
     Mark
     Moderator
     Topic starter

      Nominatie NRC Charity Awards
      Jongensprostitutie is een onderbelicht probleem waar een groot taboe op heerst. Tijd om dat te doorbreken! Samen met Fier en Sterk Huis zijn wij genomineerd voor de NRC Charity Awards 2019. Aanstormend talent van Willem de Kooning Academie ontwikkelt voor ons een campagne op dit thema. Vanaf juli staan de advertenties in NRC Handelsblad, nrc.next en op de site van de Charity Awards

      Meer info vind je op NRC Charity Awards >>

      #259694
      Luka
      Moderator

       Hulpplatform voor slachtoffers van seksuele uitbuiting veelvuldig geraadpleegd

       Seksuele uitbuiting van minderjarigen gaat onverminderd door tijdens corona;
       Chat met Fier van groot belang in het signaleren en beschermen van slachtoffers

       In 2020 kwamen in totaal 283 unieke bezoekers over mensenhandel op het online hulpplatform Chat met Fier, waarvan 250 aangaven zelf slachtoffer van uitbuiting te zijn. Corona lijkt daarbij niet te hebben gezorgd voor een daling in het aantal personen dat seksueel wordt uitgebuit en op de chat komt. In 65% was er sprake van first disclosure, waarbij slachtoffers voor het eerst vertellen over hun uitbuitingssituatie. Dit betekent dat zij nog bij geen enkele andere instantie bekend zijn. Ook dit jaar zijn het weer vooral jonge slachtoffers, bijna 60% is minderjarig en 20% is 15 jaar of jonger. Veruit de meeste slachtoffers worden ten tijde van het chatcontact uitgebuit en opmerkelijk is dat 1 op de 7 chatters hun (stief)ouders als pleger noemen.

       Mensenhandel in regeerakkoord
       Het zicht op de jaarlijks 1.300 minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting was al voor de pandemie nagenoeg verdwenen. Slechts 2 tot 4% was in beeld. De overheidsinspanningen zullen de komende jaren natuurlijk in het teken staan van herstel. De uitdaging daarbij is dat dit niet ten koste gaat van de aanpak van mensenhandel, zoals het geval was bij de vorige economische crisis. De geboekte vooruitgang van de afgelopen jaren is namelijk kwetsbaar en niet onomkeerbaar. Om die reden heeft het CKM de zogenaamde 1300-deal gelanceerd waarbij inmiddels een politieke meerderheid zich heeft gecommitteerd aan een versterking van de aanpak mensenhandel.

       CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers: “Dit rapport toont aan dat seksuele uitbuiting van soms hele jonge kinderen ook tijdens de pandemie is doorgegaan. Het is duidelijk dat mensenhandelaren zich hierdoor niet hebben laten weerhouden. Dit geldt ook voor de klanten van minderjarige slachtoffers die niet zijn gestopt met het misbruiken van minderjarigen. Het is dan ook cruciaal dat deze urgentie zich vertaalt in een ambitieuze passage in het regeerakkoord.”

       Uitbuiting door ouder(s)
       Een van de schrijnende uitkomsten van het onderzoek is dat ook ouders direct betrokken kunnen zijn bij de uitbuiting van hun eigen kind. In één op de zeven gevallen was dit het geval, een stijging vergeleken met vorig jaar. De duur van de uitbuitingssituatie van deze slachtoffers is in meer dan de helft van de gevallen langer dan twee jaar. Ook zijn er in enkele gevallen broertjes of zusjes die worden uitgebuit. Zaken waarin ouders zijn betrokken als plegers zijn zo mogelijk nog moeilijker te detecteren dan zaken met andere plegers, zoals ook bijvoorbeeld naar voren komt in de Zeeuwse Zedenzaak, waar een moeder en vader hun dochter jarenlang seksueel hebben kunnen uitbuiten.

       CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers: “Dit rapport signaleert een blinde vlek in de aanpak van mensenhandel. Seksuele uitbuiting bij minderjarigen is al schrijnend genoeg, maar dat ook ouders hier soms bij betrokken zijn is zeer zorgelijk. Dat de uitbuiting ook in eigen huis kan plaatsvinden maakt signalering extra lastig. Wij roepen de staatssecretaris daarom op om te verkennen in hoeverre de zorg en de opsporing bekend zijn met dit soort zaken en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Extra aandacht zou daarmee de onzichtbaarheid van deze slachtoffers kunnen verminderen.”

       Creëer een veilige online omgeving
       Uit het rapport van CKM blijkt dat het gebruik van technologie en sociale media in toenemende mate een rol speelt bij het ronselen van nieuwe slachtoffers door mensenhandelaren. Zo geeft de helft van de slachtoffers waarover dit bekend is aan dat zij hun uitbuiter via sociale media hebben leren kennen. Een kwart van de slachtoffers zegt bovendien dat zij worden gedwongen doordat de mensenhandelaar dreigt naaktbeelden van hen te verspreiden. CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers: “We zien al langer dat technologie en sociale media een steeds grotere rol spelen binnen het mensenhandelproces. Tegelijkertijd staat de zorg en de opsporing op dit vlak in de kinderschoenen terwijl sociale mediaplatforms te weinig verantwoordelijkheid nemen om uitbuiting tegen te gaan. Hoog tijd voor de staatssecretaris om deze bedrijven proactief bij de aanpak van mensenhandel te betrekken.”

       Over Chat met Fier
       Chat met Fier is een instrument binnen de Digitale Veste van het CKM en Fier. De Digitale Veste is een innovatief concept, waarmee het CKM en Fier willen bijdragen aan betere digitale hulpverlening en bescherming van slachtoffers van seksueel geweld en seksuele uitbuiting in Nederland. Het CKM en Fier werken samen met tech-bedrijven om door middel van innovatie tot effectieve oplossingen te komen.

       Over CKM
       ‘Maak mensenhandel zichtbaar’. Onder dit motto voert het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) de strijd tegen seksuele en criminele uitbuiting in Nederland. Het CKM innoveert, onderzoekt en agendeert. Meer informatie hetckm.nl.

       Bekijk hier het onderzoeksrapport ‘Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2020’.

       Bron: GGZ.NL >>

      5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
      • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
      gasten online: 8 ▪︎ leden online: 1
      Lyn
      FORUM STATISTIEKEN
      topics: 3.699, reacties: 20.574, leden: 2.657