Reageer op: Seksueel geweld en seksueel misbruik (algemeen)

#220986
Mark
Moderator

    Ouderenmishandeling

    Lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en schending van de rechten. Jaarlijks zijn minstens 1 op de 20 ouderen slachtoffer van mishandeling. Dit cijfer wordt echter gezien als het topje van de ijsberg. Lang niet alles is bekend, er wordt gezwegen over wat zich in de omgeving van veel ouderen afspeelt; er is veel verborgen leed. Ouderen melden zelf niet of nauwelijks grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Of kunnen dit simpelweg niet. Taboe en schaamte, loyaliteit, angst, ziekte, zwakte, kwetsbaarheid, sociaal isolement en het ontbreken van beleid rond (on)gewenste omgangsvormen zijn redenen.

    De wilsonbekwame moeder van Sijtze en André werd op tweeënnegentigjarige leeftijd misbruikt in het verzorgingshuis waar ze woonde. Nu, een klein jaar na haar dood, doen ze hun verhaal.