Reageer op: Seksueel geweld en seksueel misbruik (algemeen)

#216521
Luka
Moderator
Topic starter

    Vraag door! Seksueel geweld in de partnerrelatie

    Seksueel geweld door de partner kan ernstige vormen aannemen. ‘Door het repetitieve karakter van seksueel geweld in intieme relaties, in combinatie met fysiek geweld, behoren vrouwen die seksueel geweld door de partner meemaken tot de meest ernstig beschadigde slachtoffers in onze samenleving’, schrijven Boucher et al. in hun artikel ‘Marital rape and relational trauma’¹. Gezien de ernst van het geweld en de gevolgen voor de slachtoffers is het dringend noodzakelijk dat zij adequate aandacht en hulp ontvangen.

    Lees verder op de site van Movisie.