Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen: Seksueel geweld tegen kinderen onvoldoende een thema bij de overheid

Forum Lotgenoten Seksueel Geweld Achtergrond & Informatie Opinie & actualiteit Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen: Seksueel geweld tegen kinderen onvoldoende een thema bij de overheid

 • Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27/11/2019 om 23:49 door Luka.
5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Auteur
  Berichten
 • #246624
  Mark
  Moderator

  Seksueel geweld tegen kinderen is onvoldoende een thema bij de overheid. Dat constateert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in de vandaag verschenen Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen 2017-2018. Volgens de rapporteur zijn er verschillende programma’s en initiatieven die aandacht vragen voor specifieke vormen van seksueel geweld tegen kinderen, maar ontbreekt de samenhang en coördinatie voor de gehele aanpak. Ook pleit hij voor meer aandacht voor de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen op regionaal niveau. Dit meldt Rijksoverheid.

  De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft prioriteit voor het huidige kabinet. Seksueel geweld tegen kinderen zien zij als een van de meest ernstige vormen daarvan, waar specifieke aandacht voor moet zijn. Het is volgens Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar echter onduidelijk wat tot nu toe wordt gedaan om daar invulling aan te geven. Bovendien vallen seksueel geweld gepleegd door leeftijdsgenoten en online seksueel geweld buiten kindermishandeling, en dus ook grotendeels buiten de beleidsplannen daarvoor.

  GEMEENTEN ALS AANJAGER
  Niet alleen de landelijke overheid moet volgens de rapporteur aan de slag. Ook op regionaal niveau wil hij seksueel geweld tegen kinderen meer op de kaart zetten. Dat wordt ook van gemeenten gevraagd in het kabinetsprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis. In dat programma is speciale aandacht voor seksueel geweld, maar de helft van alle regio’s geeft aan dat ze daar nog niks aan doen.

  DE JUISTE HULP
  In de slachtoffermonitor brengt de Nationaal Rapporteur tweejaarlijks in beeld hoeveel kinderen hulp krijgen voor seksueel geweld. Maar dat beeld is verre van compleet, stelt Bolhaar. Zo is de registratie van Veilig Thuis bijvoorbeeld nog onvoldoende betrouwbaar om uitspraken te doen over hoeveel kinderen bij hen worden gemeld vanwege seksueel misbruik. Wel is bekend hoeveel kinderen bij de Raad voor de Kinderbescherming in beeld zijn vanwege seksueel geweld. Bij deze kinderen is regelmatig ook sprake van verslaving, een verstandelijke beperking of psychiatrische problemen in het gezin en vaak zijn er al meerdere jeugdhulptrajecten geweest. Toch bleek dat wanneer de rechter hen onder toezicht stelde zij in 15 procent van de gevallen niet binnen zes maanden jeugdhulp kregen. Daar maakt Bolhaar zich zorgen over.

  PRAAT EROVER
  Naar schatting bijna de helft van de meisjes en 1 op de 5 jongens maakt in zijn jeugd een strafbare vorm van fysiek seksueel geweld mee. Maar dat blijft volgens de Nationaal Rapporteur nog vaak verborgen. “Ik doe een oproep om het gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag te voeren: thuis, op school, tussen jongeren onderling. Iedereen moet zich veilig voelen om erover te praten.”

  Bron: nationaalrapporteur.nl

  #246669
  Luka
  Moderator

  Overheid heeft te weinig zicht op seksueel misbruik kinderen, stelt Rapporteur

  De overheden hebben onvoldoende zicht op kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld. Er is niet genoeg aandacht voor het probleem en de coördinatie in de aanpak ontbreekt. Dat constateert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar, in zijn monitor over 2017 en 2018.

  Lees verder op de site van de Volkskrant >>

  #246670
  Luka
  Moderator

  ‘Hulp aan misbruikte kinderen schiet ernstig tekort’, concludeert de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

  De overheid schiet ernstig tekort bij de hulp aan misbruikte kinderen. Dat concludeert Herman Bolhaar. Hij is Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Volgens hem heeft de overheid veel te weinig zicht op het probleem.

  Het is onduidelijk wat de exacte omvang van kindermisbruik in Nederland is. De meest recente cijfers komen uit 2016. In dat jaar werden bijna 21.000 kinderen slachtoffer van seksueel geweld. Maar uit de slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen blijkt dat de registratie zeer te wensen over laat.

  Helft van de meisjes wordt slachtoffer
  Toch doet Bolhaar een schatting van de omvang. De helft van de meisjes, en een op de vijf jongens krijgt volgens hem te maken met seksueel geweld. “Mijn grote wens is dat de passende zorg op gang komt”, zegt Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar. “we moeten heel concreet weten wie de slachtoffers zijn en wat we ze moeten aanbieden.”

  Er is aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling, maar niet voor seksueel geweld tegen kinderen. Daardoor is niet bekend wie de slachtoffers zijn, hoeveel het er zijn en welke zorg zij krijgen. Veilig thuis is dé organisatie die advies moet bieden bij huiselijk geweld en kindermishandeling, maar zij registreren seksueel misbruik onvoldoende. Het zijn pijnlijke conclusies omdat vorig jaar het overheidsprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ in het leven is geroepen. Hierin is door het kabinet speciaal gevraagd om aandacht voor seksueel geweld tegen kinderen.

  Zij moeten willen weten wie deze kwetsbare kinderen in hun gemeente zijn, of er binnen de gemeente voldoende expertise is om deze kinderen te signaleren, te melden en te helpen, en of zij alles in het werk stellen om te voorkomen dat kinderen deze vorm van geweld (nog een keer) meemaken.

  “Slachtoffermonitor Seksueel geweld tegen kinderen over de rol van regio’s en gemeenten”

  ‘Versnipperde zorg’
  In slechts een zesde van de regio’s is de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen wel opgepakt. In het meerendeel van de 28 Veilig Thuis-regio’s is nog niets gedaan met het overheidsprogramma. Hierdoor wordt seksueel geweld tegen kinderen onvoldoende onderzocht en krijgen slachtoffers niet de juiste hulp. Bolhaar noemt de zorg “versnipperd”.

  Vermoedens van seksueel geweld komen vooral voor in gezinnen waar meer problemen spelen. In een kwart van de gezinnen is een verslaving, in ruim 40 procent van de gevallen komen psychiatrische problemen voor en in drie op de tien gezinnen is er een verstandelijke beperking. Bolhaar pleit dat kinderen in zulke gezinnen meer prioriteit krijgen.

  Lange wachtlijsten
  Kinderen die wel in beeld zijn moeten te lang wachten op een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming. Die lange wachtlijsten noemt de Rapporteur zorgelijk. Zolang er geen onderzoek wordt gedaan, is er ook geen zicht op de kinderen en kan er dus geen veiligheidsinschatting worden gemaakt. Bij 15 procent van de kinderen was er zelfs een half jaar na een ondertoezichtstelling door de rechter nog geen zorg.

  De Nationaal Rapporteur concludeert ook dat er nog steeds een taboe ligt op seksueel misbruik. Daardoor vinden slachtoffers het lastig om er voor uit te komen. Als ze erover praten doen ze dit meestal met een leeftijdsgenoot. Hoe deze persoon reageert is belangrijk. Een positieve reactie kan ervoor zorgen dat een slachtoffer professionele hulp zoekt. Een kwart van de meisjes en ruim een derde van de jongens zal er nooit over praten. Dat maakt het signaleren van misbruik nog belangrijker.

  Kans op herhaling
  “We weten uit onderzoek dat als misbruik eenmaal is voorgekomen, dat dit de beste voorspeller is dat het nog eens gaat gebeuren”, zegt Bolhaar. Als er geen passende hulpverlening is, wordt die kans nog groter, stelt hij.

  “De kans op herhaling is groot. Daarnaast verstoort het de ontwikkeling van slachtoffers. Dan kan het voorkomen dat zij doorgroeien van slachtoffer naar dader. Dat patroon moet doorbroken worden, en daarvoor moet je er vroeg bij zijn.”

  Bron: Een Vandaag / Avro Tros >>

  #246673
  Luka
  Moderator

  ‘Urgente jeugdhulp voor seksueel misbruikte kinderen komt vaak te laat’

  Urgente jeugdhulp aan kinderen die seksueel misbruikt zijn komt vaak te laat, concludeert Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar donderdag in het tweejaarlijkse rapport Slachtoffermonitor seksueel geweld tegen kinderen. Volgens het rapport is seksueel geweld tegen kinderen onvoldoende een thema bij de overheid.

  In de laatste twee jaar zouden 21 van de 136 kinderen die slachtoffer werden van seksueel misbruik na zes maanden nog altijd geen jeugdhulp hebben gehad. In die gevallen zou de kans op herhaling eveneens groot zijn geweest.

  Seksueel geweld gepleegd door leeftijdsgenoten en online seksueel geweld vallen buiten kindermishandeling, en dus ook voor een groot deel buiten de beleidsplannen. “Hoe de aanpak samenhangt met andere beleidsprogramma is niet duidelijk”, zegt Bolhaar.

  Bolhaar noemt de ontwikkelingen “zorgelijk”. Hij wijt de problemen aan lange wachtlijsten en complexe hulptrajecten. Zo zouden kinderen in sommige gevallen binnen “relatief korte tijd” meerdere diverse sessies moeten bijwonen, waar één langer zorgtraject effectiever zou zijn.

  Ook uit Bolhaar kritiek op gemeenten, die te weinig aandacht zouden besteden aan seksueel geweld. Zo zou het kabinetsprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) niet voldoende worden uitgevoerd.

  Dat initiatief is in het leven geroepen om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen. Gemeenten zouden te weinig zorg “inkopen” voor kinderen, die daardoor tussen opvangplekken in blijven hangen.

  In de Slachtoffermonitor brengt de Nationaal Rapporteur tweejaarlijks in beeld hoeveel kinderen hulp krijgen voor seksueel geweld. Volgens Bolhaar is dit beeld echter niet compleet, omdat de registratie bij advies- en meldpunt Veilig Thuis nog onvoldoende betrouwbaar is.

  Wel is bekend hoeveel kinderen bij de Raad voor de Kinderbescherming in beeld zijn vanwege seksueel geweld.

  Bron: Nu.NL >>

  #246845
  Luka
  Moderator

  ‘Onvoldoende aandacht voor aanpak seksueel misbruik kinderen’

  Sinds 2015 zijn regionale overheden deels verantwoordelijk voor de aanpak van seksueel misbruik, maar een gecoördineerde aanpak ontbreekt volgens de Nationaal Rapporteur.

  De aanpak tegen seksueel misbruik van kinderen schiet tekort. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in een donderdag verschenen rapport over 2017 en 2018. Er is onvoldoende zicht op kinderen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld door onbetrouwbare registratie daarvan en een gebrek aan gecoördineerde aanpak van landelijke en regionale overheden.

  Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar zegt in de tweejaarlijkse monitor dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling volgens het kabinet „prioriteit” heeft, maar dat niet duidelijk is welke acties zijn ondernomen. Bovendien is de aanpak van de overheid versnipperd. Zo wordt er te weinig aandacht besteed aan seksueel misbruik door leeftijdsgenoten en online misbruik.

  Ook de aanpak van regionale overheden, die sinds de decentralisatie 2015 deels verantwoordelijk zijn, is onvoldoende. Zij pakken dit volgens Bolhaar „slechts in beperkte mate” op. Zo heeft de helft van de 28 regio’s nog geen aandacht besteed aan seksueel geweld sinds vorig jaar een landelijk programma hiervoor is gelanceerd. Slechts een zesde van de regio’s heeft daarnaast voldoende specifieke expertise over seksueel geweld.

  Jeugdzorg
  Kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld krijgen bovendien te laat hulp nadat zij door de kinderrechter onder toezicht worden geplaatst. 15 procent van de kinderen die de afgelopen twee jaar onder toezicht zijn geplaatst, kreeg binnen zes maanden geen jeugdhulp aangeboden. Bolhaar: „Bij deze kinderen oordeelt de kinderrechter dat hun veiligheid in gevaar is. Dan moet er snel goede hulp komen.”

  Het kabinet erkende begin deze maand dat in de gehele jeugdzorgsector te veel kinderen niet op tijd hulp krijgen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) kondigde in NRC aan dat hij de jeugdzorg anders wil inrichten. Het kabinet wil meer regionale samenwerking afdwingen omdat op tijd hulp te kunnen bieden. Er is te weinig personeel in de jeugdzorg en veel gemeenten komen geld tekort.

  Bron: NRC.NL >>

5 berichten aan het bekijken - 1 tot 5 (van in totaal 5)
 • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
gasten online: 17 ▪︎ leden online: 1
Ronnieflay
FORUM STATISTIEKEN
topics: 2.893, berichten: 15.413, leden: 1.734