Payoke (België)

 • Dit onderwerp bevat 2 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 04/01/2023 om 21:12 door Luka.
3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Auteur
  Reacties
 • #232971
  Mark
  Moderator

   https://www.lotgenotenseksueelgeweld.nl/wp-content/uploads/2019/06/Payoke_logo.png

   payoke.be

   PAYOKE is een erkend opvang – en begeleidingscentrum voor slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers van mensensmokkel met verzwarende omstandigheden. Dit maatschappelijk doel proberen wij te bereiken door empowerment, samenwerking en sensibilisering. Slachtoffers van mensenhandel zijn vrouwen, mannen en kinderen die geworven worden met het oog op uitbuiting in de prostitutie, economische exploitatie, bedelarij, gedwongen worden tot plegen van criminele feiten en orgaanhandel.

   Payoke houdt zich bezig met:

   Juridische ondersteuning
   De juridische ondersteuning die Payoke biedt bestaat uit drie deelcomponenten. Ten eerste biedt Payoke de slachtoffers advies en begeleiding binnen de gerechtelijke procedure. We schetsen het Belgische systeem en geven hen een basisinzicht in de werking en de mogelijkheden ervan. Als tweede component brengen we slachtoffers in contact met de politiediensten en via advocaten met justitie. Dit verlaagt de drempel om een klacht in te dienen tegen de mensenhandelaars. We treden vervolgens in naam van de slachtoffers of in naam van Payoke op tegen deze criminele organisaties, om op lange termijn mensenhandel te bestrijden.

   Residentiële opvang
   Het eerste belangrijke punt bij het geven van een leefomgeving aan slachtoffers is de veiligheid. Daarom wordt ook gekozen om de mensen onderdak te bieden op een voor buitenstaanders onbekende locatie. Zo kunnen slachtoffers in alle rust hun traumatische ervaringen verwerken en hier krijgen ze ook ondersteuning bij. Daarnaast helpen we ze ook te integreren in het dagelijkse leven van een modaal gezin, door onder andere de vereiste sociale vaardigheden te helpen ontwikkelen en hen de normen en waarden bij te brengen van onze samenleving. Deze individuele begeleiding helpt hen bij de integratie in de professionele wereld en dus het vinden van een gepaste, stabiele job.

   Administratieve ondersteuning
   Omdat het Belgische administratieve systeem bijzonder extensief en verspreid is, zorgen wij voor de aanvraag van onder andere verblijfsdocumenten en arbeidskaarten. Ook met het O.C.M.W. proberen we schikkingen te treffen, we duiden een mutualiteit aan en zorgen verder voor een vlotte verwerking van de administratieve papierwinkel.

   Informatie en vorming
   Het is belangrijk niet enkel de slachtoffers, maar ook de omgeving goed te informeren over de problematiek van mensenhandel en werking van Payoke. Er moet dus correcte informatie worden verschaft over de opvangmogelijkheden en de begeleiding die door ons aangeboden wordt en er moet ingespeeld worden op de vragen die gesteld worden over dit probleem. Payoke publiceert elk jaar zijn jaarverslag in een klein boekje, waar al deze informatie in terug te vinden is. Naast hetsensibiliseren van de publieke opinie op deze manier, geven we ook aanbevelingen aan de overheden in verband met deze problematiek. De zogenaamde “Payokeregeling” is hier hetresultaat van.

   Psychosociale begeleiding
   Slachtoffers van mensenhandel zijn vaak diep getraumatiseerd en bang voor de mensen door wie ze misbruikt en uitgebuit werden. We helpen hen in het verwerkingsproces door de inzet van professionele psychologische begeleiding. Vaak hebben deze mensen een gebrek aan toekomstvisie dus helpen we hen een project op te stellen voor de komende jaren, waar ze elke dag aan kunnen werken. Dit zorgt voor een optimale vormgeving van hun leven, met aandacht voor individuele, cognitieve, sociale en sportieve vaardigheden.

   Ambulante begeleiding
   Onder “ambulante” begeleiding zit alle begeleiding tijdens het dagelijkse leven vervat. Dit kan gaan van eenvoudige medische hulp tot het helpen oplossen van praktische problemen in de organisatie van het dagelijkse leven.

   #269053
   Luka
   Moderator

    Meldpunt voor tienerpooierslachtoffers blijft te weinig gekend binnen sector

    Het erkende meldpunt voor mogelijke slachtoffers van tienerpooiers – of ‘loverboys’ – van vzw Payoke in Antwerpen heeft in 2021 zowat 130 meldingen ontvangen. Het aantal informatieve vragen neemt echter hand over hand toe, wat erop zou wijzen dat het sinds 2019 bestaande meldpunt nog steeds onvoldoende gekend is binnen de jeugdwelzijnssector.

    Wanneer het meldpunt effectief bericht krijgt over een vermoeden dat een jongere het slachtoffer werd van een tienerpooier – en dus mensenhandel – volgt er in principe een assessment om na te gaan of dat inderdaad het geval is. Die procedure kan maanden aanslepen, zeker als het mogelijke slachtoffer er zelf weigerachtig tegenover staat. Wanneer inderdaad wordt vastgesteld dat er mensenhandel in het spel is, kunnen politie en parket daar verder mee aan de slag en wordt er begeleiding opgestart voor het slachtoffer.

    Dit jaar was er volgens het meldpunt uiteindelijk sprake van een tiental begeleidingstrajecten. Eind 2021 waren er ook de eerste veroordelingen in zaken waar Payoke de slachtoffers van bij aanvang bijstond en het meldpunt ook burgerlijke partij was. Er werden trouwens stevige straffen uitgesproken. Begin 2022 staan er nog een aantal zittingen op stapel.

    Of de cijfers van Payoke enigszins representatief zijn voor de problematiek in Vlaanderen, is maar zeer de vraag. ‘In onze contacten merken we dat heel wat organisaties, ondanks de ministeriële omzendbrief in 2019, nog steeds niet op de hoogte zijn van de te volgen procedure en van onze werking’, zegt Payoke-directeur Klaus Vanhoutte. ‘Dit betekent concreet dat de detectie van mogelijke slachtoffers nog steeds verre van optimaal is en veel slachtoffers door de mazen van het net vallen. Als je ziet welk een aandacht dit fenomeen krijgt in Nederland, dan hinken wij echt wel achterop wat onderzoek en communicatie daaromtrent betreft.’

    Nood aan gespecialiseerde opvang

    Het is bovendien nog steeds behoorlijk onduidelijk waar tienerpooierslachtoffers terechtkunnen voor gespecialiseerde opvang, aldus Vanhoutte. ‘Er is de laatste jaren echt wel geïnvesteerd in het creëren van extra plaatsen in het kader van deze problematiek’, erkent hij. ‘Maar het is niet duidelijk over hoeveel plaatsen het nu precies gaat en waar, en met welke in- en uitstroomcriteria er wordt gewerkt. Net zomin zijn er cijfers voorhanden over de aantallen slachtoffers die in de afgelopen jaren in betreffende plaatsen zijn gepasseerd en waar ze nadien terecht zijn gekomen. Het zou goed zijn mocht dat alles eens helder worden opgelijst.’

    Vanhoutte heeft de indruk dat specifiek voor tienerpooierslachtoffers bedoelde middelen dreigen in een grotere pot te belanden vanwege de algemene nood aan plaatsen in de jeugdzorg. ‘We moeten opletten dat de ene doelgroep de andere niet doet ondersneeuwen’, zegt hij.

    Bron: Knack.be >>

    #275939
    Luka
    Moderator

     Payoke kreeg 111 meldingen over mogelijke slachtoffers van tienerpooiers

     De Antwerpse vzw Payoke, het opvangcentrum voor prostituees en slachtoffers van mensenhandel, heeft vorig jaar in totaal 111 meldingen ontvangen. 52 keer werd een assessment opgestart om na te gaan of er inderdaad sprake was van de problematiek. Van de dossiers waarbij intussen al een resultaat gekend is, zijn er zes met zekerheid bevestigd.

     Bij een assessment gaat het meldpunt na of bij een situatie waarbij ernstige vermoedens zijn, ook daadwerkelijk sprake is van mensenhandel en tienerpooierschap. Slechts in zes gevallen kon uiteindelijk, na onder meer gesprekken tussen slachtoffer en begeleider, met zekerheid worden vastgesteld dat er tienerpooiers actief waren. 24 assessments zijn nog lopende. “Ook al zijn er in sommige gevallen te weinig indicaties om te kunnen spreken van mensenhandel, zijn er vaak wel andere verontrustende problematieken aanwezig”, aldus Payoke.

     Wanneer inderdaad wordt vastgesteld dat er mensenhandel in het spel is, kunnen politie en parket daar verder mee aan de slag en wordt er begeleiding opgestart voor het slachtoffer.

     ‘Drillrapbendes’
     Payoke begeleidde dit jaar ook 12 slachtoffers op juridisch vlak, in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek of bij een rechtszaak. “Daarnaast begeleiden we ook nog 6 meisjes uit voorgaande jaren die hier nood aan hebben en waarvoor er vaak geen andere hulpverlening beschikbaar is.”

     Tot slot zegt ook Payoke de opmars te merken van zogeheten ‘drillrapbendes’. “Veel van de jongeren die we spreken, hebben hier op een of andere wijze mee te maken, al zij het zeker niet altijd in het kader van mensenhandel.” Vorige week kwam in Berchem nog een 16-jarige jongen om het leven bij een vermeende wraakactie tussen drillrappers.

     Bron: PZC.NL >>

    3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
    • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
    gasten online: 22 ▪︎ leden online: 0
    No users are currently active
    FORUM STATISTIEKEN
    topics: 3.760, reacties: 21.126, leden: 2.799