Onderzoek Jongeren en Suïcide (113.nl)

Forum Lotgenoten Seksueel Geweld Achtergrond & Informatie Opinie & actualiteit Onderzoek Jongeren en Suïcide (113.nl)

 • Dit onderwerp bevat 2 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 16/01/2020 om 20:44 door Luka.
3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
 • Auteur
  Reacties
 • #248109
  Luka
  Moderator

   113 Zelfmoordpreventie heeft onderzoek gedaan naar zelfdoding onder jongeren tot 20 jaar. Het doel was om kennis te krijgen over de achtergronden van het overlijden van jongeren, overleden door zelfdoding.

   Suïcide onder jongeren: complexe oorzaken, complexe oplossingen

   Voor het eerst in Nederland: psychologische autopsie toegepast voor meer kennis over zelfdoding door jongeren onder 20 jaar.

   Aanleiding
   In 2017 stierven 81 jongeren tussen 10 en 20 jaar oud door zelfdoding. Welke factoren speelden een rol bij deze uiterst droevige gebeurtenissen? Voor het eerst in Nederland is een psychologische autopsie in wetenschappelijk onderzoek toegepast om hierin meer inzicht te krijgen. Onder auspiciën van 113 Zelfmoordpreventie deed een brede werkgroep onder leiding van professor Arne Popma in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek onder nabestaanden van de jongeren die in 2017 overleden door zelfdoding. Nabestaanden van 35 van de 81 overleden jongeren werkten aan dit onderzoek mee. In totaal waren dat 104 ouders, broers en zussen, vrienden, docenten en hulpverleners.

   Adolescentie
   Uit het onderzoek komt een beeld naar voren van jongeren die meer dan gemiddeld worstelden met zichzelf en met grote levensvragen. Jongeren kregen vaak aan het begin van de middelbare school last van psychiatrische, psychosociale en emotionele problemen, waren zoekende in de acceptatie van hun seksuele identiteit of leden onder de gevolgen van seksueel of fysiek geweld of gepest worden. Door de stapeling van deze factoren hadden deze jongeren problemen in het onderhouden van sociale relaties. Bij de overleden jongeren waren er regelmatig gespannen thuissituaties. Jongeren namen op sociale media een suïcidale identiteit aan die werd versterkt door de algoritmes van sociale media en door het delen van suïcidale uitingen met andere kwetsbare jongeren.

   School
   Hoewel de jongeren allemaal een unieke aanloop naar de zelfdoding hadden, waren er binnen het onderzoek groepen jongeren met vergelijkbare problemen op school. Een patroon werd gevonden van onzekere meisjes met een perfectionistische instelling. Ze kregen psychische problemen, verzuimden school en kwamen steeds meer in een negatieve spiraal terecht. Een tweede patroon betrof een groep jongeren, vooral jongens, met een diagnose zoals autisme, ADHD en dyslexie. Zij hadden weinig aansluiting met leeftijdsgenoten en docenten en moesten afstromen naar speciaal onderwijs.

   Zorg
   22 Jongeren (63%) waren in beeld bij de zorg op moment van overlijden. Bij 17 jongeren was er sprake van één of meerdere psychiatrische diagnose(n) en 14 jongeren hadden complexe problematiek. Ouders waardeerden de individuele inzet van hulpverleners maar uitten kritiek op het systeem. De jongeren met complexe problematiek konden moeilijk passende zorg vinden en belandden daarbij vaak in een vicieuze cirkel van aanmelding, wachtlijsten, diagnostiek, afwijzingen en verwijzing. Ouders voelden zich vaak onvoldoende gehoord en betrokken bij de hulpverlening. Een belemmerende factor voor het betrekken van ouders was de interpretatie van de privacywetgeving door hulpverleners.

   Voornaamste conclusie: jongeren raken het contact met naasten en hulpverlening kwijt
   De verhalen van de overleden jongeren zijn schrijnend en tonen een patroon: door de jaren heen ontstond er een verdiepende kloof tussen de jongere die in de problemen raakte en diens omgeving. De onderzoeksgroep concludeert dat naasten en professionals met elkaar nieuwe vormen van samenwerking moeten ontwikkelen. Aanbevolen wordt een netwerk- aanpak, waarbij hulpverleners, naasten en andere betrokkenen uit het leven van de jongeren samen acteren en met elkaar de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en zorg dragen. Ook scholen zijn belangrijk in het signaleren van psychische problematiek en het voorkomen van kopieergedrag na een suïcide. De onderzoeksgroep adviseert het onderwijsveld expliciet beleid te ontwikkelen gericht op het signaleren en voorkomen van suïcidaal gedrag bij hun adolescente leerlingen en adequate opvang na een zelfdoding te realiseren. Ook adviseert de onderzoekscommissie dat een psychologische autopsie structureel wordt georganiseerd om te leren van elke zelfdoding door een jongere.

   Bron + pdf onderzoek & factsheet: 113 zelfmoord preventie >>

   #248110
   Luka
   Moderator
   Topic starter

    Jongeren die in 2017 zelfmoord pleegden vaak verstrikt in web van zorg

    De problemen in de zorg speelden in 2017 relatief vaak een rol bij de zelfdoding van jongeren tussen 10 en 20 jaar. Ook hadden deze jongeren vaak problemen met hoge verwachtingen en pesten, blijkt uit een groot onderzoek naar suïcide onder tieners.

    In 2017 was er bijna een verdubbeling van het aantal zelfdodingen onder tieners. Een werkgroep, gefaciliteerd door de Stichting 113 Zelfmoordpreventie, deed daarom in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek. Het is het eerste grote onderzoek naar zelfmoord onder tieners. In 2018 daalde het aantal suïcides weer naar het niveau van de jaren ervoor, tot gemiddeld één overlijden per week. Die cijfers zijn nog steeds te hoog, stellen de onderzoekers.

    Voor het onderzoek hield de stichting ruim honderd interviews met nabestaanden van 35 overleden kinderen. Het ging om ouders, broers, zussen, leerkrachten en hulpverleners van jongeren die in 2017 een einde aan hun leven maakten. De stichting concludeert dat elke zelfdoding weliswaar uniek is, maar dat er ook patronen te ontdekken zijn.

    Dit onderzoek heeft niet tot doel de stijging in 2017 te verklaren. Het doel is meer te weten te komen over zelfdoding onder jongeren in Nederland. “Als we beter begrijpen welke factoren bij het overlijden van deze jongeren welke rol speelden, kunnen wij praktische aanbevelingen doen voor betere suïcidepreventie onder jongeren”, zeggen de onderzoekers.

    Meer weten? In podcast De Dag vertelt één van de onderzoekers welke zorgen en aanbevelingen hij hoorde van ouders die hun kind zijn verloren aan zelfdoding.

    Van de 35 jongeren had meer dan de helft al eerder een zelfmoordpoging gedaan. 22 jongeren waren in beeld bij jeugdzorg; van deze groep had het merendeel meerdere psychiatrische diagnoses. Het was voor hen vaak moeilijk om passende zorg te krijgen. De vaak complexe diagnoses vragen om een specialistische behandeling, maar juist door de complexiteit van hun problematiek werden veel jongeren op verschillende plekken in de jeugdzorg geweigerd, omdat er geen passende behandeling geboden kon worden.

    Uit de interviews met ouders blijkt dat hun kinderen vaak verstrikt raakten in een web van aanmeldingen, wachtlijsten, diagnostiek, afwijzingen en verwijzingen. Ook had de overgang naar psychiatrie voor volwassenen zodra ze 18 werden vaak een negatieve impact en vonden ouders dat ze niet goed betrokken werden bij behandeling.

    Normaal gesproken zijn media terughoudend in berichtgeving over zelfdoding, maar in overleg met deskundigen is vandaag een uitzondering gemaakt. In de video hieronder legt NOS op 3 uit hoe dat zit:

    Een van de aanbevelingen is dan ook de zorg te verbeteren en beter op elkaar te laten aansluiten. “Hoelang het ook duurt, hoe zwaar ze het ook hebben, laat ze niet los”, stelt Saskia Mérelle, projectleider van het onderzoek. De overgang van jeugdzorg naar volwassenenpsychiatrie moet van 18 naar 21 of in sommige gevallen naar 23 jaar verhoogd worden. Dan kunnen de jongeren meer maatwerk krijgen, denken de onderzoekers.


    Neem het serieus als ouders zeggen dat het niet goed gaat met hun kind.

    Saskia Mérelle

    Ook moeten de ouders beter betrokken worden bij de behandeling. “Neem het serieus als ze zeggen dat het niet goed gaat met hun kind.” Het is volgens Mérelle belangrijk dat elke professional getraind wordt in suïcidepreventie. Dat is nu nog niet het geval. En om de kwaliteit en continuïteit van zorg te verbeteren, moeten instellingen op regionaal niveau beter samenwerken.

    Jeugdzorg Nederland zegt in een reactie blij te zijn met het onderzoek, en dat het handvatten geeft om de problematiek op de juiste manier aan te pakken. “We nemen alle aanbevelingen ter harte,” zegt woordvoerder Eva de Vroome

    De onderzoekers wijzen erop dat iedereen op zijn eigen gebied zijn best doet, maar dat er geen gezamenlijk systeem is voor zelfmoordpreventie. Binnenkort komen zorginstellingen, scholen, ggd’s en andere belanghebbenden bij elkaar om te praten over een totaalprogramma voor preventie.

    Pesten
    Er waren ook verschillende patronen bij jongens en bij meisjes. Zo speelde bij jongens relatief vaak mee dat ze problemen hadden op school, bijvoorbeeld door autisme of adhd. Zij vonden weinig aansluiting met leeftijdsgenoten en leraren en moesten naar het speciaal onderwijs. Daarnaast gebruikten jongens relatief vaak softdrugs.

    Bij meisjes bleken hoge verwachtingen van zichzelf en een perfectionistische instelling een factor van betekenis. Meisjes deden ook vaker dan jongens een suïcidepoging.

    Bij ongeveer de helft van alle jongeren was sprake van pesten. 44 procent van de jongeren volgde onderwijs op de havo of het vwo, 16 procent zat op het vmbo en een kwart op het mbo.

    13 Reasons Why
    Ook de controversiële serie 13 Reasons Why was onderwerp van onderzoek. De Netflixserie uit 2017 werd eerder in verband gebracht met een opmerkelijke stijging in het aantal zelfdodingen van Amerikaanse tieners. Een van de afleveringen bevatte expliciete beelden van zelfmoord, dat zou kunnen leiden tot een copycat-effect.

    Maar de onderzoekers hebben geen directe aanwijzingen gevonden voor negatieve invloeden van de serie op Nederlandse tieners. Er was geen piek in zelfdodingen direct nadat de serie was verschenen en ook uit de interviews met nabestaanden bleek geen verband.

    De onderzoekers benadrukken dat preventie niet alleen een taak van de zorg is, want een deel van de jongeren was niet in beeld bij jeugdzorg. Daarom hebben ook scholen een belangrijke rol in het voorkomen van suïcides. Zij kunnen meer doen om zelfmoordsignalen te herkennen en ook nazorg bieden als een leerling is overleden door zelfdoding.

    Maar, “de belangrijkste aanbeveling wat ons betreft is om in verbinding te blijven met jongeren. Iedereen kan er wat aan doen: van de leerkracht, tot de huisarts, de sportcoach”, zegt Saskia Mérelle.

    Heb jij hulp nodig?

    Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl. Voor België: Zelfmoord 1813.

    Bron: NOS.NL >>

    #248112
    Luka
    Moderator
    Topic starter

     TWITTER KAN EEN LEVEN REDDEN — Linde Volgt Kenny & Noortje op Twitter

     Hey Youtube! Sinds deze week volg ik twitteraars Noortje en Kenny, want zij redden vorig weekend misschien wel een mensenleven. Wat doe jij als je een verontrustend berichtje ziet passeren in je feed? Dit is wat Noortje en Kenny deden, dit is hoe sociale media het verschil maakten.

    3 berichten aan het bekijken - 1 tot 3 (van in totaal 3)
    • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
    gasten online: 15 ▪︎ leden online: 2
    Navani, Yvette
    FORUM STATISTIEKEN
    topics: 3.776, reacties: 21.207, leden: 2.839