Misbruikschandaal bij instituut dat rondleidingen geeft over Binnenhof

Forum Lotgenoten Seksueel Geweld Achtergrond & Informatie Opinie & actualiteit Misbruikschandaal bij instituut dat rondleidingen geeft over Binnenhof

 • Dit onderwerp bevat 1 reactie, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 29/10/2019 om 22:34 door Luka.
2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
 • Auteur
  Reacties
 • #238859
  Luka
  Moderator

   ProDemos, het Haagse instituut dat achter de Stemwijzer zit en rondleidingen over het Binnenhof geeft voor scholieren en toeristen, kampt met een misbruikaffaire. Een leidinggevende heeft misbruik gemaakt van zijn positie om seks af te dwingen bij begeleiders en rondleiders, zo blijkt uit gesprekken van de NOS met acht medewerkers en oud-medewerkers.

   Zijn slachtoffers zijn allemaal mannen. Enkelen zochten contact met de NOS uit onvrede over de afwikkeling van de affaire door de ProDemos-directie. Zij willen uit angst voor represailles anoniem blijven. Er zou geen sprake zijn van misbruik van scholieren.

   Het misbruik gebeurde de afgelopen jaren veelal na werktijd op kantoor, in zijn werkkamer, op de zolder van het ProDemos-gebouw tegenover de Tweede Kamer of in cafés rondom het Binnenhof, zo blijkt uit de gesprekken. Ook heeft hij zijn ondergeschikten, voornamelijk jonge studenten of net afgestudeerden, met enige regelmaat cocaïne aangeboden. De jongsten waren rond de 20 jaar oud.

   De NOS heeft de 37-jarige leidinggevende in kwestie telefonisch gesproken. “Ik wil er niets over zeggen”, was zijn enige commentaar.

   Ontslagen
   ProDemos zegt in een reactie “geschokt kennis te hebben genomen” van de meldingen over de “grensoverschrijdende gedragingen”. Maar de directie meent wel degelijk “voortvarend” te hebben gehandeld door na ontdekking de man onmiddellijk te schorsen en onderzoek te doen naar zijn gedrag. Inmiddels is hij ontslagen. De raad van toezicht onder leiding van VVD’er Ed Nijpels is op de hoogte gesteld. Nijpels verwijst voor verder commentaar naar de directie. (Een uitgebreide reactie van ProDemos staat onder aan dit artikel)

   Een groep van ten minste zes medewerkers legde medio februari belastende verklaringen af over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik van de leidinggevende. Hij was eindverantwoordelijk voor een groep van zo’n zestig begeleiders van scholieren, maar ook voor rondleiders van toeristen die een parlementsgebouw willen bezoeken. Twee getuigen van misstanden hebben in deze ‘#MeToo-zaak’ eveneens verklaringen afgelegd.

   In de verklaringen staat nauwkeurig beschreven hoe het diensthoofd omging met een aantal van de begeleiders, jonge mensen voor wie ProDemos vaak hun eerste werkgever was. Zij werkten vaak met een nulurenarbeidscontract of een andere tijdelijke aanstelling.

   Miljoenen subsidie
   Het afgelopen jaar maakten 99.000 leerlingen via ProDemos voor het eerst kennis met de Haagse politiek. Daarnaast brachten vorig jaar 44.000 scholieren een bezoek aan een gemeentehuis, provinciehuis of een rechtbank via ProDemos. 45.000 toeristen en dagjesmensen kregen een Binnenhof-toer.

   De organisatie krijgt onder meer 4,4 miljoen subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en bijna 2 miljoen van de Tweede Kamer. ProDemos verwacht de komende jaren fors door te groeien, omdat het kabinet Rutte-III in zijn regeerakkoord heeft staan dat iedere Nederlandse scholier het Rijksmuseum én het parlement zouden moeten bezoeken.

   Het diensthoofd was betrokken bij het aannemen van begeleiders en rondleiders, het opstellen en verlengen van contracten en het toekennen van extra werk of een vervolgbaan. De begeleiders voelden zich niet vrij om de seksuele toenaderingspogingen van de man te weigeren, zeggen betrokkenen. Wie de seks toestond, hoefde niet of minder te vrezen voor zijn contract of kon hopen op extra werk bij ProDemos.

   Bij de betrokkenen bestaat onvrede en zorgen over de manier waarop ProDemos, dat zichzelf het ‘Huis van democratie en rechtstaat’ noemt, met het misbruikschandaal omgaat. Er is geen extern onderzoek ingesteld. Uit notulen, in handen van de NOS, blijkt dat de ondernemingsraad (OR) daar eind februari naar vroeg. Maar tot nu toe heeft directeur Habben Jansen daar niet toe besloten. Naar zijn mening handelt hij “in lijn met de interne regelingen en de wetgeving op dit punt”.

   De vrees bij deze personeelsleden is dat de man elders aan de slag kan, in de buurt van kwetsbare jongeren.

   Arbodienst
   De NOS-bronnen spreken van een “doofpot” en zeggen dat de kwestie “onder het tapijt wordt geveegd”. “Als je echt het Huis van de Democratie wilt zijn, moet je transparant zijn.” Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten voor het personeel geweest, maar veel duidelijkheid leverde dit niet op.

   De betrokkenen vinden de aangeboden hulp ook te summier. Er is hun geadviseerd voor hulp contact op te nemen met de arbodienst en er is doorverwezen naar Slachtofferhulp. Directeur Habben Jansen drong er in een mail aan het personeel op aan de kwestie niet in de openbaarheid te brengen: “Dit is iets tussen X en ProDemos.” Een betrokkene reageert: “Er wordt gedaan alsof de zaak is afgedaan en alsof er niets is gebeurd, maar dat is niet zo.”

   ‘Dit is standaardvoorbeeld van seksueel misbruik’
   Liesbeth Stam is mediator en seksuoloog, gespecialiseerd in grensoverschrijdend seksueel gedrag op het werk. Zo begeleidde zij veel gesprekken tussen daders en vertegenwoordigers van de katholieke kerk en misbruikslachtoffers. De kwestie bij ProDemos noemt zij een standaardvoorbeeld van seksueel misbruik. “Er is hier duidelijk sprake van jonge jongens die afhankelijk zijn van iemand die de baantjes kan verdelen. Waarbij hij ook de macht heeft om gewenste taken die ook meer betalen wel of niet toe te wijzen. Dat hangt af van gewillig gedrag, terwijl bij protest sancties mogelijk zijn.”

   Stam wijst erop dat er gespecialiseerde bureaus zijn die in dit soort gevallen kunnen bijspringen bij zowel de hulp aan slachtoffers als het borgen van een veilig klimaat op de werkvloer. ProDemos zegt al langere tijd contact te hebben met een dergelijk bureau, al hebben de slachtoffers daar nog geen contact mee gehad.

   Habben Jansen ondernam tot zover bekend ook geen actie toen een reeks medewerkers in een werkbelevingsonderzoek in 2015 klaagde over de manier waarop het diensthoofd omging met zijn ondergeschikten. Dat ging toen overigens over het voortrekken van favorieten onder het personeel en (ernstig) pestgedrag en nog niet over seksuele intimidatie: “Mijn leidinggevende zorgt voor een cultuur op de afdeling waar het normaal is dat iedereen elkaar belachelijk mag maken wat betreft seksuele voorkeur, politieke gezindheid en geloof.”

   Sommige betrokkenen hebben oriënterend al contact gehad met de politie, maar tot zover bekend is er nog door niemand aangifte gedaan bij de politie. Angst voor de consequenties voor de loopbaan bij ProDemos en gevoelens van schaamte en schuld spelen hierbij een grote rol, vertellen de NOS-bronnen. Het gaat om jonge werknemers die bang zijn dat het hun toekomst en verdere werkende leven negatief zal beïnvloeden als hun namen naar buiten komen.

   Reactie ProDemos
   “Wij hebben kennis genomen van het artikel met betrekking tot kort gezegd grensoverschrijdende gedragingen van een van onze werknemers ten opzichte van collega’s. De directie nam in februari geschokt kennis van meldingen hierover, ontzegde de medewerker in kwestie direct de toegang tot het gebouw en schorste hem nog dezelfde dag. De Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad van ProDemos zijn na schorsing van de medewerker ingelicht. Ook stelde de directie onmiddellijk een onderzoek in. De uitkomst van dit onderzoek leidde inmiddels tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de medewerker.

   Aan betrokken collega’s is nazorg aangeboden. ProDemos hecht zeer aan een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Klachten, al dan niet over grensoverschrijdend gedrag, neemt de directie steeds uiterst serieus. Behandeling van klachten is voortvarend, zorgvuldig en, ook gelet op de privacy van betrokkenen, vertrouwelijk.

   Na de genoemde meldingen van grensoverschrijdend gedrag organiseerde de directie vier bijeenkomsten voor medewerkers van ProDemos over en naar aanleiding van de zaak. Op deze bijeenkomsten gaven medewerkers de directie ook suggesties mee voor versterking van een veilige werkomgeving. De directie heeft mede op basis hiervan een pakket maatregelen in voorbereiding, waaronder aanvulling van het introductieprogramma en de inzet van extra vertrouwenspersonen voor de betrokken groep begeleiders en rondleiders van ProDemos.

   De Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad van ProDemos staan achter het beleid van de directie en de in deze zaak genomen maatregelen.”

   Bron: NOS.nl Je kan hier ook het complete interview met de directeur van ProDemos terug kijken.

   #245963
   Luka
   Moderator
   Topic starter

    Onderzoek: ProDemos beschermde medewerkers niet tegen misbruik

    ProDemos, het Haagse instituut dat achter de Stemwijzer zit en rondleidingen verzorgt op het Binnenhof, heeft zijn werknemers onvoldoende beschermd tegen grensoverschrijdend gedrag door een leidinggevende. Jarenlange signalen over de man leidden niet of nauwelijks tot actie. Daardoor kon de misbruikaffaire ontstaan bij het ‘Huis voor democratie en rechtstaat’ die een half jaar geleden via de NOS naar buiten kwam.

    Dat concludeert een onderzoekscommissie onder leiding van Tjibbe Joustra, die tot afgelopen mei voorzitter was van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Volgens de commissie lagen “structurele tekortkomingen in de organisatie” ten grondslag aan de kwestie. Medewerkers voelden weinig ruimte om klachten te uiten over het werkklimaat en hadden geen vertrouwen dat er iets met die klachten zou worden gedaan.

    Imago
    Bij directeur Eddy Habben Jansen speelde “angst voor imagoschade een belangrijker rol dan de noodzaak van een zorgvuldige procedure”. Ongewenste omgangsvormen werden daardoor niet gecorrigeerd en de slachtoffers, allemaal jonge mannen, kregen onvoldoende nazorg.

    Volgens Joustra mag meer worden verwacht van een instituut met een dergelijke bijzondere positie. “De organisatie heeft de opdracht de democratische waarden uit te dragen en werkt met haar rondleidingen op het Binnenhof in het hart van de parlementaire democratie. Dan geldt des te meer: breng in de praktijk wat je preekt.”

    Sterk gegroeid
    De raad van toezicht van ProDemos, onder leiding van VVD’er Ed Nijpels, was volgens de commissie onvoldoende op de hoogte van de klachten over ongewenste omgangsvormen en bij de interne afhandeling van de affaire weinig kritisch op de directeur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamer hadden als subsidieverstrekkers en opdrachtgevers eerder op de hoogte moeten worden gebracht, stelt Joustra.

    De afgelopen jaren is ProDemos sterk gegroeid, concludeert Joustra in zijn rapport dat hij vanmorgen aanbood aan minister Ollongren en Kamervoorzitter Arib. Er werken inmiddels zo’n 200 mensen, inclusief de rondleiders. Het kabinet streeft naar een verdubbeling van het aantal bezoekende scholieren naar 180.000 in 2023. Joustra vindt dat laatste echter “onverantwoord met de huidige stand van de organisatie”, die in zijn ogen niet de professionaliseringsslag heeft gemaakt die bij zo’n grote groei hoort.

    Over de strafbaarheid van het gedrag van de leidinggevende wil hij geen uitspraken doen. Dat is een kwestie van het Openbaar Ministerie, stelt Joustra. ProDemos deed begin mei op aandringen van minister Ollongren en Kamervoorzitter Arib alsnog aangifte. Ollongren wil dat er voor april een verbeterplan op tafel ligt.

    Intimiderend en kleinerend gedrag
    Afgelopen april berichtte de NOS over het misbruik. Aanleiding waren belastende verklaringen van negen medewerkers over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik door de leidinggevende, die de grote groep rondleiders aanstuurde.

    In die verklaringen wordt, stelt Joustra nu, onder meer gesproken “over'(poging tot) zoenen en aanraken – zowel met als zonder wederzijdse toestemming – gebruik van cocaïne, gevoel van machtsmisbruik en intimiderend en kleinerend gedrag van de betreffende leidinggevende”. Klacht van de NOS-bronnen was dat de directie de affaire afdeed als een incident, terwijl die in hun ogen juist structurele problemen blootlegde.

    Directeur Habben Jansen reageerde destijds verontwaardigd op de publicaties. Hij stelde wel degelijk voortvarend te hebben gehandeld door na ontdekking de man onmiddellijk te schorsen, onderzoek te doen naar zijn gedrag en hem vervolgens te ontslaan. Desondanks besloten Ollongren en Arib om Joustra te vragen onderzoek te doen.

    Overigens is Habben Jansen op dit moment niet actief als directeur. Hij is na een ernstig fietsongeluk tijdelijk vervangen, meldde ProDemos eind september in een bericht op de eigen website.

    Bron: NOS.NL >>

   2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
   • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
   gasten online: 29 ▪︎ leden online: 4
   Yvette, Sunlight, Lotteeh, Trees50
   FORUM STATISTIEKEN
   topics: 3.768, reacties: 21.161, leden: 2.813