Kabinet presenteert actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

Forum Lotgenoten Seksueel Geweld Achtergrond & Informatie Opinie & actualiteit Kabinet presenteert actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld

 • Dit onderwerp bevat 1 reactie, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 17/01/2023 om 22:52 door Luka.
2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
 • Auteur
  Reacties
 • #276091
  Luka
  Moderator

   Nieuwsbericht | 13-01-2023 | 14:30

   Samen met de samenleving en vele verschillende organisaties wil het kabinet seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aanpakken. Onder meer met wet- en regelgeving, publiekscampagnes, het realiseren van een veilige werkomgeving, de rol van omstanders en goede hulpverlening moet dit maatschappelijke probleem worden bestreden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld passen niet in een veilige samenleving waarin we op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan. Dat schrijven minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. Voor het actieprogramma wordt de komende jaren € 11 miljoen vrijgemaakt.

   Doel van het actieprogramma
   Het doel van het actieprogramma is om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegen te gaan. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld zullen niet van de ene op de andere dag verdwijnen, ook dat realiseert het kabinet zich. Daarom is een tweede belangrijk doel van dit actieprogramma het beperken van de schade van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dat wil het kabinet bereiken door het snel te signaleren en te stoppen, slachtoffers en hun omgeving steun en hulp te bieden en direct te handelen in de richting van (vermoedelijke) plegers. Ook is er binnen het actieprogramma veel aandacht voor de rol van de omstander. We willen dat omstanders seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld herkennen en weten wat ze kunnen doen wanneer zij hiermee in aanraking komen.

   Actielijnen
   Het actieprogramma bestaat uit 3 soorten maatregelen: maatregelen die de overheid zelf neemt, zoals regelgeving; maatregelen die maatschappelijke sectoren en organisaties moeten nemen, waarbij de overheid kan stimuleren en faciliteren; en maatregelen die uiteindelijk alleen slagen als de samenleving als geheel seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld niet langer accepteert door elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag en slachtoffers te steunen.

   Het actieprogramma heeft 5 actielijnen, die tot stand zijn gekomen in samenwerking met regeringscommissaris Mariëtte Hamer en waarvoor meer dan 100 organisaties, experts en ervaringsdeskundigen, hun ervaringen en kennis gedeeld hebben. De actielijnen zijn:

   1. Gedeelde maatschappelijke waarden en normen. Het moet normaal worden om met elkaar te bespreken wat je wensen zijn, waar je grenzen liggen en om elkaar aan te spreken als grenzen overschreden (dreigen te) worden. Hiervoor wordt onder meer ingezet op mannenemancipatie, leren in het onderwijs over seksualiteit, medewerkers in onderwijs-, zorg en welzijnsorganisaties leren hoe ze seksualiteit bespreekbaar kunnen maken en brede publiekscommunicatie om het gesprek in de samenleving te stimuleren.
   2. Wet- en regelgeving weerspiegelen de (veranderende) maatschappelijke normen. Wet- en regelgeving moeten helder maken welk gedrag binnen onze samenleving als onacceptabel en zelfs strafbaar wordt gezien. Er wordt daarvoor gezocht naar het wettelijk verankeren van een verplichte gedragscode en klachtenregeling. Maar ook zal de wet seksuele misdrijven verruimd worden, waarmee seksuele intimidatie in het openbaar, off- en online en sekschatting van kinderen onder de 16 strafbaar worden.
   3. Organisaties hebben processen voor preventie, signalering en opvolging op orde. Zij moeten werken aan een sociaal veilige (werk)cultuur en kijken wat daarvoor nodig is. De Rijksoverheid ondersteunt daarbij. Hiervoor moeten organisaties beleid opstellen met maatregelen die bijdragen aan een veilige werkomgeving. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor de verschillen per sector, in de sport is een andere aanpak vereist dan in de media- of onderwijssector.
   4. Iedereen herkent seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld en kan hierop reageren. Hierbij is de rol van omstanders belangrijk, via verschillende maatregelen zal er sterker ingezet worden op wat zij kunnen doen op het moment dat zij getuigen of dat een slachtoffer ervaringen met hen deelt.
   5. Er is goede hulpverlening die makkelijk vindbaar is. Hulpverlening voor slachtoffers, plegers en naasten is voor iedereen toegankelijk en van goede kwaliteit. Er is onderzoek gedaan naar hoe de hulp aan slachtoffers en plegers is ingericht en aansluit bij hun behoeften, er worden uitgangspunten van goede hulpverlening gedefinieerd die ook makkelijk vindbaar is.

   Rol voor de samenleving
   Een maatschappelijk probleem oplossen kan de overheid niet alleen. Daarom is er in het Nationaal Actieprogramma ook veel ruimte voor goede initiatieven uit de samenleving. Iedereen heeft een rol en kan daar al wat in betekenen. Het is van belang om continu met elkaar in gesprek te blijven over hoe we met elkaar om willen gaan en over hoe de samenleving veiliger te maken is voor iedereen. Het kabinet zet met dit actieprogramma een volgende stap naar een noodzakelijke cultuurverandering en betrekt daarin de hele samenleving.

   Regeringscommissaris Mariëtte Hamer
   De regeringscommissaris is sinds april 2022 aangesteld door het kabinet en levert een belangrijke bijdrage aan het signaleren, voorkomen en bestrijden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij is onafhankelijk en adviseert het kabinet gevraagd en ongevraagd bij de totstandkoming en uitvoering van het actieprogramma. Ook smeedt zij coalities in de samenleving, verbindt ze maatschappelijke partners aan het actieprogramma en voedt zij het kabinet met signalen en kennis uit de samenleving. Daarnaast fungeert zij als boegbeeld en aanjager van het maatschappelijk gesprek over hoe we met elkaar om willen gaan om seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te voorkomen. Ook in het actieprogramma zal zij een grote rol blijven spelen, op alle actielijnen.

   Bron: Rijksoverheid.nl >>

   #276092
   Luka
   Moderator
   Topic starter

    Kabinet overweegt gedragscode seksuele intimidatie: ‘Kijk ook waarom regels nu niet werken’

    Ministers Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) en Karien van Gennip (Sociale Zaken) denken eraan werkgevers te verplichten een gedragscode voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in te stellen. Maar experts benadrukken: er moet óók nadrukkelijk worden gekeken naar waarom de huidige regels tot nu toe niet zorgen dat iedereen veilig aan het werk kan.

    In totaal wordt 11 miljoen euro uitgetrokken voor een actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, het idee voor een gedragscode en een bijbehorende klachtenregeling maken daar deel van uit. Geen overbodige luxe zou je zeggen, zeker nu vandaag ook nog eens uit cijfers van het CBS blijkt dat meer dan de helft van de jonge vrouwen tussen 18 en 24 jaar het afgelopen jaar naar eigen zeggen slachtoffer was van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

    Gerda Arends van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen is blij met alle aandacht voor het thema seksueel geweld en het bijbehorende actieplan, maar waarschuwt ook dat extra regels niet per se dé oplossing bieden. In de huidige wet zijn werkgevers ook al verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving, wat betekent dat er reeds aandacht moet zijn voor eventueel seksueel grensoverschrijdend gedrag. De grote vraag is dus hoe nieuwe gedragsregels ervoor gaan zorgen dat iedereen op de werkvloer zich wél gaat gedragen.

    Arends: ,,Door de arbo-wet zijn werkgevers al verplicht te letten op psychosociale arbeidsbelasting, daaronder valt ook seksueel geweld. We moeten constateren dat het desondanks bij veel bedrijven niet op orde is. Voordat we nieuwe wetten maken, zullen we toch eerst de vraag beantwoord moeten krijgen: waarom werkt het tot nu toe niet?”

    Voorlichting
    Dat onderschrijft advocaat Sébas Diekstra. Hij staat deelnemers van The Voice of Holland bij, die bij dat tv-programma te maken kregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, en noemt het actieplan ‘een stap in de goede richting, vooral ook omdat op meerdere fronten wordt ingezet’. ,,Naast bewustwording en cultuurverandering is het van groot belang dat de interne organisatie van bedrijven goed functioneert bij de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag: duidelijke gedragsregels en meldingsprocedures. In de zaak rondom The Voice of Holland hebben we gezien dat slachtoffers meldingen deden die niet of onvoldoende adequaat zijn opgepakt. Ook de vertrouwenspersoon heeft daarin niet het verschil kunnen maken. Zodoende lijkt het zaak daarnaast goed te onderzoeken hoe de positie van vertrouwenspersonen versterkt kan worden.”

    Sterker nog: vakbonden pleiten er in een reactie op het actieplan van het kabinet voor om eindelijk de aanstelling van een vertrouwenspersoon verplicht te stellen. Hier werd vrijdag niets meer over duidelijk, maar FNV- voorzitter Kitty de Jong verwacht vanwege eerdere aankondigingen dat deze verplichting er wel komt. Volgens de vicevoorzitter zijn er al heel veel organisaties met een gedragscode en vertrouwenspersoon, maar is het verplicht stellen ervan nodig om seksueel wangedrag op de werkvloer te helpen voorkomen. ,,Dit had jaren eerder al gemoeten.”

    Overigens lopen er in het kader van het actieplan al onderzoeken, ook naar mogelijke oplossingen voor, bijvoorbeeld, seksueel grensoverschrijdend gedrag in de danssector, het onderwijs en op straat. Op de Universiteit Maastricht lopen ze alvast vooruit op alle plannen: eerstejaars krijgen daar vanaf volgend collegejaar voorlichting over grensoverschrijdend gedrag, seksueel geweld en seksuele grenzen. Het is de eerste universiteit die zulke lessen verplicht stelt voor alle studenten. ‘Een sterk signaal’, vindt Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag.

    Minister Dilan Yeşilgöz (Veiligheid en Justitie) heeft in oktober vorig jaar al een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de definitie van een seksueel misdrijf te verruimen. Zo moet het ook strafbaar worden om seks met iemand te hebben in de wetenschap of bij het vermoeden dat de ander niet wilde, ook als er geen sprake is van dwang.

    Hele samenleving
    Hamer wijst erop dat het actieplan ‘inzet vraagt van de hele samenleving’. Het draait ook om meer dan alleen de werkvloer; de aanpak moet overal vorm krijgen. “Op scholen, in bedrijven, in verenigingen, in gezinnen, op straat en in het uitgaansleven.” Ze zegt grote noodzaak te zien om aan de slag te gaan. ,,Zeker gezien de schaal waarop seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt.”

    Arends benadrukt echter dat specifiek op de werkvloer meer grenzen worden overschreden dan alleen op seksueel gebied. Zij pleit ervoor ook dáár aandacht aan te besteden. ,,Seksueel grensoverschrijdend gedrag is de kleinste vorm van ongewenst gedrag op de werkvloer. Op nummer een staat pesten en intimidatie, een oud en lang aanwezig probleem. We gaan ervan uit dat mensen na alle aandacht tegen pesten in het onderwijs genoeg geleerd hebben als ze van school afkomen. Maar in het werkzame leven zien we dat mensen niet voldoende in staat zijn zulke problemen, als ze ontstaan, zelf op te lossen. Daarvoor hebben we toch wetgeving nodig.” Wetgeving die werkt, om precies te zijn.

    Bron: AD.NL >>

   2 berichten aan het bekijken - 1 tot 2 (van in totaal 2)
   • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
   gasten online: 16 ▪︎ leden online: 1
   Li12
   FORUM STATISTIEKEN
   topics: 3.776, reacties: 21.210, leden: 2.840