Fier – Ravi (24-uurs opvang voor jongens)

Forum Lotgenoten Seksueel Geweld Achtergrond & Informatie Hulpverleningsinstanties Fier – Ravi (24-uurs opvang voor jongens)

 • Dit onderwerp bevat 6 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16/05/2021 om 22:39 door Luka.
7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Auteur
  Reacties
 • #237298
  Mark
  Moderator

  fier.nl/verwijzen/hulp-voor-jongens-bij-seksuele-uitbuiting-of-misbruik

  Hulp voor jongens bij seksuele uitbuiting en misbruik
  Ravi biedt veilige en gestructureerde opvang, begeleiding en behandeling aan jongens in de leeftijd van 12 tot 16 jaar die het slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties; jongens die een combinatie van veiligheid en bescherming en specialistische behandeling nodig hebben.

  Ravi is een landelijk erkend Specialistisch zorgprogramma en gebaseerd op het high intensive care & high safety-model.

  Voor wie?
  Jongens die worden gemanipuleerd, geronseld, bedreigd, mishandeld, gebruikt en misbruikt zitten vaak enorm in de knel. Eenmaal gevangen in een loverboy-, mensenhandel- of crimineel circuit is het moeilijk om hier uit te komen. Deze jongens worden vaak ernstig bedreigd, waardoor het lastig is om van het foute netwerk los te komen. Ook zorgt de afhankelijkheidsrelatie ervoor dat jongens die slachtoffer zijn er zelf voor blijven kiezen om terug te gaan naar de personen die misbruik van hen maken.

  Ravi is een gespecialiseerde opvang- en behandelplek voor jongens…

  • in de leeftijd 12 tot 16 jaar;
  • die te maken hebben gehad met misbruik, geweld en bedreiging;
  • die een geïntegreerde behandeling nodig hebben.

  HET BEHANDELAANBOD/AANPAK
  De aanpak van Ravi omvat een landelijk erkend specialistisch zorgprogramma. Wat bieden we?

  • Bescherming en veiligheid – gebaseerd op het High intensive care & high safety-model
  • Specialistische behandeling binnen een sekse- specifiek zorgprogramma en vanuit een holistische benadering – sluit aan op de behoeften van jongens die het slachtoffer zijn van geweld in afhankelijkheidsrelaties.
  • Ontwikkelingsgericht pedagogisch basisklimaat – participatie (meedoen), werken aan een toekomst (onderwijs, werk), waar mogelijk herstel van de relaties met ouders, familie en anderen uit het eigen netwerk, en indien noodzakelijk opbouw van een nieuw netwerk.

  Meer dan een veilige plek
  Met alleen een veilige plek, ben je er niet. Een passende behandeling, die deze jongens maatschappelijk weerbaar maakt, is minstens zo belangrijk. Alle cliënten die bij Ravi worden opgenomen krijgen bij aanvang een diagnostische intake. De behandeling die vervolgens wordt geboden is afhankelijk van de bevindingen uit deze intake of uit het vervolgonderzoek. Enerzijds kan de therapie gericht zijn op het verwerken van trauma en problemen met gehechtheid, waardoor klachten en gedragsproblemen verminderen of verdwijnen. Anderzijds kan therapie zich richten op egoversterking, waardoor autonomie toe- en afhankelijkheid afneemt.

  Boven- en onderliggende problematiek
  De meeste jongens die worden opgenomen kunnen voor een belangrijk deel geclassificeerd worden onder Complex Trauma. De term refereert naar vormen van kindermishandeling die chronisch zijn en beginnen in de kindertijd; emotionele en fysieke verwaarlozing, getuige zijn van geweld tussen de ouders en/of seksueel misbruik. Mede daarom is het van belang dat er niet alleen aandacht is voor de bovenliggende problemen (bijvoorbeeld gedragsproblemen) maar ook voor de gehechtheidsrelaties (onderliggende problematiek).

  INDICATIES
  De doelgroep kan als volgt worden beschreven. Jongens met gedragsproblemen in combinatie met een of meer van de volgende kenmerken

  • (vroegkinderlijke) Traumatisering, PTSS-klachten.
  • Slachtofferschap in sociale contacten.
  • Suïcidale gedachten.
  • Wisselende motivatie voor behandeling.
  • Geringe agressieregulatieproblemen: er is nog geen sprake van dadergedrag.
  • Ambulante hulp laat onvoldoende resultaat zien.
  • Er is sprake van een onveilige, een misbruik- of uitbuitingssituatie (thuis, buitenshuis of in een instelling waar een jongen verblijft).
  • Het systeem is bereid mee te werken en ook bereid regelmatig naar Friesland te komen.

  Contra-indicaties:

  • Antisociaal c.q. dadergedrag
  • Suïcidaliteit en wegloopgedrag als coping.

  Het systeem betrekken
  Iedere jongen krijgt een eigen mentor. Deze mentor is het belangrijkste aanspreekpunt voor de jongen en bewaakt het behandelplan. De jongens volgen groepstherapie en individuele therapie.
  We vinden het belangrijk om ouders/opvoeders te leren kennen en te betrekken bij het verblijf. Zij worden wekelijks gebeld en geïnformeerd over het verblijf en er wordt hen gevraagd hoe zij vinden dat het gaat. Een systeemtherapeut gaat in gesprek met de naasten om te kijken hoe zij tot steun kunnen zijn en hoe het thuis loopt. De systeemtherapeut bespreekt met de jongen, de ouders en het team of het thuis veilig is en hoe een eventueel verlofplan invulling krijgt. Als er een (gezins)voogd is betrokken, wordt deze hier ook naar gevraagd. De eerste maand gaan de jongens niet op verlof, tenzij er speciale situaties zijn. Deze situaties worden altijd eerst in het behandelteam besproken.

  Normaliseren
  Bij de opvang ligt de focus niet uitsluitend op de problemen van de jongens. Veel jongens hebben een geschiedenis van buitengesloten en gepest worden en van ‘falen’ op meerdere levensgebieden. Het is van belang om met hen doelgericht te werken aan het terugpakken van de eigen regie en een zo normaal mogelijk bestaan. De jongens van Ravi gaan naar school, werken, nemen deel aan sport en leren onder andere omgaan met geld, social media en gezonde vriendschappen. De afdeling Maatschappelijke Participatie van Fier coördineert alle participatiemogelijkheden. Een maatje kan naast de jongen staan, hem steunen in het proces en samen activiteiten ondernemen.

  Dagbesteding
  Binnen de jongensgroep volgen de jongens een gestructureerd dagprogramma dat bestaat uit:

  • interne scholing van maandag t/m vrijdag. Jongens jonger dan achttien jaar en/of zonder startkwalificatie zijn verplicht om onderwijs te volgen. Zodra dit mogelijk is nemen de jongens deel aan externe scholing. Er wordt bovendien een stage of leerplek gezocht passend bij de jongen
  • (groeps)therapie waaronder de psycho-educatiegroep Trauma/PTSS, Emotie Regulatie Therapie (VERS), Schematherapie, Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT), EMDR, Cognitieve Gedragstherapie en Psychomotorische therapie.
  • wekelijkse leermodules waarbij onderwerpen aan bod komen als opvoeding, intimiteit en seksualiteit, ik en de groep, sociale vaardigheden en gezonde voeding.

  Aanmelden
  Goed om te weten: Jongens van 12 tot 16 jaar uit heel Nederland kunnen worden aangemeld voor Ravi. Dit omdat de behandeling onderdeel is van het Landelijk Transitie Arrangement Jeugd. Aanmelden kan via: 088 – 20 80 000.

  Intake
  Er wordt een intake en assessment afgenomen om na te gaan of het aanbod past bij de hulpvraag van de jongen en om faalervaringen en overplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen. Bij ontbrekende actuariële gegevens vindt geen opname plaats.

  #229487
  Mark
  Moderator
  Topic starter

  Zorgorganisatie Fier opent opvang voor misbruikte jongens

  Zorgorganisatie Fier opent in december in Leeuwarden een opvang voor jongens die te maken hebben gehad met misbruik, geweld en bedreiging.

  Ravi, zoals de jongensgroep is genoemd, biedt opvang aan jongens van twaalf tot zestien jaar. Het is voor het eerst in Nederland dat een dergelijke gespecialiseerde voorziening voor deze groep wordt geopend. De opvang is gevestigd op een anonieme locatie en biedt plek aan maximaal acht jongens.

  Weinig tot geen hulp
  ,,Jongens die het slachtoffer zijn van sugardaddy’s, pooiers of loverboys, mensenhandel en seksueel misbruik worden een beetje vergeten in Nederland’’, zegt Fier-bestuurder Linda Terpstra. ,,Er is voor hen weinig tot geen gespecialiseerde hulp, laat staan een gespecialiseerde opvang- en behandelvoorziening. Met onze jongensopvang Ravi zetten wij een eerste stap daartoe.’’

  Net zoals meisjes, worden ook jongens gemanipuleerd, geronseld, bedreigd, mishandeld, gebruikt en misbruikt. Ze worden veelal op jonge leeftijd geronseld en hebben onder dwang seks. Eenmaal gevangen in een loverboy, mensenhandel of crimineel circuit is het moeilijk om hier uit te komen.

  Werken aan hun toekomst
  Terpstra: ,,We krijgen bij Fier al een aantal jaren aanmeldingen binnen van jongens die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Op onze chat zien we het aantal jongens met dergelijke problematiek jaarlijks groeien. In de eerste vier maanden van dit jaar meldden zich al 28 mannelijke slachtoffers van seksueel geweld via de chat.”

  ,,Nu is eindelijk het moment daar dat we deze slachtoffers een veilige plek kunnen bieden waar ze aan hun trauma’s én hun toekomst kunnen werken.’’

  Schimmige wereld
  Hoe groot de groep jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland is, is onbekend. ,,Net als met de meiden, hebben we hier geen keiharde cijfers van’’, zegt Terpstra. ,,Is er bij de meiden nog een schatting van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, 1320 slachtoffers per jaar, bij de jongens is die schatting er niet eens.”

  ,,Jongensprostitutie speelt zich niet alleen af in een schimmige, bijna onbereikbare wereld, er rust ook nog eens een groot taboe op. Het wordt tijd dat we dit taboe doorbreken en het onzichtbare zichtbaar maken. Laten we daar met z’n allen keihard aan werken.’

  Bron: lc.nl

  #240897
  Mark
  Moderator
  Topic starter

  SPECIALISTISCHE OPVANG EN BEHANDELING VOOR JONGENS

  Fier is speciaal voor jongens een specialistische opvang- en behandelvoorziening gestart. Ravi is bedoeld voor jongens van 12 tot 16 jaar die te maken hebben gehad met misbruik, geweld en bedreiging.

  ‘Jongens die het slachtoffer zijn van sugardaddy’s, pooiers of loverboys, mensenhandel en seksueel misbruik worden een beetje vergeten in Nederland’, zegt Fier-bestuurder Linda Terpstra. ‘Er is voor hen weinig tot geen gespecialiseerde hulp, laat staan een gespecialiseerde opvang- en behandelvoorziening. Met onze jongensopvang Ravi zetten wij een eerste stap daartoe.’

  Jongens die worden gemanipuleerd, geronseld, bedreigd, mishandeld, gebruikt en misbruikt zitten vaak enorm in de knel. Eenmaal gevangen in een loverboy-, mensenhandel- of crimineel circuit is het moeilijk om hier uit te komen. Deze jongens worden vaak ernstig bedreigd, waardoor het lastig is om van het foute netwerk los te komen. Ook zorgt de afhankelijkheidsrelatie ervoor dat jongens die slachtoffer zijn er zelf voor blijven kiezen om terug te gaan naar de personen die misbruik van hen maken.

  Terpstra: ‘We krijgen bij Fier al een aantal jaren aanmeldingen binnen van jongens die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Op onze chat zien we het aantal jongens met dergelijke problematiek jaarlijks groeien. Nu is eindelijk het moment daar dat we deze slachtoffers een veilige plek kunnen bieden waar ze aan hun trauma’s én hun toekomst kunnen werken.’

  Hoe groot de groep jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting in Nederland is, is onbekend. ‘Net als met de meiden, hebben we hier geen keiharde cijfers van’, zegt Terpstra. ‘Is er bij de meiden nog een schatting van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, 1320 slachtoffers per jaar, bij de jongens is die schatting er niet eens. Jongensprostitutie speelt zich niet alleen af in een schimmige, bijna onbereikbare wereld, er rust ook nog eens een groot taboe op. Het wordt hoog tijd dat we dit taboe doorbreken en het onzichtbare zichtbaar maken. Laten we daar met z’n allen keihard aan werken.’
  Ravi is gevestigd op een anonieme locatie en biedt plek aan maximaal 8 jongens. Voor deze groep is een specifiek integraal zorgprogramma ontwikkeld.

  Aanmelden voor deze groep kan via: 088 – 20 80 000 of aanmeldingen@fier.nl.

  Bron: fier.nl/fiermagazine

  #244726
  Luka
  Moderator

  Ik ben aangerand, verkracht of misbruikt – hulp voor jongens

  Shock
  Seks tegen je wil, zoals het meemaken van een verkrachting, aanranding of langdurig seksueel misbruik, is ontzettend ingrijpend. Als het seksueel geweld net is gebeurd, ben je waarschijnlijk in een soort shock. Je weet even niet wat je moet doen. Je bent bang, voelt je vies en bent in de war. Misschien geef je jezelf wel de schuld van wat er is gebeurd. En je schaamt je. Je wilt er zo snel mogelijk van af zijn. Van de gedachten, de viezigheid. De kans is groot dat je het liefst meteen onder de douche stapt en hoopt dat het weer overgaat.

  De meeste mensen hebben direct na het meemaken van seksueel geweld last van stressreacties zoals:

  • Vaak terugdenken aan wat er is gebeurd
  • Moeite met concentreren
  • Slecht slapen
  • Nachtmerries
  • Huilbuien, snel boos of geïrriteerd worden
  • Vermijden van situaties die lijken op wat je hebt meegemaakt

  Dit zijn normale reacties op zo’n heftige gebeurtenis. Het helpt om hier hulp voor te zoeken, omdat je heel lang last kan hebben van de gebeurtenis. Soms wel tot 10 jaar later. Het kan ook helpen om je dagelijkse leven op te pakken, afleiding te zoeken en steun te vinden bij de mensen om je heen.
  Ben je lichamelijk gewond of ben je bang dat je een SOA hebt? Zoek dan medische hulp.

  Hulp zoeken
  Uit onderzoek blijkt dat de klachten vaak niet vanzelf overgaan en hulp heel belangrijk is bij herstel én verwerking. Hoe eerder hoe beter, liefst zelfs binnen enkele dagen. En die hulp is er ook. Je kunt 24/7 terecht bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Daar staan mensen voor je klaar die hier veel ervaring mee hebben.

  Wanneer het seksueel geweld al een tijd geleden heeft plaatsgevonden, kun je in het dagelijks leven nog veel last hebben van deze nare ervaring en kunnen er traumagerelateerde klachten spelen. Hiervoor biedt Fier gespecialiseerde behandeling.

  Wat kun je doen?
  Het is belangrijk om snel hulp te zoeken, liefst binnen enkele dagen. Bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG) helpen we jou als je kortgeleden aangerand of verkracht bent. Voor hulp kun je dag en nacht bellen met het landelijke nummer 0800-0188.

  Ben je in direct gevaar en loopt een situatie uit de hand? In geval van nood bel je altijd 112!

  Chat speciaal voor jongens
  Bij Fier hebben we een chat speciaal voor jongens (blauwe chat-knop rechtsonder). De hulpverleners van de chat zijn op de hoogte van de problemen en de taboes waar je als jongen mee te maken kunt hebben en kunnen je verder helpen. Je kunt (anoniem) je verhaal aan hen kwijt. Onze hulpverleners luisteren naar jou, geven je informatie en helpen je als je dat wilt. Meer informatie over Chat met Fier.

  We weten namelijk dat het voor jongens vaak lastiger is om hulp te zoeken dan voor meiden. Als het gaat om seksueel misbruik bij jongens spelen er namelijk nog altijd vele taboes een rol. Je schaamt je, vindt misschien wel dat je als man geen slachtoffer had mogen worden en/of bent verward omdat je tijdens het misbruik toch een erectie hebt gekregen. Ook kan het zijn dat je als hetero seks hebt gehad met mannen en daardoor gaat twijfelen over je geaardheid of bang bent dat anderen dat gaan doen. Kom je uit een eercultuur dan kan het feit dat je seks hebt gehad met een andere man grote gevolgen hebben voor je veiligheid. Deze taboes kunnen ervoor zorgen dat je het moeilijk vindt om over het misbruik te praten. Het kan bovendien zijn dat je wordt bedreigd en/of gechanteerd door degene die jou misbruikt en daardoor bang bent om je verhaal te doen. Toch is het voor je herstel en je eigen veiligheid heel belangrijk dat je hulp zoekt.

  Openingstijden chat
  Je kunt (anoniem) chatten op de volgende tijden:

  Maandag t/m vrijdag van 19.00 – 06.00 uur
  Zaterdag en zondag van 20.00 – 06.00 uur

  Ook als omstander, familie of hulpverlener van een jongen die slachtoffer is van seksueel geweld, kun je altijd bellen of chatten met Fier.

  #244727
  Luka
  Moderator

  Ik had seks tegen betaling

  Prostitutie
  Seks hebben voor geld. Omdat je dat in eerste instantie zelf wilde vanwege de gemakkelijke verdienste, of omdat je er door iemand anders toe gedwongen wordt. Hoe dan ook, je raakt meer en meer verstrikt in de schimmige wereld van prostitutie. Een wereld vol geweld en misbruik waar je niet zomaar weer uit stapt. Dit kan grote lichamelijke en emotionele gevolgen voor je hebben.

  Grote gevolgen
  Als dit je overkomt, is dit heel heftig. Je schaamt je, je voelt je schuldig, je bent bang. Bang dat je verhaal bekend wordt, bang dat iemand je iets aandoet. Je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat en er met niemand over kunt praten. Nare ervaringen kunnen traumatisch zijn.

  • Je ziet de nare gebeurtenissen steeds voor je
  • Je slaapt slecht
  • Je kunt je moeilijk concentreren
  • Je neemt afstand van vrienden en familie
  • Je reageert je af, bent ontzettend boos
  • Je gebruikt drugs om de pijn te verzachten
  • Je voelt je eenzaam

  We weten dat het voor jongens vaak lastiger is om hulp te zoeken dan voor meisjes. Je schaamt je, vindt dat je als man niet in deze situatie terecht had mogen komen en/of bent verward omdat je tijdens de gedwongen seks toch een erectie hebt gekregen. Misschien geef je jezelf wel de schuld van de hele situatie omdat je in eerste instantie misschien wel hebt toegestemd om seks tegen betaling te hebben. Ook kan het zijn dat je als hetero seks hebt gehad met mannen en daardoor gaat twijfelen over je geaardheid of bang bent dat anderen dat gaan doen. Kom je uit een eercultuur dan kan het feit dat je seks hebt gehad met een andere man grote gevolgen hebben voor je veiligheid.

  Al deze zaken kunnen ervoor zorgen dat je het moeilijk vindt om over de gedwongen seks te praten. Het kan bovendien zijn dat je wordt bedreigd en/of gechanteerd door degene die jou misbruikt en daardoor bang bent om je verhaal te doen. Toch is het voor je herstel en je eigen veiligheid heel belangrijk dat je hulp zoekt.

  Zoek hulp
  Iemand dwingen om seks te hebben of andere dingen tegen je wil te doen is strafbaar én bovendien schadelijk voor jou. Loop er daarom niet langer meer rond, maar zoek hulp. De eerste stap is vaak moeilijk, maar wel heel belangrijk. Alleen dan kun je dit stoppen.

  Wat kun je doen?
  Het is belangrijk om iemand te vinden waarmee je over je situatie kunt praten. Een vriend of bijvoorbeeld een leraar op school die je vertrouwt kan met je meedenken. Ga naar je huisarts of een andere hulpverlener of vertrouwenspersoon op school en bespreek de situatie. Hij/zij kan je doorverwijzen voor hulp. Ook kun je (anoniem) praten met een hulpverlener van Fier via de speciale chat voor jongens. Bellen met onze hulpverleners kan ook via telefoonnummer 088 – 20 80 000.

  Ben je in direct gevaar en loopt een situatie uit de hand? In geval van nood bel je altijd 112!

  Hoe helpt Fier?

  Anonieme chat
  Wil je niet meteen aankloppen bij een organisatie, maar wil je wel hulp of advies? Dan kun je (anoniem) je verhaal kwijt of je vraag stellen via de chat. Bij Fier hebben we een chat speciaal voor jongens (klik op de blauwe chat-knop rechtsonder om direct te chatten). De hulpverleners van onze chat weten veel over jongensprostitutie, de problemen en de taboes waar je als jongen mee te maken kunt hebben en kunnen je verder helpen. Je kunt (anoniem) je verhaal aan hen kwijt.

  Openingstijden chat
  Je kunt (anoniem) chatten met ons op de volgende tijden:

  Maandag t/m vrijdag van 19.00 – 06.00 uur
  Zaterdag en zondag van 21.00 – 06.00 uur
  Feestdagen van 21.00 – 06.00 uur

   

  #247266
  Mark
  Moderator
  Topic starter

  Jongensopvang van Fier is na een jaar al te klein

  In gemiddeld elke schoolklas van 30 leerlingen zit een jongen die slachtoffer is van seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is een ruwe schatting, zegt Jaco de Rapper van landelijk expertise- en behandelingscentrum Fier. Het echte getal ligt misschien nog wel veel hoger. Om de groep te helpen heeft Fier een speciale groep opgericht alleen voor jongens, Ravi. De groep draait sinds februari en heeft nu al te maken met een wachtlijst.

  Op een geheime plaats in Leeuwarden wonen zes jongens bij elkaar. Het is een opvang- en behandelgroep voor jongens die te maken hebben met dit soort misbruik. Er is altijd begeleiding aanwezig. Toch hebben de jongens alle vrijheid om naar school te gaan of te sporten. Een van hen is Ismaël.

  ‘Code Rood’
  Ismaël had een zogenoemde ‘Code Rood’. Het houdt in dat hij in gevaar was. Ismaël: “Ik ben ervoor uitgekomen dat ik homo ben. En ik heb een islamitische achtergrond. Direct toen het bekend werd, werd ik met de dood bedreigd. Ik ben via familie in Leeuwarden terecht gekomen. Mensen konden mijn homoseksualiteit niet accepteren en ik was echt onveilig.”

  Hulpverleners vragen niet door
  Veel jongens die bij Ravi komen hebben zo’n code. Ze zijn weggezakt in een moeras vol problemen en kunnen daar amper uitkomen. Het is ook een groep de lastig te bereiken is, zo zegt De Rapper. “Seksueel misbruik is iets wat eigenlijk niet past bij jongens en dat heeft ook te maken met schaamte. Dat overkomt een jongen niet, wordt er gedacht.” Wat er dan volgens De Rapper gebeurt, is dat mensen wegkijken. Dat heeft tot gevolg dat een jongen niet lekker in zijn vel zit en in problemen belandt.

  “De problemen bij de jongens zijn deels te vergelijken met de meiden. Maar bij de jongens gaat het om het gedrag dat anders is, ze experimenteren met zaken die je liever niet ziet.” Volgens De Rapper krijgen jongens dan andere reacties dan meiden. “Bij jongens wordt door hulpverleners of ouders te weinig er op doorgevraagd. Het gedrag wordt gezien als het probleem.” En dat terwijl eigenlijk het misbruik het probleem al is.

  En dat misbruikt gebeurt al en vaker dan de meeste mensen denken. Langzaamaan wordt dat meer en meer duidelijk bij hulpverleners en die weten zo Ravi te vinden. De Rapper: “We zijn nu bezig met een groot onderzoek om in kaart te brengen hoe vaak dit voorkomt. Wat er gebeurt en ook hoe we ze het beste kunnen helpen.”Ismaël is niet zijn echte naam. Vanwege zijn veiligheid is het niet mogelijk die te gebruiken. Zijn echte naam is op de redactie bekend.

  Offline een nieuw begin maken
  Daar zit nog een fase voor. Als de jongens binnen komen moeten ze hun telefoon en computer inleveren. De Rapper: “De jongens worden via Facebook, WhatsApp of Instagram gezocht. Maar ze moeten uit dat netwerk. Wie ben je? Daar gaat het om.” De meeste jongens krijgen ook een vorm van traumatherapie: “Sommigen zijn door het seksueel misbruik of door het grensoverschrijdende gedrag dusdanig getraumatiseerd. Dan gaat het slecht op school en gaan ze hun bevrediging zoeken in zaken die afleiden. Het wordt een zoektocht naar de vraag: ‘Wie ben ik.’ Daardoor raken jongens in de war, gaan ze twijfelen of ze misschien homoseksueel zijn. Dat kun je met een traumatherapie goed aanpakken.”

  Praten, praten en nog meer praten
  Voor Ismaël begon het hulptraject met praten. Hij moest leren hoe hij met zijn homoseksualiteit om moest gaan, hoe hij dat bespreekbaar kan maken. En dat dan ook in combinatie met zijn geloof. Bij Ravi op zolder heeft Ismaël zijn kamer. Het is er opgeruimd en schoon. Op de grond ligt een gebedskleed. “Ik bid vaak. Ik ga ook naar de Moskee. De mensen daar kennen mij niet. Ik kom, ga bidden en ben weer weg.”

  Overdag gaat hij naar school, op stap met vrienden en heeft hij werk. Daarnaast heeft hij therapie. Dat bestaat onder anderen uit zogenoemde ‘systeemgesprekken’. “Daar wordt alles bespreekbaar gemaakt. Ik praat dan samen met mijn mentor en een therapeut. We bespreken zaken die nodig zijn om de band met mijn familie te herstellen. Mijn moeder is daar ook bij.”

  Dat is volgens De Rapper van groot belang: “Ouders hebben ook een verhaal. Zijn moeder heeft bijvoorbeeld ook hulp nodig. We moeten investeren in het herstel met de band met hun ouders.”

  Broers
  De jongens die nu bij Ravi in de opvang zitten hebben allemaal een verschillende achtergrond. Ze kunnen het goed met elkaar vinden. Ismaël: “We komen altijd voor elkaar op en helpen elkaar. Uiteraard hebben we ook altijd wel wat te klagen over een ander maar heeft iemand hulp nodig dan staan we er. Wij zijn eigenlijk een soort van broers geworden.” Ismaël staat zelf graag in de keuken: “Ja, ik vind koken echt leuk. Ik maak dan het eten. Zo nu en dan helpt een van de anderen mij. Dat is echt leuk om te doen.”

  De eerste jongens verlaten Ravi nu zo langzaamaan. Voor De Rapper een teken dat ze goed werk geleverd hebben: “Een jongen die binnenkwam en enorm worstelde met de vraag of hij nu homo, bi of hetero was gaat nu zelfstandig wonen. Hij heeft een vriendinnetje waar hij oud en nieuw mee gaat vieren. We onderhandelen nu met hem over wat hij wil. Dat is een enorme winst.” Bij Ismaël ziet hij zo’n zelfde vooruitgang: “Hij heeft het vertrouwen in zijn omgeving hervonden. Belangrijk is ook dat hij nu een balans heeft gevonden tussen zijn geloof en zijn homoseksualiteit.”

  Ravi verder uitbreiden
  Volgens Ismaël is een opvang als Ravi hard nodig. “Was ik hier niet geholpen dan was ik op straat gebleven. Dan had ik geworsteld met mijn homoseksualiteit. Dan had ik nooit geleerd hoe ik daar mee om moet gaan. Hier kreeg ik een veilige plek en wist ik zeker dat niemand mij kon vinden.”

  De Rapper wil de opvang het liefst uitbreiden met een groep jonge mannen tussen 18 en 23 jaar. “Denk dan aan jonge mannen die gevlucht zijn uit oorlogsgebied. Sommige worden uitgebuit tijdens de vlucht. Worden gedwongen tot bloedtransfusies, seksueel misbruikt, mishandeld. Dat zijn mannen die ook een gewoon leven willen hebben. Slim zijn en hier een toekomst op willen bouwen, maar nu echt te maken hebben met trauma’s. Die verdienen ook hulp.”

  Duidelijke symptomen voor misbruik of uitbuiting bij jongens zijn er niet. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, zelf worstelen met gevoelens of als u zelf slachtoffer bent van seksueel misbruik dan is er de mogelijkheid om anoniem te chatten met medewerkers van Fier. Dat kan via de website fier.nl.

  Bron: omropfryslan.nl

  #259025
  Luka
  Moderator

  Jongensprostitués verder uit beeld, ondanks inloophuis en schokkend rapport

  Juist in het eerste jaar dat er een speciaal inloophuis in Eindhoven is, verdwenen de jongensprostitués verder uit beeld. Ondertussen liggen voor de jonge sekswerkers de verleidingen via internet op de loer. „Ze voelen de druk om bij OnlyFans elke keer een stapje verder te gaan.”

  Het had een vliegende start moeten worden, maar werd een vroegtijdige noodlanding. In februari vorig jaar, een maand voor de lockdown, opende het eerste inloophuis voor jongensprostitués van het land in Eindhoven. Aanleiding was een schokkend rapport over hun leefwereld. Daarin werd duidelijk hoe kwetsbare jongens worden geronseld voor de prostitutie en zij bijvoorbeeld voor extra geld onveilige seks hebben met HIV-besmette mannen.

  Zonder corona zou het al een uitdaging zijn geweest om de jongens in Eindhoven over de vloer te krijgen. Nu, een jaar later, overheerst het gevoel dat de afstand tot de jonge sekswerkers eerder groter dan kleiner is geworden.

  Dertig jongens
  „We zijn een inloophuis, maar je moest op een gegeven moment een afspraak maken om langs te kunnen komen”, schetst Glenn van den Akker, hulpverlener bij het Expertisecentrum Mensenhandel en (jeugd)prostitutie, in één zin het probleem. In totaal kreeg de huiskamer in jongerencentrum Dynamo volgens hem grofweg dertig jongens over de vloer.

  Corona, en alle regels die daar bij kwamen kijken, zorgden letterlijk voor een afstand. „En niet alleen wij hadden minder contact. Hetzelfde gold voor de politie of andere hulpverleners via wie dat soort jongens ook bij ons terechtkomen.”

  Soa-test
  Toch was 2020 voor het inloophuis geen verloren jaar. Online hadden Van den Akker en zijn collega’s contact met ongeveer honderd jongensprostitues. Dankzij de samenwerkende instanties achter het inloophuis, konden verschillende jongens worden geholpen.

  „Soms kun je hun vertrouwen winnen door bijvoorbeeld snel een soa-test te regelen via de GGD, voor iemand konden we dankzij NEOS voor onderdak zorgen. En er was wat interesse in de trajecten van het Leger des Heils om uit de prostitutie te stappen. Al heeft daar uiteindelijk nog niemand aan deelgenomen. Dit alles was ook het idee achter het inloophuis: contact met die jongens hadden we al langer, maar nu kunnen we ze ook helpen.”

  OnlyFans
  Wat tijdens gesprekken met de ‘payboys’ afgelopen jaar meteen duidelijk werd, is dat hun levens zich steeds meer online afspelen. Van den Akker noemt als voorbeeld OnlyFans, de erotische evenknie van Instagram. Met een account kunnen ze tegen betaling beeldmateriaal delen met hun volgers, geregeld gaat het om naaktvideo’s of -foto’s. Toen bekend werd dat acteur Ferry Doedens ook een account had, nam het platform in coronatijd een enorme vlucht in Nederland.

  Van den Akker hoorde van verschillende jongens dat ook zij actief zijn op OnlyFans of interesse hebben om een account te starten. Hij probeerde het hen niet uit hun hoofd te praten: „Zolang het maar hun eigen keuze is om het te doen. Dit is overigens niks nieuws. Voorheen gebeurde dat al via Instagram, waarbij volgers een tikkie moesten betalen om naaktfoto’s te kunnen zien. Dan heb ik toch liever dat het via OnlyFans loopt, waar het meer openlijk gebeurt en er betere controle is.”

  Doordat volgers betalen, voel je met een account bij OnlyFans de druk om steeds een stapje verder te gaan.

  Glenn van den Akker

  Tegelijkertijd beseft Van den Akker dat zijn doelgroep kwetsbaar is in dit soort situaties. „Doordat volgers betalen, voel je de druk om steeds een stapje verder te gaan. Een jongen vertelde me dat hij een grens voor zichzelf had bepaald: hij zou niet voor camera iets met een ander doen. Laatst hoorde ik dat hij een fotoshoot met een tweede jongen had. Daar probeer je met ze over te praten om te voorkomen dat ze door de druk van volgers over hun eigen grenzen heengaan.”

  Hulp van sekswerker
  2021 wordt voor het inloophuis het jaar van herkansing. Het eerste succesje is al geboekt nu het team hulp krijgt van een voormalig sekswerker. Hij koos er zelf voor om in de prostitutie te werken, maar kwam uiteindelijk in de tang bij de verkeerde mensen.

  Van den Akker: „Hoe erg ik mijn best ook doe, ik blijf voor die jongens een hulpverlener. Ze zullen misschien denken dat ik er iets van vindt dat zij sekswerk doen. Maar bij onze ervaringsdeskundige merk je dat hij anders contact heeft met die jongens, soms zit het ook in kleine dingetjes als taalgebruik. Hij kan ons enorm helpen om hun vertrouwen te winnen.”

  Bron: ED.nl >>

7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
gasten online: 13 ▪︎ leden online: 2
Dina, Ivo
FORUM STATISTIEKEN
topics: 3.284, reacties: 17.824, leden: 2.125