Reageer op: Seksueel geweld (algemeen)

#228411
Luka
Moderator
Topic starter

    Wéér een rapport over misbruik in de kerk, maar wat hebben we ervan geleerd?

    In Duitsland verschijnt vandaag het resultaat van een groot onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk. Wat hebben we na jaren van onthullingen, schandalen en onderzoeken eigenlijk geleerd over de oorzaken?

    Wat Wiel Stevens het meest is bijgebleven van die tientallen misbruikdossiers die hij onder ogen kreeg, van al die hoorzittingen over seksueel wangedrag die hij voorzat? ,,De ongelooflijke eenzaamheid van de slachtoffers. Dat je slachtoffer van zoiets bent en dat je er dan jarenlang met niemand over kan praten omdat toch niemand je zal geloven.”

    Stevens kan het weten. De voormalige rechter was jarenlang voorzitter van de klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Die commissie werd opgericht na het ontluisterende rapport van de commissie-Deetman uit 2011, waarin de omvang van het misbruik werd beschreven. In de jaren erna behandelde de klachtencommissie ruim tweeduizend zaken van kinderen en volwassen die stelden de afgelopen decennia te zijn misbruikt door religieuzen.

    Lees dit premium artikel verder op AD.NL of als lid van LSG in het ledendeel.