Aangemaakte reacties

25 berichten aan het bekijken - 576 tot 600 (van in totaal 610)
 • Auteur
  Berichten
 • In reactie op: Ladyletters #216166
  Mark
  Moderator

  Ladyletters ondersteunt vrouwen die uit een problematisch huwelijk proberen te komen. Met begrip én met een brief. De brief wordt speciaal voor jou geschreven en dient als een soort steun in de rug. Een peptalk op papier.

  Monica Ros en Nienke Buiskool Leeuwma zijn ervaringsdeskundige. Allebei ontworstelden ze zich aan een ingewikkeld huwelijk van psychische onderdrukking. En allebei voelde ze de behoefte andere vrouwen in zo’n situatie te ondersteunen. Hun paden kruisten elkaar – bleken ze óók nog samen in dezelfde straat te hebben gewoond – en hun onderlinge klik deed de rest. Ladyletters was onvermijdelijk.

  Lees verder op ad.nl >>

  In reactie op: Jongensprostitutie #216158
  Mark
  Moderator

  Jonge jongens slachtoffer van loverboys: een zeer ernstig, onzichtbaar probleem

  Loverboys hebben het niet altijd op meisjes gemunt, maar ook op jonge kwetsbare jongens. “Het is een zeer ernstige problematiek die vaak samenhangt met andere vormen van criminaliteit”, zo is te lezen in een kamerbrief van staatssecretaris Blok van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport ‘Seksuele uitbuiting van jongens’.

  In het rapport staat dat een schatting van de grootte van het probleem nog niet is te geven, omdat de seksuele uitbuiting van jongens vaak nog onzichtbaarder is dan bij meisjes. En bij meisjes blijkt het al decennia een hardnekkig probleem. Dat bleek wel uit de Zembla-uitzending ‘Verliefd, verkracht en vermist’ uit 2014 waarin onder meer vrouwelijke slachtoffers aan het woord komen. De onderzoekers die het rapport in opdracht van de staatssecretaris opstelden, hebben zich juist gericht op jongens en mannen tot en met 23 jaar. Er is van alles geprobeerd om in contact te komen met mogelijke slachtoffers. Uiteindelijk lukte dat in slechts vier gevallen. Daarnaast is gesproken met professionals, is online en offline onderzoek gedaan -bijvoorbeeld op escortsites- en zijn 32 bekende gevallen bestudeerd.

  Lees verder op zembla.bnnvara.nl >>

  In reactie op: Jongensprostitutie #216155
  Mark
  Moderator

  Eindrapport Seksuele uitbuiting van jongens in Nederland

  Het eindrapport Seksuele uitbuiting van jongens in Nederland bevat de resultaten van het onderzoek naar (binnenlandse) mensenhandel en vormen van seksuele uitbuiting van jongens in Nederland. De directe aanleiding voor het onderzoek vormde de constatering van de commissie Azough dat mannelijke slachtoffers van loverboys/binnenlandse mensenhandel thans buiten beeld blijven. Het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in het fenomeen van jongens die (mogelijk) slachtoffer worden van binnenlandse mensenhandel/seksuele uitbuiting en wat dit betekent voor (mogelijkheden voor) signalering, zorg en begeleiding.

  Het was geen gemakkelijk onderzoek. De problematiek van jongensslachtoffers van mensenhan- del/seksuele uitbuiting laat zich moeilijk onderzoeken en blijft vaak onzichtbaar voor hulpverleningsin- stellingen en organisaties. In het onderzoek is daarom beoogd om door de inzet van uiteenlopende bronnen en methoden alle beetjes kennis die beschikbaar zijn samen te brengen. Hoewel het onderzoek was gestart vanuit een focus op jongensslachtoffers van loverboys, zijn tijdens het onderzoek voornamelijk andersoortige casussen gevonden van jongensslachtoffers van seksuele uitbuiting of jongens die daar kwetsbaar voor zijn.

  Download het rapport op rijksoverheid.nl >>

  In reactie op: Therapieën, behandelingen & traumaverwerking #216150
  Mark
  Moderator

  Energetische therapie

  energetisch-therapeuten.nl

  Energetische therapie is een alternatieve therapie waarbij het opruimen van blokkades en het activeren van het zelf-genezend vermogen van de mens centraal staat door middel van het overbrengen van kosmische of universele energie.

  Door middel van handoplegging of strijkende bewegingen langs het lichaam brengt de energetisch therapeut deze energie op je over, waardoor je zelf-genezend vermogen wordt geactiveerd. Deze helende energie is op persoonlijk op jou afgestemd en gaat daarheen waar het voor jou op dat moment nodig is. Het gaat naar die plaatsen die geblokkeerd zijn en heft deze blokkades op waardoor je klachten kunnen verminderen of zelfs helemaal kunnen verdwijnen. Tevens wordt overtollige energie verwijderd, wat ervoor zorgt ervoor dat de levensenergie weer vrij in je lichaam kan stromen.

  Energetische therapie is geen vervanging van de reguliere gezondheidszorg. Zorg daarom dat je ook altijd een arts raadpleegt.

  In reactie op: Medicijnen #216143
  Mark
  Moderator

  Informatie over antipsychotica

  psychosenet.nl/medicatie/antipsychotica

  Antipsychotica hebben geen genezende werking; ze nemen de oorzaak van de psychose niet weg en lossen achterliggende problemen niet op. De medicatie zorgt ervoor dat angst en agitatie worden gedempt. Dit kan je helpen weer meer controle te krijgen op je leven, zeker als je merkt dat de psychotische symptomen voor veel stress en angst zorgen.

  In reactie op: Psychose #216138
  Mark
  Moderator

  PsychoseNET

  psychosenet.nl

  Wanneer je een psychose hebt kan het zijn dat je dingen hoort of ziet die anderen niet zien (hallucinaties), of dat je ideeën of overtuigingen hebt die anderen om je heen niet hebben of niet lijken te begrijpen (wanen). Sommige mensen beschrijven het als een ‘breuk met de realiteit’. Artsen beschrijven het vaak als psychotische symptomen, een psychotische episode of een psychotische ervaring.

  PsychoseNET is een open, multideskundige eCommunity van ervaringsdeskundigen, betrokkenen en professionals die opereert onder de paraplu van Stichting Psychosenet. Je vind er o.a. informatie over psychose, ervaringsverhalen en behandelingen.

  In reactie op: Medicijnen #216136
  Mark
  Moderator

  Informatie over antidepressiva

  psychosenet.nl/medicatie/antidepressiva

  Antidepressiva zijn medicijnen die worden ingezet om depressieve klachten te verminderen. Antidepressiva zijn geen geneesmiddel in de zin dat ze een depressie, of depressieve klachten, genezen. Dat kan ook niet, want een depressie heeft zelden maar één zuivere oorzaak, laat staan één biologische. Je kunt antidepressiva daarom beter beschouwen als een steuntje in de rug. Ze worden ingezet om je klachten te verminderen, zodat je weer meer energie hebt om met andere gebieden in je leven aan de slag te gaan. Vaak worden antidepressiva daarom ook voorgeschreven in combinatie met therapie, waarin je kan werken aan de achterliggende oorzaken van jouw klachten.

  Omdat elk type antidepressiva een iets ander werkingsmechanisme heeft, is het moeilijk te voorspellen welk antidepressivum effectief is voor welke gebruiker. Soms is het een kwestie van verschillende middelen uitproberen om er achter te komen welke voor jou voldoende effectief werkt.

  In reactie op: Medicijnen #216131
  Mark
  Moderator

  Informatie over slaapmiddelen

  somnio.eu

  Slaapmiddelen zijn geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden wanneer je last hebt van slaapproblemen. Slaapproblemen zijn bijvoorbeeld het niet goed kunnen inslapen of doorslapen. Slaapmiddelen kunnen er voor zorgen dat je makkelijker in slaap valt en/of beter doorslaapt. Het onderliggende probleem wordt echter niet opgelost met slaapmiddelen. Wanneer je slaapmiddelen gedurende langere tijd gebruikt, bestaat er kans op verslaving. Meer informatie vind je op de website.

  In reactie op: Therapieën, behandelingen & traumaverwerking #216130
  Mark
  Moderator

  Psychotherapie

  psychotherapie.nl

  Psychotherapie is een effectieve gespreks-behandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Het doel van psychotherapie is klachten verminderen of beter hanteerbaar maken. Jouw inzet is hierbij even belangrijk als de deskundigheid van je psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en van je eigen mogelijkheden. Psychotherapie is hard werken. Het proces gaat gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie behandeling garandeert niet dat je de rest van je leven gelukkig zult zijn, maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat je de problemen beter leert hanteren.

  Psychotherapie is vaak de eerste keuze bij complexe psychische problematiek en angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen. Psychotherapie kan worden gegeven als individuele therapie of groepspsychotherapie en kent een grote verscheidenheid in behandelsituaties, intensiteit en methoden.

  In reactie op: Therapieën, behandelingen & traumaverwerking #216123
  Mark
  Moderator

  Hypnotherapie

  hypnotherapie.nl

  Hypnotherapie is een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance (oftewel hypnose) vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere evidence based therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek.

  In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoud je altijd de controle over jezelf.
  In deze therapie leer je op een andere manier dan je gewend bent naar jezelf luisteren. Daardoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten die je op je eigen manier kunt toepassen in het dagelijks leven om zo je doelen te verwezenlijken.

   

  In reactie op: Therapieën, behandelingen & traumaverwerking #216117
  Mark
  Moderator

  Haptotherapie

  haptotherapie.nl

  Haptotherapie is een therapie waarbij de positieve werking van (aan)geraakt worden een belangrijke rol speelt. De essentie van de haptotherapie is om je (weer) bewust te laten worden van je aangeboren vermogens om je te kunnen openen voor bevestigend contact. Je kunt jezelf zijn wanneer je durft te voelen, daar uitdrukking aan kunt geven en daar zoveel vertrouwen in hebt ontwikkeld dat je ernaar leeft. In de therapie wordt voelbaar gemaakt wanneer, hoe en waar je blokkeert, jezelf inhoudt, jezelf terughoudt, of niet in contact bent met jezelf. Er worden vermogens ontwikkeld zodat je meer vrije keuze krijgt in het kunnen openen voor contact, maar ook in het jezelf kunnen terugtrekken of afsluiten.

  Haptotherapie gaat uit van het gegeven dat je lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in je lichaam, remmingen in je gevoelsbewegingen, voorkeurshoudingen- en bewegingen en in de wijze van het aangaan van contacten. De haptotherapeut is erop gericht je hiervan bewust te laten worden en aan te spreken op je eigen vermogens om los te laten, te kiezen en te veranderen. Emotionele en fysieke blokkeringen kunnen op deze manier loskomen, herkend worden en verwerkt.

  Onderstaand filmpje legt kort uit wat haptonomie is.

  In reactie op: Therapieën, behandelingen & traumaverwerking #216115
  Mark
  Moderator

  Exposure therapie

  exposuretherapie.nl

  Als je door middel van exposure therapie de confrontatie met de traumatische gebeurtenis aangaat, zal je angst voor de gebeurtenis in eerste instantie toenemen, maar daarna ook weer afnemen. Bij een volgende keer zal je angst weer toenemen maar in mindere mate. Hoe vaker je dit doet, hoe meer je angst afneemt. Je leert dat je het aankunt terug te denken aan de traumatische gebeurtenis waardoor het je niet meer onnodig belemmert in je leven.

  Soms wordt gekozen voor een directe confrontatie (exposure in vivo). Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan teruggaan naar de plaats waar de traumatische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Door op deze manier de confrontatie met je trauma aan te gaan in plaats van de confrontatie te vermijden, wordt je angst minder en kun je de traumatische gebeurtenis verwerken.

  In reactie op: Seksueel misbruik en seksueel geweld (algemeen) #216100
  Mark
  Moderator

  Movisie

  Kennisdossier Seksueel Geweld van Movisie

  In het kennisdossier staan de onderwerpen seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag centraal. Je vindt hier artikelen die ontwikkelingen in beleid en praktijk duiden. Daarnaast vindt je er feiten en cijfers, nieuws, informatie over trainingen van Movisie, interventies en praktijkvoorbeelden.

  In reactie op: Eetstoornissen #216097
  Mark
  Moderator

  Proud2bme

  Proud2Bme is sinds 2009 de grootste online hulpsite van Nederland en België met meer dan 200.000 unieke bezoekers per maand. De site is er voor iedereen die problemen heeft met zelfbeeld, eten en aangrenzende problematiek. Op Proud2Bme worden dagelijks meerdere nieuwe artikelen en blogs geplaatst over gezondheid, lifestyle, fashion, beauty, eetproblemen, gezond eten en over jezelf accepteren zoals je bent. Via het forum en de chat kan je in contact komen met lotgenoten en steun krijgen van ervaringsdeskundigen en professionals voor jouw problemen.

  proud2bme.nl

  In reactie op: Depressie #216081
  Mark
  Moderator

  Omgaan met depressie

  omgaanmetdepressie.nl

  Op deze site vind je veel informatie die je kan helpen een depressie te herkennen, bespreekbaar te maken en iemand met een depressie te helpen. Depressie is een veelvoorkomende ziekte, die bijna 20 procent van de volwassenen ooit in hun leven treft. Het is niet altijd eenvoudig symptomen van een depressie te herkennen.

  In reactie op: En plotseling ben je van hem – Merel van Groningen #215805
  Mark
  Moderator

  Boektrailer van ‘En plotseling ben je van hem’

  In reactie op: Depressie #215711
  Mark
  Moderator

  Campagne ‘Omgaan met depressie’

  Met de slogan ‘Herken de signalen en praat erover’ is het ministerie van Volksgezondheid samen met de Mental Health Foundation in 2016 een landelijke publiekscampagne gestart over depressie. Om ervoor te zorgen dat depressie nu eindelijk wél onderwerp van gesprek wordt. Want ook al lijdt een op de twintig Nederlanders er aan en is het de belangrijkste reden voor ziekteverzuim, toch wordt over depressie veel te weinig gesproken. Televisiespotjes en acties op social-media laten zien wat het is om een depressie te hebben. De campagne is weliswaar gestart in 2016 maar zal enkele jaren lopen.

  Meer informatie vind je op de website omgaanmetdepressie.nl.

  Bioscoop spot ‘Omgaan met depressie’ (jongen)

  Bioscoop spot ‘Omgaan met depressie’ (vrouw)

  In reactie op: Jongensprostitutie #215646
  Mark
  Moderator

  Er wordt te weinig gedacht aan seksueel misbruik van jongens

  Ook jongens worden verkracht en uitgebuit. Maar het is lastig ze te vinden, laat staan ze te helpen. Watch Nederland werpt een lijntje uit. Het meldpunt voor seksuele uitbuiting van minderjarigen heeft deze week een site en telefoonnummer geopend, waar 24 uur per dag vermoedens van loverboys en mensenhandel kunnen worden gemeld. Fier, de landelijke opvang voor vrouwelijke loverboyslachtoffers, gaat zich nu ook richten op jongens.

  Politie, jeugdzorg en andere instellingen hebben beperkt zicht op jongensprostitutie en -misbruik. Volgens Anke van Dijke, directeur van Fier, worden jongens niet snel als slachtoffer gezien. “De jeugdzorg richt zich nog te veel op gedrag, er wordt te weinig gedacht aan misbruik, te weinig naar gevraagd.”

  Lees verder op trouw.nl >>

  In reactie op: Jongensprostitutie #215589
  Mark
  Moderator

  Virtuele lokpuber tegen uitbuiting jongens

  Om pedofielen op te sporen die via sekssites minderjarige jongens benaderen, worden binnenkort zogenoemde lokprofielen en lokadvertenties ingezet. Dit is een initiatief van hulporganisatie Terre des Hommes en onderzoeksbureau WATCH Nederland. Die vermoeden, op basis van binnengekomen signalen, dat er in ons land veel meer jongens slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting dan nu bekend is.

  Lees verder op hartvannederland.nl >>

   

  In reactie op: Jongensprostitutie #215588
  Mark
  Moderator

  Tientallen jongens prostitueren zich rond Eindhoven: ‘Probleem is onzichtbaar’

  EINDHOVEN – Er moet meer aandacht komen voor minderjarige jongens in de prostitutie. Het probleem lijkt veel groter dan de twee of drie meldingen die er jaarlijks bij de politie in de regio binnenkomen.

  Een 16-jarige jongen die door zijn veel oudere vriend in de prostitutie terechtkwam en nu jongens van 14 en 15 jaar moet klaarstomen, zodat hun eerste keer bij een klant geen pijn doet. Of een 17-jarige jongen die in de sauna door meerdere mannen wordt verkracht. Als hij vanwege schoolverzuim een boete krijgt, kan hij die alleen betalen door nog wat extra klanten af te werken.

  Lees verder op ed.nl >>

  Mark
  Moderator

  ‘De schaamte is groter: je laat je als man toch niet misbruiken?’

  Met de hashtag #MeToo delen vrouwen én mannen verhalen over ervaringen met seksueel misbruik. Jelle Brandt Corstius voegde zich aan dat rijtje toe. Hoe zit het met het taboe bij mannen? Hebben die #MeToo ook nodig?

  Rinke Oost (49) is als kind misbruikt door zijn neven. “Ik denk dat er zeker behoefte is aan #MeToo voor mannen.” Rinke is vicevoorzitter van de PJ Schouten Stichting. Die stichting staat mannen bij die in hun kindertijd te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

  Structureel misbruikt
  Hij is dus zelf ook slachtoffer. Zijn verhaal heeft hij alleen verteld aan mensen in zijn directe omgeving. In navolging van Brandt Corstius stapt hij nu uit de schaduw.

  “Ik was tussen de 8 en 10 jaar en werd door twee neven misbruikt. Zij waren toen nog niet volwassen. Het begon één keer en werd structureel.” Het duurde lang voordat hij in de gaten had dat het om misbruik ging. “Je voelt aan alles dat je je mond erover moet houden.”

  ‘Schaamte is groter’
  Een taboe heerst er dus zeker, op misbruik in het algemeen en volgens Rinke in nog zwaardere mate bij misbruik van mannen. “De schaamte is groter. Je laat je als man toch niet misbruiken? Kom op!” Die gedachte drukt volgens hem op jongens en mannen die het meemaken. “Je wordt gesocialiseerd dat je geen slachtoffer bent, maar je mannetje moet staan: jij hoort te weten hoe het moet.”

  Van de zotte, vindt Rinke. “Wie moet zich nou schamen? Ik toch niet? De dader moet zich toch de ogen uit zijn kop schamen dat hij aan een jongen van 10 jaar zat?”

  ‘Wat was ik, wie was ik?’
  Ook staat je eigen seksuele identiteit ineens onder druk. “Je vraagt je bijvoorbeeld af of je homoseksueel bent, omdat je toch een stijve piemel krijgt bijvoorbeeld.” Ook bij Rinke was dat een probleem: “Ik heb lang niet geweten wat ik was, wie ik ben, wie ik was.”

  Inmiddels is hij 25 jaar getrouwd, met een vrouw, en heeft kinderen. “Maar dat was niet zonder vallen en opstaan.” Volgens Rinke heeft hij geluk gehad dat hij tegen iemand aan is gelopen die kan uitleggen wat er met hem was gebeurd. “Het is een zoektocht. Je komt bij mensen die het echt niet begrijpen. De hulpverlening doet ook maar wat, die hebben geen antwoord.”

  Neven geconfronteerd
  Rinke vond dus de juiste persoon, in zijn pastoor. “Ik heb 15 jaar geleden hulp gezocht, toen liep ik er al 20 jaar mee rond. Daarna was ik 14 dagen van de leg, er vielen ineens zoveel puzzelstukjes op hun plek.”

  Hij confronteerde zijn neven, die ontkenden het. Dat hebben daders volgens Rinke met elkaar gemeen: ontkenning. Hij heeft geen spijt van de confrontatie – het moet zelfs volgens hem. “Maar mij heeft het niet veel opgeleverd.”

  ‘Driedubbel taboe’

  Lou Repetur is expert seksueel geweld bij Movisie. Volgens haar is er een driedubbel taboe op seksueel misbruik bij mannen: “Dat het überhaupt gebeurt, zit in de taboesfeer. Daarnaast gaat het vaak om mannen met mannen en raakt het slachtoffer seksueel in de war: ben ik homoseksueel? Ook dat is nog een taboe. Het derde taboe is dat voor mannen het vooroordeel bestaat dat zij het sterke geslacht zijn. ‘Je laat dit toch niet gebeuren!’.”

  “Jelle Brandt Corstius verdient een medaille voor zijn moed”, zegt Repetur. Toch vindt ze dat #MeToo niet moet worden overgenomen door de mannen, maar mede voor hen moet gelden. “Vrouwen zijn nog steeds vaker slachtoffer. #MeToo moet gaan over seksuele intimidatie of geweld, bij vrouwen én mannen.”

  Bron: rtlnieuws.nl

  In reactie op: Therapieën, behandelingen & traumaverwerking #215565
  Mark
  Moderator

  EMDR HELP SLACHTOFFERS VAN MISBRUIK NU EINDELIJK – PETER JOHN SCHOUTEN OVER EMDR

  Na het zoveelste onderzoek over seksueel misbruik is voor therapeut Peter John Schouten de maat vol. ‘Er is veel onvermogen en onwetendheid rond dit onderwerp.’

  De Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer publiceerde een vuistdik rapport over seksueel misbruik (Trouw, 28 mei). Weer een onderzoek naar het vóórkomen van seksueel misbruik, denk ik dan. Wat is het omvangrijk (352 pagina’s) en heel erg allemaal. Maar dat weten we al sinds het onderzoek van Nel Draijer in de jaren tachtig.

  Lees dit premium artikel verder op trouw.nl of als lid van LSG op lotgenotenseksueelgeweld.nl/help-slachtoffers-van-misbruik-nu-eindelijk.

  Mark
  Moderator

  Begrijp me niet verkeerd, ik wil seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwen absoluut niet goedpraten, maar ik begrijp wel dat veel mannen vrouwen daarin niet altijd serieus nemen.

  Een voorbeeld. Als je mannen en vrouwen de vraag stelt of zij wel eens te maken hebben gehad met grensoverschrijdend seksueel gedrag, zullen de meeste mannen ‘nee’ en de meeste vrouwen ‘ja’ zeggen. Maar als je een man een meer specifieke vraag stelt, bijvoorbeeld of hij wel eens mee heeft gemaakt dat een vrouw/meisje zich tijdens een avondje stappen ongevraagd aan hem opdrong door met haar lichaam dicht tegen hem aan te dansen, is de kans dat hij ‘ja’ antwoordt ineens een stuk groter.

  De meeste mannen zullen zo’n situatie niet snel als ongewenst of seksueel grensoverschrijdend benoemen — zelfs niet als ze dat wel als zodanig ervaren — terwijl de meeste vrouwen, als een man iets dergelijks bij hen zou doen, dat wel doen.

  Ter illustratie: Why rape is sincerely hilarious
  (Engelstalig filmpje over hoe een man op seksueel geweld reageert. A.u.b uit kijken tot het einde voor je een oordeel vormt)

  Misschien doen mannen die slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag er goed aan zich eens eerlijk uit te spreken over hoe zij dit ervaren in plaats van er stoer of lacherig over te doen. Misschien dat zij, als ze zichzelf serieus gaan nemen, ook vrouwen serieus kunnen gaan nemen.

  In reactie op: *Triggers* Youtube etalage voor kinderporno #215528
  Mark
  Moderator

  Het schrijven van deze reactie riep voortdurend herinneringen op aan vroeger, toen mijn vader mij filmde. Misschien dat mijn mening over het plaatsen van privé foto’s en filmpjes op social media daardoor ook heel erg gekleurd is: nooit doen! Of het nu onschuldige foto’s zijn van een verjaardag of misschien voor pedo’s prikkelende filmpjes van kinderen die, al dan niet bloot, in een zwembadje spelen, kinderen kunnen geen ‘nee’ zeggen. Ik moet er niet aan denken dat (mijn) kinderen later geconfronteerd worden met filmpjes van zichzelf waarvan ze niet hadden gewild dat anderen ze zouden zien.

  In reactie op: Traumaseksualiteit – Peter John Schouten #215500
  Mark
  Moderator

  Op zich een heel duidelijk filmpje waarin goed uitgelegd wordt wat seksueel misbruik met iemand doet. Maar ik vind het jammer dat dit filmpje niet ingaat op het herstellen van de gevolgen. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat dit doodeenvoudig is. Zo van, de dader eruit en herstellen maar! Helaas is dit in de praktijk toch een stuk ingewikkelder…

  Verstrengeld
  Als ik naar mezelf kijk, zit mijn dader zo verstrengeld in mijn persoonlijkheid en mijn doen en laten, dat ik telkens weer nieuwe dingen ontdek waaruit zijn macht over mij blijkt. Hij heeft me mijn eigen wil afgenomen, zich mijn lichaam toegeëigend en mijn gevoel ontkent. Hij heeft me verantwoordelijk gemaakt voor zijn leven en me de mond gesnoerd door me voor te houden dat ik zijn leven kapot maak als ik anderen vertel wat hij deed. Hij heeft doelbewust gedachten in mijn hoofd geplant zodat ik aan mezelf ben gaan twijfelen en me alleen al schuldig voel bij de gedachte iets voor mezelf te willen. Hij heeft het abnormale normaal gemaakt en het normale abnormaal, waardoor ik niet meer op mezelf en mijn eigen gevoel durf te vertrouwen.

  Circusartiest
  Beetje bij beetje kom ik ervan los, maar dat kost ontzettend veel energie, moeite en tijd, iets wat mensen in mijn omgeving niet altijd begrijpen. Dit filmpje helpt mij om het uit te leggen zodat ze het beter gaan begrijpen, maar heeft helaas soms ook het tegenovergestelde effect. Sommige mensen in mijn omgeving die ik dit filmpje heb laten zien, zien er eerder hun eigen idee in bevestigd dat het een kwestie is van onder ogen zien en verder gaan, dan dat ze begrijpen hoe moeilijk ik het vind om alleen al de dader in mijzelf te herkennen. Ze realiseren zich bijv. niet dat dat terugtrekken wat ik altijd gedaan heb, en nog steeds regelmatig doe, een spoor van mijn dader is. Zij kennen mij niet anders en beseffen helemaal niet dat het doorbreken van dat terugtrekken een enorme strijd in mijn hoofd veroorzaakt tussen mijn gevoel en mijn verstand. Vroeger won het gevoel dat ik er niet toe deed maar dat probeer ik nu, sinds iets meer dan een jaar, te veranderen, alleen kost dat enorm veel inspanning en concentratie. Dat voelt alsof ik een circusartiest ben die balanceert op een bal. En dat al meer dan een jaar lang…

  Het moet maar eens over zijn
  Daar komt nog bij dat ik het verwerken van wat er gebeurd is een moeizaam en erg pijnlijk proces vind. Beseffen wat me aangedaan is en wat daar de gevolgen van zijn, zorgt er bij mij regelmatig voor dat ik heel boos of juist heel verdrietig ben. Ook dat is iets waarvan veel mensen in mijn omgeving langzamerhand vinden dat het maar eens over moet zijn. Helaas heeft die houding op mij het effect dat ik het gevoel krijg dat mijn gevoel er nog steeds niet mag zijn. Het gevolg is dat ik me regelmatig erg alleen voel staan.

  Het klinkt zo makkelijk, de verantwoordelijk bij de dader leggen zodat je persoonlijkheid zich opnieuw kan gaan vormen, maar dat is het niet. Want als je nooit anders geleerd hebt dan zijn wie je dader wil dat je bent, wordt dat een automatisme, ook al voel je wel dat het niet klopt.

  Kortsluiting
  Ik vergelijk het wel eens met weer links leren schrijven als je als linkshandige van kinds af aan rechts hebt moeten leren schrijven. Je hebt waarschijnlijk nooit een mooi handschrift ontwikkeld en ook altijd gevoeld dat het niet klopte, toch ben je eraan gewend geraakt. Dan kun je nu wel, omdat je verteld wordt dat er niks mis is met linkshandig zijn, links willen gaan schrijven, maar dan moet je dat wel helemaal opnieuw leren omdat je het nooit ontwikkeld hebt. Waarschijnlijk begin je er niet eens aan omdat het veel te veel inspanning kost en je ondertussen geleerd hebt je met rechts schrijven te redden. Maar als je er wel aan begint, is de kans groot dat je regelmatig, bijv. als je snel iets op moet schrijven, boos wordt omdat het niet goed lukt of, voor je er erg in hebt, de pen al weer in je rechterhand wilt pakken.

  Iets soortgelijks gebeurt er bij mij, bijv. als iemand vraagt hoe het met me gaat. Als iemand me ruimte geeft, lukt het me aardig te vertellen hoe ik me voel, want ondanks dat ik nog steeds het gevoel heb dat ik er niet toe doe, weet ik met m’n verstand inmiddels dat dat niet klopt. In feite doe ik tijdens zo’n gesprek dus niks anders dan mijn gevoel onderdrukken. Maar zodra er iets gebeurt waardoor dat niet meer lukt, bijv. als iemand een opmerking maakt in de trant van ‘Tja, iedereen heeft wel iets’, krijg ik een soort kortsluiting in m’n hoofd waardoor ik ineens heel boos kan worden en fel uit kan halen of, voor ik er erg in heb, hetzelfde doe als vroeger; me terugtrekken in mijn hoofd en niks meer zeggen. Het lukt gewoon (nog) niet op zo’n moment ‘normaal’ te reageren.Ik voel me soms net een botsautootje. Ik vlieg alle kanten op, knal overal tegen aan, doe me pijn, wil soms opgeven en praat mezelf dan weer moed in om toch door te gaan. Maar je wil niet weten hoe vaak ik gedacht heb, ik kap ermee, ik stop alles weer weg, doe alsof het niet bestaat en ga gewoon verder zoals ik vroeger deed. Dat voelde vertrouwd, daar voelde ik me veilig bij.

  Ik ben niet de enige
  Ondertussen ken ik behoorlijk wat lotgenoten en merk dat het bij veel van hen zo werkt. Het is dus niet zo dat ik één of andere merkwaardige uitzondering ben die bovenmatig veel moeite heeft met het proces van loskomen van mijn dader, het verwerken van het misbruik en het herstellen daarvan. Dus ik wil wel benadrukken dat dit filmpje de indruk kan werken dat herstellen van seksueel misbruik doodeenvoudig is, maar zo eenvoudig is het beslist niet! Ik hoop dan ook dat er binnenkort een filmpje komt dat laat zien hoe ingewikkeld en tijdrovend het herstelproces is!

25 berichten aan het bekijken - 576 tot 600 (van in totaal 610)